Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 4
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A magyar zöldség-gyümölcs kisárutermelők nagy láncoknak történő értékesítési lehetőségei AgEcon
Seres, Antal; Szabo, Marton.
A multinacionális láncoknál a közvetlen kisárutermelői beszállítóknak a speciális „réspiaci” termékeknél, illetve a nagy termelők között szabadon hagyott piaci réseken van mozgáslehetőségük. E termékek kivételével a közvetlen kisárutermelői beszállításoknak nincs jövője, mert elaprózott kínálattal nagy számban nem léphetnek be a beszállítói körbe. Hatékonysági követelmények miatt előbb-utóbb a hazai láncoknál is erősödik a beszerzés koncentrációja, és ez itt is csökkenti a közvetlenül beszállító kisárutermelők ma még lényegesen nagyobb lehetőségeit. A nagy üzletláncok üzletpolitikája olyan követelményeket támaszt, amelyeket a kisárutermelők a réspiaci termékek kivételével külön-külön nem tudnak teljesíteni. Ezért közös termeltető és értékesítő...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Koncentráció; Nagy kereskedelmi láncok; Beszállítás; Kisárutermelők; Zöldség-gyümölcs; Concentration; Large retail chains; Supply; Small farmers; Fruit and vegetables; Farm Management; International Relations/Trade.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92484
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A TÉSZ-en keresztüli értékesítést motiváló tényezők és körülmények AgEcon
Dudas, Gyula.
A TÉSZ-en keresztüli értékesítés indokait és a TÉSZ tagok aktivitását kérdő¬íves felmérés alapján vizsgálva megállapítható, hogy a ZÖLD-TERMÉK Szövetkezetnél, valamint a MÓRAKERT Szövetkezetnél a TÉSZ a termelő számára is elfogadha¬tó mennyiségű áru átvételével, a beszállításkor mutatott rugalmassággal, a megbíz¬hatósággal és a pozitív személyes kapcsolatok meglétével ösztönzi tagjait a TÉSZ-en keresztüli értékesítésre. A rugalmas és gyors fizetési feltételek, valamint az érvé¬nyes szerződések további ösztönzést jelentenek. Az előbbieknél kevésbé fontos tényező az ár, a TÉSZ által nyújtott szaktanácsadás, valamint az egyéb szolgáltatások.A ZÖLD-TERMÉK Szövetkezetnél a tagok többsége rendszeresen vagy alkalomszerűen igénybe veszi az utóbbiakat. Az alapító...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Zöldség-gyümölcs; Értékesítés; TÉSZ; Motiváció; Szolgáltatások; Fruits and vegetables; Sale; Producer group; Motivation; Services; Agribusiness; Crop Production/Industries; Institutional and Behavioral Economics.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92496
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nagy kereskedelmi láncoknak eredményesen értékesítő zöldség-gyümölcs kisárutermelők AgEcon
Seres, Antal; Szabo, Marton.
A nagy kereskedelmi láncoknak hosszú időn keresztül történő eredményes értékesítés döntő tényezője a kisárutermelő személyes adottsága: a képzettsége, ismereteinek korszerűsége, szorgalma, kitartása, innovációs és változtatási készsége, hosszú távú szemlélete, stratégiai gondolkodásmódja, marketingszemlélete, továbbá a megszokottól eltérő igényekhez való alkalmazkodási képessége, valamint kockázatvállalási hajlandósága. Az eredményes kisárutermelők legnagyobb problémája a tőkehiány. A tőkehiányból eredő problémák egy részét a rátermettségükből, találékonyságukból eredően meg tudják oldani. A tőkehiány enyhítésére állami támogatás is szükséges, elsősorban az áruvá készítés és a láncok beszerzési rendszeréhez kapcsolható logisztikai rendszer tekintetében. A...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Nagy kereskedelmi láncok; Beszállítás; Zöldség-gyümölcs; Sikeres kisárutermelők; Large retail chains; Supply; Fruit and vegetables; Successful small farmers; Agribusiness; Crop Production/Industries; Marketing.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99075
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben AgEcon
Seres, Antal; Felfoldi, Janos; Szabo, Marton.
A hazai zöldség-gyümölcs termelői szervezetek (TÉSZ-ek), és azok másodlagos szerveződései lehetnek azok, akik a nagy kereskedelmi láncok sikeres beszállítói és erős alkupozícióval rendelkező partnerei tudnak lenni. A kistermelők tömegei elsősorban e szervezetekhez csatlakozva tudnak beszállítani. Magyarországon még nem terjedtek el eléggé a termelői szerveződések a zöldség-gyümölcs ágazatban, ezért nem töltik be azt a szerepet a nagy kereskedelmi láncoknak történő beszállításban, mint az Európai Unióban. Ez az egyik alapvető oka a hazai zöldség-gyümölcs kisárutermelők beszállítási nehézségeinek. A sikeres országok és Magyarország közötti különbség fő oka az, hogy Magyarországon jelentős a szürkegazdaság aránya. Ez egyrészt nem ösztönzi a kisárutermelőket...
Tipo: Article Palavras-chave: TÉSZ-ek; Kereskedelmi láncok; Kisárutermelők; Beszállítás; Zöldség-gyümölcs; POs; Retail chains; Small producers; Supply; Fruit and vegetables; Agribusiness; Agricultural and Food Policy; International Relations/Trade.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/119910
Registros recuperados: 4
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional