Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 33
Primeira ... 12 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Alternative jordbearbejdningsmetoder i kartofler Organic Eprints
Bertelsen, Inger.
Opsætning af kamme om efteråret har øget mængden af plantetilgængeligt kvælstof om foråret.
Tipo: Web product Palavras-chave: Root crops; Soil tillage.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/8055/1/8055.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Biogas fra energiafgrøder giver bedre sædskifter og højere udbytter Organic Eprints
Tersbøl, Michael; Bertelsen, Inger.
Produktion af biogas og biogasgylle ud fra økologiske energiafgrøder giver økonomisk grundlag for bedre sædskifter, større næringsstoftilførsel og dermed højere dyrkningssikkerhed. Desuden giver det en række miljømæssige fordele.
Tipo: Web product Palavras-chave: Production systems Farm nutrient management Recycling; Balancing and resource management Farm economics.
Ano: 2007 URL: http://orgprints.org/11183/1/11183.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Common Couch-grass control with less tillage Organic Eprints
Melander, Bo; Rasmussen, Ilse A; Bertelsen, Inger.
Control of Common Couch-grass often conflicts with the need to retain nutrients in organic cropping systems, as it involves intensive tillage in the post-harvest period. Thus, preferably the soil should be cropped through the entire year to prevent nutrient leaching from the root zone. Research has shown that new control strategies may combine the reduction of couch infestations and a soil cover with plants during the post-harvest period. This may have potential for practical implementation.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Weed management.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/4582/1/4582.PDF
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Effekt af radrensning i vårsæd Organic Eprints
Bertelsen, Inger.
Flere økologiske landmænd har taget kamerastyrede radrensere til sig og dyrker nu deres afgrøder på 25 cm rækkeafstand. I forsøg i seks marker er der som gennemsnit opnået et merudbytte på 4,6 hkg pr. ha for radrensning i forhold til parceller uden radrensning.
Tipo: Web product Palavras-chave: Weed management.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/29717/1/Bertelsen_2015_Effekt%20_af_radrensning.docx
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Faktaark RowCrop Organic Eprints
Petersen, Maja Eline; Bertelsen, Inger.
The main challenges for achieving higher and more stable yields in stockless organic farming relate to providing sufficient N supply and controlling competitive weeds. RowCrop has developed a new row cropping system that effectively integrates traditional arable crops with row cultivated legume-based catch crops and targeted weed control.
Tipo: Practice tool Palavras-chave: Crop combinations and interactions; Weed management.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/34288/1/R%C3%A6kkedyrkning%20af%20korn%20med%20efterafgr%C3%B8de.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Feed more on-farm protein. A European strategy in organic agriculture to improve on-farm protein management Organic Eprints
Obrist, Robert; Klaiss, Matthias; Edler, Veronika; Beeckman, Annelies; Tuominen, Pirkko; Bertelsen, Inger; Clavin, Dan; Leavy, Elaine; Sobry, Luk; Govaerts, Wim; Andresen, Niels.
The Lifelong Learning Program (Leonardo, action type: mobility) funded our project “European Agricultural Training – renewing skills for experienced organic advisors” (see www.ch-go-est.eu), 2013-2015. The goal of this European partnership project was to facilitate networking and exchange of ideas, experiences, and methods between experienced organic multiplicators (advisors, teachers in agricultural training, researchers etc.). The group had members from several northern and mid-European countries and the focus was on-farm protein management from cultivation to feeding. Field visits to leading organic farms organized by participating organisations, discussion and resulting ideas gave new inputs to the work of the advisors in their own countries and...
Tipo: Other Palavras-chave: Beef cattle; Feeding and growth; Sheep and goats; Health and welfare.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/29324/1/EATorganic_FeedMoreOnFarmProtein.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Grønne afgrøder Organic Eprints
Bertelsen, Inger.
Der er ikke opnået signifikant forskel i proteinudbytte i lucerne rødkløver og rødkløvergræs, hvor der i gennemsnit er høstet 27,9 hkg råprotein pr. ha i første brugsår.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Crop combinations and interactions Cereals; Pulses and oilseeds Breeding; Genetics and propagation Crop health; Quality; Protection Weed management.
Ano: 2016 URL: http://orgprints.org/32047/1/Oversigten%20over%20landsfors%C3%B8g_%C3%B8kologisk%20dyrkning%202016.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Grønne afgrøder Organic Eprints
Bertelsen, Inger.
I dæksæd og udlæg eer der samlet høstet ddet største proteinudbytte i grønkorn med udlæg af kløvergræs på 10,9 hkg råprotein pr. ha.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Crop combinations and interactions Farming Systems Cereals; Pulses and oilseeds Breeding; Genetics and propagation Crop health; Quality; Protection Weed management.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/32048/1/Oversigten%20over%20landsfors%C3%B8g_%C3%B8kologisk%20dyrkning%202015.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse - mekanisk og termisk Organic Eprints
Melander, Bo; Rasmussen, Ilse Ankjær; Holst, Niels; Bertelsen, Inger.
Gennemgang af de mest almindelige ikke-kemiske bekæmpelsesmetoder. Tidligere tiders erfaringer såvel som nye forsøgsresultater.
Tipo: Book chapter Palavras-chave: Weed management.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/4589/1/4589.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Integration of Elymus repens control and post-harvest catch crop growing in organic cropping systems Organic Eprints
Melander, Bo; Rasmussen, Ilse A; Bertelsen, Inger.
In Northern Europe, Elymus repens (L.) Gould infestations are traditionally controlled by repeated stubble cultivation in the period from harvest to ploughing in autumn. However, in organic farming, post-harvest tillage is undesirable due to the need for retaining nutrients in the cropping system. The soil is mostly cropped in that period, limiting post-harvest tillage. Two control strategies against E. repens are presented that merge the objectives of achieving a significant reduction of E. repens while having the soil covered with plants during the post-harvest period. Strategy I is an integration of rhizome fragmentation by soil cultivation within two days after harvest in early August with subsequent sowing of a catch crop to suppress shoot growth from...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Weed management.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/4586/1/4586.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Muligheder og barrierer for implementering af principper for robuste og højtydende planteavlssædskifter i praksis – Grundlagsrapport for barrierer undersøgelsen Organic Eprints
Noe, Egon; Sørensen, Peter; Melander, Bo; Olesen, Jørgen E.; Hermansen, Sven; Bertelsen, Inger; Fog, Erik.
I det økologiske forskningsprojekt, HighCrop, under GUDP - går økologiske planteavlere, konsulenter og forskere sammen om at finde ud af, hvordan planteavlen på de økologiske planteavlsbedrifter kan udvikles til at være mere robuste og bæredygtige. Et af indsatsområderne er, via interviewbesøg med 10 økologiske planteavlere, at afdække, hvordan den faglige viden når ud til landmændene og hvilke rådgivningstiltag og redskaber der bedst muligt kan understøtte denne videndeling. Denne rapport beskriver det teoretiske og metodiske grundlag for denne barriere undersøgelse
Tipo: Report Palavras-chave: Crop husbandry Social aspects Education; Extension and communication Weed management Farm nutrient management.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/22116/7/22116.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nye maskiner - nye muligheder Organic Eprints
Bertelsen, Inger; Olsen, Lars Egelund.
Mange landmænd har i de seneste år investeret i radrensere med kamerastyring, og nu dyrkes en del afgrøder på 25 cm rækkeafstand. Den nye dyrkningspraksis er taget op i to projekter, OptiMek og RowCrop, som skal klarlægge mulighederne med de nye radrensere.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Weed management.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/29162/7/29162.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nye strategier til at bekæmpe kvik Organic Eprints
Melander, Bo; Rasmussen, Ilse A; Bertelsen, Inger.
Traditionel bekæmpelse af alm. kvik med sort jord og harvninger om efteråret medfører tab af næringsstoffer fra rodzonen. Derfor burde jorden holdes plantedækket hele året, men så får kvikken for meget spillerum. Bekæmpelse af kvik kan dog godt forenes med ønsket om at holde jorden plantedækket det meste af efteråret.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Weed management.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/4583/1/4583.PDF
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Økologisk dyrkning Organic Eprints
Tersbøl, Michael; Bertelsen, Inger; Mejnertsen, Peter; Petersen, Jon Birger; Nielsen, Ghita Cordsen.
Indeholder økologiske markforsøg med vårsædsarter, vintersædsarter, vinterhvedesorter, vinterspeltsorter, vårbygsorter, havredyrkning, vårhvedesorter og -dyrkning, vårtriticalesorter, vårspelt og våremmer sortsvalg, markærtdyrkning, smalbladet lupin dyrkning, hestebønnesorter, majsdyrkning, sukkerroedyrkning, rodukrudt, demonstrationer og projekter.
Tipo: Book chapter Palavras-chave: Pasture and forage crops Cereals; Pulses and oilseeds Crop combinations and interactions Root crops.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/11186/1/11186.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Økologisk dyrkning Organic Eprints
Tersbøl, Michael; Bertelsen, Inger; Mejnertsen, Peter; Petersen, Jon Birger; Nielsen, Ghita Cordsen.
Indeholder resultater fra økologiske forsøg med vintersædsarter, vårsædsarter, vinterhvedesorter, vinterspeltsorter og -dyrkning, vinterrybsdyrkning, vårbyg sortsvalg og -dyrkning, havre dyrkning, vårhvede dyrkning, vårspelt og våremmer sortsvalg, vårtriticale sortsvalg, smalbladet lupin dyrkning, kløvergræs dyrkning, majs dyrkning, foderafgrøder dyrkning, quinoa sortsvalg, demonstrationer og projekter
Tipo: Book chapter Palavras-chave: Pasture and forage crops Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/8063/1/8063.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Økologisk dyrkning Organic Eprints
Olsen, Lars Egelund; Thomsen, Darran Andrew; Bertelsen, Inger; Pedersen, Tove Mariegaard; Madsen, Katrine Hauge; Askegaard, Margrethe.
Kapitel om økologisk dyrkning i Oversigt over landsforsøgene 2015.
Tipo: Book chapter Palavras-chave: Crop husbandry.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/30059/7/Oversigten_2015_Oeko_dyrkning_inkl.%20RowCrop%20oversigt.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Økologisk dyrkning Organic Eprints
Olsen, Lars Egelund; Bertelsen, Inger; Mariegaard Pedersen, Tove; Pødenphant, Lars; Thomsen, Darran Andrew; Askegaard, Margrethe; Oudshoorn, Frank.
Oversigt over Landsforsøgene udkommer én gang om året og indeholder en afrapportering og kommentering af de markforsøg, der i årets løb er udført i samarbejde mellem de lokale rådgivningsvirksomheder og SEGES.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Production systems Crop combinations and interactions Cereals; Pulses and oilseeds Breeding; Genetics and propagation Crop health; Quality; Protection Weed management.
Ano: 2016 URL: http://orgprints.org/31515/1/%C3%98kologiske_markfors%C3%B8g_2016.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Radrensning giver merudbytte i vårsæd Organic Eprints
Theilgaard, Malene; Bertelsen, Inger.
Radrensning i afgrøder sået på øget rækkeafstand kan være et godt supplement i ukrudtskontrollen. Især når det kombineres med et godt sædskifte, godt etablerede og konkurrencestærke afgrøder samt blindstrigling.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Farming Systems.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/31565/1/Artikel%20til%20mark_marts2017.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Row cropping – Catch crops - tolerance and regrowth Organic Eprints
Petersen, Maja Eline; Bertelsen, Inger.
Some species, e.g. vetch and oilseedrape, do not tolerate traffic very well, whereas grasses, chicory and plantain tolerate traffic welll. Catch crops with a high risk of regrowth such as white clover and timothy-grass, need to be incorporated into the soil early and maybe more than once and are not suited for systems with reduced tillage, whereas vetch, oilseed rape and fodder radish have very low regrowth after mulching in spring.
Tipo: Practice tool Palavras-chave: Crop combinations and interactions; Soil tillage; Soil.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/36820/1/R%C3%A6kkedyrkning%20efterafgr%C3%B8de%20-%20tolerance%20og%20genv%C3%A6kst.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Row cropping – cereals with catch crops Organic Eprints
Petersen, Maja Eline; Bertelsen, Inger.
The biggest challenge for achieving higher and more stable yields in organic plant breeding is linked to adequate nitrogen supply and the management of aggressive weeds. The RowCrop project has developed a row cultivation system with cereals and catch crops that enable weed control in rows of both crops. The cultivation system is composed of three elements: 1. Weed control in the rows of grain sown at 25 cm row spacing 2. Establishment of nitrogen fixing crops in between the rows at the last weed control 3. Weed control in the crop rows after harvest, in order to control perennial weeds. Weed control in the row in the main crop gives increased yield when: • The yield potential in the field is high • Weed pressure is high • Weed control in the row...
Tipo: Practice tool Palavras-chave: Soil; Weed management.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/36818/1/oe_18_3811_faktaark-Raekkedyrkning-af-korn-med-efterafgroede.pdf
Registros recuperados: 33
Primeira ... 12 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional