Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 17
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Beschermingsplan sprinkhanen en krekels in Limburg Naturalis
Kleukers, R.M.J.C.; Hoof, P.H. van.
Beschermingsplan sprinkhanen en krekels in Limburg Sprinkhanen en krekels zijn relatief grote en door hun zang opvallende dieren. Naast de dagvlinders en libellen zijn ze de derde groep insecten die stevig zijn ingebed in het Nederlandse natuurbeleid en -beheer. Uit Limburg zijn 40 van de 45 Nederlandse soorten sprinkhanen en krekels bekend. In de loop van de 20e eeuw zijn vijf soorten uit de provincie verdwenen. Soorten als zadelsprinkhaan, veldkrekel, blauwvleugelsprinkhaan, zoemertje en schavertje zijn achteruit gegaan en enkele daarvan staan op het punt te verdwijnen. Om de diversiteit aan deze bijzondere dieren te behouden is actie nodig. Voor de rosse sprinkhaan bij Schin op Geul en de bijzondere fauna van de Beegderheide worden reeds maatregelen...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Bescherming; Biologie; Ecologie; Biotopen; 42.75.
Ano: 2003 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220048
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Changes in ranges: invertebrates on the move. Proceedings of the 13th International Colloquium of the European Invertebrate Survey, Leiden, 2-5 September 2001 Naturalis
Reemer, M.; Helsdingen, P.J. van; Kleukers, R.M.J.C..
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Distribution; Range; Climate change; Expansion; 42.74.
Ano: 2003 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/219848
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De Nederlandse biodiversiteit Naturalis
Noordijk, J.; Kleukers, R.M.J.C.; Nieukerken, E.J. van; Loon, A.J. van.
This book provides an up-to-date survey of the biodiversity of the Netherlands. The treatment of all taxonomic groups which occur in the Netherlands forms the core (chapter 5). Around 100 specialists contributed to this unique survey. The other chapters highlight many aspects of the Dutch biodiversity: natural history (chapter 2), research (chapter 3), classification (chapter 4), patterns (chapter 7), trends (chapter 8), government policy (chapter 10) and nature management (chapter 11). In this summary we focus on the taxonomic treatments. They show that even a small and geologically relatively young country such as the Netherlands, harbours an immense diversity in life forms. [...]
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; 42.95.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/364861
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De rosse sprinkhaan bij Schin-op-geul Naturalis
Jansen, W.; Kleukers, R.M.J.C.; Odé, B..
De rosse sprinkhaan bij Schin-op-geul De rosse sprinkhaan komt in Nederland alleen langs de spoorlijn tussen Schin op Geul en Valkenburg voor. In dit rapport wordt de status van deze populatie beschreven aan de hand van de gegevens in het landelijk Orthoptera-bestand van EIS-Nederland en aanvullend veldonderzoek in 1997. In 1998 werd voorwerk verricht voor een gestandaardiseerde telling van de populatie. In 1999 zal de eerste monitoringronde plaatsvinden. De resultaten zullen in een aparte rapportage besproken worden. Bij Schin op Geul blijkt een levensvatbare populatie voor te komen, die zich al minimaal 50 jaar handhaaft. De populatiegrootte in 1997 wordt geschat op 200-300 dieren. De meeste dieren werden aangetroffen aan de voet van een grasland van...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Bescherming; Biotopen; 42.75.
Ano: 1999 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220037
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De sneeuwspringer Boreus hyemalis in Nederland (Mecoptera: Boreidae) Naturalis
Raemakers, I.P.; Kleukers, R.M.J.C..
Until recently Boreus hyemalis was considered to be a rare species in The Netherlands. It was only known from a few localities in The Netherlands in the provinces of Noord-Holland, Zuid- Holland, Utrecht, Gelderland and Drenthe. The last few years many new populations have been discovered. In this paper the first records for the provinces of Limburg, Noord-Brabant and Overijssel are presented. The species seems to prefer scarcely vegetated patches in sanddunes, dominated by greyhair grass Corynephorus canescens and the moss Polytrichum piliferum. It proved to be relatively easy to find, when the right places were searched in the right period (October until February).
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Insecta; Mecoptera; Boreidae; Boreus hyemalis; Sneeuwspringer; Verspreiding; Nederland; Biotopen; Biologie; 42.75.
Ano: 1999 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/209575
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Dermaptera - oorwormen Naturalis
Kleukers, R.M.J.C..
Tipo: Article in monograph or in proceedings Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; Oorwormen; 42.75.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/407152
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Embioptera - webspinners Naturalis
Kleukers, R.M.J.C..
Tipo: Article in monograph or in proceedings Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; Webspinners; 42.75.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/407149
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Grote populatie van de kassprinkhaan Diestrammena asynamora in Fries verpleeghuis (Orthoptera) Naturalis
Kleukers, R.M.J.C.; Nieuwenhuis, D..
De kassprinkhaan is een buitenbeentje onder de Nederlandse sprinkhanen en krekels. Ze komt van oorsprong waarschijnlijk voor in grotten in Oost-Azië en is door transport van eieren met plantenmateriaal over de hele wereld verspreid geraakt. Ze kan tijdelijk overleven in het kunstmatig grotmilieu van bijvoorbeeld kruipruimtes van woonhuizen, in kassen en tuincentra. Recentelijk werd een opmerkelijk grote populatie van de kassprinkhaan gevonden in het uitgebreide stelsel aan kruipruimtes onder een verpleeghuis in Friesland. De kassprinkhaan blijkt hier al ruim 40 jaar voor te komen. Het is waarschijnlijk de grootste Europese populatie van deze soort.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Orthoptera; Diestrammena asynamora; Verspreiding; Exoot; 42.75.
Ano: 2016 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/671650
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Informatieplan ongewervelden in beleid en beheer Naturalis
Kleukers, R.M.J.C.; Stroo, A..
Informatieplan ongewervelden in beleid en beheer In het informatieplan ‘Ongewervelden in beleid en beheer’ zijn met behulp van diverse bronnen de beleids- en beheervragen in kaart gebracht. De informatiebehoefte in het Nederlandse natuurbeleid wordt steeds sterker toegespitst op wettelijk beschermde soorten. Anderzijds zijn er diverse voorbeelden van beleidsvragen die betrekking hebben op andere ongewervelden. Enkele voorbeelden zijn: soorten die reageren op klimaatsveranderingen, aquatische organismen, invasieve soorten, schadelijke soorten en bosfauna. Dit biedt EIS-Nederland goede kansen om ongewervelden onder aandacht te blijven brengen. Het blijkt steeds moeilijker te worden om aandacht van natuurbeheerders te krijgen voor bedreigde ongewervelden...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Natuurbeleid; Natuurbescherming; 42.74.
Ano: 2004 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220047
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Inleiding Naturalis
Noordijk, J.; Kleukers, R.M.J.C.; Nieukerken, E.J. van; Loon, A.J. van.
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; 42.95.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/364850
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nieuwe waarnemingen aan sprinkhanen en krekels in Nederland (Orthoptera) Naturalis
Kleukers, R.M.J.C..
New records of grasshoppers and allied insects in the Netherlands (Orthoptera) In this paper a summary is given of the new records on Dutch Orthoptera since Kleukers et al. (1997). The field work in the Orthoptera Mapping Scheme (1990- 1995) covered almost all the country, on a scale of 5x5km-squares. Nevertheless many new records were gathered in the following period (1996-2002). The most spectacular discovery was that of a large population of Gamposcleis glabra on the northern Veluwe (Berg et al. 2000). The species was thought to be extinct in the Netherlands. On the same site one of the biggest populations of Ephippiger ephippiger in northwestern Europa occurs. Phaneroptera falcata and Conocephalus discolor show a clear range expansion, of which that...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biotopen; 42.75.
Ano: 2002 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/219700
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Orthoptera - sprinkhanen en krekels Naturalis
Kleukers, R.M.J.C..
Tipo: Article in monograph or in proceedings Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; Sprinkhanen; Krekels; 42.75.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/407148
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit Naturalis
Noordijk, J.; Nieukerken, E.J. van; Kleukers, R.M.J.C..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; 42.95.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/364854
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Project rosse sprinkhaan: monitoringverslag 1999 Naturalis
Jansen, W.; Kleukers, R.M.J.C..
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biotopen; Bescherming; 42.75.
Ano: 2000 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220038
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Project rosse sprinkhaan: monitoringverslag 2000 Naturalis
Jansen, W.; Kleukers, R.M.J.C..
Project rosse sprinkhaan: monitoringverslag 2000 In 2000 werd voor het derde achtereenvolgende jaar de populatiedichtheid van de rosse sprinkhaan bij Schin-op-Geul bepaald. De populatiedichtheid voor 2000 wordt, net als voor 1999, geschat op 600-800 dieren. Om het leefgebied van de rosse sprinkhaan verder te vergroten worden de volgende aanbevelingen gedaan. • Fasering van het maaibeheer van het grasland van Natuurmonumenten. Dit perceel is waarschijnlijk het belangrijkste potentieel nieuwe leefgebied. Het grasland wordt sinds 2000 niet meer begraasd, maar gemaaid. Dat de rosse sprinkhaan hier nog niet gevonden is, komt waarschijnlijk door de manier van maaien; integraal en te vroeg. In figuur 4 wordt een maaischema voor het grasland voorgesteld. •...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biotopen; Bescherming; 42.75.
Ano: 2001 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220039
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Project rosse sprinkhaan: monitoringverslag 2001 Naturalis
Jansen, W.; Kleukers, R.M.J.C..
Project rosse sprinkhaan: monitoringverslag 2001 In 2001 werd voor het vierde achtereenvolgende jaar de populatiedichtheid van de rosse sprinkhaan bij Schin op Geul bepaald. Er werd het hoogste aantal rosse sprinkhanen tot nu toe geteld. Op 14 augustus werden 127 zingende mannetjes gehoord op traject A, de hoofdpopulatie. De populatiedichtheid voor 2001 wordt daarmee voor het eerst op meer dan 1000 individuen geschat. Er liggen diverse voorstellen voor het verder uitbreiden van het leefgebied van de rosse sprinkhaan. Hiervan is het geëxtensiveerd maaibeheer van de bermen van traject A en het uitrasteren van een strook van het grasland van Natuurmonumenten inmiddels doorgevoerd. Voor de overige voorstellen wordt nog financiering gezocht. De populatie...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biotopen; Bescherming; 42.75.
Ano: 2002 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220040
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Samengevat: de Nederlandse biodiversiteit bestaat uit wormen en insecten Naturalis
Noordijk, J.; Koomen, P.; Nieukerken, E.J. van; Kleukers, R.M.J.C..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; 42.95.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/364855
Registros recuperados: 17
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional