Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 11
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Herne saak ja kvaliteet maheviljeluses olenevalt orgaanilise väetamise viisist Organic Eprints
Kuht, Jaan; Eremeev, Viacheslav; Talgre, Liina; Tein, Berit; Alaru, Maarika; Luik, Anne.
Maheviljeluses kasutatakse mitmeaastast külvikorda, mis säilitab ja suurendab mulla viljakust ja bioloogilist aktiivsust ning kus kasvatatakse liblikõielisi ja haljasväetistaimi või kasutatakse väetamisel komposteeritud sõnnikut (Mahepõllumajanduse seadus, 2007; Palts ja Vetemaa, 2012). Seega on õhulämmastikku siduvaid ja mügarbaktereid moodustavate liblikõieliste taimede kasvatamine maheviljeluse üheks põhitingimuseks. Liblikõielised taimede kasvatamine soodustab ka teiste toiteelementide (P, K, mikroelemendid) omastamist mullast või orgaanilisest materjalist. Hernes, kui mahekülvikorda hästi sobiv kultuur on vähenõudlik ja kasvutingimuste suhtes leplik taim, mis kasvab hästi keskmistel liivsavi- ja saviliivmuldadel. Ka ei vaja ta teraks kasvatamisel...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Food security; Food quality and human health Composting and manuring Crop husbandry Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/27688/1/kuht.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Impact of winter cover crops on soil quality and weeds in organic cropping systems Organic Eprints
Talgre, Liina; Madsen, Helena; Eremeev, Viacheslav; Kuht, Jaan; Alaru, Maarika; Peetsmann, Elen; Luik, Anne.
Winter cover crops and their combination with composted cattle manure have shown significant influence on soil quality and weeds in five-field crop rotation (barley undersown with red clover – red clover – winter wheat – pea – potato) of three organic cropping systems.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Soil quality; Farming Systems; Weed management.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/35147/1/Talgre_et_al_ICOAS2018_BoA.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Kartul maheviljelussüsteemide võrdluskatses aastatel 2012-2013 Organic Eprints
Eremeev, Viacheslav; Kuht, Jaan; Tein, Berit; Talgre, Liina; Alaru, Maarika; Põldma, Alo; Luik, Anne.
Kartul on üheks armastatumaiks kultuuriks nii meil kui maailmas. Teda on läbi aegade peetud teiseks "leivaks" ning tänapäeval ei kujutaks meist keegi ette oma toidulauda, kust puuduks kartul (Eremeev jt., 2012). Hea eelkultuurina teraviljadele sobib ta hästi ka päikesepinnalistesse külvikordadesse. Kartulit saab edukalt kasvatada maheviljeluslikus suletud tsükliga tootmisüksustes, kus on võimalik kasutada loomapidamisest tekkivad sõnnikut (Järvan ja Edesi, 2012). Maheviljeluslikus külvikorras on oluline osa vahekultuuride kasvatamisel. Põhikultuuride kasvatamise vahepealsel ajal vahekultuurid kaitsevad ja rikastavad mulda toitainetega ning suruvad alla umbrohtumust. Vahekultuure ei kasvatata müügikasu eesmärgil, vaid sissekündmisel muutub see...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Crop husbandry Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/27687/1/eremeev_1.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Kartuli kasvatamise mõju mulla mikrobioloogilisele aktiivsusele ja orgaanilise süsiniku ning lämmastiku sisaldusele erinevates viljelusviisides Organic Eprints
Eremeev, Viacheslav; Kuht, Jaan; Tein, Berit; Talgre, Liina; Alaru, Maarika; Runno-Paurson, Eve; Mäorg, Erkki; Loit, Evelin; Luik, Anne.
Viie katseaasta (2012–2016) keskmised tulemused näitavad, et võrreldes tavasüsteemidega on maheviljelussüsteemidel eelised kestlikuks taimekasvatuseks. Viljelussüsteemi mitmekesistamine vahekultuuride ja lisaks veel kompostitud veisesõnnikuga, võimaldab oluliselt parandada mulla omadusi. Tõusis mulla mikroobide aktiivsus, mulla orgaanilise süsiniku ja üldlämmastiku sisaldus. Mulla mikroobide aktiivsuse ja üldlämmastiku sisalduse vahelised seosed aga vajavad jätkuvaid uuringuid.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Soil biology; Crop husbandry.
Ano: 2019 URL: http://orgprints.org/35152/1/Eremeev%20et%20al_Agronoomia2019.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Kartuli kasvatamise mõju mulla toitainete sisaldusele maheviljelussüsteemide võrdluskatses Organic Eprints
Eremeev, Viacheslav; Kuht, Jaan; Tein, Berit; Talgre, Liina; Alaru, Maarika; Loit, Evelin; Luik, Anne.
Kartul on üheks armastatumaiks kultuuriks nii meil kui maailmas. Teda on läbi aegade peetud teiseks "leivaks" ning tänapäeval ei kujutaks meist keegi ette toidulauda, kust puuduks kartul (Eremeev jt., 2012). Mahepõllumajanduslikult kasvatatav kartulipind on Eestis pidevalt suurenenud. Samas ei ole seni veel piisavalt andmeid selle kohta, kas põhiliselt vaid mulla toitainevarudel ja haljasväetistaimedel baseeruv majandamine on piisavalt jätkusuutlik. Kas ilma sõnnikuta külvikordades – paljudes mahetaludes ju loomakasvatus puudub – võib toimuda mulla väljakurnamine (Järvan jt., 2014)? Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida kuidas erinevate maheviljelusviisidega kartuli kasvatamine mõjutab mulla toitainete sisaldust.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Farming Systems; Crop husbandry; Soil.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/32514/1/Eremeev%20et%20al%202017.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Kuidas talvised vahekultuurid mõjutavad mulla umbrohuseemnete sisaldust Organic Eprints
Kuht, Jaan; Talgre, Liina; Madsen, Helena; Eremeev, Viacheslav; Loit, Evelin; Luik, Anne.
Keskkonnasõbralik umbrohutõrje maheviljeluses koosneb viljavaheldusest, äestamisest, vaheltharimisest, multšimisest, liblikõieliste kasvatamisest külvikorras ja vahekultuuride (sh talviste kattekultuuride) kasvatamist (Thorup-Kristensen jt., 2003). Käesoleva uurimisega seotud varasemad tulemused näitasid, et talvistest vahekultuuridest rukis osutus umbrohtudele kõige kahjulikumaks, pärssides umbrohuseemnete idanevust. Mõnevõrra vähem toimis raihein, mida oli märgata järgnevates kultuurides - herne ja odra umbrohutaimede tiheduses (Barberi jt., 2014). Lisaks kasvutihedusele vähendasid talvised vahekultuurid ka umbrohtude biomassi (Madsen jt., 2015). Väiksem umbrohtude arvukus ja biomass mõjutavad ka mulla umbrohuseemnete varu. Käesoleva uurimistöö...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Production systems; Farming Systems; Soil; Weed management.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/32516/1/Kuht%20et%20al%202017.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Mulla umbrohuseemnete varu mahepõllul Organic Eprints
Kuht, Jaan; Luik, Anne; Eremeev, Viacheslav; Talgre, Liina; Tein, Berit.
Üleminek mahepõllupidamisele tekitab mitmeid probleeme. Et keemilisi taimekaitsevahendeid ei või kasutada, on üheks nendest võitlus umbrohtudega. Valdav osa umbrohtudest hakkab kasvama aja jooksul harimisega mulda viidud ja seal aastaid idanemisvõimelisena püsinud seemnetest. Umbrohuseemnevaru koosneb paljudest erinevatest liikidest, millest mõned domineerivad liigid moodustavad 70‒90% kogu seemnevarust, olles enamasti ka põhiprobleemiks (Wilson, 1988). Seemnevaru hulk võib varieeruda suurtes piirides olenevalt mulla tüübist, kasvatatud kultuuridest, harimisvõtetest, külvi ajast ja herbitsiidide kasutamisest. (Grundy, Jones, 2002). Üheks mulla umbrohuseemnete varu suurenemise allikaks võivad olla ka orgaanilise väetisega koos mulda viidud umbrohuseemned...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Weed management.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/22462/1/kuht_et_al.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Muutused mulla mikroobide hüdrolüütilises aktiivsuses ja orgaanilise süsiniku sisalduses punase ristiku allakülviga odra kasvatamisel Organic Eprints
Kuht, Jaan; Alaru, Maarika; Eremeev, Viacheslav; Talgre, Liina; Loit, Evelin; Luik, Anne.
Uurimistulemustest selgus, et punase ristiku allakülviga odra kasvatamine avaldas soodsat mõju mulla mikroorganismidele, suurendades mullaorganismide hüdrolüütilist aktiivsust. Mulla mikroobide hüdrolüütilise aktiivsuse (FDA) määramistulemused olid pärast punase ristiku allakülviga odra kasvatamist tavaviljeluse aladel 18,6% ja mahealadel 37,2% võrra suuremad võrreldes eelvilja (kartuli) alt vabanenud ala mullaga. Katseaastate keskmisena tõusis orgaanilise süsiniku (Corg %) sisaldus maheviljelusviisides 11,6% võrreldes tavaviljelusega. Pärast allakülviga odra kasvatamist võrreldes selle eelsega Corg sisalduses olulisi usaldusväärseid muutusi ei täheldatud. Enne allakülviga odra kasvatamist seos FDA ja Corg vahel sisuliselt puudus. Küll aga esines tugev...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Farming Systems; Soil biology; Nutrient turnover; Crop husbandry.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/32794/1/Kuht%20et%20al%202018.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Soil weed seed bank and factors influencing the number of weeds at the end of conversion period to organic production Organic Eprints
Kuht, Jaan; Eremeev, Viacheslav; Talgre, Liina; Madsen, Helena; Toom, Merili; Maeorg, Erkki; Luik, Anne.
In 2008 an experiment was set up on the field in Eerika experimental station (Estonian University of Life Sciences) as a 5-field crop rotation: red clover, winter wheat, pea, potato and barley undersown with red clover. The objective of the study was to measure the content of weed seeds in the soil and to evaluate the diversity of the species at the end of the period of converting to organic production. In conventional farming systems without fertilizer (Conv I) and conventional farming with mineral fertilizer (Conv II) herbicides were used for weed control. All the crops in Conv II system received P 25 kg ha-1 and K 95 kg ha-1, but the application rates of mineral nitrogen fertilizer differed. In organic systems (Org I – organic farming based on winter...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Farming Systems; Biodiversity and ecosystem services; Weed management.
Ano: 2016 URL: http://orgprints.org/32504/1/Kuht%20et%20al%202016.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Teravilja saak ja saagi kvaliteet sõltuvalt viljelussüsteemist Organic Eprints
Talgre, Liina; Eremeev, Viacheslav; Alaru, Maarika; Tein, Berit; Kuht, Jaan; Luik, Anne.
Jätkusuutlikuks maheviljeluseks on oluline arendada viljelussüsteeme, mis tagaksid elurikkuse suurenemise, mullaviljakuse paranemise ja hea ning kvaliteetse saagi. Selles mängib keskset rolli liblikõielisi kultuure sisaldav ja taimetoitainete tasakaalu säilitav kohalikesse oludesse sobiv külvikord. Taimetoitainetega paremaks varustatuseks saab külvikorras kasutada veel vahekultuure, komposte või sõnnikut. Nende lagunemisel muutuvad toitained taimedele kättesaadavaks aeglasemalt ja ühtlasemalt, kindlustades nii külvikorras järgnevate kultuuride stabiilse varustatuse lämmastikuga. Käesoleva uurimuse eesmärk oli selgitada odra ja nisu saagikus ning saagi kvaliteet nende kasvatamisel viieväljases külvikorras kolmes eri maheviljelussüsteemis, mis erinesid...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Composting and manuring Crop husbandry Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/27692/1/talgre.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Viljelusviiside mõju kartuli saagile, saagi kvaliteedile ning mulla toiteelementide sisaldusele Organic Eprints
Eremeev, Viacheslav; Talgre, Liina; Alaru, Maarika; Kuht, Jaan; Loit, Evelin; Luik, Anne.
The experiments were carried out in the Eerika test site of Rõhu experimental station of Institute of agricultural and environmental sciences, Estonian University of Life Sciences in 2012–2016. There were 5 succeeding crops in rotation: red clover, winter wheat, pea, potato and barley undersown with red clover. Four cropping systems were studied. The objective of present research was to investigate the effect of cropping systems on the yield components of potato and on the quality parameters of tubers. Another target was to study the effect of potato cropping systems on the soil nutrient content. The results of the 5 year study revealed that the cropping systems did not have any significant effect on the formation of potato yield components and the...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Farming Systems; Crop husbandry; Soil.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/32796/1/Eremeev%20et%20al%202018.pdf
Registros recuperados: 11
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional