Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 22
Primeira ... 12 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Brandmieren Solenopsis in Nederland (Hymenoptera: Formicidae) Naturalis
Noordijk, J.; Vierbergen, B.; Boer, P..
Tijdens importinspecties worden geregeld brandmieren aangetroffen. Solenopsis invicta, S. geminata en S. richteri zijn notoire invasieve exoten die in grote delen van de wereld voor veel overlast zorgen. Hierdoor besloot het Team Invasieve Exoten van het Ministerie van el&i om een risicoanalyse voor brandmieren uit te laten voeren. Deze moest inzicht geven in het aantal importen in Nederland, of ze zich kunnen vestigen, welke gevolgen vestigingen kunnen hebben voor de mens en de natuur, en op welke wijze brandmieren bestreden kunnen worden. In dit artikel worden de resultaten van die risicoanalyse samengevat.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Hymenoptera; Formicidae; Solenopsis; Nederland; Exoten; Risicoanalyse; 42.75.
Ano: 2012 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/512723
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Carabidae - loopkevers Naturalis
Noordijk, J..
Tipo: Article in monograph or in proceedings Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; Loopkevers; 42.75.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/407186
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De corticole fauna van platanen: i. Arachniden (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones, Acari) Naturalis
Noordijk, J.; Berg, M.P..
The corticolous fauna of plane trees: I. Arachnids (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones, Acari) From February until September 2000 an inventory was made of the bark-dwelling arthropod fauna of more than 400 plane trees (Platanus hybrida), all over the Netherlands. Arthropods were collected from bark and under the ‘loose’ bark fragments at a height of 160-175 cm from the ground. Algae, mosses and fungi are important resources for the corticolous fauna. Crevices in the tree trunk and loose bark fragments form a habitat for a large number of arthropods. The corticolous fauna is adapted to an extreme microclimate, caused by fluctuations in temperature, wind, humidity and water availability. Since plane trees are mostly planted in cities and along roads, air...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Waardplanten; Biotopen; Biologie; 42.74.
Ano: 2001 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/218636
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De corticole fauna van platanen: ii. Springstaarten, stofluizen, loopkevers (Collembola, Psocoptera, Carabidae) Naturalis
Noordijk, J.; Berg, M.P..
The corticolous fauna of plane trees: ii. Springtails, barklice and ground beetles (Collembola, Psocoptera, Carabidae) From July 1999 until September 2001 an inventory was made of the bark-dwelling arthropod fauna of 450 plane trees (Platanus x hybrida), spread over 69 localities in the Netherlands. Arthropods were collected from bark and under bark fragments at a height of 160-175 cm from the ground. Crevices in the tree trunk and bark fragments represent a habitat for a large number of arthropods. The abundance of algae, mosses and fungi, which are important resources for the corticolous fauna, were measured, as well as the number and total surface of bark fragments. Overall, 16 species of springtails, seven species of barklice, and one species of...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Ecologie; Biotopen; 42.75.
Ano: 2002 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/219698
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De exotische stofluis Badonnelia titei in Nederland (Psocodea: Sphaeropsocidae) Naturalis
Noordijk, J..
Het voorkomen van Badonnelia titei in ons land wordt in enkele publicaties genoemd. Deze exoot blijkt niet zeldzaam in archiefdepots overal in Nederland. In deze publicaties werd echter geen aandacht besteed aan het feit dat de soort nog niet als nieuw voor Nederland was gemeld, waar bewijsexemplaren zijn ondergebracht en hoe B. titei te herkennen is. De soort is daarom dan ook nooit doorgedrongen tot de diverse faunaoverzichten van Nederlandse stofluizen. Reden genoeg om deze zaken te behandelen in dit artikel, waarbij tevens een vindplaatsenkaartje wordt gegeven en de eerste vondsten uit woonhuizen worden gemeld.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Psocodea; Sphaeropsocidae; Badonnelia titei; Verspreiding; Nederland; Exoot; 42.75.
Ano: 2015 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/640382
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De hooiwagen Nelima gothica nieuw voor Nederland (Opiliones) Naturalis
Noordijk, J.; Wijnhoven, H.; Bink, J..
Twaalf jaar geleden waren er nog geen Nelima-soorten bekend uit ons land. In 2004 en 2006 werden respectievelijk N. sempronii en N. doriae ontdekt. Beide soorten komen ten zuidoosten van ons land voor, en hebben naar alle waarschijnlijkheid Nederland recent bereikt. In 2012 werd op de Maasvlakte een derde vertegenwoordiger van dit genus gevonden: Nelima gothica. De vindplaats lijkt te wijzen op introductie door de mens. Gezien het voorkomen in de ons omringende landen is echter niet uit te sluiten dat hij van oudsher tot onze fauna behoort of recent op eigen kracht Nederland heeft bereikt. Hij zou op meer plaatsen langs de kust kunnen voorkomen. We presenteren de nieuwe soort en geven een overzicht van de vier Noordwest-Europese Nelima-soorten.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Opiliones; Nelima; Verspreiding; Nederland; Europa; 42.75.
Ano: 2015 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/640376
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De Nederlandse biodiversiteit Naturalis
Noordijk, J.; Kleukers, R.M.J.C.; Nieukerken, E.J. van; Loon, A.J. van.
This book provides an up-to-date survey of the biodiversity of the Netherlands. The treatment of all taxonomic groups which occur in the Netherlands forms the core (chapter 5). Around 100 specialists contributed to this unique survey. The other chapters highlight many aspects of the Dutch biodiversity: natural history (chapter 2), research (chapter 3), classification (chapter 4), patterns (chapter 7), trends (chapter 8), government policy (chapter 10) and nature management (chapter 11). In this summary we focus on the taxonomic treatments. They show that even a small and geologically relatively young country such as the Netherlands, harbours an immense diversity in life forms. [...]
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; 42.95.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/364861
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De ruige gaststeekmier Myrmica hirsuta nieuw voor Nederland (Hymenoptera: Formicidae) Naturalis
Boer, P.; Noordijk, J..
Myrmica hirsuta new for the Netherlands (Hymenoptera: Formicidae) Myrmica hirsuta is recorded for the first time from the Netherlands. A dealate female was collected in a pitfall trap between 14.v and 16.x.2003 near Nunspeet (Veluwe) in the province of Gelderland. The pitfall was situated in a vegetation of grey hair-grass Corynephorus canescens and hull heather Calluna vulgaris. Both host species Myrmica lonae and M. sabuleti were present in the direct area of the pitfall. Myrmica hirsuta is very rare throughout Europe and up till now unknown from Belgium and the German federal states bordering the Netherlands.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Myrmica hirsuta; Verspreiding; Nederland; Herkenning; 42.75.
Ano: 2004 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/261963
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De springstaart Isotomurus maculatus nieuw voor de fauna van Nederland (Insecta: Collembola) Naturalis
Berg, M.P.; Noordijk, J.; Schakel, A.; Bongers, M..
The springtail Isotomurus maculatus new to the fauna of the Netherlands (Insecta: Collembola) Isotomurus maculatus (Schäffer, 1896) is a southern European springtail, which is recorded here as new for the fauna of the Netherlands. Specimens were collected on five sites in different regions of the Netherlands. The sites, a garden, a roadside verge and a lane with trees can be characterised as synatropic with a large degree of disturbance. In northern Europe Isotomurus maculatus is a eurytopic species that colonises ruderal sites very quickly. This conclusion is based on the description of the sites and the ecology of species collected together with I. maculatus. The distribution in Europe and the taxonomy of the species is described. It is argued that I....
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Taxonomie; Herkenning; Biotoop; 42.75.
Ano: 2001 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/218656
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De strooiselbewonende hooiwagens van stuwwalbossen (Opiliones) Naturalis
Noordijk, J.; Lammers, M.; Heijerman, Th..
In het voorjaar van 2011 bemonsterden wij achttien bospercelen op drie stuwwalcomplexen langs de Nederrijn met potvallen op hooiwagens. Op elk stuwwalcomplex werden zes opstanden met elk een andere boomsoort onderzocht: beuk, berk, inlandse eik, Amerikaanse eik, hazelaar en linde. In dit artikel bespreken we de aangetroffen hooiwagens en hun voorkomen in de bostypen en op de stuwwalcomplexen. Het blijkt dat de onderzochte stuwwalbossen een uniek karakter hebben, waarbij algemene bossoorten worden aangevuld met zeldzamere soorten afkomstig uit het rivierengebied.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Opiliones; Nederland; Stuwwallen; Verspreiding; 42.75.
Ano: 2012 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/512735
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Het hooiwagengenus Trogulus in Nederland (Opiliones: Trogulidae) Naturalis
Wijnhoven, H.; Noordijk, J.; Heijerman, Th..
Wie een steen of boomstronk omkeert en voor het eerst een Trogulus opmerkt, zal dit bizarre beest niet direct associëren met een hooiwagen. Met de korte, stevige poten, het afgeplatte achterlijf dat overdekt is met strooisel en zand, en een trage manier van voortbewegen is het een ongewone verschijning. De soorten van dit geslacht zijn bodembewoners die zich voornamelijk voeden met kleine huisjesslakken. Uit ons land waren tot nu toe twee soorten bekend. De identiteit van een van die twee was lang onzeker, maar door nieuwe inzichten is nu duidelijk om welke soort het werkelijk gaat. In Nederland blijkt bovendien nog een derde soort voor te komen, die hier voor het eerst gemeld wordt.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Opiliones; Trogulidae; Trogulus; Nederland; Herkenning; Verspreiding; 42.75.
Ano: 2014 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/625683
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Het recente voorkomen van de loopkever Harpalus signaticornis in Nederland (Coleoptera: Carabidae) Naturalis
Turin, H.; Heijerman, Th.; Noordijk, J.; Trautner, J..
Harpalus signaticornis stond tot voor kort bekend als uiterst zeldzaam in ons land. Slechts enkele oude, incidentele waarnemingen uit Zuid-Limburg waren in de collecties te vinden. In de loopkeveratlas uit 2000 werd nog verondersteld dat de soort in Nederland was uitgestorven. Vanaf het publicatiejaar van deze atlas verschijnt H. signaticornis echter in vangpotten. De soort werd vooral verzameld in het zuidelijke deel van de Veluwe, maar recentelijk ook in Friesland. Het lijkt erop dat deze Zuiden Centraal-Europese soort zijn verspreidingsgebied in westelijke richting aan het uitbreiden is. Hebben we hier te maken met een soort die profiteert van veranderingen in het klimaat?
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Coleoptera; Carabidae; Harpalus signaticornis; Verspreiding; Klimaat; 42.75.
Ano: 2012 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/512731
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Inleiding Naturalis
Noordijk, J.; Kleukers, R.M.J.C.; Nieukerken, E.J. van; Loon, A.J. van.
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; 42.95.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/364850
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Komt de vermiljoenkever Cucujus cinnaberinus in azijnzuurvallen (Coleoptera: Cucujidae)? Naturalis
Heijerman, Th.; Noordijk, J.; Colijn, E.O..
Cucujus cinnaberinus is een recent voor Nederland ontdekte soort. De kever staat op de Habitatrichtlijn, wat onder meer betekent dat hij beschermd is en dat de populatie gemonitord dient te worden. Inventarisatie en monitoring gebeurt in het algemeen door het weghalen van schors van recent gestorven bomen. Hierdoor wordt het leefgebied van de kever echter flink aangetast. Wij voerden een klein onderzoek uit naar de mogelijkheden om C. cinnaberinus te vangen in azijnzuurvallen, zodat de habitat intact gelaten kan worden en de soort toch geïnventariseerd kan worden. Tijdens het voorjaar van 2013 werden vier vallen opgehangen op een locatie waar zich een populatie van deze soort bevindt. Er werden slechts twee individuen verzameld; de vangmethode lijkt dus...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Coleoptera; Cucujidae; Cucujus cinnaberinus; Methode; Inventarisatie; 42.75.
Ano: 2013 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/586894
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Mieren in Veluwebermen: soortenrijkdom en aanbevelingen voor beheer (Hymenoptera: Formicidae). Naturalis
Noordijk, J.; Boer, P..
Ants in roadside verges on the Veluwe: species richness and recommendations for management (Hymenoptera: Formicidae) Highway verges in the Veluwe region contain some well developed nutrient poor plant communities, like grasslands, grey hair grass vegetation and heather vegetation. These places provide a good habitat for ants. The past five years, we made an inventory of the ants in these road verges. We found 35 species, which is more than 50% of the Dutch ant fauna and approximately 80% of the species known from the Veluwe. Among these were iucn red list species (Anergates atratulus, Myrmica hirsuta, Formicoxenus nitidulus, Formica pratensis, F. rufa/ polyctena), species protected by Dutch law (F. pratensis, F. rufa/polyctena, F. truncorum),...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Mieren; Formicidae; Verspreiding; Nederland; Beheer; 42.75.
Ano: 2007 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/327115
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nieuwe vondsten van weduwen Latrodectus in Nederland (Araneae: Theridiidae) Naturalis
Noordijk, J..
Alle spinnen hebben gif in hun kaken om hun prooien te doden. Verreweg de meeste soorten kunnen de menselijke huid niet doorboren met hun kaken en zijn dus volkomen ongevaarlijk. Kogelspinnen uit het genus Latrodectus, oftewel weduwen, vormen een uitzondering. Deze exotische spinnen worden af en toe geïmporteerd in Nederland. In 2013 is het aantal vondsten van geïmporteerde Latrodectus-spinnen op een rij gezet in een risicobeoordeling, met als resultaat een lijst van tien records met bewijsmateriaal. Hier kunnen nu vier records aan toegevoegd worden. Hieronder bevindt zich een vondst van de bruine weduwe L. geometricus, die recent voor het eerst in ons land werd vastgesteld, en een eerste geval van uitgekomen eitjes van een Latrodectus in ons land, van de...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Araneae; Theridiidae; Latrodectus; Nederland; Exoot; Verspreiding; 42.75.
Ano: 2016 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/671670
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit Naturalis
Noordijk, J.; Nieukerken, E.J. van; Kleukers, R.M.J.C..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; 42.95.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/364854
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Platybunus pinetorum, een volgende hooiwagen die Nederland verovert (Opiliones: Phalangiidae) Naturalis
Wijnhoven, H.; Noordijk, J..
Soms gebeurt het dat een soort lange tijd een sluimerend bestaan leidt binnen een bepaald areaal en dan plotseling ‘op drift raakt’. In relatief korte tijd slaagt die soort erin nieuwe gebieden te koloniseren. Vaak wordt dat toegeschreven aan klimaatveranderingen. In de jaren 1990 hebben de zuidelijke hooiwagens Opilio canestrinii en Dicranopalpus ramosus ons land bereikt en zich in een dusdanig tempo verbreid dat ze nu tot de algemeenste soorten behoren. Momenteel maakt de oorspronkelijk Midden-Europese hooiwagen Platybunus pinetorum een dergelijke areaaluitbreiding in noordwestelijke richting door. Nu er, met de publicatie van een nieuwe tabel en vooral ook via de website Waarneming.nl, meer aandacht voor hooiwagens is ontstaan, beschikken we over de...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Opiliones; Phalangiidae; Platybunus pinetorum; Nederland; Herkenning; Verspreiding; 42.75.
Ano: 2011 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/512713
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Recente waarnemingen van de loopkever Harpalus griseus: is er een trend (Coleoptera: Carabidae)? Naturalis
Noordijk, J.; Heijerman, Th.; Turin, H..
Recent observations on Harpalus griseus: is there a trend (Coleoptera: Carabidae)? Harpalus (Pseudoophonus) griseus is reported in literature to be a rare ground beetle in the Netherlands. Recently, many specimens of this species were observed or collected by means of pitfall traps, window traps and light traps. Besides a number of observations from heathland and drift sand areas in the Veluwe region, H. griseus was collected in several agricultural and anthropogenic habitats around Wageningen. Based on our recent observations the species seems to be more eurytopic than previously thought. The total number of records shows a remarkable increase during the last decade, while the distribution area seems to decrease. It is clear that, due to...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Loopkevers; Carabidae; Verspreiding; Nederland; 42.75.
Ano: 2007 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/327002
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Samengevat: de Nederlandse biodiversiteit bestaat uit wormen en insecten Naturalis
Noordijk, J.; Koomen, P.; Nieukerken, E.J. van; Kleukers, R.M.J.C..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; 42.95.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/364855
Registros recuperados: 22
Primeira ... 12 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional