Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 22
Primeira ... 12 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Alternativní zemědělství - informační bulletin č.10 Organic Eprints
Urban, Jiri; Merta, Vlastimil; Plisek, Bedrich; Moudry, Jan; Vogtmann, Hartmut; Tabach, Arnost; Kvapilik, Jindrich; Pavelkova, Jirina.
Témata informačního bulletinu č.10 jsou: Ovocnářský ekologický podnik pana Jiřího Kargra, Ekologické ovocnářství, dojmy ze Švýcarska, úvahy o našich možnostech, Hrách v ekologickém zemědělství, Pěstování sladovnického ječmene pro výrobu biopiva, Vyvýšený záhon, Biozahrádka, Biologická ochrana ovocných stromů v sadech, Horské ekologické hospodářství Marianne a Paula Waldera.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Farming Systems; Crop husbandry.
Ano: 1994 URL: http://orgprints.org/21921/1/Bulletin%20%C4%8D.10.PDF
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Alternativní zemědělství - informační bulletin č.6 Organic Eprints
Urban, Jiri; Pavelkova, Jirina; Scheller, Edwin; Uhlik, Jan; Kvapilik, Jindrich; Sedlo, Jiri; Hons, Pavel.
Témata bulletinu Alternativní zemědělství č.6 jsou: Návštěva na farmách Biolandu, Je hnojení pouze náhrada živin?, Budeme mít odrůdy pro alternativní zemědělství?, Chov skotu v alternativních podmínkách ve SRN, Půdní pokryvy, Přechod k organickému vinohradnictví, Vliv současného životního prostředí, energie a techniky na život a především na člověka, Jak se pozná biopotravina?, Výroba a použití bioplynu v zemědělství.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: "Organics" in general; Crop husbandry; Food systems; Environmental aspects.
Ano: 1991 URL: http://orgprints.org/21917/1/Bulletin%20%C4%8D.6.PDF
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Alternativní zemědělství - informační bulletin č.7 Organic Eprints
Danek, Stanislav; Benada, Jaroslav; Benes, Stanislav; Sabatka, Jan; Taborsky, V.; Rotrekl, Jiri; Dlouhy, Josef; Bertsch, Bodo; Urban, Jiri.
Témata informačního bulletinu č.7 jsou: Vyhodnocení výnosů zemědělských plodin v roce 1991 u organicky hospodařících zemědělců svazu PRO-BIO. Nutnost moření osiva z hlediska alternativního zemědělství. Využití přirozených surovin v alternativním zemědělství. Mechanická regulace plevelů. Možnosti realizace alternativního zemědělství z hlediska ochrany rostlin. Regulace hraboše polního bez chemie. Úvod k připravované knize "Ekologická východiska zemědělství". Stáj s hlubokou podestýlkou pro dojnice z hlediska etologie a ekonomiky. Zelené hnojení. Organické vinohradnictví.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: "Organics" in general; Farming Systems; Animal husbandry; Crop husbandry.
Ano: 1992 URL: http://orgprints.org/21918/1/Bulletin%20%C4%8D.7.PDF
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bioosiva jsou šancí pro producenty Organic Eprints
Urban, Jiri.
Počet ekologicky hospodařících podniků se za posledních pět let více jak ztrojnásobil. Výměra zemědělské půdy se zdvojnásobila a činí již více než deset procent z celkové výměry zemědělské půdy v ČR. Ze strany výrobců potravin i zahraničních odběratelů roste poptávka po biosurovinách. Tomuto rychlému zvyšování ekologicky obhospodařovaných ploch však neodpovídá produkce a nabídka rozmnožovacího materiálu ekologického původu.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Crop husbandry; Soil.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/24860/1/bioosiva.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Decennium - 10 let svazu PRO-BIO a ekologického zemědělství v ČR Organic Eprints
Hradil, Radomil; Urban, Jiri; Hutar, Martin; Bartak, Richard.
Publikace shrnuje začátky ekologického zemědělství v České republice se zaměřením na založení svazu PRO-BIO. Kniha se skládá ze dvou částí. První obsahuje vzpomínky zakladatelů ekologického zemědělství po roce 1989 a kopie dobových dokumentů, např. článků novin a časopisů. Druhá část přináší portréty ekologických zemědělců, pracovníků Ministerstva zemědělství, kontrolních organizací a projevy kolegů z Maďarska, Rakouska, Německa, Švýcarska a EU na konferenci, která se konala v Luhačovicích v únoru 2000.
Tipo: Book Palavras-chave: History of organics.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/21877/6/Decennium.PDF
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ekologické zemědělství bez mýtů: Fakta o ekologickém zemědělství a biopotravinách pro média Organic Eprints
Dlouhy, Josef; Urban, Jiri.
Autoři srozumitelně a v souvislostech vyvracejí nejčastěji opakované mýty o ekologickém zemědělství a bipotravinách, které se stále častěji začaly objevovat jako útoky v mediích. Argumenty autorů jsou založeny na vědeckých podkladech.
Tipo: Book Palavras-chave: "Organics" in general Education; Extension and communication.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/20492/1/myty_EZ_final.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ekologické zemědělství - informační bulletin č.11: Přímý prodej Organic Eprints
Urban, Jiri; Plisek, Bedrich; Hradil, Radomil; Dvorsky, Jan; David, Ales; Gysi, Christian.
Jednotným tématem informačního bulletinu č. 11 je Přímý prodej biopotravin: Předpoklady pro přímý prodej. Přímý prodej produktů rostlinného původu. Jakost ovoce z ekologického pěstování. BIO na tržnici v St.Gallenu. Přímý prodej produktů živočišného původu. Marketing v přímém prodeji. Jednotlivé způsoby přímého prodeje ekologických produktů. Příklady ekologicky hospodařících zemědělců s přímým prodejem. Společné ztržňování bioproduktů.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: "Organics" in general Processing; Packaging and transportation Markets and trade.
Ano: 1995 URL: http://orgprints.org/21922/1/Bulletin%20%C4%8D.11.PDF
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ekologické zemědělství, učebnice pro školy i praxi. I. díl. Základy EZ, agroenvironmentální aspekty a pěstování rostlin Organic Eprints
Urban, Jiri; Sarapatka, Borivoj; Cizkova, Stanislava; Dukat, Vojtech; Diviš, Jiří; Hejatkova, Kvetuse; Hejduk, Stanislav; Hluchy, Milan; Hrabe, Frantisek; Hradil, Radomil; Machac, Radek; Moudry, Jan; Plisek, Bedrich; Pokorny, Eduard; Prazan, Jaroslav; Rozsypal, Roman; Sedlo, Jiri; Sarapatkova, Hana; Škeřík, Josef; Teksl, Milan; Veverka, Antonín.
První učebnice ekologického zemědělství v České republice. Obsahuje základy filosofie a praxe v ekologickém zemědělství, zaměřené na rostlinnou produkci a v samostatné kapitole informuje o biodynamickém zemědělství.
Tipo: Book Palavras-chave: "Organics" in general.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/21924/1/881b04bf9fd9a9b3c1256fc000501538_OpenDocument
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ekozemědělci – zatím nedocenění Organic Eprints
Urban, Jiri.
Stálo by za to, zhodnotit na ekologických farmách, které hospodaří bez chemie více než deset patnáct let, jak se změnila kvalita půdy, stabilizovaly výnosy, zdraví a užitkovost hospodářských zvířat. Souhrnné informace o tom zpracované nemáme, vycházíme spíše z osobních znalostí poradců, kteří ekozemědělce každoročně navštěvují. Na mnoha ekofarmách už došlo ke generační výměně, generace tehdy padesátníků, kteří s elánem po roce 1990 začali u nás ekologicky hospodařit, předává tato hospodářství svým následovníkům a ti ve velké většině pokračují zase ekologicky, často s nabytými zkušenostmi a na stabilizovaných hospodářstvích, lépe než jejich tátové.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Farming Systems; Knowledge management.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/21089/1/Zm03_ekozem%2823%29.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ekozemědělci – zatím nedocenění Organic Eprints
Urban, Jiri.
Stálo by za to, zhodnotit na ekologických farmách, které hospodaří bez chemie více než deset patnáct let, jak se změnila kvalita půdy, stabilizovaly výnosy, zdraví a užitkovost hospodářských zvířat. Souhrnné informace o tom zpracované nemáme, vycházíme spíše z osobních znalostí poradců, kteří ekozemědělce každoročně navštěvují.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Farming Systems; Environmental aspects.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/24862/1/ekozem%C4%9Bd%C4%9Blci.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ekozemědělství a životní prostředí Organic Eprints
Urban, Jiri.
V současné době probíhá i v České republice příprava Programu rozvoje venkova (PRV) po roce 2013. Pracovní skupinu Přírodní zdroje, jejíž součástí je podskupina Ekologické zemědělství, koordinuje ÚZEI. Základem pro diskusi je legislativní návrh pro společnou zemědělskou politiku po roce 2013 Evropské komise, který s podporou ekologického zemědělství (EZ) nadále počítá, a to zejména pro benefity, které přináší tento způsob hospodaření.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Farming Systems; Environmental aspects.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/24907/1/ekozem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Guideline for handling pesticide residues in Czech organic production Organic Eprints
Speiser, Bernhard; Bickel, Regula; Huber, Beate; Urban, Jiri.
This document was prepared in the project «Development of guidelines for the use of pesticide analysis in organic inspection in the Czech Republic (sampling, evaluation and interpretation)». At the beginning of this project, a workshop with stakeholders was held. The present document builds on the outcomes of this workshop, and elaborates guidance for all stakeholders involved in Czech organic production and its control, on how to deal with residue analyses. In recognition of the European dimension of the problem, the project followed a two-step approach. In the first step, the present guideline was prepared. It is written in a general style and in the English language, so that it potentially applies for many countries. Although the current project aims...
Tipo: Report Palavras-chave: Assessment of impacts and risks.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/34119/1/speiser-etal-2013-Residue_guideline_June_2013.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Mit Bio blüht die Vielfalt - wildtierfreundliche Bioproduktion in Osteuropa und der Schweiz Organic Eprints
Urban, Jiri; Dytrtova, Karolina; Malikovam, Alena; Capounova, Katerina; Meindl, Peter; Pfiffner, Lukas.
Das Projekt „Ökolandwirte für die Natur – mit Bio blüht die Vielfalt“ hat zum Ziel, die Artenvielfalt und den Landschaftscharakter auf tschechischen Biobetrieben zu erhalten und weiter zu fördern. Es wurde 2007 im Bioinstitut zu einem wichtigen Pilotprojekt mit Signalwirkung. Das Projekt wird sowohl von den Landwirten, für die es primär vorgesehen wurde, als auch von der Staatsverwaltung und der breiten Öffentlichkeit sehr gut angenommen. Das Landwirtschaftsministerium und das Umweltministerium bewerten die Arbeiten für den Aufbau eines Netzes von Modellbetrieben positiv. Sie werden zukünftig als praktische Beispiele naturschonender Bewirtschaftung der tschechischen Landschaft dienen.
Tipo: Report Palavras-chave: Biodiversity and ecosystem services.
Ano: 2007 URL: http://orgprints.org/20194/1/Bericht_WTF_07_CZ_A.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Mit Bio blüht die Vielfalt - wildtierfreundliche Bioproduktion in Osteuropa und der Schweiz. Bericht 2006. Organic Eprints
Pfiffner, Lukas; Schlatter, Christian; Meindl, Peter; Kranzler, Andreas; Urban, Jiri; Malikova, Alena.
Die Artenvielfalt an Pflanzen und Wildtieren und die Vielfalt der Landschaften werden zunehmend durch die sich ausbreitende intensive Landwirtschaft bedroht. Zwar gibt es europäische und nationale Agrarumweltprogramme, die dem entgegenwirken wollen. Sie werden aber zu wenig effizient umgesetzt. Ungenügendes ökologisches Fachwissen und zu wenig ökologisch ausgerichtete Beratung gehören zu den Hauptgründen für die schlechte Umsetzung dieser Programme. Der biologische Landbau geht im Gegensatz zur konventionellen, industriellen Landwirtschaft sehr schonend mit natürlichen Ressourcen um und eignet sich daher besonders zur Förderung einer reichhaltigen Kulturlandschaft mit einer grossen Arten- und Lebensraumvielfalt. Biolandbau kombiniert mit...
Tipo: Report Palavras-chave: Biodiversity and ecosystem services.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/20193/1/WTF_ZWBt_06_CH_A_CH_def.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nové požadavky unie na kontrolu Organic Eprints
Urban, Jiri.
Evropská komise prosazuje zkvalitnění kontroly ekologického zemědělství. Ta požaduje, aby se pro zabránění případným podvodům odebíraly vzorky během celého procesu ekologické produkce. Komise však nestanovila žádnou metodiku pro interpretaci nálezů. Proto realizoval Bioinstitut o. p. s. Olomouc projekt Vývoj metodiky pro využívání a hodnocení analýz pesticidů v kontrole ekologického zemědělství v České republice (odběr vzorků, evaluace a interpretace). Celá metodika je ke stažení na www.bioinstitut.cz.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Values; Standards and certification.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/24888/1/nov%C3%A9%20po%C5%BEadavky%20unie.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Organic Agriculture in the Czech Republic (Country Report 2011) Organic Eprints
Urban, Jiri.
The Czech organic farming is continuously growing and has reached almost 12 % of the farmland acreage in the Czech Republic. The main driving force in the development of the organic farming in the Czech Republic are subsidies; which led to the fact that there is mainly grassland in the organic system (82,5 %). Concerning the organic plant production there is a significant increase in the organic viticulture (965 ha), the most important crops are cereals followed by fodder crops. The organic land burden in livestock units is very low (with beef cattle being the most numerous). The share of organic products on the Czech food market is still small (less than 1 %) compared to the developed EU countries and about a half of the sold goods was produced abroad....
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Country reports.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/20991/1/Urban_2012_Organic_Agriculture_in_the_Czech_Republic.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ProPIG – Betriebsspezifische Strategien zur Reduktion der Umweltauswirkung von Bioschweine Betrieben durch Verbesserung von Tiergesundheit, Wohlergehen und Ernährung von Bioschweinen Organic Eprints
Rudolph, Gwendolyn; Bochicchio, Davide; Butler, Gillian; Dippel, Sabine; Dourmad, Jean Yves; Edwards, Sandra; Früh, Barbara; Illmann, Gudrun; Meier, Matthias; Prunier, Armelle; Rousing, Tine; Silerova, Jitka; Salomon, Eva; Sorensen, J.T.; Urban, Jiri; Vertes, Francois; Winckler, Christoph; Leeb, Christine.
ProPIG ist ein europäisches Bioschweine-Forschungsprojekt im Rahmen des CORE Organic II Programmes. Die Studie wird von 2011-2014 in acht europäischen Ländern auf insgesamt 75 Bioschweinebetrieben (je 3 Betriebsbesuche) durchgeführt, und wird vom Department für Nachhaltige Agrarsysteme koordiniert. In den letzten Jahren haben sich Wissenschaftler intensiv mit der Thematik „Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft“ und dem Einfluss der Landwirtschaft auf den Klimawandel beschäftigt. Die Haltung von Nutztieren ist je nach Produktionssystem (z.B. Ökologisch, Konventionell, Freilandhaltung) mit unterschiedlichen Umweltauswirkungen (z.B. Treibhausgasemissionen) verbunden. Bislang wurden die Umweltauswirkungen der verschiedenen Haltungssysteme von Bioschweinen...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Production systems; Air and water emissions; Health and welfare; Pigs.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/22616/1/abstract_Biolandbau_Tagung_BOKU_Rudolph.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
‘ProPIG’ Challenges and opportunities for on farm pig researchers: How to collect sound scientific data on animal health, welfare, nutrition and environmental impact AND act as a facilitator to improve these aspects at the same time? Organic Eprints
Rudolph, Gwendolyn; Bochicchio, Davide; Brandhofer, Roland; Berner, Alfred; Butler, Gillian; Dippel, Sabine; Dourmad, Jean Yves; Edwards, Sandra; Früh, Barbara; Holinger, Mirjam; Holmes, Diane; Illmann, Gudrun; Knop, Denise; Meier, Matthias; Prunier, Armelle; Rousing, Tine; Salomon, E.; Silerova, Jitka; Sorensen, J.T.; Urban, Jiri; Vertes, Francois; Winckler, Christoph; Leeb, Christine.
Challenges and opportunities of on farm research are discussed and it is concluded, that transdisciplinary on-farm research requires from all involved parties: Understanding and willingness to learn from each other Acceptance, that own field of research is only a part of the whole “on farm picture” Sound scientific methods as well as technical tools for support (e.g. tablet PCs) Move from being/expecting “experts” towards “facilitation"
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Systems research and participatory research Education; Extension and communication Research methodology and philosophy.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/25627/1/POSTER%20ProPIG%20IFSA_2014_final.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ProPIG - Farm specific strategies to reduce environmental impact by improving health, welfare and nutrition of organic pigs - Final project report Organic Eprints
Leeb, Christine; Butler, Gillian; Bochicchio, Davide; Früh, Barbara; Illmann, Gudrun; Prunier, Armelle; Rousing, Tine; Urban, Jiri; Dippel, Sabine.
ProPIG consists of 9 partners in 8 countries (AT, CH, CZ, DE, DK, FR, IT, UK) with the aim to assess and improve animal welfare and environmental impact of organic pig farming: • Three husbandry systems: indoor with outside run (IN) / partly outdoor (POUT) / outdoor (OUT) were defined and compared. • Standard Operating Procedures (‘SOPs’) were created for Feed- and Soil Sampling and the process of assessment and feedback (‘Health and welfare planning’). • Animal welfare assessment protocols were developed based on WelfareQuality® and CorePIG. Together with questions regarding environmental impact, nutrition and economy these were integrated into an • Automated Recording and Feedback Software Tool (‘PigSurfer’= PIG SURveillance, FEedback and...
Tipo: Report Palavras-chave: Feeding and growth Air and water emissions Health and welfare Pigs Education; Extension and communication.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/29937/1/COII_ProPIG_Final%20Report_Leeb%20et%20al.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ProPIG - Organic pig health, welfare and environmental impact across Europe Organic Eprints
Rudolph, Gwendolyn; Bochicchio, Davide; Butler, Gillian; Dippel , Sabine; Dourmad, Jean Yves; Edwards , Sandra; Früh, Barbara; Illmann, Gudrun; Meier, Matthias; Prunier, Armelle; Rousing, Tine; Salomon, Eva; Silerova, Jitka; Sorensen, J.T.; Urban, Jiri; Vertes, Francois; Winckler, Christoph; Leeb, Christine.
Organic production is perceived by consumers as being superior in animal welfare and sustainability and the demand for organic pork products is slowly increasing. Within the past ten years a variety of husbandry and management systems have been developed across the EU, ranging from farms with pigs outdoors all year round using local breeds to farms with housed pigs having concrete outside runs and using conventional breeds (CorePIG, Rousing et al, 2011). So far, mainly clinical parameters have been used to describe the health situation on organic pig farms, identifying some key problems, such as weaning diarrhoea and piglet mortality. Organic pig production is - amongst others - characterised through a holistic approach based on the EU Regulation (EC) No...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Soil quality Feeding and growth Nutrient turnover Air and water emissions Health and welfare Pigs Education; Extension and communication Farm nutrient management.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/22582/1/POSTER%20ProPIG%20Minding%20Animals.pdf
Registros recuperados: 22
Primeira ... 12 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional