Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 4
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A FÖLDPIAC SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON AZ UNIÓS CSATLAKOZÁS IDEJÉN AgEcon
Hamza, Eszter; Misko, Krisztina.
A felmérés tapasztalatai azt mutatják, hogy a magyarországi földpiacon1 ki-várás tapasztalható. Kereslet elsősorban az egyes megyék kiváló és jó minőségű, kedvező fekvésű területei, illetve a nagyobb kiterjedésű, egybefüggő szántók és erdők iránt van. A gyengébb minőségű, kedvezőtlen fekvésű, nehezen megköze-líthető területeken, a zsáktelepülések és az elöregedő falvak környékén túlkínálat jellemző. Nehezen értékesíthetők a beékelődő, szórtan elhelyezkedő, kis méretű, illetve a rendezetlen tulajdonviszonyú (osztatlan közös tulajdonú) területek. Az eladók között nagy számban találhatók megélhetési gondokkal küzdő idősebb, il-letve öröklés, vagy kárpótlás útján földhöz jutott, gazdálkodni nem kívánó tulaj-donosok. A földvásárlók között egyre több tőkeerős...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Földpiac; Földforgalom; Földár; Földbérlet; Termőföld; Land market; Land turnover; Land price; Land lease; Arable land; Agricultural and Food Policy; Land Economics/Use.
Ano: 2005 URL: http://purl.umn.edu/54415
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A földpiaci sajátosságok és tendenciák AgEcon
Kurucz, Adrienn.
Az elmúlt években ugyan emelkedtek a hazai földárak, de az uniós csatlakozástól várt jelentős árnövekedés és földpiaci forgalomélénkülés elmaradt, sőt, a bérleti díjakban sem hozott átütő fordulatot. A közelmúltban erősödött a magyarországi földpiac megmozdulását várók tábora, a 2011 májusában lejáró derogáció miatt. A szakemberek optimisták, mert a lejáró derogációval kiszélesedhet a vásárlói kör. A hazai agrárgazdaság egyik legnagyobb gondja a tőkehiány, ami akadályozza a technikai és technológiai fejlesztést, az ágazat versenyképessé és jövedelmezőbbé tételét. A földpiac megnyitása becslések szerint ezer milliárd forintot hozhatna az ágazatba, hatalmas lökést adhatna az innovációnak és ugrásszerűen javíthatna az agrárgazdaságból közvetve vagy...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Földpiac; Földár; Beruházás; Válság; Derogáció; Land market; Land prices; Investment; Crisis; Derogation; Agricultural and Food Policy; Land Economics/Use.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99140
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Agrárkérdések, alapkérdések, a termőföld AgEcon
Alvincz, Jozsef.
A termőföld kérdése a „rendszerváltástól” kezdődően új megvilágításba került. Az azt megelőző évtizedekben hazánkban uralkodó marxi munkaérték-elmélet alapján a termőföldnek, mint a mezőgazdaság legfőbb termelési tényezőjének – mivel az nem a munka eredményeként keletkezett – hivatalosan nem volt értéke. Nem létezett valójában földpiac sem. A magántulajdon körében hagyott kis parcellák esetenkénti adásvétele még csak jelzőértékként sem volt értelmezhető a föld árára vonatkozóan. Az elmúlt két évtized agrárpolitikai koncepciótlansága, és ebből eredően a birtokpolitika, valamint a mezőgazdasági üzemszabályozás elmaradása következtében a hazai földtulajdon-, valamint a birtokviszonyok a kárpótlási folyamat eredményét, illetve annak tovább torzult...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Birtokrendezés; Üzemszabályozás; Földpiac; Földár; Családi gazdaságok; Farm ownership; Farm regulations; Land market; Land prices; Family farms; Agricultural and Food Policy; Land Economics/Use.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99187
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Gondolatok a birtokpolitikáról AgEcon
Nagy, Frigyes.
A földet elsősorban mint termelési eszközt értelmezve, a pragmatikus gondolkodást és nem a nosztalgiát tartom célravezetőnek. Ismeretes, hogy két elgondolás él a köztudatban. Egyik a liberális földfelfogás, amely szerint a föld olyan termelési eszköz, mellyel más termelési eszközökhöz hasonlóan profitot lehet termelni, amely biztosítja a klasszikus értelemben vett bővített újratermelést. A másik nézet a közgazdasági kategóriákat mellőzve a földet a nemzet kincsének, a paraszti lét alapjának, az élet megtestesítőjének tekinti. Amennyiben ez utóbbi teória eltekint a földnek, mint termelési eszköznek objektív tulajdonságaitól, melyek akaratunktól függetlenül működnek, oda jutunk, ahol ma a magyar mezőgazdaság leledzik, vagyis néhány alapanyag kivételével...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Birtokpolitika; Birtokstruktúra; Bérlet; Földár; Tennivalók; Land policy; Farm structure; Lease; Land price; Things to do; Agricultural and Food Policy; Land Economics/Use.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99198
Registros recuperados: 4
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional