Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 9
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A bioüzemanyagok használatával járó várható földhasználati változások Magyarországon AgEcon
Vida, Adrienn; Baksa, Adrienn.
Az egyre növekvő energiafelhasználás, világnépesség és éhezés olyan, több évtizede megoldatlan problémák, amelyeket a klímaváltozás és az ez által kialakult szélsőséges időjárási viszonyok tovább súlyosbítottak, a napjainkban tapasztalható gazdasági válság pedig még inkább megnehezítheti megoldásukat. A megújítható energiaforrások szerepének növelésében katalizátorszerepet betöltő Európai Unió már a 80-as évek elején megoldást keresett a túltermelés következtében felhalmozódott szántóföldi termékek felhasználására. Az idők során a támogatási rendszer is a non-food termelést helyezte egyre inkább előtérbe, majd a kialakított direktívák és piaci intézkedések előkészítették, és így biztosították az összefoglalóan biomasszának nevezett megújítható...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Földhasználat; Bioüzemanyagok; Klímaváltozás; Környezeti terhelés; Fenntartható gazdálkodás; Land usage; Bio-fuels; Climate change; Environmental burden; Sustainable farming.; Agricultural and Food Policy; Environmental Economics and Policy; Land Economics/Use.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92421
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A fenntartható fejlődést szolgáló paradigma AgEcon
Meszaros, Sandor.
Az uralkodó neoklasszikus paradigma alapján a 20. század második felében a gazdasági növekedés a várható klímaváltozás, a Föld természeti erőforrásai és a társadalmi egyenlőtlenségek figyelembevétele nélkül ment végbe. Erre a helyzetre szolgált válaszul a fenntarthatóság koncepciója, amely az utóbbi két évtizedben globális mozgalommá vált, és nemzeti alkalmazkodási stratégiák kidolgozásához vezetett. A gazdaság működésére azonban igazán új paradigma mégsem született, bár a köz¬gazdaságtan a komplexitás irányába látszik fejlődni. Az új (transzdiszciplináris) paradigma eddigi hiánya ellenére a szükséges változások irányai már felismerhetők: a fosszilis energiaforrások mielőbbi helyettesítése és az erdőgazdaság kiemelt kezelése (Low Carbon Economy), valamint...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Gazdasági paradigmák; Fenntarthatóság; Klímaváltozás; Globalizáció; Modellezés; Economic paradigms; Sustainability; Climate change; Globalisation; Modelling; Agricultural and Food Policy; Environmental Economics and Policy.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99116
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A mezőgazdasági területek érzékenységének és adaptációs képességének mérési lehetőségei AgEcon
Farkas-Fekete, Maria.
A tanulmány alapvető célja az, hogy hozzájáruljon az érzékenység, sérülékenység és adaptációs képesség vizsgálatának módszertanához. A kutatások eredményei felhívják a figyelmet arra, hogy bár az európai vidék összessége egyre sérülékenyebbé válik a különböző globális kihívásokra, a veszélyeztetettség mértéke régiónként eltérő. A kutatások eredményei megerősítették az IPCC 3. jelentésében megfogalmazott hipotéziseket, melyek szerint a gazdag országok ugyanolyan veszélyeztetettség mellett is kevésbé sérülékenyek, mivel nagyobb az alkalmazkodóképességük. A klímaváltozás, amely pozitív és negatív hatást is gyakorol Európa mezőgazdaságára, módosítja az eddigi komparatív előnyöket, illetve hátrányokat. Gazdasági szempontból Dél- és Közép-Kelet-Európa minden...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Fenntarthatóság; Klímaváltozás; Érzékenység; Sérülékenység; Veszélyeztetettség; Adaptáció; Sustainability; Climate change; Vulnerability; Sensitivity; Adaptability; Agricultural and Food Policy; Environmental Economics and Policy.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92481
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Az öntözéses gazdálkodásról a Tisza-tó és a nagykunsági öntözőrendszert ellátó főcsatorna átadásának 30. évfordulóján AgEcon
Lengyel, Lajos.
Az öntözés mint agrotechnikai tényező a mezőgazdasági termelés intenzifi kálásának egyik eszköze és lehetősége. Bevezetése többletberuházással, nagyobb ráfordításokkal oldható meg. Öntözéssel a természetes csapadékellátás ingadozásai csökkenthetők, a termelés biztonsága és a hozamok növelhetők. Alkalmazását az üzemi feltételek és célok mellett makrogazdasági és klimatikus hatások is indokolják. Az elmúlt fél évszázad hazai öntözésfejlesztésében a Tiszalöki, a Kiskörei Vízlépcső és Öntözőrendszerei tervezése, kivitelezése és működtetése napjainkban is sok hasznosítható tanulsággal és tapasztalattal szolgál, mint például a komplex szemléletű térségi, üzemi vízgazdálkodás és öntözésfejlesztés, az állami beavatkozás a tervek összehangolásától az üzemi...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Öntözéses gazdálkodás; Öntözésfejlesztés; Klímaváltozás; Komplex szemlélet; Támogatások; Irrigation; Irrigated farming; Development of irrigation; Climate change; Holistic view; Subsidies; Crop Production/Industries; Environmental Economics and Policy.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/58604
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Klímaváltozás és élelmezésbiztonság AgEcon
Biacs, Peter Akos.
Magyarországon – hosszú távon – fokozatos felmelegedés, a csapadék mennyiségének csökkenése és a szélsőséges időjárási események gyakoriságának, intenzitásának és kártételének növekedése várható. Az alkalmazkodás stratégiája szerint egy melegebb és szárazabb időszakra szükséges felkészíteni a gazdaságot és a lakosságot. A váratlanul jelentkező szélsőséges időjárási események káros hatásainak megelőzésére gyors reagálást biztosító feltételeket indokolt létrehozni szervezési, technikai és szervezeti téren. A várható változások regionális vonatkozásai közül a melegedésben elsősorban hazánk keleti és északnyugati területei dominálnak, míg az ország középső része a legkevésbé, ugyanakkor a csapadékra nehéz regionálisan általános következtetéseket levonni....
Tipo: Article Palavras-chave: Világélelmezés; Élelmezésbiztonság; Klímaváltozás; Global food supply; The safety of food supply; Climate change; Agribusiness; Environmental Economics and Policy.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/119933
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Környezeti és társadalmi felelősségvállalás az agráriumban AgEcon
Hollo, Marta; Balint, Janos; Gal-Berey, Tunde; Juhasz, Maria.
Néhány évtizeddel ezelőtt a vidék és a mezőgazdaság fő feladata az volt, hogy elegendő mennyiségű és megfelelő minőségű élelmiszert és ipari alapanyagot állítson elő, hatékonyan foglalkoztatva a vidéki népesség jelentős hányadát. Később felmerült, hogy csökkenteni kellene az agrárium okozta környezeti terhelést, elsősorban a vegyszerfelhasználást minimalizálva. Ebből a törekvésből fejlődött ki a ma már az egész fejlett világban sikeres biotermesztés, ökológiai gazdálkodás. A század- és ezredfordulón azonban új, sokkal diverzifikáltabb igények is megjelentek; a klímaváltozást előidéző gázok kibocsátás-csökkentésétől a helyi termékek fogyasztásáig, az élelmiszer-biztonságtól a szegény országok megsegítéséig. Tanulmányunk ezekre az új kihívásokra (food miles,...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Klímaváltozás; Élelmiszer-mérföldek; Ökológiai lábnyom; Virtuális víz; Biodiverzitás; Climate change; Food miles; Ecological footprint; Virtual water; Biodiversity; Agribusiness; Institutional and Behavioral Economics.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92419
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Néhány gondolat a 2010. évi időjárási szélsőségek nyomán a fenntartható erdőgazdálkodásról AgEcon
Solymos, Rezso.
2010 emlékezetes esztendeje lesz a magyarországi erdőknek, erdőgazdálkodásnak is. Kedvezőtlen időjárási tényezők sora és mértéke okozott nem várt károkat erdeinkben. Afák ezreit, az erdők több száz hektárját tarolta le a kíméletlen vihar és tette kérdésessé az adott területen megcélzott fenntartható, természetközeli erdőgazdálkodást. A2010. évi tapasztalatok is megerősítették a klímaváltozással kapcsolatos kutatások folytatásának az indokoltságát és a gyakorlati tapasztalatok összegezését, értékelését, ezek mielőbbi hasznosítását. Afolyamatban levő kutatások főleg hosszabb idő elteltével szolgáltatnak majd tudományosan megalapozott, a gyakorlatban is hasznosítható eredményeket. Az erdőket veszélyeztető abiotikus és biotikus károk között a szélsőséges...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Klímaváltozás; Fenntarthatóság; Erdőgazdálkodás; Faj és fajta; Természetközeliség.; Climate change; Sustainability; Sylviculture; Species and variety; Natural management; Agricultural and Food Policy; Environmental Economics and Policy.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99201
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
TOURISM DEVELOPMENTAS A SUSTAINABLE RURAL ACTIVITY AgEcon
Csete, Maria.
The subject of the analysis is the Lake Tisza region. This region was chosen because it is rich in natural values coupled with economic and social problems and a significant Romani population, making it suitable for the complex evaluation of interdependences. I am investigating the contribution of development to sustainability, taking into account the local connections and interactions between sustainability, climate change and tourism. The purpose of this paper is to highlight the possible role of tourism in sustainable rural development and outline an adaptation portfolio accordingly. A questionnaire-based survey was carried out from June to December 2008 to highlight the major uncertainties in the practical implementation of local sustainability in...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Sustainability; Climate change; Tourism development; Sustainable rural activities; Local adaptation portfolio; Fenntarthatóság; Klímaváltozás; Turizmusfejlesztés; Fenntartható vidéki tevékenység; Helyi alkalmazkodási portfolió; Agricultural and Food Policy; Community/Rural/Urban Development.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99213
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Új paradigma az agrárgazdaságban: alkalmazkodás a globális kihívásokhoz AgEcon
Csete, Laszlo.
Rendkívül fontos a paradigmák és a külföldi üzemtani, agrár-gazdaságtani tudományos világ eredményeinek, tapasztalatainak a megismerése, de a követő magatartás mellett, helyett a kibontakozó vagy várható változásokra és ezek hatásaira irányuló kutatások kezdeményezése szolgálhatja mindenekelőtt a hazai mező-erdőgazdaság és élelmiszer-ellátás biztonságát, valamint érdekeit a rohamosan átalakuló, egyre komplexebb és veszélyesebb világban. A különféle folyamatok nem, vagy csak alig, rendkívüli erőfeszítések árán és csak igen lassan alakíthatók, befolyásolhatók. Ezért szükségszerű a globális kihívásokhoz való előrelátó alkalmazkodás kutatása, nevezetesen a klímaváltozás, a fenntarthatóság és a globalizáció kihívásaihoz, melyek egyenként is számtalan kutatási...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Paradigma; Kihívások; Klímaváltozás; Fenntarthatóság; Globalizáció; Paradigm; Challenges; Climate change; Sustainability; Globalization; Agricultural and Food Policy; International Development; Resource /Energy Economics and Policy.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/58601
Registros recuperados: 9
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional