Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 7
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A mezőgazdasági vállalkozások fizetésképtelenségének megelőzése AgEcon
Kotorman, Annamaria.
A mezőgazdasági vállalkozások felszámolásának kedvezőtlen káros hatásai a társadalom széles rétegeit érintik. A kutatás célja az agrárvállalkozások felszámolásához vezető okok elemzése 17 felszámolásra került mezőgazdasági gazdálkodó szervezetben, hogy a tanulságok előmozdítsák a fizetésképtelenség megelőzését és kezelését. A vizsgált vállalkozásokban a likviditási gyorsráta, a saját tőke aránya és az eladósodottság mutatószámainak figyelemmel kísérése a fizetésképtelenség elkerülését segíthette volna. Megállapítható továbbá, hogy alacsony saját tőkével a mezőgazdasági termelés hosszú távon nem folytatható, ezért szükséges, hogy a befektetők a termelés jellegének megfelelő jegyzett tőkével alapítsanak vállalkozást, mert a hitelek felvétele nem pótolja,...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Mezőgazdaság; Vállalkozások; Felszámolás; Vagyonvesztés; Kockázat; Agriculture; Businesses; Liquidation; Loss of assets; Risk; Agribusiness; Agricultural Finance.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92492
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉSEK GYEPTAKARÓINAK HASZNA AgEcon
Felkai, Beata Olga.
Az árvízvédelmi töltések védelmében, az árvizek levonulásában, ezáltal ma-gában az árvízvédelemben a gyepesítésnek jelentős szerepe van. Gazdaságossá-gát nem lehet egzakt módon bizonyítani, hiszen míg a létesítési és fenntartási költségeket egyértelműen meghatározhatjuk, a bevételi oldal összetett és nehezen számszerűsíthető. Az árvízvédelmi földgátak gyepesítésének társadalmi hasznossága és gazda-sági előnye mégis vitathatatlan: - közvetlen gazdasági haszon: pl. fűtermés értékesítéséből származó bevétel; - közvetett gazdasági haszon: a kockáztatott vagyonérték sikeres védelme, emberélet védelme (nehezen számszerűsíthető, mérése a mikrorizikó fogal-mának bevezetésével vált kivitelezhetővé); - a társadalom számára is több szempontból kedvező hatással van:...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Árvízvédelem; Kockázat; Gyepfelület; Vagyon; Gazdasági haszon - flood-prevention; Risk; Grass; Estate; Economical benefit; Agricultural and Food Policy; Land Economics/Use.
Ano: 2005 URL: http://purl.umn.edu/54338
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉSEK GYEPTAKARÓINAK HASZNA AgEcon
Felkai, Beata Olga.
Az árvízvédelmi töltések védelmében, az árvizek levonulásában, ezáltal ma-gában az árvízvédelemben a gyepesítésnek jelentős szerepe van. Gazdaságosságát nem lehet egzakt módon bizonyítani, hiszen míg a létesítési és fenntartási költségeket egyértelműen meghatározhatjuk, a bevételi oldal összetett és nehezen számszerűsíthető. Az árvízvédelmi földgátak gyepesítésének társadalmi hasznossága és gazda-sági előnye mégis vitathatatlan: - közvetlen gazdasági haszon: pl. fűtermés értékesítéséből származó bevétel; - közvetett gazdasági haszon: a kockáztatott vagyonérték sikeres védelme, emberélet védelme (nehezen számszerűsíthető, mérése a mikrorizikó (r) fogal-mának bevezetésével vált kivitelezhetővé); - a társadalom számára is több szempontból kedvező hatással...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Árvízvédelem; Kockázat; Gyepfelület; Vagyon; Gazdasági haszon; Direct and indirect economic benefits; Agricultural and Food Policy; Environmental Economics and Policy; Farm Management; Health Economics and Policy.
Ano: 2005 URL: http://purl.umn.edu/54420
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Az élelmiszer-biztonság szabályozásának közgazdasági vetületei AgEcon
Podruzsik, Szilard; Kasza, Gyula.
Az élelmiszer-biztonság olyan speciális terület, ahol a kiadások hasznosulását a jellemző kockázatok előfordulási gyakoriságain és ezek okozott hatásain lehet mérni, azonban a hatások – különösen azok egy részének látens jellege miatt – rendkívül nehezen becsülhetők. A látens rész pontosabb meghatározásához fogyasztói elemzések szükségesek. Az élelmiszer-biztonság gazdasági vetületének vizsgálatánál a jóléti közgazdaságtan és a humántőke-modell játszhat szerepet. Ezek közül a nemzetközi gyakorlat a könnyebb kvantifikálhatóság miatt elsősorban a humántőkemodellt alkalmazza. Az élelmiszer-biztonsági okokra visszavezethető megbetegedések gazdasági hatásait a háztartások, a vállalatok és az állam (ezen belül is kiemelten az ellátórendszerek) szintjén indokolt...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Élelmiszer-biztonság; Kockázat; Tökéletlen piacok; Food safety; Risks; Imperfect markets; Agricultural and Food Policy; Food Consumption/Nutrition/Food Safety.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/57724
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
AZ ÖKOMARKETING GYAKORLATI MEGVALÓSULÁSA AZ ÉLELMISZER-GAZDASÁGBAN AgEcon
Szolnoki Gyozone Karkus, Maria.
Az Európai Unióba való belépésünkkel a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés minden területen nagyobb hangsúlyt kap. Különösen igaz ez az élelmi-szer-gazdaságra. Azok a kutatások is felértékelődhetnek ennek tükrében, amelyek a környezet-gazdaságtan különböző területein folynak. A szerző évek óta foglalkozik az ökomarketing elméleti és módszertani kérdéseivel, kutatásának eredményeit kétrészes tanulmányban adja közre. A tanulmány első részében arra vállalkozott, hogy a nemzetközi szakirodalom alapján bemutassa az ökomarketing kutatás főbb állomásait, új irányzatait. A szerző tanulmánya két célt tűzött maga elé. Először azt kívánja bizonyítani, hogy az élelmiszer-gazdaság mind inputjai, mind outputjai oldaláról tekintve környezeti szempontból...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Fenntartható marketing; Élelmiszer-gazdaság; Környezetbarát gazdálkodás; Kockázat; Jövedelemtermelőképesség; Sustainable marketing; Food economy; Environmentally friend farming; Risks; Income producing capability; Crop Production/Industries; Marketing.
Ano: 2005 URL: http://purl.umn.edu/54416
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
AZ ÖKOMARKETING GYAKORLATI MEGVALÓSULÁSA AZ ÉLELMISZER-GAZDASÁGBAN AgEcon
Szolnoki Gyozone Karkus, Maria.
Az Európai Unióba való belépésünkkel a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés minden területen nagyobb hangsúlyt kap. Különösen igaz ez az élelmi-szer-gazdaságra. Azok a kutatások is felértékelődhetnek ennek tükrében, ame-lyek a környezet-gazdaságtan különböző területein folynak. A szerző évek óta foglalkozik az ökomarketing elméleti és módszertani kérdéseivel, kutatásának eredményeit kétrészes tanulmányban adja közre. A tanulmány első részében arra vállalkozott, hogy a nemzetközi szakiroda-lom alapján bemutassa az ökomarketing kutatás főbb állomásait, új irányzatait. A szerző tanulmánya két célt tűzött maga elé. Először azt kívánja bizonyítani, hogy az élelmiszer-gazdaság mind inputjai, mind outputjai oldaláról tekintve környezeti szempontból...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Fenntartható marketing; Élelmiszer-gazdaság; Környezetbarát gazdálkodás; Kockázat; Jövedelemtermelő-képesség - sustainable marketing; Food economy; Environmentally friend farming; Risks; Income producing capability; Food Consumption/Nutrition/Food Safety; Marketing.
Ano: 2005 URL: http://purl.umn.edu/54333
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Az őszi árpa terméskockázatának növekedése és lehetséges okai AgEcon
Erdelyi, Eva; Novak, Aliz; Ladanyi, Marta.
Az éghajlatváltozás folyamata már elkezdődött, ezért a magyar agrárkutatóknak és szakembereknek is jól működő leíró-előrejelző rendszereket szükséges alkotniuk. Munkánk célja a hozamok elemzése, az időbeni változások megfigyelése volt 1951-től napjainkig. Az árpa termésmennyiségi adatait a trendhatások kiszűrésével összehasonlíthatóvá tettük. A vizsgálat helyszíne Hajdú-Bihar megye volt. Az ún. E,V hatásossági kritérium alapján vizsgáltuk az árpa terméskockázatának alakulását az 1951-90-es időszakban, továbbá azóta. A kimutatott terméskockázat-növekedés azt a nézetet támasztja alá, hogy az éghajlat „láthatóan” változik, aminek jeleivel szinte naponta találkozunk. Megfigyelt meteorológiai változókból olyan indikátorokat ké¬pezhetünk, amelyek vélhetően...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Éghajlatváltozás; Kockázat; Termésmennyiség; Őszi árpa; Climate change; Risk; Crop volume; Autumn barley; Crop Production/Industries; Farm Management.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92503
Registros recuperados: 7
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional