Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 6
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A földbirtok-politika lehetséges irányai (Az eddigi vita összefoglalása) AgEcon
Kapronczai, Istvan.
A „Gazdálkodás” 2010. évi 2. számában vitacikkem jelent meg „A földbirtok-politikaválaszt igénylő kérdései” címen. Ezzel az volt a célom, hogy a témakörrel kapcsolatban felvessek kérdéseket, leírjak megállapításokat, és ezzel egy olyan vitát generáljak, ami fórumot ad a tudományos közélet szereplőinek a megszólalásra, a vélemények ütköztetésére, egymás nézeteinek jobb megértésére, a politika számára javaslatok megfogalmazására. A vitában az agrárgazdaságtan, üzemtan képviselői és mások kifejthették a véleményüket olyan fontos birtokpolitikai kérdésekkel kapcsolatban, mint a földtulajdon, a földhasználat, a földbérlet, a földpiac, a mezőgazdasági üzemszabályozás, a tagosítás, a föld öröklése, a külföldiek földhöz jutása, az állam szerepvállalása és ennek...
Tipo: Article Palavras-chave: Birtokpolitika; Földtulajdon; Földbérlet; Földhasználat; Üzemszabályozás; Agricultural and Food Policy; Land Economics/Use; Land estate policy; Land ownership; Land lease; Land use; Regulation of agricultural businesses.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/119890
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A földbirtok-politika választ igénylő kérdései AgEcon
Kapronczai, Istvan.
A kérdések széles területet ölelnek fel, ami folytatható a földvédelemmel, a kör-nyezetvédelemmel, a földadó kérdésével stb. A politikának – kompromisszumokkal és megegyezéssel – mielőbb lépnie kell, mert a rendezett birtokviszonyok növelik a földárat, élénkítik a termőföld iránti keresletet. Az emelkedő árak ugyanakkor bővítik a földkínálatot, végeredményben élénkül az egész földpiac. Ez a leghatékonyabb eszköz a termőfölddel kapcsolatos spekulációk visszaszorítására. Van-e azonban esély a megegyezésre? Politikai síkon aligha! Sőt az agrárközgazdász szakma is meglehetősen megosztott a birtok, a föld kérdésében, hisz körein¬ken belül is hatnak az érdekek, a megcsontosodott előítéletek. Mégis szükség van egy szakmai vitára, egy őszinte véleménycserére,...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Birtokpolitika; Földtulajdon; Földbérlet; Földhasználat; Örökösödés; Land ownership policy; Land ownership; Land lease; Land use; Inheritance; Agricultural and Food Policy; Land Economics/Use; Political Economy.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99087
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A FÖLDPIAC SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON AZ UNIÓS CSATLAKOZÁS IDEJÉN AgEcon
Hamza, Eszter; Misko, Krisztina.
A felmérés tapasztalatai azt mutatják, hogy a magyarországi földpiacon1 ki-várás tapasztalható. Kereslet elsősorban az egyes megyék kiváló és jó minőségű, kedvező fekvésű területei, illetve a nagyobb kiterjedésű, egybefüggő szántók és erdők iránt van. A gyengébb minőségű, kedvezőtlen fekvésű, nehezen megköze-líthető területeken, a zsáktelepülések és az elöregedő falvak környékén túlkínálat jellemző. Nehezen értékesíthetők a beékelődő, szórtan elhelyezkedő, kis méretű, illetve a rendezetlen tulajdonviszonyú (osztatlan közös tulajdonú) területek. Az eladók között nagy számban találhatók megélhetési gondokkal küzdő idősebb, il-letve öröklés, vagy kárpótlás útján földhöz jutott, gazdálkodni nem kívánó tulaj-donosok. A földvásárlók között egyre több tőkeerős...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Földpiac; Földforgalom; Földár; Földbérlet; Termőföld; Land market; Land turnover; Land price; Land lease; Arable land; Agricultural and Food Policy; Land Economics/Use.
Ano: 2005 URL: http://purl.umn.edu/54415
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ECONOMIC SITUATION OF MOLDAVIANS FARM ENTERPRISES AgEcon
Cimpoies, Dragos; Schulze, Eberhard.
The given Discussion Paper represents the results of a questionnaire, conducted in 2003, on basic economic questions in 104 Moldavian farm enterprises. The received results continue the cycle of research activities concerning the privatization and restructuring of farm enterprises in different countries of Central and Eastern Europe, are written on a similar structure, allowing to carry out a comparative analysis between the countries of the region. To some extent, the given paper can be regarded as a continuation of the Discussion Paper 60. As the base for the analysis "the standardized questionnaire" has been put forward, developed by IAMO, being advanced and adapted by the authors to local conditions. Study of the activity of farm enterprises of...
Tipo: Working or Discussion Paper Palavras-chave: Consolidation; Land lease; Production factors; Buy-sell; Work force; Legal forms; Moldova; Konsolidierung; Verpachtung; Produktionsfaktoren; Kauf und Verkauf; Arbeitskräfte; Rechtsformen; Консолидация; Аренда; Производственные ресурсы; Купля-продажа; Трудовые ресурсы; Организационно-правовые формы; Молдова.; Community/Rural/Urban Development; Farm Management; Industrial Organization; International Development; Labor and Human Capital; Productivity Analysis; С 81; Q12; D25; O1; O4; P3.
Ano: 2006 URL: http://purl.umn.edu/92020
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
LAND CONSOLIDATION AS A FACTOR FOR SUCCESSFUL DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN MOLDOVA AgEcon
Lerman, Zvi; Cimpoies, Dragos.
Since 1991, Moldova has carried out a wide range of radical reforms affecting its social and economic system. The land reform, which was practically completed in 2000, created over 1 million landowners among the rural population. Many of them entrusted their land to managers of newly created corporate farms. Others used their privately owned land to establish independent family farms. The creation of independent family farms (so-called "peasant farms") was one of the primary goals of the land reform. More than 280,000 peasant farms have been created, averaging 1,86 hectares in size. The small size of the peasant farms, whose holdings are furthermore split into 3-4 parcels, raises considerable concerns about their long-term viability and has led to an...
Tipo: Working or Discussion Paper Palavras-chave: Land consolidation; Land lease; Land market; Moldova; Land Economics/Use.
Ano: 2005 URL: http://purl.umn.edu/7171
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Vannak még illúziók AgEcon
Buday-Santha, Attila.
A Szerkesztőség felkérésére írom le az agrárgazdaság helyzetével, birtokviszonyaival kapcsolatos véleményemet. A kiindulópontot ehhez Kapronczai István nagyon színvonalas és minden részletre kiterjedő tanulmánya adta meg. Azt azonban nem tartom szerencsésnek, hogy a cikkében olyan új fogalmakat (eltartó-képesség, életképesség, versenyképesség) hoz be, illetve állít egymással szembe, amelyek önmagukban is külön elemzést igényelnének, és annak következtetéseiben éppen úgy nem lehetne egyetértésre számítani, mint a kisüzem és nagyüzem körüli vitákban. Ez így nem más, mint a kisüzem és nagyüzem közötti vita más szempontú felélesztése. Lényeg az, hogy a fejlett országokban évente a gazdaságok 2-3%-a szűnik meg, valószínű azért, mert nem eltartóképes, nem...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Birtokpolitika; Koncentráció; Földbérlet; Öröklés; Kistermelés; Családi gazdaság; Land estate policy; Concentration; Land lease; Inheritance; Small farmers; Family farm; Agricultural and Food Policy; Land Economics/Use.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99139
Registros recuperados: 6
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional