Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 8
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A közvetlen agrártámogatások feltételezett csökkentésének becsült hatásai Magyarországon AgEcon
Dorgai, Laszlo; Udovecz, Gabor.
A 2013 utáni időszakra szóló KAP-reform keretében egyes tagállamok máris felvetették a közvetlen termelői támogatások jelentős csökkentését. Acikk 2006. évi támogatási és jövedelmi adatok alapján azt vizsgálja, hogy egy drasztikus, 50 százalékos támogatáscsökkenésnek milyen hatásai valószínűsíthetők, ha a termelés egyéb feltételei nem változnának. Az elemzés szerint egy ilyen lépésnek Magyarországon sokrétű és rendkívül hátrányos következményei lennének, nemcsak a mezőgazdaságra, hanem az egész nemzetgazdaságra, különösképpen pedig a vidéki foglalkoztatási viszonyokra és a természeti környezetre nézve. Minden szempontból hátrányosan érintené általában a vidéket, különösen a lemaradó és stagnáló kistérségeket, továbbá a kedvezőtlen adottságú területeket,...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Mezőgazdaság; Közvetlen támogatások; Számszerűsített hatások; Üzemi eredmény; Foglalkoztatottság; Agriculture; Direct aid; Quantified effects; Operating profit; Employment; Agricultural and Food Policy.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92474
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A magyar mezőgazdaság finanszírozásának főbb elemei a pénzügyi válságban AgEcon
Kemeny, Gabor.
Kutatásunk eredményeként megállapítottuk, hogy a mezőgazdasági finanszírozás fontosabb csatornái a közvetlen banki finanszírozás és a közvetett banki finanszírozás. Ez utóbbinál a bank nem közvetlenül a termelőt, hanem egy köztes szervezetet, leggyakoribb esetben lízingcéget, faktoringcéget vagy integrátort finanszíroz. A nem-banki finanszírozás legfontosabb szereplői pedig a mezőgazdasági inputanyag-gyártók, a szállítók. A pénzügyi válság, amely 2008 őszén érte utol Magyarországot, jelentősen eltérő hatást gyakorolt az egyes mezőgazdasági finanszírozási csatornákra. Míg a jellemzően külföldi tulajdonosi körrel rendelkező hazai bankok közvetlen ügyfélkörüket (bár szigorúbb feltételekkel) hajlandóak voltak folyamatosan finanszírozni (sok esetben a kieső...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Mezőgazdaság; Finanszírozás; Pénzügyi válság; Válságkezelés; Agriculture; Financing; Financial crisis; Crisis management; Agribusiness; Agricultural and Food Policy; Financial Economics.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99144
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A magyarországi mezőgazdasági szaktanácsadás intézményi jellemzői AgEcon
Szekely, Erika.
A mezőgazdasági tanácsadás jelentős múltra tekint vissza hazánkban. Legfőbb célja, hogy a gazdáknak továbbított információk és ismeretek közvetítésével hozzájáruljon az eredményes gazdálkodáshoz, mert a gazdálkodók szakmai felkészültségében hiányosságok tapasztalhatók, jelentősek a különbségek az üzemméretekben, valamint az eredményekben. A hatékony szaktanácsadási rendszerrel szemben támasztott követelmények hazánkban csak részben teljesülnek, a jelenlegi struktúra számos területen beavatkozást igényel, így a szolgáltatók közötti feladatmegosztásban, a tanácsadók felkészültségében, a tanácsadási szolgáltatások iránti igényben, valamint a rendszer hatékonyságát illetően. Hosszabb távon a tanácsadás piacvezéreltté tétele szolgálja leginkább a...
Tipo: Article Palavras-chave: Mezőgazdaság; Szaktanácsadás; Felkészültség; Információközvetítés; Szolgáltatások; Agriculture; Extension; Knowledge; Transfer of information; Services; Teaching/Communication/Extension/Profession.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/119929
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A MEZŐGAZDASÁGI JÖVEDELMEK STABILITÁSA AgEcon
Lamfalusi, Ibolya.
A mezőgazdasági jövedelmek stabilitásának megteremtése mindenkor az ag-rárpolitika fontos törekvése. A mezőgazdaságból élőknek a termelői jövedelem nagysága és alakulása meghatározza a gazdálkodói életszínvonal minőségét. Az EU országok jövedelemstabilitási mutatóival összevetve a magyar mezőgazda-ságét meg¬állapítható, hogy a hazai gazdálkodók helyzete igen kedvezőtlen. Az ágazatban mind a nominális értéken vett jövedelem stabilitása, mind pedig a jövedelem re¬ál¬értéke kedvezőtlenül alakult. A reáljövedelem 1998 és 2005 között egyetlen évben sem érte el az 1998. évi 80%-át, sőt 2003-ban 50%-nál kevesebb volt. A mezőgazdasági termelés jövedelemstabilitását a mezőgazdasági kibocsátás kiegyensúlyozottsága határozza meg alapvetően. A kibocsátás már magában...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Jövedelem; Stabilitás; Instabilitás; EU; Mezőgazdaság; Income; Stability; Instability; EU; Rural economy; Agricultural and Food Policy; Community/Rural/Urban Development; Production Economics.
Ano: 2007 URL: http://purl.umn.edu/57674
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A mezőgazdasági vállalkozások fizetésképtelenségének megelőzése AgEcon
Kotorman, Annamaria.
A mezőgazdasági vállalkozások felszámolásának kedvezőtlen káros hatásai a társadalom széles rétegeit érintik. A kutatás célja az agrárvállalkozások felszámolásához vezető okok elemzése 17 felszámolásra került mezőgazdasági gazdálkodó szervezetben, hogy a tanulságok előmozdítsák a fizetésképtelenség megelőzését és kezelését. A vizsgált vállalkozásokban a likviditási gyorsráta, a saját tőke aránya és az eladósodottság mutatószámainak figyelemmel kísérése a fizetésképtelenség elkerülését segíthette volna. Megállapítható továbbá, hogy alacsony saját tőkével a mezőgazdasági termelés hosszú távon nem folytatható, ezért szükséges, hogy a befektetők a termelés jellegének megfelelő jegyzett tőkével alapítsanak vállalkozást, mert a hitelek felvétele nem pótolja,...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Mezőgazdaság; Vállalkozások; Felszámolás; Vagyonvesztés; Kockázat; Agriculture; Businesses; Liquidation; Loss of assets; Risk; Agribusiness; Agricultural Finance.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92492
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Az Észak-alföldi Régió agrárfoglalkoztatási helyzete az országos adatok tükrében AgEcon
Beresne, Martha Bernadett.
A globális pénzügyi és a kibontakozó gazdasági válság időszakában a munkanélküliség jelenti a legsúlyosabb társadalmi és szociális problémát az Európai Unióban és hazánkban is. A tanulmány az országos adatok és folyamatok tükrében az Észak-alföldi Régió munkanélküliséggel kapcsolatos problémáit tárja fel, különös tekintettel az agrárfoglalkoztatás helyzetére. A kutatás egyik legfontosabb következtetése, hogy minél nagyobb a munkanélküliség az adott térségben, annál nagyobb a munkanélküliek között a mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozók aránya, azaz a mezőgazdaság szociális ellátó funkciója ezen körzetekben különösen fontos szerepet játszik. A másik fontos megállapítás, hogy a mezőgazdasági munkanélküliség mérséklése érdekében az eddiginél jóval nagyobb...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Mezőgazdaság; Foglalkoztatás; Egyéni gazdaságok; Észak-Alföld; Agriculture; Employment; Private farms; Agricultural and Food Policy; Community/Rural/Urban Development; Labor and Human Capital.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92415
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Developing agricultural businesses: Management accounting and the FADN System AgEcon
Zarda, Nora.
In the current economic situation, the demand for creating and maintaining a competitive edge puts increasing pressure on business leaders. They should better manage their costs, plan more accurately and finance projects in a manner which best supports organizational efficiency and development of a good long-term strategy. All this makes it necessary to turn data into valuable information, to improve accountability within the company, to make costs more transparent, and to better support plans and decisions about the future of the company. Consistent use of management accounting can help entrepreneurs reach these goals, and is especially valuable to agricultural businesses due to the special characteristics of the sector. The study looks at the methods,...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Management information systems; Management accounting; Agriculture; EU; Farm Accountancy Data Network; Vezetői információs rendszerek; Vezetői számvitel; Mezőgazdaság; EU; Tesztüzemi információs rendszer; Agribusiness; Agricultural Finance.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92544
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Potential links between rural tourism and agriculture in the Northern Great Plain Region AgEcon
Szabo, Bernadett; Posta, Laszlo.
Agriculture has played and still plays a significant role in the life of rural communities and in rural development. But, because agriculture yields low revenues, agricultural workers often need a source of additional income. Agriculture combines excellently with the growing of medicinal herbs, organic farming, handicrafts and tourism. Rural tourism, as originally conceived, is a source of revenue to supplement income from agriculture. In Hungary, however, the ties between these two activities are very weak. Our current research is focused on assessing the willingness of land owners and agricultural entrepreneurs in the Northern Great Plain region to engage in rural tourism, as well as the willingness of rural hosts to start agricultural activities....
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Rural tourism; Agriculture; Land ownership; Land use; Expected profit; Falusi vendéglátás; Mezőgazdaság; Földtulajdonlás; Földhasználat; Elvárható jövedelem; Agribusiness; Community/Rural/Urban Development.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92541
Registros recuperados: 8
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional