Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 7
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A magyar gabonaágazat középtávú kilátásai AgEcon
Potori, Norbert; Varga, Edina.
Igaz, hogy a szélsőséges időjárás Magyarországon rendkívül nagy hozamingadozásokat okozhat, az agrárpolitika és a piaci szereplők pedig hajlamosak a túlzott reakciókra, mégis a gabonaágazat az, ahol a magyar mezőgazdaság a természeti adottságok, a termelés vonatkozásában még bizonyíthatóan komparatív előnyökkel rendelkezik az Európai Unióban. A szántóföldi növények nemzeti kiegészítő támogatása ugyan 2008-tól a termeléstől függetlenedik, de a gazdálkodók a rendelkezésre álló szántóterületet a jövőben is hasznosítják, mert a gabonafélék magas ára ösztönzi a termelést. A kidolgozott különböző modellváltozataink szerint a hazai búzatermelés 4,6-6,1 millió tonna, míg a kukoricatermelés 9-10,9 millió tonna között alakulhat 2013-ban. A hazai abrakfogyasztó...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Gabonatermelés; Piac; Kilátások; Cereal production; Market; Forecasts; Agribusiness; Crop Production/Industries.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/57733
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A magyar sertéságazat középtávú kilátásai AgEcon
Nyars, Levente.
A dinamikusan fejlődő gazdaságú vagy a feltörekvő országokban, elsősorban Indiában, Kínában és Oroszországban mind több az állati eredetű termékek iránti igény. Termelésük azonban nem képes lépést tartani a fizetőképes kereslet növekedésével, ezért mind mezőgazdasági alapanyagokból, mind magas feldolgozottságú termékekből importra szorulnak. Az állati eredetű termékek előállításának növeléséhez azonban egyre több takarmány szükséges, nő a gabonafélék és olajnövények iránti globális igény is. A sertés- és baromfitartóknak a bioüzemanyag-gyártás támaszt erősödő versenyt. A magyar sertés- és baromfitartók érdemben nem képesek befolyásolni sem a világpiacon, sem az Európai Unió piacán zajló folyamatokat, így gazdasági környezetükhöz kénytelenek alkalmazkodni,...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Sertéshústermelés; Piac; Kilátások; Pork production; Market; Prospects; Agribusiness; Livestock Production/Industries.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/57734
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A magyarországi baromfiágazat középtávú kilátásai AgEcon
Nyars, Levente.
Magyarország földrajzi fekvése miatt a fehérjeforrások beszerzési költségei magasabbak és a baromfihúsexport is költségesebb a szállítás miatt, de a fűtési és hűtési költségek is magasabbak, mint például Hollandiában, Brazíliában. A globalizáció kihívásai elől a magyar baromfiágazat sem térhet ki. Az árversenyben a nagy kapacitások, az olcsó munkaerő és az olcsó takarmány nagy előnyt jelent. A magyarországi alapanyag-termelés helyzetét nehezíti, hogy a gazdaságok döntő része nem rendelkezik földterülettel, vagyis nem képesek megtermelni a takarmányt, és gondot okoz a keletkezett trágya elhelyezése is. A hazai vágócsirke-termelés középtávon 230 ezer tonna körül alakul. A magas takarmányárak, valamint a „nem-termelő” beruházások költségvonzata miatt a hazai...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Baromfihús-termelés; Piac; Kilátások; Poultry production; Market; Prospects; Agribusiness; Livestock Production/Industries.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/58595
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A magyarországi szarvasmarha- és juhágazat középtávú kilátásai AgEcon
Voneki, Eva; Papp, Gergely.
Az állattenyésztési ágazatok kilátásai nem biztatóak a tartósan magas takarmányárak, a vertikálisan kevésbé szervezett, a termékpálya szakaszai közötti laza kapcsolat miatt, ami a legfontosabb felvevőpiacok szervezetlenségére is visszavezethető. A magyarországi állattartók érdemben nem képesek befolyásolni sem a világpiacon, sem az Európai Unió piacán zajló folyamatokat, így kénytelenek a réspiacokat kitöltve alkalmazkodni. Különböző modellváltozataink szerint a szarvasmarha-állomány 680-731 ezer egyed, a tejelőtehén-állomány 266-269 ezer egyed között alakulhat 2013-ban. Továbbra is elsősorban a húshasznú egyedek számának növekedésére lehet számítani. A tejtermelés 2010-ben várhatóan kitölti a nemzeti kvótát. Tej- és tejtermék-kivitelben főként a...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Szarvasmarha; Tej; Juh; Piac; Kilátások; Beef; Milk; Sheep; Market; Prospects; Agribusiness; Livestock Production/Industries.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/57735
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
EGYÜTTMŰKÖDÉS A GABONAÁGAZATBAN A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN AgEcon
Stren, Bertalan.
Kérdőív segítségével meghatároztuk a gabonaágazat dél-alföldi szereplőinek egymáshoz fűződő viszonyainak jellegét, szorosságát. Megállapítható, hogy a ga-bonaágazatban létezik a földrajzi közelségen alapuló együttműködés a Dél-Alföldön. Ennek kialakulásában az ökológiai adottságok és a piac a meghatáro-zó. A vállalatok közötti üzleti tranzakciók zöme formalizált kapcsolatot jelent, de már megjelent az igény – amely már bizonyos bizalmi szintet feltételez – az isme-retek és tudás megosztásán alapuló együttműködésre is. Az azonos ágazatban tevékenykedő, egymással versengő cégek földrajzi kon-centrációja lehetővé teszi a teljesítmények összehasonlítását. Így egy-egy újabb, hatékonyabb eljárás gyorsan elterjed a szereplők között, főleg a vezető szakértők...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Együttműködés; Versenyképesség; Gabonaágazat; Régió; Piac; Cooperation; Competitiveness; Cereal sector; Region; Market; Agribusiness; Community/Rural/Urban Development; Public Economics.
Ano: 2007 URL: http://purl.umn.edu/57646
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Közvetlen értékesítés a zöldség-gyümölcs termelők körében AgEcon
Csikne Macsai, Eva.
A mezőgazdasági termelők körében végzett egyéni interjúkra alapozott kutatás alapján megállapítható, hogy ugyan a közvetlen értékesítést különböző tényezők befolyásolják, de termelés- és munkaszervezésük hasonlóságokat mutat, ami a közvetlen értékesítés munkaerő-szükségletéből adódik, ami egyrészt a minőségi termék-előállításból, másrészt az értékesítés szervezési feladatainak többlet időráfordításából ered. Az üzemek jellemzője továbbá a viszonylag kis méret, a saját földtulajdonra és családi munkaerőre alapozott munkavégzés, valamint a tudatos, piaci igényeket figyelembe vevő termelési szerkezet. A közvetlen értékesítést más értékesítési megoldások mellett alkalmazó gazdaságokban ez a több lábon állást, az értékesítés biztonságát, valamint a magasabb...
Tipo: Article Palavras-chave: Közvetlen értékesítés; Zöldség-gyümölcs piac; Piac; Értékesítési csatorna; Direct sales; Fruit and vegetable market; Market; Choice of channel; Agribusiness; Consumer/Household Economics; Marketing.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/119928
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Magyarország a virtuális vízpiacon AgEcon
Ijjas, Flora.
A virtuális vízszemléletre épülő vízkészlet-gazdálkodási döntésekhez szükséges minimális információk egy ország szintjén a következők (Európai Regionális Jelen¬tés, 2009): hol, mikor, mekkora és milyen minőségű hasznosítható vízkészlet áll rendelkezésre, ezeket a vízkészleteket hol és mire használják, mi történik az elhasznált vízzel, mennyi virtuális víz hagyja el az országot az exportált termékek révén, illetve mennyi virtuális víz érkezik az országba az importált termékekkel? Amennyiben ezek az információk hozzáférhetők, úgy további fontos következtetéseket lehet levonni a jövőbeni cselekvési irányokat tekintve, segítve az ország döntéshozóit a fenntarthatóbb vízkészlet-gazdálkodás kialakításában. Ezen túl bizonyos kereskedelempolitikai megfontolások...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Virtuális víz; Koncepció; Piac; Gazdálkodás; Krízisek; Virtual water; Concept; Market; Management; Crises; Agricultural and Food Policy; Environmental Economics and Policy.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92508
Registros recuperados: 7
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional