Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Registro completo
Provedor de dados:  21
País:  Germany
Título:  Vinterhvede og vårhvede - efterafgrøder påvirkede udbyttet men ikke kvaliteten
Autores:  Thomsen, I.K.
Carcea, M.
Narducci, V.
Data:  2010-12
Ano:  2010
Palavras-chave:  Crop husbandry
Farm nutrient management
Resumo:  Kvælstofoptaget i afgrøder stammer dels fra minerali-sering fra jordens organiske materiale dels fra evt. tilført gødning. Jordens evne til at frigive kvælstof ved mineralisering, og dermed dens evne til at forsyne en afgrøde med kvælstof, påvirkes bl.a. af dyrknings-systemet, herunder hvor meget organisk materiale der tilføres jorden f.eks. i form af afgrøderester. Planters evne til at udnytte mineraliseret kvælstof afhænger bl.a. af vækstsæsonens længde. Det forven-tedes derfor, at afgrøder med lang vækstsæson bedre er i stand til at udnytte en høj mineralisering end afgrøder med kort vækstsæson.
Tipo:  Newspaper or magazine article
Idioma:  dan
Identificador:  http://orgprints.org/18802/1/18802.pdf

Thomsen, I.K.; Carcea, M. and Narducci, V. (2010) Vinterhvede og vårhvede - efterafgrøder påvirkede udbyttet men ikke kvaliteten. ICROFS nyt, December 2010, 4, pp. 3-4.
Relação:  http://orgprints.org/18802/
Formato:  application/pdf
Fechar
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional