Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Registro completo
Provedor de dados:  Organic Eprints
País:  Germany
Título:  Sædskiftets indre dynamik i økologisk planteavl
Autores:  Olesen, Jørgen E.
Askegaard, Margrethe
Rasmussen, Ilse Ankær
Data:  2002
Ano:  2002
Palavras-chave:  Farming Systems
Resumo:  Jordens frugtbarhed opbygges og vedligeholdes gennem anvendelse af grøngødning, efterafgrøder og bælgsæd. I et forsøg med økologiske kornsædskifter var der på lerjorden og den lerblandede sandjord en god sammenhæng mellem udbyttet i vinterhvede og kvælstofopsamlingen i den forudgående kløvergræs, hvorimod kvælstofudvaskning på den grovsandede jord reducerede udbyttet i vinterhvede betydeligt. Lupin var en betydelig bedre forfrugt til korn end ært:byg, og på trods af meget lavere udbytter i lupin, var proteinudbyttet på sædskifteniveau det samme i sædskifter med lupin som med ært:byg. Der var både positive og negative effekter af fangafgrøder, men på det samlede udbytte i sædskiftet gav fangafgrøder en udbyttestigning på 1,1 til 2,4 hkg/ha/år. Husdyrgødning øgede udbyttet i kornafgrøderne, men kan også bremse etableringen af især kløverudlæg, og anvendelse af husdyrgødning bør derfor indpasses rigtigt i sædskiftet.
Tipo:  Conference paper, poster, etc.
Idioma:  dan
Identificador:  http://orgprints.org/358/1/C0021.pdf

Olesen, Jørgen E.; Askegaard, Margrethe and Rasmussen, Ilse Ankær (2002) Sædskiftets indre dynamik i økologisk planteavl. In: Corell, A.; Kjær, L.B. and Frederiksen, H.B. (Eds.) Djf rapport Markbrug, 78, pp. 71-74.
Relação:  http://orgprints.org/358/
Formato:  application/pdf
Fechar
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional