Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Registro completo
Provedor de dados:  AgEcon
País:  United States
Título:  Új paradigma az agrárgazdaságban: alkalmazkodás a globális kihívásokhoz
A NEW PARADIGM IN AGRICULTURAL ECONOMICS: ADAPTATION TO GLOBAL CHALLENGES
Autores:  Csete, Laszlo
Data:  2010-02-27
Ano:  2008
Palavras-chave:  Paradigma
Kihívások
Klímaváltozás
Fenntarthatóság
Globalizáció
Paradigm
Challenges
Climate change
Sustainability
Globalization
Agricultural and Food Policy
International Development
Resource /Energy Economics and Policy
Resumo:  Rendkívül fontos a paradigmák és a külföldi üzemtani, agrár-gazdaságtani tudományos világ eredményeinek, tapasztalatainak a megismerése, de a követő magatartás mellett, helyett a kibontakozó vagy várható változásokra és ezek hatásaira irányuló kutatások kezdeményezése szolgálhatja mindenekelőtt a hazai mező-erdőgazdaság és élelmiszer-ellátás biztonságát, valamint érdekeit a rohamosan átalakuló, egyre komplexebb és veszélyesebb világban. A különféle folyamatok nem, vagy csak alig, rendkívüli erőfeszítések árán és csak igen lassan alakíthatók, befolyásolhatók. Ezért szükségszerű a globális kihívásokhoz való előrelátó alkalmazkodás kutatása, nevezetesen a klímaváltozás, a fenntarthatóság és a globalizáció kihívásaihoz, melyek egyenként is számtalan kutatási igényt vetnek fel, de még inkább sürgető, meghatározó és újszerű a három kihívás egymás pozitív-negatív hatásait erősítő vagy gyengítő összefüggéseinek és kölcsönhatásainak a feltárása. Erre irányulhatna a vázolt nézetrendszer, paradigma, melynek középpontjában ugyan az agrárökonómia áll, de nem mellőzheti más tudományágak eredményeit sem, így tulajdonképpen transzdiszciplináris paradigmáról van szó. A globális kihívásokhoz, a klíma- és időjárás-változáshoz, a fenntarthatósághoz és a globalizálódó gazdasághoz, valamint ezek kölcsönhatásaihoz és összefüggéseihez való alkalmazkodás kutatását egy időben több szálon érdemes folytatni: „leporolni” és újraértékelni a régebbi tudományos eredményeket, feltárni a jól bevált, általánosítható termelési gyakorlat eredményeit, kritikusan értékelni a kihívásokhoz való alkalmazkodáshoz már rendelkezése álló eredményeket és keresni az egyelőre válasz nélküli hatások megoldásait. A kutatások megszervezéséhez a hazai kutatási programoknál már jól bevált mintát célszerű követni. Az idő sürget, a kutatásokat és azok előzetes vagy részeredményeit célszerű kommunikálni a széles szakmai közvéleménnyel, illetve folyamatosan átadni az irányítási és termelési gyakorlatnak. ---------------------- It is very important to get aquainted with paradigms as well as with the results and experiences of agricultural economics and farm management abroad. Nevertheless, instead of a following strategy research initiatives focusing on expectable changes and their impacts can best serve safety and interests of domestic agriculture and food supply in the quickly reshaping, more and more complex and dangerous world. The different (biological, economic, social) processes are either not or hardly influencable, often at the expense of extraordinary efforts and at a very slow rate. Therefore researches of far-seeing adaptation to global challenges are necessary, let these challenges be climate change, sustainability or globalization, all of which requires their own research, but even more deciding, urgent and new problem is discovering their trade-offs. The outlined paradigm would focus on these trade-offs, with agricultural economics in its centre but rested also on other subjects, so properly speaking it is a transdisciplinary paradigm. Research work on adaptation to global challenges and their trade-offs is worth to do on several path simultaneously including reevaluation of past results, discovering proved and extensible procedures of production practice, and searching for solutions to problems so far unanswered. Time presses, therefore research plans and preliminary results should be communicated with a broad circle of professionals and practical results should be transferred to users i.e. to administration and producers.
Tipo:  Journal Article
Idioma:  Húngaro
Identificador:  ISSN 0046-5518

http://purl.umn.edu/58601
Relação:  GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics>Volume 52, Number 4, 2008
52
4
Formato:  16
Fechar
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional