Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: 

RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 6
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
THE SUSTAINABLE SYSTEM OF AGRICULTURE AND COUNTRYSIDE DEVELOPMENT AgEcon
Csete, Laszlo.
It is increasingly obvious from our present investigations that we can hope to escape the controversies of the present day globalizing world only via sustainability, creativity, development of alternative energy resources and people’s cohesion. This applies particularly to the transitional problems of domestic agriculture arising from the change of political system in this country, where a systematic introduction of a sustainable regime for the development of agriculture and countryside would be especially desirable. The attainment of sustainability and countryside development is taking place simultaneously but independently in each country in the EU, but a deliberate combination of national strategies to draw on the advantages of interactions and...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: EU regulations expected between 2007 and 2013; LEADER programs; Long term prevention of environment - várható EU szabályozók (2007-2013); LEADER programok; Környezet hosszú távú megőrzése; Agricultural and Food Policy; Community/Rural/Urban Development; Environmental Economics and Policy.
Ano: 2005 URL: http://purl.umn.edu/54340
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
AZ AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS FENNTARTHATÓ RENDSZERE AgEcon
Csete, Laszlo.
A témakörben végzett eddigi vizsgálódásaink alapján egyre jobban kirajzolha-tó, hogy a globalizálódó világ ellentmondásaiból való kilábalás a fenntarthatóság-tól, a kreativitástól, az alternatív erőforrások térnyerésétől és az emberek összefo-gásától remélhető. Ez még inkább igaz a rendszerváltozás átalakulási, átmeneti gondjainak következményeivel vesződő hazai agrárgazdaságra és vidékre. A fenntarthatóság és a vidékfejlesztés kibontakozása az Európai Unióban egymástól függetlenül párhuzamosan halad, s nem sokkal jobb a helyzet az ag-rárpolitikában és vidékpolitikában, miközben a fenntarthatóság középpontba ál-lítása, az agrár- és vidékfejlesztés tudatos összekapcsolása a kölcsönhatások és összefüggések előnyeinek kamatoztatása érdekében egyre sürgetőbb....
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Nemzeti stratégia; LEADER+; Vidékfejlesztés; Fenntarthatóság - National strategies; LEADER +; Rural development; Sustainability; Agricultural and Food Policy; Community/Rural/Urban Development.
Ano: 2005 URL: http://purl.umn.edu/54294
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Új paradigma az agrárgazdaságban: alkalmazkodás a globális kihívásokhoz AgEcon
Csete, Laszlo.
Rendkívül fontos a paradigmák és a külföldi üzemtani, agrár-gazdaságtani tudományos világ eredményeinek, tapasztalatainak a megismerése, de a követő magatartás mellett, helyett a kibontakozó vagy várható változásokra és ezek hatásaira irányuló kutatások kezdeményezése szolgálhatja mindenekelőtt a hazai mező-erdőgazdaság és élelmiszer-ellátás biztonságát, valamint érdekeit a rohamosan átalakuló, egyre komplexebb és veszélyesebb világban. A különféle folyamatok nem, vagy csak alig, rendkívüli erőfeszítések árán és csak igen lassan alakíthatók, befolyásolhatók. Ezért szükségszerű a globális kihívásokhoz való előrelátó alkalmazkodás kutatása, nevezetesen a klímaváltozás, a fenntarthatóság és a globalizáció kihívásaihoz, melyek egyenként is számtalan kutatási...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Paradigma; Kihívások; Klímaváltozás; Fenntarthatóság; Globalizáció; Paradigm; Challenges; Climate change; Sustainability; Globalization; Agricultural and Food Policy; International Development; Resource /Energy Economics and Policy.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/58601
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Kié lesz a föld? AgEcon
Csete, Laszlo; Barcza, Gabriella.
Eltelt két évtized és hazánk, valamint az agrárvilág újra attól hangos, mint két évtizeddel ezelőtt, hogy kié lesz a föld? Ebben sok minden közrejátszott, de mindenekelőtt az, hogy a rendszerváltozáshoz ziláltan érkezett az agrárgazdaság, a vidék, s a földek reprivatizációja helyett kárpótlásra került sor, elmaradt a parasztság rehabilitációja, s főleg hogy egyetlen kormány sem foglalkozott stratégiai, szociális, környezetfenntartó súlyának megfelelően a vidékkel, a mezőgazdasággal. Ugyan 2001-ben lépéseket kezdeményeztek a családi gazdaságok felkarolására, de ez nem folytatódott. Nem jött létre korszerű üzemi szerkezet, a gazdák tőke- és tudáshiánnyal küszködnek, és összefogás, hatásos érdekképviselet, érdekérvényesítő képesség híján kiszolgáltatottak a...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Válsághelyzet; Földtulajdon; Vidékfejlesztés; Fenntarthatóság; Üzemi struktúra; Crisis; Land ownership; Rural development; Sustainability; Farm structure; Agricultural and Food Policy; Land Economics/Use.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99188
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A vidék és az agrárgazdaság felemelkedéséről AgEcon
Csete, Laszlo.
A magyar agrárgazdaság számára az egyik meghatározó feladat az fejlesztési irányok meghatározása. A cik a fenti kérdéskört taglalja az Új Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia mentén. ---------------------------------- For the Hungarian agriculture it is one of the most important tasks to find a new development direction. In the paper it is discussed on the base of the new Hungarian rural development strategy.
Tipo: Article Palavras-chave: Vidékfejlesztés; Prioritások; Felemelkedés; Rural development; Priorities; Strengthening; Agricultural and Food Policy.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/119905
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Kihívás: a fenntarthatóság megvalósítása vidéken AgEcon
Csete, Laszlo.
A folyamatosságra, vagy másképpen a fenntarthatóságra irányuló emberi magatartás kívánalma bibliai múltra tekint vissza, s az is jól ismert, hogy a természeti erőforrásokat hasznosító mező-erdőgazdasági tevékenységekben, a józan gazdálkodó mindennapjaiban ezek „újratermelése” a gazdálkodás szerves részét képezi, de a folyamatosság, az előrelátás, a beosztás jellemzi a családi élet mindennapjait is. Ennek ellenére – néhány évtizeddel ezelőtt – az emberiség jövőjéért aggódó szakemberek szűk csoportja a fenntartható fejlődést megoldandó tennivalóként tárta a világ elé a természeti környezet, az élővilág gyorsuló pusztulása, a természeti erőforrások mértéktelen kizsarolása miatt. A globalizáció, a klímaváltozás és a közelmúltban kibontakozott...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Fenntarthatóság; Paradigmaváltás; Termelés; Fogyasztás; Élhetőség; Sustainability; Change of paradigm; Production; Consumption; Suitability for living; Community/Rural/Urban Development; Labor and Human Capital.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99080
Registros recuperados: 6
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional