Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 58
Primeira ... 123 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Půdní úrodnost, výživa a hnojení rostlin v ekologickém zemědělství Organic Eprints
Kalinova, Jana; Moudry, Jan; Konvalina, Petr; Moudry, Jan (Jr.).
Odborná monografie se zabývá problematikou půdní úrodnosti, výživy a hnojení v ekologickém zemědělství. Nejprve popisuje faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin, v dalších částech se potom věnuje přímo půdě, půdní úrodnosti zpracování půdy a střídání plodin v osevním postupu jako hlavním vlivům na půdní úrodnost. Kniha také zahrnuje zásady výživy a hnojení v ekologickém zemědělství. V tabulkách je uveden přehled povolených hnojiv v ekologickém zemědělství.
Tipo: Book Palavras-chave: Crop husbandry; Soil.
Ano: 2007
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ochrana rostlin v ekologickém zemědělství Organic Eprints
Kalinova, Jana; Moudry, Jan; Konvalina, Petr; Moudry, Jan (Jr.).
Odborná monografie se zabývá problematikou ochrany rostlin proti škodlivým organismům v ekologickém zemědělství. Podává stručnou charakteristiku jednotlivých skupin škůdců, chorob i plevelů a udává hlavní příznaky poškození které hlavní skupiny škůdců a chorob způsobují. Hlavní část monografie se zabývá metodami regulace škodlivých činitelů. Publikace obsahuje i odkazy na další zdroje informací a podává přehled významných i potenciálně nebezpečných plevelů. Na závěr je uveden příklad regulace chorob, škůdců a plevelů v porostu pšenice v ekologickém systému hospodaření.
Tipo: Book Palavras-chave: Crop husbandry.
Ano: 2007
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Posklizňová úprava, skladování a zpracování rostlinných bioproduktů Organic Eprints
Kalinova, Jana; Moudry, Jan; Konvalina, Petr; Moudry, Jan (Jr.).
Odborná monografie se zabývá problematikou posklizňové úpravy, skladování a zpracování rostlinných produktů v ekologickém zemědělství. Nejprve popisuje požadavky a postup při posklizňové úpravě produktů a to především u zrnin a okopanin. V další části se potom věnuje podmínkám a zásadám pro jejich skladování. Pozornost je věnována zásadám, které je nutné dodržovat při zpracování bioproduktů a při jejich přepravě. Monografie zahrnuje zásady i příklady omezení, které platí při produkci biopotravin na bázi rostlinných surovin obecně či při zpracování přímo na farmě.
Tipo: Book Palavras-chave: Food systems.
Ano: 2007
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Produkce osiv obilnin v ekologickém zemědělství Organic Eprints
Konvalina, Petr; Capouchova, Ivana; Janovska, Dagmar; Prokinová, Evženie; Honsova, Hana; Kas, Martin; Moudry, Jan.
Stěžejní legislativní normy Nařízení Rady (EC) No. 834/2007 a nařízení komise (EC) No. 889/2008 udávají podmínky použití osiva v ekologickém zemědělství. Povoleno je až na výjimky pouze použití ekologicky certifikovaného osiva pro zakládání porostů. Osivo proto musí pocházet z matečních rostlin, které byly po jedno vegetační období pěstovány v systému ekologického zemědělství. Problémem je ale vysoká náročnost množení osiv v ekologickém zemědělství, protože množitelský porost musí splnit podmínky pro uznávací řízení stejné jako konvenční porost, ale bez podpůrných prostředků konvenčního zemědělství (agrochemikálie). Ekologičtí zemědělci by měli používat pouze ekologicky certifikované osivo, v praxi ale mohou požádat u udělení výjimky pro setí konvenčního...
Tipo: Book Palavras-chave: Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/25589/1/CM%20osivo%20final%20komplet.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Selection of Bread Wheat Varieties for Organic Farming, Baking Quality Being Emphasized Organic Eprints
Konvalina, Petr; Capouchova, Ivana; Moudry, Jan (Jr.); Zdrhova, I.; Sramek, Jan; Moudry, Jan; Sterba, Z..
Organic methods growing bread wheat may have negative effects on the technological value, especially in the case of the crucial crude protein content. The aim of paper is to identify diferences in quality of 8 varieties recomended in conventional or organic conditions in Austria and 2 strains. Obvious effect of year on the quality, set up in statistics, was confirmed for qualitative parametres. The correlation analysis also provides similar figures. Effect of the year in a negative correlation to crude protein content (r=-0,66), whereas in a positive correlation to starch content (r=0,78) and falling number (r=0,86). Effect of the variety is represented by unclear correlation coefficients. Correlation analysis of selected qualitative parametrs of wheat...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Crop husbandry Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2008
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Volba osiva obilnin v ekologickém zemědělství Organic Eprints
Konvalina, Petr; Capouchova, Ivana; Prokinová, Evženie; Stehno, Zdenek; Blaha, Ladislav; Moudry, Jan.
Metodika přináší informace o aktuálním stavu v oblasti legislativy a vyuţití ekologicky certifikovaného osiva v ekologickém zemědělství. Pozornost je v první řadě věnována informačním zdrojům, ve kterých je možné nalézt informace o dostupnosti ekologicky certifikovaných osiv a možnostech jeho použití v produkci rostlin. Dále je uveden postup volby osiva, který je v souladu s platnou legislativou. Metodika by měla posloužit ekologicky hospodařícím zemědělcům jako jeden z rozhodovacích nástrojů při volbě osiva konkrétní odrůdy.
Tipo: Book Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2010 URL: http://orgprints.org/20812/1/Metodika_osivo_3.0_FINAL.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Current conditions for seed use in the Czech organic farming Organic Eprints
Konvalina, Petr; Capouchova, Ivana; Stehno, Zdenek; Huda, P.; Blaha, Ladislav; Moudry, Jan (Jr.); Moudry, Jan.
Council Regulation (EC) No. 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products, and Commission Regulation (EC) No. 889/2008 of 5 September 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation, are the most important European legislative instructions on organic farming. They lay down a permit to use just organic seeds for establishment of organic crop stands. Such seeds have to originate from the plants being grown in compliance with organic farming rules for at least one generation. Organic farmers are obliged, in compliance with the above-mentioned legislation, to use seeds originating from organic production when establishing crop stands. Otherwise, they are allowed to use their own seeds or they may...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/20764/1/Iasi_PK_2011.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Agronomic characteristics of the spring forms of the wheat landraces (einkorn, emmer, spelt, intermediate bread wheat) grown in organic farming Organic Eprints
Konvalina, Petr; Capouchova, Ivana; Stehno, Zdenek; Moudry, Jan.
Organic farmers look to the possibilities of growing neglected crops, such as the spring forms of hulled wheat – einkorn, emmer and spelt – for support in developing the organic farming system. In 2008, 169 landraces from the gene bank at the Crop Research Institute in Prague were tested on certifi ed organic plots. The experiment was aimed at fi nding suitable varieties for the organic farming system. In summary, our fi ndings show that einkorn (Triticum monococcum L.) and emmer wheat [Triticum dicoccum Schrank (Schuebl)] are resistant to powdery mildew and brown rust, spelt wheat (Triticum spelta L.) is less resistant to these two diseases, and the intermediate forms of bread wheat are very sensitive to such infestation. The varieties evaluated incline...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2010 URL: http://orgprints.org/20768/1/JOA.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Differences in Yield Parameters of Emmer in Comparison with Old and New Varieties of Bread Wheat Organic Eprints
Konvalina, Petr; Capouchova, Ivana; Stehno, Zdenek; Moudry, Jan.
Emmer wheat (Triticum diccocum Schrank) belonged to the most frequent species of cereals in the past. Nowadays, it is grown in arid and montane areas in particular. Interest in this cereal species has increased, as it is tolerant to biotic and abiotic stressing factors. Therefore, yield parameters were evaluated in three-year (2007, 2008 and 2010) trials that were carried out in two different localities in the Czech Republic. Results of the research were compared to characteristics of four old and two top modern bread wheat (Triticum aestivum L.) cultivars. The emmer wheat varieties were resistant to usual wheat diseases. They formed their yield by a quantity of productive tillers (2.5), whereas the varieties of bread wheat had less productive tillers...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/20759/1/AJAR_2012.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Morphological and biological characteristics of the land races of the spring soft wheat grown in the organic farming system Organic Eprints
Konvalina, Petr; Capouchova, Ivana; Stehno, Zdenek; Moudry, Jan.
Organic farmers have become more interested in the marginally grown (neglected) cultivars, as spring forms of the hulled wheat varieties (eincorn, emmer wheat, spelta wheat) or intermediate forms of the soft wheat. 173 land races from the gene bank at the RI in Praha-Ruzyně were grown on the organic certified parcel and evaluated in 2008. The trial aimed to evaluate the conditions of the competitiveness to weeds, tolerance to diseases, assimilation of the sun shine and establishment of the yield. The results show that all the evaluated material inclines to the competitiveness to weeds. This ability is, nevertheless, reduced because of the inclination to the lodging (all the cultivars have long weak stalks). Eincorn and emmer wheat are resistant to mildew...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2010 URL: http://orgprints.org/20769/1/jcea112%2D11.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Spike productivity in relation to yield as criterion for emmer wheat breeding Organic Eprints
Konvalina, Petr; Capouchova, Ivana; Stehno, Zdenek; Moudry, Jan (Jr.); Moudry, Jan.
Landraces, which are unbred cereal species, and include in particular the tetraploid emmer wheat, have become an important focus for the activities of local or organic farmers, processors and consumers of organic products. This study is based on analyses of the spike productivity, harvest index and grain yield of six emmer wheat landraces. It aims to find suitable criteria for the selection of cultivars and varieties which may contribute to the increase in the productivity of the emmer wheat. The cultivars and varieties most commonly used have short dense spikes which have a negative effect on the grain yield, as the spike density is negatively correlated with the weight of thousand grains (TGW), the weight of the grains in the spikes, the number of grains...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/20760/1/RAR_%2D_Konvalina.BT..2011%2D1.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Spring forms of spelt landraces (Triticum spelta L.) and their suitability for Organic Farming Organic Eprints
Konvalina, Petr; Capouchova, Ivana; Stehno, Zdenek; Moudry, Jan (Jr.); Moudry, Jan.
Organic farmers are interested in the growing of spring spelt wheat forms (Triticum spelta L.). Therefore, the important agronomical characteristics and baking quality of six spring spelt wheat landraces were studied and evaluated. The studied and evaluated cultivars were inclined to lodging and wheat diseases. Their yield rate is determined by the length of the spike and the weight of one thousand grains. The grain yield and the crude protein yield per hectare achieved the same level in organic farming. The spring spelt wheat forms stand out in high protein content and wet gluten content; the gluten was, nevertheless, weaker and less swollen.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/20766/1/Korea_PK_2012.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Volba druhu a odrůdy pšenice v ekologickém zemědělství (certifikovaná metodika) Organic Eprints
Konvalina, Petr; Capouchova, Ivana; Stehno, Zdenek; Moudry, Jan (Jr.); Moudry, Jan.
Metodika přináší informace o možnostech využití širší druhové diverzity rodu Triticum L. v ekologickém zemědělství. Volba vhodného druhu nebo odrůdy pro konkrétní půdně-klimatické podmínky farmy je stejně jako volba osiva jedním ze základních stěžejních opatření, vedoucí ke zvýšení efektivity hospodaření na orné půdě. Kromě obecných zásad získá uživatel metodiky také informaci o specificích volby odrůdy pluchatých pšenic, s nimiž nemají ekologičtí farmáři tolik zkušenosti. Metodika by měla posloužit ekologickým zemědělcům, poradcům, studentům zemědělsky zaměřených škol a široké odborné veřejnosti jako jeden z rozhodovacích nástrojů při výběru druhu pšenice a volbě konkrétní odrůdy.
Tipo: Book Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2010 URL: http://orgprints.org/20811/1/Metodika_odr%C5%AFdy_5.0_FINAL.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Vlastnosti jarních forem krajových odrůd pšenice špaldy (Triticum spelta L.) a jejich vhodnost pro ekologické zemědělství Organic Eprints
Konvalina, Petr; Capouchova, Ivana; Stehno, Zdenek; Moudry, Jan (Jr.); Moudry, Jan.
Ze strany ekologických zemědělců je zájem o pěstování jarních forem pšenice špaldy (Triticum spelta L.), proto jsme zhodnotili agronomicky významné znaky a pekařskou jakost šesti krajových odrůd jarní špaldy. Hodnocené odrůdy byly náchylné k chorobám pšenice a k poléhání. Výnos tvořily délkou klasu a hmotností tisíce zrn. Výnos zrna byl na nižší úrovni, ale hektarový výnos hrubého proteinu byl na stejné úrovni. Předností jarních špald byl vysoký obsah proteinu a mokrého lepku, který však byl slabší a méně bobtnavý.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Crop husbandry Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2010
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Weaknesses of the emmer wheat genetic resources and possibilities of its improvement for low-input and organic farming systems Organic Eprints
Konvalina, Petr; Capouchova, Ivana; Stehno, Zdenek; Moudry, Jan (Jr.); Moudry, Jan.
Emmer wheat is suitable for organic and low-input farming systems, as it contributes to the enhancement of agrobiodiversity and an extension of the range of crop species with a higher added value. Although it has been grown for a very long time, it is now rarely utilised. The results of research into and examination of six cultivars coming from the genetic resources of the gene bank in Prague are presented. Particular morphological, biological, economic and quality characteristics were examined in respect of a cultivar’s ideotype for the organic farming system. A number of criteria for selection were proposed on the basis of an examination of particular characteristics and relationships. They respect the principles of breeding of cultivars for the organic...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2010
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Fusarium Identification by PCR and DON Content in Grain of Ancient Wheat Organic Eprints
Konvalina, Petr; Capouchova, Ivana; Stehno, Zdenek; Moudry, Jan (Jr.); Moudry, Jan.
Fusarium infestation and DON content were studied in genetic resources of spring wheat (einkorn, emmer wheat, spelt wheat, intermediate forms of bread wheat). The study aimed at the comparison of grain contamination rates in various wheat species being grown in organic farming systems. The trials were established on certified organic parcels in two different localities in the Czech Republic in 2009 and 2010. The PCR method and specific primers were used to detect Fusarium. The proportion of deoxynivalenol (DON) was indicated and measured by the immuno-affinity chromatography (ROSA® DON Quantitative Test). The grain DON contamination rate (1.25 mg/kg) was set up in compliance with the European Commission (EC) Regulation No. 1126/2007. This regulation sets...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2011
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Pěstování pšenice seté v ekologickém zemědělství Organic Eprints
Konvalina, Petr; Moudry, Jan.
Cílem předkládané metodiky je podpořit další rozvoj a rozšíření pěstování pšenice seté na orné půdě v ekologickém zemědělství. Metodika je proto určena především ekologickým farmářům s cílem napomoci jim ke zvýšení efektivity jejich hospodaření pomocí přenosu poznatků získaných při výzkumné práci autorů. V metodice je kladen důraz na volbu vhodných odrůd a odlišností v agrotechnice od konvenčního systému hospodaření. Velký důraz je kladen na strategii ochrany pšenice seté vůči škodlivým činitelům.
Tipo: Book Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2008 URL: http://orgprints.org/20813/1/Uplatnena_metodika_%2D_psenice_seta.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Drought Tolerance of Land Races of Emmer Wheat in Comparison to Soft Wheat Organic Eprints
Konvalina, Petr; Moudry, Jan; Dotlacil, Ladislav; Stehno, Zdenek; Moudry, Jan (Jr.).
As water deficiency becomes a more frequent cause of the reduction in wheat yield levels, the search for donors of drought tolerance to be bred into adapted land races becomes urgent. Drought tolerance has been evaluated by the 13C discrimination method in six land races of emmer wheat (Triticum dicoccum SCHRANK), compared with land races, obsolete cultivars and modern varieties of soft wheat (Triticum aestivum L.). The results of a two-year trial show that most of the genetic resources of emmer wheat, and intermediate land races of wheat are predisposed to drought tolerance. These varieties respond to dry conditions more sensitively, as they close their pores earlier (a lower value of the discrimination of 13C isotope). As for other land races and the top...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Crop husbandry Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2010
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Opomíjené obilniny a pseudoobilniny Organic Eprints
Konvalina, Petr; Moudry, Jan; Janovska, Dagmar; Kas, Martin.
Ekologičtí zemědělci hospodařící na orné půdě mají často zájem o využití opomíjených plodin, jako jsou pluchaté pšenice (jednozrnka, dvouzrnka a špalda), některé další obilniny (nahý oves a ječmen) a nebo pseudoobilniny (pohanka apod.). V současnosti chybí dostatek informací o výběru odrůd, získání osiva a jejich agrotechnice jak v odborné literatuře, tak v povědomí zemědělců.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/24902/1/opom%C3%ADjen%C3%A9.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Baking Quality of Winter Wheat Varieties in Organic Farming Organic Eprints
Konvalina, Petr; Moudry, Jan (Jr.); Capouchova, Ivana; Moudry, Jan.
The technological value of wheat is negatively influenced by organic methods of cultivation. The critical factor is the crude protein content and quality. The aim of this paper is to identify diferences in the quality of eight varieties and two strains of wheat recommended in conventional or organic conditions. Correlation analysis of the qualitative parameters of wheat shows a clear relationship between crude protein content, wet gluten content and Zeleny - sedimentation value. According to the test results, it is appropriate to use the content and quality of protein as selective criteria for the selection of varieties. The Level of baking quality is never reduced below the quality level of the worstquality varieties grown in the same conditions. On the...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Breeding; Genetics and propagation Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2009 URL: http://orgprints.org/20773/1/Agronomy_research_%2D_Konvalina_a_kol._II.pdf
Registros recuperados: 58
Primeira ... 123 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional