Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 2.708
Primeira ... 123456789 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A HAZARD ANALYSIS OF CONSUMERS’ SWITCHING BEHAVIOUR IN GERMAN FOOD RETAILING FOR DAIRY PRODUCTS AgEcon
Olearius, Gotz; Roosen, Jutta; Drescher, Larissa S..
German food retailing is characterized by fierce competition among retail chains for consumer shopping. This paper considers the switching behaviour using data of white dairy product purchases. The empirical investigation uses a survival analysis approach, in particular hazard analysis. The results extend the knowledge of shopping behaviour by providing a new set of explaining variables and the importance of the first store, defined as store with the major share of household budget, becomes apparent. On average, households buy dairy products 42 times per year. Thereof 58 % are retail chain switches and in 41 % of all cases the households remain at the previously visited retail chain. Generally a low customer loyalty is visible in this investigation. It is...
Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Switching behaviour; Store choice; Store loyalty; Hazard analysis; Food retailing; Geschäftsstättenwahl; Geschäftsstättenwechsel; Einkaufsverhalten; Hazard Analyse; Lebensmitteleinzelhandel; Agribusiness; Agricultural and Food Policy; Agricultural Finance; Community/Rural/Urban Development; Food Consumption/Nutrition/Food Safety; Industrial Organization.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/114516
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A helyi akciócsoportok működése egy országos felmérés tükrében AgEcon
Kiss, Krisztian; Szekeresne, Koteles Rita.
A tanulmányban kérdőíves felmérésünk eredményeire támaszkodva bemutatjuk a 2007-ben megalakult LEADER HACS-ok fontosabb működési jellemzőit. Országos felmérésünkből kiderül, hogy nincsen hagyománya, gyakorlata a fejlesztésekben való együttműködésnek, holott a helyi program végrehajtása nagymértékben múlik a helyi társadalom felkészültségén, az emberek és szervezetek együttműködésén. A HACS-ok által lefedett térségek fejlődését több vonatkozásban a humán erőforrások, a vidéki emberek és közösségeik (az ún. szoft tényezők) hiányosságai gátolják, következésképpen sürgető a humán erőforrások fejlesztése is. A HACS-ok feladatuknak a támogatási források odaítélését tartják, ami fontos, de korántsem elégséges ahhoz, hogy a tőlük elvárt, a helyi vidékfejlesztési...
Tipo: Article Palavras-chave: Helyi akciócsoportok (HACS-ok); Szubszidiaritás; Együttműködés; Kapacitásépítés; Fenntarthatóság; Local Action Groups (LAG's); Subsidiarity; Cooperation; Capacity building; Sustainability; Agricultural and Food Policy; Community/Rural/Urban Development; Labor and Human Capital; Public Economics.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/119887
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A LEADER+ program a dél-mátrai településeken AgEcon
Szenasy, Andrea.
A LEADER+ programban megpályázható pénzek ugyan nem oldják meg a térség gazdasági és szociális problémáit egyik pillanatról a másikra, de jó lehetőséget nyújtanak arra, hogy együttműködő partnerek, a település lehetőségeihez igazodva, projektek megvalósítását kezdeményezzék. Erre vállalkozott 2005-ben a „Dél-Mátra 11” akciócsoport, melynek kedvező fogadtatásain felbuzdulva még 13 település csatlakozott, s „Dél-Mátra” akciócsoportként folytatják a már megkezdett utat. ------------------------------------------- The funds that are available under the LEADER+ programme will not solve the economic and social problems of the area in the blink of the eye, but they are an excellent opportunity for the cooperating partners to implement projects that were...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: LEADER+; Vidékfejlesztés; Életminőség javítása; „Dél-Mátra 11”; „Dél-Mátra” akciócsoport; LEADER+; Rural development; Improving quality of life; South-Mátra 11; South-Mátra action group; Agricultural and Food Policy; Community/Rural/Urban Development.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92513
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A LEADER Program hazai gyakorlatáról AgEcon
Varga, Eszter.
A LEADER Programban az ország területén közel száz helyi akciócsoport működik a települési önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek együttműködésében, amivel lehetőség nyílott az alulról jövő, a helyi érintettek igényeit is figyelembe vevő széles körű és integrált vidékfejlesztésre. Ezt a lehetőséget azonban egyelőre nem sikerült kellően hasznosítani. Ennek alapvető okai között említhető a megfelelő időben végzett átfogó és korábbi tapasztalatokra építő tervezés hiánya, az akciócsoportok autonómiájának alacsony szintje, a megvalósítás rendszerének túlbonyolítása, rugalmatlansága, valamint a résztvevők folyamatos és széles körű aktív részvételének hiánya. Továbbá megállapítható, hogy a magyarországi LEADER Program alapvető problémáinak,...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Vidékfejlesztés; LEADER Program; Helyi akciócsoport; Alulról jövő (bottom-up) fejlesztés; Rural development; LEADER programme; Local action group; Bottom-up development; Agricultural and Food Policy; Community/Rural/Urban Development.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99183
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A Life Case of Hardwick, Vermont - Approach to Improve Long Term Sustainability for Small and Medium-Sized Farms and Rural Communities AgEcon
Liang, Chyi-Lyi (Kathleen).
This paper presents a success story of a rural community adopting multifunctional farm operation to achieve long term sustainability and profitability.
Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Multifunctional farm operation; Food system; Local food; Hardwick Vermont; Agribusiness; Agricultural and Food Policy; Community/Rural/Urban Development; Food Security and Poverty; Q0.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/103687
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A LINEAR PROGRAMMING ANALYSIS OF THE EMPLOYMENT, INCOME AND PRODUCTIVITY OF THE SMALL FARM AND RICE PROCESSING SECTORS OF SIERRA LEONE AgEcon
Rose, Frank S..
Agriculture is the largest sector in the economy of Sierra Leone, employing approximately 75 percent of the population in 1972 and accounting for over 30 percent of the gross domestic product. But though the national economy has grown at an estimated 4.3 percent rate in the last decade, the agricultural sector is estimated to have grown only 1.6 percent per year. The government of Sierra Leone, recognizing the importance of the agricultural sector and the need to develop policies to encourage its growth, has set a goal of increasing the growth rate of the sector to 4.6 percent per annum. Central to the overall agricultural development plan is the emphasis on increased rice production. Rice is the staple food in Sierra Leone, grown by over 80 percent...
Tipo: Thesis or Dissertation Palavras-chave: Community/Rural/Urban Development; Crop Production/Industries.
Ano: 1977 URL: http://purl.umn.edu/10955
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A Look at Telecommunications, Healthcare and Community Facilities to Make Rural Towns More Viable (PowerPoint) AgEcon
Harrison, Margo.
Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Community/Rural/Urban Development.
Ano: 2007 URL: http://purl.umn.edu/8092
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A MAGYARORSZÁGI IMMIGRÁCIÓ TRENDJEI AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN AgEcon
Takacs, Emese; Huzdik, Katalin.
A nemzetközi migráció hosszú időre visszatekintő folyamat, az emberek határokon átnyúló vándorlása azonban a globalizálódó világunkban egyre nagyobb méreteket ölt. Vizsgálatunk tárgya e tekintetben az európai kontinensre, azon belül is elsősorban Magyarországra szűkült. Elemzésünkben a központi szerepet a bevándorlás, az immigráció kapta, különös tekintettel az állampolgárság szerinti összetételre. Ennek tükrében kirajzolódott a történelmi és a földrajzi tényezők meghatározó ereje, valamint, hogy az Európai Unió nyugati tagországaiba irányuló áramlás nagy részét elsősorban az EU-n kívülről, míg a keleti országokban – így Magyarországon is – elsősorban a környező, Európán belülről érkező migránsok teszik ki. A Központi Statisztikai Hivatal, az EUROSTAT,...
Tipo: Book Palavras-chave: International migration; Directions; Social and economic relationships; Nemzetközi migráció; Áramlási irány; Gazdasági-társadalmi összefüggések; Agricultural and Food Policy; Community/Rural/Urban Development; Labor and Human Capital.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/43189
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban AgEcon
Magda, Robert.
Összességében megállapítható, hogy Magyarországon az elmúlt fél évszázadban rendkívül megnőtt az energiafelhasználás, ami többnyire a fosszilis tüzelőanyagokból nyert energiára alapult. Ez arra készteti a jelen és a jövő kor társadalmát, hogy törekedjen a rendelkezésre álló megújuló energiaforrások felhasználásának előtérbe helyezésére, melyek használata a fenntarthatóság és a versenyképesség szempontjából sem elhanyagolható, hiszen ismert, hogy napjaink egyik kritikus költségtényezőjét adják az energiaköltségek. A megoldásban jelentős szerep hárul a vidéki társadalmakra, mert hiába történik az energiafelhasználás zöme az urbanizált területeken, az energia-előállítás, kitermelés a vidékre koncentrálódik. A fosszilis tüzelőanyagok korlátaiból adódóan új...
Tipo: Article Palavras-chave: Energiafüggőség; Megújuló energiahordozók; Biomassza; Foglalkoztatás; Energy dependence; Renewable energy; Biomass; Employment; Community/Rural/Urban Development; Labor and Human Capital.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/119936
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A METHODOLOGICAL INQUIRY INTO THE DETERMINATION OF THE RURAL-URBAN INTERFACE AgEcon
Davidson, Claud M.; Bell, Thomas M..
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Community/Rural/Urban Development.
Ano: 1977 URL: http://purl.umn.edu/32175
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A MEZEI NYÚL GAZDÁLKODÁS AKTUÁLIS HELYZETE ÉS SZÜKSÉGES FEJLESZTÉSE AgEcon
Kelemen, Jozsef; Szemethy, Laszlo; Biro, Zsolt.
Hazánk Európai Uniós csatlakozása után várható, hogy a kedvezőtlen adott-ságú mezőgazdaságilag művelt területek jelentős része kikerül a mezőgazdasági művelésből. Ezek a földterületek apróvad-gazdálkodás céljaira rendkívül jól hasznosíthatók. Ezeknek a létrehozásához ki kell dolgozni a megfelelő támogatási rendszert. (Az eddig ismert programok között a vadgazdálkodás csupán csak széljegyzetként szerepelt.) A vadgazdálkodási alap élőhely-fejlesztési támogatásait hosszú távra célszerű megtervezni. A hatékonyság mérése érdekében korszerű létszámbecslést és az ezekből származtatott hasznosítás-tervezést indokolt alkalmazni. A jelenleg folytatott folyamatos hasznosítási gyakorlattal szemben az állo-mány létszámváltozásait követő hasznosítás szükséges. Ehhez meg...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Vadásztársaságok feladat; Mgyarország; Tasks of hunting associations; Hungary; Agribusiness; Community/Rural/Urban Development; Livestock Production/Industries.
Ano: 2005 URL: http://purl.umn.edu/54861
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A MEZŐGAZDASÁG FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MEGYEI VIZSGÁLATOK ALAPJÁN AgEcon
Kaposzta, Jozsef; Nagy, Henrietta.
A vidékfejlesztési politika célja az, hogy kihasználva az ország kedvező ter-mészeti adottságait, a belföldi és nemzetközi piacokon versenyképes mezőgazda-ság jöjjön létre, amely képes jó minőségű alapanyagokkal ellátni a feldolgozó-ipart, tisztességes és kiszámítható jövedelmet biztosít a gazdálkodóknak és foko-zódó mértékben figyelembe veszi a környezetvédelem, valamint az egészséges táplálkozás követelményeit. Vizsgálataink alapján megállapítható, hogy a hatékonysági követelményhez igazodni képes „versenyszféra” mellett létezik a mezőgazdaságban egy korláto-zottan versenyképes termelési rész is. Ebbe tartoznak részben olyan kisméretű gazdálkodó egységek, amelyek inkább a tulajdonreform keretében létrejött kényszervállalkozásnak tekintendők vagy...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Vidékfejlesztés; Kényszervállalkozások lehetőségei; Jövedelem különbség csökkentés - opportunities of forced enterprises; Rural development; Decrease of income differences; Agricultural and Food Policy; Community/Rural/Urban Development; Political Economy.
Ano: 2005 URL: http://purl.umn.edu/54320
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A mezőgazdasági épületek és háztartások energiaköltségének csökkentése fontos a versenyképességben és a megélhetésben AgEcon
Herczeg, Rahel Sara; Suveges, Peter.
A globális hőmérséklet-növekedés környezeti változásokhoz, a tengerszint emelkedéséhez, a csapadék mennyiségének és térbeli eloszlásának megváltozásához, szélsőséges időjárási viszonyokhoz vezet. Állat- és növényfajok kipusztulásának sebessége jelentősen nő. Bizonyos betegségek könnyebben elterjedhetnek. E fel¬sorolt hatásokból látható, hogy a mezőgazdaságot közvetlenül érinti a klímaváltozás. Fontos tehát, hogy a mezőgazdasági üzemek maguk is tegyenek a káros hatások enyhítéséért. Lehetséges megoldás a biomassza tüzelése, amely a mezőgazdasági rendeltetésű épületek és háztartások energiaköltségeit jelentősen mérsékli. Tanulmányunk olyan megoldást dolgoz ki, melyben a hő előállításához szükséges energia költsége teljes mértékben megszűnik, ami energiaerdő...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Energia; Költség; Megtakarítás; Mezőgazdasági üzem; Háztartás; Energy; Costs; Savings; Agricultural plants; Households; Agribusiness; Community/Rural/Urban Development.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92418
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A MEZŐGAZDASÁGI JÖVEDELMEK STABILITÁSA AgEcon
Lamfalusi, Ibolya.
A mezőgazdasági jövedelmek stabilitásának megteremtése mindenkor az ag-rárpolitika fontos törekvése. A mezőgazdaságból élőknek a termelői jövedelem nagysága és alakulása meghatározza a gazdálkodói életszínvonal minőségét. Az EU országok jövedelemstabilitási mutatóival összevetve a magyar mezőgazda-ságét meg¬állapítható, hogy a hazai gazdálkodók helyzete igen kedvezőtlen. Az ágazatban mind a nominális értéken vett jövedelem stabilitása, mind pedig a jövedelem re¬ál¬értéke kedvezőtlenül alakult. A reáljövedelem 1998 és 2005 között egyetlen évben sem érte el az 1998. évi 80%-át, sőt 2003-ban 50%-nál kevesebb volt. A mezőgazdasági termelés jövedelemstabilitását a mezőgazdasági kibocsátás kiegyensúlyozottsága határozza meg alapvetően. A kibocsátás már magában...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Jövedelem; Stabilitás; Instabilitás; EU; Mezőgazdaság; Income; Stability; Instability; EU; Rural economy; Agricultural and Food Policy; Community/Rural/Urban Development; Production Economics.
Ano: 2007 URL: http://purl.umn.edu/57674
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A MICROENTERPRISE-CENTERED ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY FOR THE RURAL SOUTH: SUSTAINING GROWTH WITH ECONOMIC OPPORTUNITY AgEcon
Christy, Ralph D.; Wenner, Mark D.; Dassie, Wylin.
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Community/Rural/Urban Development.
Ano: 2000 URL: http://purl.umn.edu/15489
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A Mixed Geographically Weighted Approach to Decoupling and Rural Development in the EU-15 AgEcon
Pecci, Francesco; Sassi, Maria.
The CAP reform and the recent EC communication aimed at preparing its Health Check emphasise the need for interventions locally based where agricultural policy integrates with a broader policy for rural areas growth. In this context, the paper investigates the possible different sets policy indicators affecting agricultural productivity at the regional level considering spatial heterogeneity by means of a Mixed Geographically Weighted Regression approach. The analysis is based on a set of policy sensitive indicators selected according to the key component of the CAP reform and referred to a sample of 164 EU-15 regions at NUTS2 level. The methodology adopted, new for the empirical literature on the topic, allows for a more accurate understanding of spatial...
Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: CAP reform; Agricultural productivity; Spatial analysis; Cluster analysis; Agricultural and Food Policy; Community/Rural/Urban Development; Research Methods/ Statistical Methods.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/6625
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A MODEL FOR PROJECTING LOCALIZED ECONOMIC, DEMOGRAPHIC, AND FISCAL IMPACTS OF LARGE-SCALE PROJECTS AgEcon
Leistritz, F. Larry; Murdock, Steven H.; Toman, Norman E.; Hertsgaard, Thor A..
For rural areas in which large scale industrial and resource development projects are located, the need for timely projections of the magnitude and location of economic, demographic, fiscal and other likely impacts is clearly apparent. The purpose of this paper is to describe a computerized model for projecting the effects of large scale developments on business activity, personal income, employment, population, requirements for selected public and quasi-public services, and public sector costs and revenues and to demonstrate the utility of the model for projecting local area impacts. The structure, data base, and interrelationships of each of the model's six major components are described. Its validity in simulating economic and demographic changes at...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Community/Rural/Urban Development.
Ano: 1979 URL: http://purl.umn.edu/32287
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A MULTIFUNCIONALIDADE DA AGRICULTURA E SUAS EXTERNALIDADES POSITIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL AgEcon
Watanabe, Kassia; Schmidt, Carla Maria.
A idéia do conceito da Multifuncionalidade da Agricultura é: agricultura é multifuncional porque além da função central de fornecimento de alimento e fibra, também fornece outras funções ou serviços para toda sociedade, produzindo externalidades positivas. Este conceito pode ser relevante para construir políticas públicas de desenvolvimento para o Brasil, internalizando as externalidades positivas. A questão é: “Como as externalidades positivas podem ser internalizadas?” Um modo para internalizar as externalidades positivas da agricultura seria adicionar valor aos produtos locais através das certificações, considerando que atividades agrícolas têm um papel essencial para o desenvolvimento da área rural e preservação das tradições culturais. Será...
Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Instituições; Multifuncionalidade; Externalidades positivas; Institutions; Multifunctionality; Positive Externalities; Community/Rural/Urban Development.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/113380
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A multi-regional general equilibrium model to assess policy effects at regional level AgEcon
Lovo, Stefania; Magnani, Riccardo; Perali, Carlo Federico.
In this paper we develop a multi-regional general equilibrium model (MEG-R) to compare the social desirability of the CAP reform in the three Italian macro-regions: North, Center and South. The model employs a mixed complementary framework that allows for the decision of not producing a particular crop in one or more regions and presents an attempt to model interregional trade flows. The model incorporates the links between production and consumption that characterize farm household’s behavior and allows for heterogeneous household responses across regions. Results show a general tendency to reallocations from cereal crops to forage that appear more severe in the South. In this region, the reduction in crops cannot be translated into an effective expansion...
Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Multi regional general equilibrium model; Farm households; Interregional trade.; Agribusiness; Agricultural and Food Policy; Community/Rural/Urban Development; Food Consumption/Nutrition/Food Safety; Labor and Human Capital.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/95059
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A Multivariate Statistical Approach to the Analysis of Rural Development AgEcon
Mazzocchi, Mario; Montresor, Elisa.
The aim of this work is to contribute to the definition of an analytical approach for evaluating the dynamics in progress in the agricultural and rural development at a territorial level. For this purpose principal components analysis and cluster analysis were applied and the different methodological approaches reviewed. A two-stage method is also proposed. This could provide the analytical tools to simplify and interpret the results of the territorial analyses, also in order to supply a flexible instrument to policy-makers. A case-study on the Emilia-Romagna region, in Italy, is presented.
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Community/Rural/Urban Development.
Ano: 2000 URL: http://purl.umn.edu/26455
Registros recuperados: 2.708
Primeira ... 123456789 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional