Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: 

RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 4.955
Primeira ... 5678910111213 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A LINEAR PROGRAMMING ANALYSIS OF ECONOMIES OF SIZE AND PROFITABILITY IN VEGETABLE PRODUCTION AgEcon
Fueglein, Hugo V.; Bravo-Ureta, Boris E..
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Crop Production/Industries.
Ano: 1986 URL: http://purl.umn.edu/29058
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A LINEAR PROGRAMMING ANALYSIS OF THE EMPLOYMENT, INCOME AND PRODUCTIVITY OF THE SMALL FARM AND RICE PROCESSING SECTORS OF SIERRA LEONE AgEcon
Rose, Frank S..
Agriculture is the largest sector in the economy of Sierra Leone, employing approximately 75 percent of the population in 1972 and accounting for over 30 percent of the gross domestic product. But though the national economy has grown at an estimated 4.3 percent rate in the last decade, the agricultural sector is estimated to have grown only 1.6 percent per year. The government of Sierra Leone, recognizing the importance of the agricultural sector and the need to develop policies to encourage its growth, has set a goal of increasing the growth rate of the sector to 4.6 percent per annum. Central to the overall agricultural development plan is the emphasis on increased rice production. Rice is the staple food in Sierra Leone, grown by over 80 percent...
Tipo: Thesis or Dissertation Palavras-chave: Community/Rural/Urban Development; Crop Production/Industries.
Ano: 1977 URL: http://purl.umn.edu/10955
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A LINKED ANNUAL AND MONTHLY MODEL FOR FORECASTING ALFALFA HAY PRICES AgEcon
Blake, Martin J.; Clevenger, Tom.
This article develops a model to forecast monthly alfalfa hay prices before the first harvest. This is done by linking an annual model, which forecasts the initial May price, with a system of monthly equations that track the monthly seasonal price pattern, given the forecasted May price.
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Crop Production/Industries; Demand and Price Analysis.
Ano: 1984 URL: http://purl.umn.edu/32381
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A Long Memory Conditional Variance Model for International Grain Markets AgEcon
Jin, Hyun Joung.
The study explores a long memory conditional volatility model on international grain markets, demonstrating importance of modeling both temporal effects of volatility and long memory process. This study adopts six different volatility models, nested in an ARMA(p,q)- FIGARCH(P,D,Q), to capture dependence of grain cash price volatility and compares the performance of the six models. It also visits a related question about non-normal behaviors of grain prices and adopts the student-t density intended to account for fat-tailed properties of the data. We find suitability of the FIGARCH type models under the student-t distribution and competitiveness of the parsimonious FIGARCH(1,d,0) for modeling long memory volatility.
Tipo: Journal Article Palavras-chave: International grain markets; Stochastic volatility; FIGARCH; Non-normality; Agribusiness; Agricultural Finance; Crop Production/Industries; Demand and Price Analysis; Food Consumption/Nutrition/Food Safety; International Development; International Relations/Trade.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/45654
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A MAGYAR BOROK KOMPARATÍV ELŐNYÉNEK ÉS PIACI RÉSZESEDÉS VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ EU PIACÁN AgEcon
Bozsik, Norbert.
A külkereskedelmi versenyképesség mérésének gyakran használt módszere a mutatókkal történő értékelés. A külkereskedelmi versenyképesség értékelése meg-lehetősen vegyes képet fest boraink helyzetéről. A megnyilvánuló komparatív előny a palackos borok között csak a fehér asztali, táj kategóriában tapasz-talható, a minőségi boroknál egyetlen esetben sem. A hordós kategóriában is hasonló a helyzet. A kivitel zömét jelentő fehér asztali, táj hordós kategória megnyilvánuló komparatív előnye egyáltalán nem szerencsés az ágazat szempontjából, mivel az alacsony hozzáadott értéket adó hordós bor magas export részarányát sejteti, holott éppen a magas hozzáadott értéket generáló palackos borok esetében lenne ez kedvező az ágazat számára. A fehér minőségi palackozott...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Indikátorok; Horóds és palackozott borexport; Piaci részesedés elemzés; Indices; Barreled and bottled wine export; CSM model; Crop Production/Industries; International Relations/Trade.
Ano: 2005 URL: http://purl.umn.edu/54854
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A magyar gabonaágazat középtávú kilátásai AgEcon
Potori, Norbert; Varga, Edina.
Igaz, hogy a szélsőséges időjárás Magyarországon rendkívül nagy hozamingadozásokat okozhat, az agrárpolitika és a piaci szereplők pedig hajlamosak a túlzott reakciókra, mégis a gabonaágazat az, ahol a magyar mezőgazdaság a természeti adottságok, a termelés vonatkozásában még bizonyíthatóan komparatív előnyökkel rendelkezik az Európai Unióban. A szántóföldi növények nemzeti kiegészítő támogatása ugyan 2008-tól a termeléstől függetlenedik, de a gazdálkodók a rendelkezésre álló szántóterületet a jövőben is hasznosítják, mert a gabonafélék magas ára ösztönzi a termelést. A kidolgozott különböző modellváltozataink szerint a hazai búzatermelés 4,6-6,1 millió tonna, míg a kukoricatermelés 9-10,9 millió tonna között alakulhat 2013-ban. A hazai abrakfogyasztó...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Gabonatermelés; Piac; Kilátások; Cereal production; Market; Forecasts; Agribusiness; Crop Production/Industries.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/57733
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A MAGYAR ÖKOTERMELÉS ÁTTEKINTÉSE AgEcon
Gyarmati, Gabor.
A hazai ökológiai gazdálkodás növekedési pályára állt az ezredforduló táján, de 2004-től a vállalkozások számának és az ökológiai művelés alá vont területek nagyságának növekedési mértéke csökkent, majd visszaesés következett be. Az ökológiai termelést végző vállalkozások nagy része jó adottságokkal rendelkező nagygazdaság, amelyek párhuzamos termelést folytatnak, és olyan elkötelezett kisvállalkozás, amelyek gazdasági súlya nem jelentős. Egyes rossz adottságú gazdaságok földjeiket átállítják ökológiai státuszra, a támogatás végett. A műve-lési ágak között nagyobb a gyep (rét, legelő, 53,6%) és alacsonyabb a szántó (26,4%) aránya. A gyepterületek könnyen átminősíthetők ökológiai területté, vi-szont gazdasági értékük nem jelentős. A vetésszerkezetben a...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Ökológiai gazdálkodás; Támogatás; Hazai-és xportpiac; Subsidies; Domestic and export market; Organic farming; Crop Production/Industries; Food Consumption/Nutrition/Food Safety; Land Economics/Use.
Ano: 2007 URL: http://purl.umn.edu/57645
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A magyar zöldség- és gyümölcságazatok külkereskedelmi versenyképességének alakulása AgEcon
Medina, Viktor.
A vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy a zöldség- és gyümölcságazatok versenyképesek, de a versenyképesség évről évre csökken. A versenyképesség romlása az uniós csatlakozással nem szűnt meg, sőt erősödött, ami részben az ágazat felkészületlenségének, részben a 2004. évi bő termésnek és a 2005. év kedvezőtlen időjárásának köszönhető. Kedvezőtlen eredmény az is, hogy a pozícióromlás legnagyobb mértékben a célpiacokon észlelhető. A termékköröket külön elemezve látható, hogy a versenyképességi mutatók a legkedvezőbbek a feldolgozott termékeknél. Ezt követik a friss zöldségek. A friss gyümölcsnél már nem is beszélhetünk versenyelőnyről. Ennek a magyarázatát elsősorban a jelentős mértékben megnőtt déligyümölcsimport adja. A kedvezőtlen...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Zöldség; Gyümölcs; Versenyképesség; Külkereskedelem; EU-csatlakozás; Vegetable; Fruit; Competitiveness; Foreign trade; EU accession; Crop Production/Industries; International Relations/Trade; Marketing.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/58593
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A MAGYARORSZÁGI RÉGIÓK BÚZA- ÉS KUKORICATERMELÉSÉNEK FŐBB JELLEMZŐI AgEcon
Hingyi, Hajnalka.
A vizsgálatok feltárták az egyes régiók gabonatermelése közti különbsége-ket, különös tekintettel a vetésterületek, hozamok és az árbevételek alakulására. Megállapítást nyert, hogy: • A legjelentősebb búzatermelő régióink a Dél-Dunántúl és a Dél-Alföld. Mindkét régióban az összes betakarított termésmennyiség és a termésátlag is meghaladta a többi régió eredményeit a vizsgált időszakban. • A kukorica esetében is a Dél-Dunántúli Régió a meghatározó, 2004-ben 11%-kal többet takarítottak be az Észak-Alföld termelésénél és közel hétszer többet a legalacsonyabb terméseredményű Közép-Magyaroszágénál. A termésát-lagok szintén a dél-dunántúli régióban voltak a legmagasabbak a vizsgált idő-szakban. • A régiók termésátlagai – az egyes régiók eltérő...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Régió; Búza; Kukorica; Rekordtermés; Árbevétel - regions; Wheat; Maize; Record harvest; Income; Agribusiness; Crop Production/Industries; Demand and Price Analysis.
Ano: 2005 URL: http://purl.umn.edu/54334
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A Marketing Systems Approach to Removing Distribution Barriers Confronting Small-Volume Fruit and Vegetable Growers AgEcon
Hall, Charles R.; Brooker, John R.; Eastwood, David B.; Epperson, James E.; Estes, Edmund A.; Woods, Timothy A..
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Crop Production/Industries; Marketing; L11; L25.
Ano: 2006 URL: http://purl.umn.edu/94364
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A Market-Window Analysis for Crown-Cut Broccoli Produced in Southwest Virginia AgEcon
Dillard, John; Kmak, Heather; Russ, M.J.; Coale, Charles W., Jr.; Bratsch, Tony; Reaves, Dixie Watts.
This research determines the profitability for farmers of marketing film-wrapped Crown-Cut broccoli in Southwest Virginia. Historical price data was collected in three eastern terminal markets (Atlanta, Baltimore, and Philadelphia) for Crown-Cut and bunched broccoli from October 1998 to January 2005. Cost-of-production budgets were estimated for Crown-Cut broccoli. The economic data was entered into a market window analysis and the profitability of each market was evaluated. The profitability of Crown-Cut broccoli was illustrated by market-window graphics. Market windows were generated using an analysis platform developed by Kalo (1998). The profitability estimates were calculated by posting historical market prices by week in a Microsoft Excel spreadsheet...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Crop Production/Industries; Marketing.
Ano: 2006 URL: http://purl.umn.edu/8553
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A MARKOV CHAIN ANALYSIS OF STRUCTURAL CHANGES IN THE TEXAS HIGH PLAINS COTTON GINNING INDUSTRY AgEcon
Ethridge, Don E.; Roy, Sujit K.; Myers, David W..
Markov chain analysis of changes in the number and size of cotton gin firms in West Texas was conducted assuming stationary and non-stationary transition probabilities. Projections of industry structure were made to 1999 with stationary probability assumptions and six sets of assumed conditions for labor and energy costs and technological change in the non-stationary transition model. Results indicate a continued decline in number of firms, but labor, energy, and technology conditions alter the configuration of the structural changes.
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Crop Production/Industries.
Ano: 1985 URL: http://purl.umn.edu/29968
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A MATHEMATICAL PROGRAMMING MODEL FOR VEGETABLE ROTATIONS AgEcon
Musser, Wesley N.; Alexander, Vickie J.; Tew, Bernard V.; Smittle, Doyle A..
Rotations have historically been used to alleviate pest problems in crop production. This paper considers methods of modeling rotations in linear programming models for Southeastern vegetable production. In such models, entering each possible crop rotation as a separate activity can be burdensome because of the large numbers of possible rotational alternatives. Conventional methodology for double crop rotations reduces the number of activities but must be adapted to accommodate triple crop rotational requirements in vegetable production. This paper demonstrates these methods both for a simple example and an empirical problem with numerous rotation alternatives. While the methods presented in this paper may have computational disadvantages compared to...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Crop Production/Industries.
Ano: 1985 URL: http://purl.umn.edu/29375
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A method to identify and evaluate the legal and institutional framework for the management of water and land in Asia: the outcome of a study in Southeast Asia and the People’s Republic of China. AgEcon
Hannam, Ian.
Tipo: Report Palavras-chave: Water management; Land management; Legal aspects; Environmental policy; China; Laos; Bangladesh; Philippines; Crop Production/Industries; Environmental Economics and Policy; Farm Management; Resource /Energy Economics and Policy.
Ano: 2003 URL: http://purl.umn.edu/52970
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A METHODOLOGY FOR ESTIMATING INTEGRATED FORECASTING/DECISION MODEL PARAMETERS USING LINEAR PROGRAMMING AgEcon
Trapp, James N..
A linear programming algorithm is used to estimate the parameters of a wheat storage decision model. This approach allows objective functions other than minimization of error squared to be used. It is demonstrated that by using a profit maximization objective function, an improved wheat storage decision model can be developed.
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Crop Production/Industries.
Ano: 1986 URL: http://purl.umn.edu/29785
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A Methodology for Measuring Potential Benefits from Drought-Oriented Research in Nebraska AgEcon
Leholm, Arlen G.; Supalla, Raymond J.; Vollmar, Glen.
The growth in agricultural productivity and significance of science and technology in contributing to this growth has been well documented by Bredahl, Cline, Evenson (1967), Griliches (1964), and Peterson. The results of these studies generally indicate that over the past several decades, investment in agricultural research has paid off with relatively high rates of return. Most of this previous work, however, has been directed at estimating returns to aggregate agricultural research in an ex post sense at the national level and does not address the question of potential future returns to research at a state or regional level (Norton). Thus, a particular need exists to develop a methodology for evaluating the potential returns to specific types of...
Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Crop Production/Industries; Research and Development/Tech Change/Emerging Technologies.
Ano: 1981 URL: http://purl.umn.edu/49073
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A mezőgazdaságban keletkező biomassza energetikai hasznosításának agrárgazdasági megközelítése AgEcon
Molnar, Andras.
A gazdálkodás ökonómiai kérdéseivel foglalkozók számára a piaci csere híján fontos feladat az externáliák minél szélesebb körű számszerűsítése, mivel csak a társadalom számára jelentkező összes költség és haszon figyelembevételével lehet megítélni a mindenkori agrárpolitikát. Egyre fontosabb az, hogy milyen agrárpolitikai eszközökkel oldhatók meg a liberalizált kereskedelemmel szembeni elvárások és a nem-termék jellegű javak társadalmilag optimális kibocsátása. Ebben a kettős elvárásban a földtulajdon és földhasználat szétválása előnytelen. ------------------------------------------- In the absence of exchange in the market, researchers into economic aspects of farming place a high emphasis on quantifying externalities to the maximum extent possible....
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Externáliák; Biomassza; Energetikai felhasználás; Földhasználat; Méret-; Skála- és választékgazdaságosság; Externalities; Biomass; Use for energy production; Land use; Economies of scale; Volume and choice; Agricultural and Food Policy; Crop Production/Industries; Environmental Economics and Policy.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92533
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A MICROCOMPUTER MODEL FOR IRRIGATION SYSTEM EVALUATION AgEcon
Williams, Jeffery R.; Buller, Orlan H.; Dvorak, Gary J.; Manges, Harry L..
ICEASE (Irrigation Cost Estimator and System Evaluator) is a microcomputer model designed and developed to meet the need for conducting economic evaluation of adjustments to irrigation systems and management techniques to improve the use of irrigated water. ICEASE can calculate the annual operating costs for irrigation systems and has five options that can be used to economically evaluate improvements in the pumping plant or the way the irrigation system is used for crop production.
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Crop Production/Industries.
Ano: 1988 URL: http://purl.umn.edu/29689
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A MIXED INTEGER, NONLINEAR PROGRAMMING MODEL OF INNOVATIVE VARIABLE RATE PLANTING DATE WITH POLYMER SEED COATINGS AgEcon
Dillon, Carl R.; Shearer, Scott A.; Mueller, Thomas.
The economic potential of innovative variable rate planting date for profitability and risk reduction is examined in a whole farm management setting. A mixed integer, quadratic programming model using a mean-variance (E-V) framework is used to represent the precision agriculture issues of varying planting date with novel polymer seed coatings.
Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Crop Production/Industries.
Ano: 2001 URL: http://purl.umn.edu/20572
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A MODEL OF THE STUBBLE REPLACEMENT DECISION FOR FLORIDA SUGARCANE GROWERS AgEcon
Crane, Donald R., Jr.; Spreen, Thomas H..
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Crop Production/Industries.
Ano: 1980 URL: http://purl.umn.edu/29496
Registros recuperados: 4.955
Primeira ... 5678910111213 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional