Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: 

RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 11
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Effect of paddock design on sow excretory behavior in a pasture-based system with poplar trees. Organic Eprints
Andersen, Heidi Mai-Lis; Kongsted, A.G.; Jakobsen, M..
Effect of paddock design on sow excretory behavior in a pasture-based system with poplar trees
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Pigs.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/33896/1/EAAP%20session%2028.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Elimination behaviour and soil mineral nitrogen load in an organic system with lactating sows – comparing pasture based systems with and without access to poplar (Populus sp.) trees Organic Eprints
Jakobsen, M.; Hermansen, J.E.; Andersen, Heidi Mai-Lis; Jørgensen, Uffe; Labouriau, R.; Rasmussen, Jim; Kongsted, A.G..
Innovative strategies in free-range pig production is needed to improve the environmental performance of the system. Based on previous studies, inclusion of trees was hypothesized to improve the system’s nitrogen efficiency. We investigated sow elimination behaviour, faeces load and localisation as well as soil mineral nitrogen load in pasture based individual paddocks with and without access to two rows of poplar (Populus sp.) trees. Unlike expected sows showed no preference for eliminating in the zone with poplars but clearly avoided defecating near the hut, feed and water. Soil mineral nitrogen load showed a heterogeneous pattern as also found in previous studies. In comparison to grass, our results indicated that the poplars had an increased winter...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Pigs.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/33906/1/Paper%20II.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Faremarksmanual Organic Eprints
Andersen, Heidi Mai-Lis; Studnitz, Merete; Serup, Tove.
Faremarksmanualen henvender sig til personer, der har ansvaret for – eller arbejder i faremarken. Faremarksmanualen er en vejledning til at opnå det bedst mulige produktionsresultat. Manualen omhandler perioden fra etablering af farefolden til fravænning af pattegrisene. Beskrivelser og anvisninger i manualen er baseret på forskningsresultater, lærebøger og erfaringer.
Tipo: Report Palavras-chave: Feeding and growth; Health and welfare.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/33283/1/Faremarksmanual%20og%20faktaark.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Kølezoner og rodeområder giver bedre hygiejnestyring i svineproduktion Organic Eprints
Andersen, Heidi Mai-Lis.
I den økologiske produktion har grise ekstra plads, men det er ikke altid, at de kvitterer for den ekstra plads med den ønskede adfærd. Det giver ofte problemer med hygiejnen i stien. Da grise er renlige dyr, tyder det på, at der er nogle koder, som endnu ikke er knækket.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Production systems; Pigs.
Ano: 2016 URL: http://orgprints.org/31412/1/Kolezoner_og_rodeomraader.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nye staldkoncepter for økologiske slagtesvin - Afrapportering fra arbejdspakke 3 Organic Eprints
Lahrmann, Helle Pelant; Petersen, Danielle K.F.; Brogaard, Lisbeth; Andersen, Heidi Mai-Lis; Bonde, Marianne; Buus, Marie Lund; Thomsen, Rikke; Eriksen, Simme.
Projektet er en del af Organic RDD 2- programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.
Tipo: Report Palavras-chave: Pigs.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/33897/1/20180925064532.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Økologisk svineproduktions miljøpåvirkning Organic Eprints
Andersen, Heidi Mai-Lis; Dorca-preda, Teodora; Hermansen, J.E..
Beslutningsstøtte model til estimering af miljøpåvirkninger på bedriftsniveau
Tipo: Other Palavras-chave: Pigs; Environmental aspects.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/33780/1/Faktaark_model_11062018.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Økologisk svineproduktions miljøpåvirkninger. Beslutningsstøttemodel til estimering af miljøpåvirkninger på bedriftsniveau. Model + Brugermanual Organic Eprints
Andersen, Heidi Mai-Lis; Dorca-preda, Teodora; Hermansen, J.E..
Modellen gør det muligt for producenter og rådgivere at estimere den enkelte besætnings miljøpåvirkninger, på baggrund af bedriftens egne data, og giver hermed et bedre grundlag end i dag, for også at inddrage de miljømæssige effekter i diskussionen, f.eks. når en ny besætning skal startes op.
Tipo: Other Palavras-chave: Pigs.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/33892/1/Model%20Guide_19092018.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Review: Pig excretory behaviour Organic Eprints
Andersen, Heidi Mai-Lis; Kongsted, A.G.; Jakobsen, M..
Finding ways to motivate pigs to excrete in dedicated areas is of major importance for the environment, human health and animal welfare. This review investigates pigs’ excretory behaviour and the relation to the rearing and housing environment in addition to identifying important knowledge gaps in this respect. Eliminating away from the nest/lying area appears to be innate but evolves over time. Postpartum, piglets urinate and defecate close to the nest, indicating that it is difficult to influence piglets’ choice of elimination area, as this is influenced by the sow’s choice of nest area. At increased age piglets begin to excrete further away from the nest, which is probably related to the fact that piglets start to spend more time away from it. There is...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Pigs.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/33908/1/Review1_Sendt%20til%20AAB_31082018.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ten weeks of lactation in organic pig production - a case study Organic Eprints
Kongsted, A.G.; Studnitz, M.; Knage-Drangsfeldt, Kristian; Andersen, Heidi Mai-Lis.
Ten weeks of lactation in organic pig production - a case study
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Pigs.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/33895/1/EAAP%20session%2029.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Træer i svinefolde Organic Eprints
Kongsted, A.G.; Lambertsen, Lars; Jakobsen, M.; Hermansen, J.E.; Andersen, Heidi Mai-Lis; Markussen, Carsten; Kyed, Sybille; Eriksen, Simme; Serup, Tove; Jørgensen, Uffe.
Nærværende rapport er udarbejdet i forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojektet Pig production in eco-efficient organic systems (pEcosystem). Projektet er en del af OrganicRDD2 programmet som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Projektet har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet og er ledet af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, med deltagelse af Økologisk Landsforening, Udviklingscenter for Husdyr på Friland, SEGES samt to økologiske svineproducenter, Bertel Hestbjerg og Brian Holm. Læs mere på projektets hjemmeside: http://agro.au.dk/forskning/projekter/pecosystem/
Tipo: Report Palavras-chave: Pigs.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/33907/1/DCA%20rapport%20Tr%C3%A6er%20i%20svinefolde%20DRAFT_%C3%A9t%20link%20til%20orgE%20mangler%20at%20blive%20indsat.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Træer i svinefolde Organic Eprints
Kongsted, A.G.; Jakobsen, Malene; Lambertsen, Lars; Andersen, Heidi Mai-Lis; Jørgensen, Uffe; Hermansen, John E..
Producer svinekød og træbiomasse på samme areal.
Tipo: Other Palavras-chave: Health and welfare; Pigs; Environmental aspects.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/33778/1/Faktaark%20Tr%C3%A6er%20i%20svinefolde%20final.pdf
Registros recuperados: 11
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional