Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 28
Primeira ... 12 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Åbent hus i Kernefrugt - 16. august 2011 Organic Eprints
Bertelsen, Marianne.
Åbent hus arrangement omhandlende kernefrugt: - Sprinklersprøjtning i økologisk produktion - Skurvvarsling - Æbler og pærer uden pesticidrester - Økologiske æblesorter - Pærers vandingsbehov - Frugtkvalitet i pærer og hvordan de påvirkes af vanding og rodbeskæring - Optisk måling af klorofylindhold i æble og pæreblade
Tipo: Other Palavras-chave: Food security; Food quality and human health Food systems Fruit and berries Breeding; Genetics and propagation Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/20010/1/20010.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Åbent hus i økologisk frugt og bær på Institut for Fødevarer, AU Organic Eprints
Bertelsen, Marianne.
Åbent hus arrangementet i økologisk frugt og bær henvender sig til etablerede økologer såvel som avlere, der overvejer økologisk produktion.
Tipo: Other Palavras-chave: Production systems Food security; Food quality and human health Crop husbandry Food systems Fruit and berries Breeding; Genetics and propagation Crop health; Quality; Protection Weed management Post harvest management and techniques.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/21009/4/21009.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Æbler og pærer under tag kan være fremtiden for økologisk æbleproduktion Organic Eprints
Bertelsen, Marianne.
Forsøg med regntag over usprøjtede æbler har i 2012-2013 givet meget lovende resultater, hvor der kunne konstateres et betydeligt fald i forekomsten af æbler angrebet af skurv og rådsygdomme.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Fruit and berries Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/27381/6/27381.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Æbler under tag er pletfri Organic Eprints
Bertelsen, Marianne.
Hvad sker der hvis man sætter et tag over æbletræer? Kan man så dyrke æbler uden at sprøjte og uden at få frugten skadet af svampeangreb? Det har Aarhus Universitet undersøgt, og resultaterne er meget positive. Et lille tag har vist at gøre en stor forskel i forhold til at forebygge svampesygdomme, der angriber æbler.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Crop husbandry Fruit and berries Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/24473/7/24473.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Alleyway groundcover management and scab resistant apple varieties Organic Eprints
Pedersen, Hanne Lindhard; Bertelsen, Marianne.
The use of scab resistant apple varieties is the best way to prevent infections of apple scab (Venturia inaequalis). In 1995 the then 10 most promising resistant apple varieties for Denmark where planted at Research Centre Årslev, Denmark in an organic production system. Three different cover crops where established in the alleyways. Weed cleaning in the tree row was done mechanically and the trees were kept unfertilised. The annual shoot growth, nutrients in leaf sample, mineralised nitrogen in soil, content of water in the upper 50 cm soil, fruit yield and fruit quality were assessed. The annual cover crop caused the longest shoot growth, the highest content of nitrogen in leaves and soil, the smallest competition with the trees concerning soil water...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Fruit and berries.
Ano: 2002 URL: http://orgprints.org/3878/1/3878.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Alleyway groundcover management and scab resistant apple varieties Organic Eprints
Pedersen, Hanne Lindhard; Bertelsen, Marianne.
The use of scab resistant apple varieties is the best way to prevent infections of apple scab (Venturia inaequalis). In 1995 the then 10 most promising resistant apple varieties for Denmark where planted at Research Centre Årslev, Denmark in an organic production system. Three different covercrops where established in the alleyways. Weed cleaning in the tree row was done mechanically and the trees were kept unfertilised. The annual shoot growth, nutrients in leaf sample, mineralised nitrogen in soil, content of water in the upper 50 cm soil, fruit yield and fruit quality were assessed. The annual covercrop caused the longest shoot growth, the highest content of nitrogen in leaves and soil, the smallest competition with the trees concerning soil water and...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Fruit and berries.
Ano: 2002 URL: http://orgprints.org/166/1/Covercrops_and_scab_resistant_apple_varieties.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Alleyway groundcover management and scab resistant apple varieties Organic Eprints
Pedersen , Hanne Lindhard; Bertelsen, Marianne.
The use of scab resistant apple varieties is the best way to prevent inflections of apple scab (Venturia inaequalis). In 1995 the then 10 most promising resistant apple varieties for Denmark where planted at Research Centre Àrslev, Denmark in an organic production system. Three different cover crops where established in the alleyways. Weed cleaning in the tree row was done mechanically and the trees were kept unfertilised. The annual shoot growth, nutrients in leaf sample, mineralised nitrogen in soil, content of water in the upper 50 cm soil, Fruit yield and Fruit quality were assessed. The annual cover crop caused the longest shoot growth, the highest content of nitrogen in leaves and soil, the smallest competition with the trees concerning soil water...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Crop health; Quality; Protection Fruit and berries.
Ano: 2002 URL: http://orgprints.org/14590/1/lindhard_16.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De vidunderlige og besværlige æbler Organic Eprints
Bertelsen, Marianne.
Høstudbyttet for en konventionel frugtavler er væsentlig højere sammenlignet med en økologisk frugtavler. Skal man som økologisk æbleavler leve af sin produktion må disse udbytteforskelle nødvendigvis afspejles i en tilsvarende prisforskel. Skal vi i Danmark konkurrere med den udenlandske professionelle økologiske æbleproduktion er det nødvendigt at forbedre udbyttet. I forskningen er der fokus på at udvikle alternative bekæmpelsesteknikker mod skadevoldere i den økologiske æbleproduktionen.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Fruit and berries Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/32163/1/37_De%20vidunderlige_og_besv%C3%A6rlige_%C3%A6bler_%C3%98-E_sep2017.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
En håndsrækning til økologiske æbleavlere Organic Eprints
Bertelsen, Marianne.
FruitGrowth - et projekt som vil hjælpe økologiske æbleproducenter til større udbytter og bedre kvalitet af danske økologiske æbler, så lønsomheden i produktionen bliver bedre.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Food security; Food quality and human health Food systems Fruit and berries Breeding; Genetics and propagation Crop health; Quality; Protection Weed management Post harvest management and techniques.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/19981/1/19981.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
En sprinklersprøjtning er hurtigt overstået Organic Eprints
Bertelsen, Marianne.
Ved Aarhus Universitet, Institut for Fødevarer undersøges det om sprinklersprøjtning virker bedre mod skurv end sprøjtning med tværstrømssprøjte. Med sprinklere kan sprøjtningen optimeres i forhold til det aktuelle vejr.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Production systems Fruit and berries Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2016 URL: http://orgprints.org/31499/1/34_En_sprinklerspr_spr%C3%B8jtning_er_hurtigt_overst%C3%A5et%20GT%20MB%20jan16.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Højværdiafgrøder rykker under tag Organic Eprints
Bertelsen, Marianne.
Markiseoverdækning af højværdiafgrøder overflødiggør sprøjtning imod svampesygdomme.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Fruit and berries Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/31788/1/35_H%C3%B8jv%C3%A6rdiafgr%C3%B8der%20rykker%20under%20tag%20MB%20moMentum%20juni2017.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Innovative metoder til ukrudtsbekæmpelse i frugtavl Organic Eprints
Bertelsen, Marianne.
Der er arbejdet på at udvikle en ny type selvkørende ukrudtsbrænder til brug i plantager, testet under praktiske forhold og sammenlignet med mekanisk ukrudtsbekæmpelse og forskellige former for jorddækning.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Fruit and berries; Weed management.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/26532/6/26532.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Low oxygen improves storage possibility of organic Elstar apples Organic Eprints
Andersen, Lillie; Köpcke, Dirk; Bertelsen, Marianne; Lindhard Pedersen, Hanne.
Organic apples can be stored for a period of five month with a high quality after storage at dynamic controlled atmosphere. Deliverable D.22 Draft.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Farming Systems Fruit and berries Crop health; Quality; Protection Post harvest management and techniques.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/27968/8/27968.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Lower nitrogen supply gave better fruit quality in organic apples Organic Eprints
Lindhard Pedersen, Hanne; Bertelsen, Marianne.
In a questionnaire send out in the mid 90’ties, organic growers estimated a yield reduction of at least 86 per cent compared to conventional production. The estimation was based on production of the most common conventional grown varieties. The main reason for this low productivity is lack of control methods against diseases and pests, especially apple scab (Venturia inaequalis) (Lindhard et al., 1998). In Denmark, most organic pesticides are not registered. For instance, copper has not been on the market for 7 years.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Soil.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/10109/1/10109.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Markiser - dyre men interessante Organic Eprints
Lindhard, Hanne; Bertelsen, Marianne; Jørgensen, Jens.
Skurv i økologisk kernefrugt kan undgås ved at overdække træerne med markise. Det er en dyr løsning, men investeringen kan se fornuftig ud, hvis overdækning sker, når træerne er i bæring.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Production systems Fruit and berries Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/32642/1/45_Markiser%20-%20dyre%20men%20interessante%20HL%20GT%20nr2-2018.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nye æblesorter til økologien Organic Eprints
Bertelsen, Marianne.
Der ledes efter sunde, sprøde, saftige og søde æbler i projekt Organic RDD projektet ”FruitGrowth”. Der er nemlig fokus på at få udvalgt de bedste æblesorter til økologisk dyrkning.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Food security; Food quality and human health Crop husbandry Food systems Fruit and berries Crop health; Quality; Protection Weed management Post harvest management and techniques.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/22100/7/22100.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nye æblesorter til økologisk dyrkning Organic Eprints
Bertelsen, Marianne.
Økologisk dyrkning stiller særlige krav til sortsvalget, som bør bestå af sorter, som er modstandsdygtige over for æblernes mange skadevoldere. I mange år har de professionelle sortsforædlere derfor satset på at udvikle sorter, som er resistente over for æbleskurv, der er den værste svampesygdom på æble. Desværre er skurvresistensen i de seneste år blevet brudt, og de tidligere resistente sorter kan nu angribes af skurv. Det betyder fornyet fokus på at finde egnede sorter til økologisk dyrkning, og det har været et mål for projekt "Fruitgrowth" som har løbet i perioden 2010-2014.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Fruit and berries Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/27387/7/227387.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nye løsninger sikrer fremtidig vækst i økologisk æbledyrkning Organic Eprints
Pedersen, Hanne Lindhard; Williams, Michelle; Bertelsen, Marianne; Andersen, Lillie; Paaske, Klaus; Sigsgaard, Lene; Korsgaard, Mare; Jørgensen, Rasmus Nyholm; Bertelsen, Keld.
Den danske produktion af æbler er lille og ustabil pga. udbytte- og kvalitetstab forårsaget af skadedyr og sygdomme.Projektet FruitGrowth fokuserer på robuste sorter, nye innovative metoder til ukrudtsbekæmpelse og ny lagringsteknologi. Der arbejdes med løsninger på kort og langt sigt for de alvorligste skadevoldere, bl.a. nyttedyr i blomsterbræmmer og naturstoffer til bekæmpelse.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Production systems Food security; Food quality and human health Crop husbandry Fruit and berries Breeding; Genetics and propagation Crop health; Quality; Protection Weed management Post harvest management and techniques.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/19983/1/19983.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nye løsninger sikrer fremtidig vækst i økologisk æbledyrkning Organic Eprints
Williams, Michelle; Bertelsen, Marianne; Sigsgaard, Lene; Andersen, Lillie; Pedersen, Hanne Lindhard; Paaske, Klaus; Jørgensen, Rasmus Nyholm; Bertelsen, Keld; Korsgaard, Maren.
Den danske produktion af æbler er lille og ustabil på grund af udbytte- og kvalitetstab forårsaget af skadedyr og sygdomsangreb. Projektet FruitGrowth fokuserer på nogle af de vigtigste problemstillinger for at reducere tab i æbleproduktionen.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: "Organics" in general Production systems Food security; Food quality and human health Crop husbandry Food systems Fruit and berries Breeding; Genetics and propagation Crop health; Quality; Protection Weed management Environmental aspects Post harvest management and techniques.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/19920/1/19920.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nye sorter til økologisk æbleavl Organic Eprints
Bertelsen, Marianne.
Hvilken sort er bedst til økologisk dyrkning? Intet sted er sortsvalget mere vigtigt end i æbledyrkning. Valget har konsekvenser mange år frem, da træerne optimalt set skal dyrkes 12-15 år for at få en effektiv og rentabel produktion. Sorterne skal vælges, så problemerne med de mange skadevoldere, som i varierende grad angriber sorterne, kan holdes i skak uden den store indsats af bekæmpelsesmidler. Oveni kommer krav til sortens produktivitet, træets dyrknings lethed og ikke mindst æblernes udseende, kvalitet og holdbarhed. I mange år har der til økologisk produktion været fokus på sorter, som var resistente overfor skurv, der er den mest dominerende sygdom på æbler. Desværre har denne strategi vist sig at være en blindgyde, da en ny race af...
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Fruit and berries Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/27386/7/27386.pdf
Registros recuperados: 28
Primeira ... 12 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional