Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 43
Primeira ... 123 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Agerkål og agersennep kan bekæmpes Organic Eprints
Blume, Steffen.
Gule blomster var ikke noget særsyn i vårsæden i det forgangne vækstår. Enkelte marker var så befængte med enten agerkål eller agersennep, at man nemt kunne forveksle afgrøden med raps. De korsblomstrede ukrudtsplanter var ikke kun dominerende i marker, hvor problemet er tilbagevendende, men også i marker, hvor der ikke før er observeret agerkål eller agersennep. Dette fik nogle økologer til at få den mistanke, at såsæden indeholdt frø af især agersennep. Andre havde en mistanke om, at den importerede husdyrgødning indeholdt frøene. Virkeligheden er nok, at betingelserne for de to arter har været ideelle i år, hvormed frø, der har ligget i jorden gennem adskillige år, kom til spiring netop i år.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Weed management.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/27244/6/27244.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Blandingsafgrøder Organic Eprints
Blume, Steffen.
Ved at blande to forskellige afgrøder på samme mark vil der i teorien være visse fordele især mhp. at minimere angreb af svampesygdomme. Fx viste en økologisk landmand i år, at vintertriticale i blanding med rug medførte forsinkede gulrustangreb på triticalen, hvormed kernerne kunne nå at udvikle sig. Udover en forebyggende effekt mod svampesygdomme kan blandingsafgrøder også være med til at holde ukrudtstrykket nede.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Crop combinations and interactions Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2009 URL: http://orgprints.org/27473/7/27473.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Close cooperation between cropland, farm supply and mills - Interview by Peer Grupe Organic Eprints
Blume, Steffen.
På sin vej ud til en landmand for at tage kornprøver lægger Per Grupe et visit forbi Økologisk Rådgivning i Sorø. Det var planen, at interviewet kun skulle omhandle trepartsaftaler -dvs. bindende aftale mellem kornavler, grovvareselskaber og møllerier. Men efterhånden som snakken gik, blev der også drøftet mange andre interessante emner.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Community development; Farm economics; Social aspects; Networks and ownership.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/27056/1/T%C3%A6t%20samasbejde%20mellem%20kornavler%2C%20grovvare%20og%20m%C3%B8ller.%20S.%20Blume.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Den rette strategi mod rodukrudt Organic Eprints
Blume, Steffen.
Der er ikke noget nyt i at økologer har deres udfordringer med ukrudt. Visse har bedre kontrol med ukrudt end andre – dog kan der være år, hvor selv de flittigste landmænd får et ukrudtsproblem. Meldinger rundt omkring tyder på, at 2010 var sådan et år. Som det fremgår af ”Vejret i vækstsæsonen” (side 2) har vejret i den overståede dyrkningssæson været usædvanligt. Dette har givet ukrudt herunder rodukrudt gode vækstvilkår i forhold til afgrøden.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Weed management.
Ano: 2010 URL: http://orgprints.org/27452/6/27452.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Det nyeste inden for rækkedyrkning Organic Eprints
Blume, Steffen.
I RowCrop-projektet undersøges det, hvilken rækkeafstand, der er den optimale, under forskellige forhold. Derudover arbejdes der med at udvikle forskellige typer af skær, som bl.a. skal kunne rense stubben væk efter høst til fordel for efterafgrøden.
Tipo: Teaching resource Palavras-chave: Weed management.
Ano: 2016 URL: http://orgprints.org/33299/1/Pr%C3%A6sentation_2016.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Det økologiske kornmarked 2010/2011 Organic Eprints
Blume, Steffen.
Pristigninger på konventionelt korn i starten af 2011 førte til tilsvarende stigninger på økologisk korn. Mangel på økologisk foderkorn i foråret øgede prisen på økologisk korn yderligere. Den økologiske kornhøst i Europa blev mindre end forventet og vas med til at holde priserne på et højt niveau.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Markets and trade.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/27424/6/27424.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Det økologiske kornmarked 2012 Organic Eprints
Blume, Steffen.
Siden høsten i 2011 har vi oplevet store udsving på kornpriserne, hvilket efterhånden ikke er ualmindeligt på det økologiske kornmarked. Men til forskel fra tidligere år, så svinger priserne på de forskellige afgrødearter i hver deres retning. Dette skyldes, at mange faktorer har været med til at påvirke priserne i det forgangne år.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Markets and trade Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/27258/6/27258.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Det økologiske kornmarked i 2013 Organic Eprints
Blume, Steffen.
I starten af 2013 kom de forventede prisstigninger på økologisk foderkorn. Men sidenhen er prisen på både foder- og konsumkorn faldet støt, og har først i løbet af efteråret 2013 stabiliseret sig på et niveau, der er lavere end samme tidspunkt sidste år. Værst er det gået for konsumkorn, som i skrivende stund ikke kan afregnes til meget mere end prisen for foderkorn.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Crop husbandry Values; Standards and certification.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/27039/6/27039.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Det økologiske kornmarked - sæsonen 2009/2010 Organic Eprints
Blume, Steffen.
Det er efterhånden kendt for enhver økolog, at også det økologiske kornmarked er underlagt globale markedskræfter. Efter nogle år, hvor man var forvænnet med skyhøje afregningspriser, blev bunden slået ud i slutningen af 2008. Den store efterspørgsel på økologisk korn blev lige pludselig imødekommet fra lande, der ikke tidligere har gjort sig gældende på økologimarkedet.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Markets and trade.
Ano: 2010 URL: http://orgprints.org/27453/6/27453.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Er det på tide at privatisere Ø-mærket? Organic Eprints
Blume, Steffen.
Danmark ligger helt i top når det gælder salg af økologiske varer i detailhandlen. Således er andelen af økologiske varer i årene 2006 til 2009 steget fra 4 til 7% (skøn fra Danmarks Statistik). De danske forbrugere har efterhånden taget økologien til sig, hvilket de seneste år er et tydeligt bevis på. Det var ventet, at økologisalget ville gå tilbage som følge af finans- og økonomikrisen. Men tal for 2009 og prognoser for 2010 viser fremgang for en række fødevaregrupper. Kun omsætningen af økologisk kød er blevet mindre.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Consumer issues; Regulation.
Ano: 2010 URL: http://orgprints.org/27456/6/27456.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Erfaringer og foreløbige resultater med rækkedyrkning i RowCrop-projektet Organic Eprints
Blume, Steffen.
I RowCrop-projektet undersøges det, hvilken rækkeafstand, der er den optimale, under forskellige forhold. Derudover arbejdes der med at udvikle forskellige typer af skær, som bl.a. skal kunne rense stubben væk efter høst til fordel for efterafgrøden.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Buildings and machinery; Farm nutrient management.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/30358/1/RowCrop_2015.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Erfaringer og nye trends i rækkedyrkning. Organic Eprints
Blume, Steffen.
I RowCrop-projektet undersøges det, hvilken rækkeafstand, der er den optimale, under forskellige forhold. Derudover arbejdes der med at udvikle forskellige typer af skær, som bl.a. skal kunne rense stubben væk efter høst til fordel for efterafgrøden.
Tipo: Teaching resource Palavras-chave: Weed management.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/33298/1/Pr%C3%A6sentation_2015.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
God palet af vårbygsorter Organic Eprints
Blume, Steffen.
Vårbygsorter
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/35156/1/v%C3%A5rbyg.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Havresorter Organic Eprints
Blume, Steffen.
Det økologiske areal med havre er gennem de seneste år næsten steget eksplosivt. Dette skyldes især, at havre til gryn har givet en god afregning samtidig med, at de seneste års udbytter har været rimelige. Også i år dyrkes et stort areal med havre. Imidlertid har havregrynsproducenterne afdækket deres behov, hvormed det i år ikke er muligt at opnå samme afregning som i 2007 eller 2008.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2009 URL: http://orgprints.org/27477/7/27477.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Havresorter Organic Eprints
Blume, Steffen.
På baggrund af de økologiske forsøg er Canyon førstevalg. Flämingsgold viser lovende takter og kan muligvis skubbe Canyon fra pladsen som økologernes foretrukne sort. Foderværdien i havre øges betragteligt ved en grov afskalning. Ved stor prisforskel mellem foderhvede og foderhavre, kan afskalning være økonomisk fordelagtigt.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Breeding; Genetics and propagation Crop health; Quality; Protection Denmark.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/27043/6/27043.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Havresorter Organic Eprints
Blume, Steffen.
Siden 2008 er det økologiske areal med havre faldet med 46% (se figur 1). Dette må tilskrives den lave afregningspris, som økologerne blev budt efter 2008-høsten. Havren er dog stadigvæk en væsentlig afgrøde for mange planteavlere, idet den i forhold til andre kornafgrøder er konkurrencestærk mod ukrudt og sanerende i forhold til mange kornsygdomme.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Breeding; Genetics and propagation Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2010 URL: http://orgprints.org/27462/6/27462.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Havresorter Organic Eprints
Blume, Steffen.
Efter et år i skammekrogen valgte mange økologer i år at tage havren til sig igen. Forklaringen skal nok findes i, at prisen på grynhavre er steget ganske betydeligt gennem det sidste år.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Breeding; Genetics and propagation Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/27428/6/27428.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Kan radrensning erstatte ploven? Organic Eprints
Blume, Steffen.
Mange økologiske planteavlere har et stort ønske om at undlade pløjning. Pløjning har mange fordele men også ulemper. Et af formålene med RowCrop-projektet er at udvikle et system, hvor radrensning erstatter ploven. Erfaringer fra RowCrop-forsøget på Foulum viser, at førnævnte system kan lade sig gøre i praksis. Der er dog en række ting, som skal tilpasses før det kan lykkes.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Soil tillage; Weed management.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/33301/1/Artikel_beretning_2017.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Markbesøg i demonstration, Row-Crop-forsøg i vårbyg på Økologisk Plantedag 2018 Organic Eprints
Blume, Steffen.
Introduktion og hidtidige resultater fra Row-Crop forsøg i vårbyg.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Weed management.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/33296/1/Demonstration%20af%20b%C3%A6redygtig%20r%C3%A6kkedyrkningssytem.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Markvandring, grøngødninger ifm. radrensning 20-10-2015 Organic Eprints
Blume, Steffen.
Markvandring, hvor du kan se tre forskellige grøngødninger sået i forbindelse med radrensning i havre.
Tipo: Other Palavras-chave: Weed management.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/35048/1/Pl%C3%B8jekursus%20og%20markvandring_151020.pdf
Registros recuperados: 43
Primeira ... 123 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional