Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 9
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De fossiele en recente walrussen van Nederland Naturalis
Deinse, A.B. van.
In het standaardwerk „Die Säugetiere" van Max Weber (1904) treffen wij op p. 550 de taxonomie aan van de Trichechidae, welke thans Odobenidae worden genoemd. Op genoemde pagina lezen wij: „Pliocäne Reste aus England und Belgien beweisen die frühere grössere Verbreitung". Pliocene overblijfselen uit ons land waren dus in 1904 blijkbaar nog niet bekend. In 1906 werd in Nederland de eerste duidelijke aanwijzing gevonden van een fossiele Odobenus. Een visser vond toen namelijk tegenover Breskens, Zeeuwsch Vlaanderen, in de Wester-Schelde een schedel met de beide slagtanden. Hieronder hoop ik op deze en dergelijke vondsten terug te komen. In 1927-1928 kwam de tweede druk van „Die Säugetiere" uit; Weber had zich toen verzekerd van twee medewerkers, O. Abel en H....
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: 38.22; 42.84.
Ano: 1964 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/318036
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De recente Cetacea van Nederland van 1931 tot en met 1944 Naturalis
Deinse, A.B. van.
In Juli 1931 verscheen het overzicht van de gestrande Nederlandsche Cetacea van 808 tot en met 1930 (Van Deinse, 1931). De toen bekende 211 gevallen van aanspoeling op onze kust werden soort voor soort en een voor een behandeld. Sedert zijn nu weer ettelijke jaren verloopen, waarin jaar na jaar aanteekening werd gehouden van de exemplaren die op onze kust te land kwamen en die zeer nabij die kust of in binnenwateren werden gevangen. Tot en met 31 Dec. 1944, zijn er nu totaal reeds 379 gevallen van stranding bekend geworden en zijn er dus 168 bijgekomen na 1930, alzoo in 14 jaar. Gemiddeld zijn er per jaar 12 dieren gemeld. In de afgeloopen jaren zijn natuurlijk ook aanvullingen en verbeteringen bekend geworden van oudere gevallen en die hoop ik hieronder...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: 42.84.
Ano: 1946 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/318784
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De Staart der Cetacea en eenige Gevallen van lintvormige Staarten bij Phocaena phocoena (L.) Naturalis
Deinse, A.B. van.
Bij de beschrijving en (of) de determinatie van Cetacea speelt de staart geen belangrijke rol. Toch is er een vertegenwoordiger dier orde te noemen, waarbij de staart er zoo karakteristiek uitziet, dat hierdoor alleen reeds geslacht en soort volkomen zijn bepaald. Ik bedoel Megaptera novaeangliae (M. nodosa, M. longimana, M. boops), de Humpback whale der Engelschen. De achterrand van de staartvin van dit dier is van een soort franje voorzien en dit kenmerk heeft géén andere cetacee. E. Mohr, Hamburg (1931, blz. 125, pl. 73) beeldde een foto af van een in Duitschland geschilderde Megaptera uit 1766, gemaakt naar een gestrand individu, waar de staartfranje reeds duidelijk is weergegeven. In 1889 behandelde J. Struthers uitvoerig de anatomie van de Humpback...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: 42.84.
Ano: 1945 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/318142
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Een Vondst van de Witten Dolfijn, Delphinapterus leucas (Pall.), in Nederland Naturalis
Deinse, A.B. van; Junge, G.C.A..
In 1936 ontving het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie door bemiddeling van Dr. L. D. Brongersma een drietal wervels van een dolfijnachtige, afkomstig uit een jeugdcollectie van J. IJzerdraat. Helaas waren de gegevens, die wij, dank zij Dr. Brongersma, over de herkomst van deze wervels konden achterhalen, vaag. De wervels waren ± 1919 gevonden aan het strand tusschen Zandvoort en IJmuiden. Het is jammer, dat er niet meer gegevens zijn, daar door vergelijking bleek, dat we te doen hebben met den tweeden halswervel (draaier), eersten borstwervel en een (waarschijnlijk tweeden) lendenwervel van een Witten Dolfijn, een soort, die tot nu toe niet in ons land was geconstateerd. Het exemplaar was waarschijnlijk nog niet geheel volwassen, daar de epiphysen van...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: 42.84.
Ano: 1945 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/318200
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
On the absence of gill rakers in specimens of the Basking Shark, Cetorhinus maximus (Gunner) Naturalis
Deinse, A.B. van; Adriani, M.J..
In the majority of the papers dealing more or less extensively with Cetorhinus maximus the gill rakers (fanunculi) are correctly described and regarded as specifically characteristic, whilst in a number of other papers, e.g., de Blainville (1812), Vrolik (1826), and Tchang Si (1934) the gill rakers are not mentioned. This does not necessarily indicate that the specimens examined by the cited authors did not possess gill rakers, probably no definite search was made concerning the presence or absence of these parts. From 1821 till 1952 there stranded in the Netherlands or were brought ashore by fishermen 21 specimens of Cetorhinus maximus; of nine of these it was stated that they had gill rakers, four of these specimens proved to be without gill rakers,...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: 42.81.
Ano: 1953 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/318092
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Over de Potvisschen in Nederland gestrand tusschen de jaren 1531-1788 Naturalis
Deinse, A.B. van.
Sedert drie jaar bezig zjjnde met het nasporen van gegevens betreffende het aanspoelen van groote Walvischachtigen op de Nederlandsche kust, in het bijzonder waar het Vinvisschen geldt, heb ik herhaaldelijk opgaven gevonden over Potvisschen. Oorspronkelijk heeft het niet in mijne bedoeling gelegen, over laatstgenoemde dieren iets te publiceeren, maar gelukkig hebben toevallige omstandigheden mij in kennis gebracht met bijzonderheden over deze grootste tandendragende Cetaceen, die nog niet zijn beschreven. Ik bepaal mij uitsluitend tot die dieren, waarvan met zekerheid bekend is, dat zij op onze kust strandden. Slaan wij het voortreffelijke boek van Schlegel, „de Zoogdieren van Nederland", op, dan zien wij dat op biz. 97 een en ander medegedeeld wordt over...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: 42.84.
Ano: 1918 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/318280
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Over de vinvisschen in de landen om de Noordzee gestrand tusschen de jaren 1306-1918 Naturalis
Deinse, A.B. van.
De woorden van Southwell (1), bl. 44: „The occasional stranding upon our shores of some monster member of the order cetacea serves from time to time to reawaken our interest in these wonderful animals", gelden niet alleen voor Engeland, maar ook voor ons land. De laatste jaren, 1914, '15 en '16, zijn wat betreft het aanspoelen van groote walvischachtige dieren, al heel belangrijk voor Nederland geweest. Zelden of nooit zijn er in zoo snelle opeenvolging zooveel vinvisschen (Balaenoptera physalus) op onze kust gestrand. Alleen het jaar 1866 met 4 exemplaren is met 1914 (5 exemplaren) zoo ongeveer op één lijn te stellen. Er spoelden dus in 1914, 5 vinvisschen in Nederland aan. Het eerste geval was van einde Februari; strandingsplaats, de Zuidkaap van het...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: 42.84.
Ano: 1918 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/318923
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Over Malleus Vulgaris op Ameland gevonden en eenige opmerkingen over de schelpenfauna aldaar Naturalis
Deinse, A.B. van.
Den laatsten Maart van het jaar 1918 vond ik op het Noordzeestrand van Ameland, even ten noorden van Nes, één mooie gave klep van Malleus vulgaris, de hamerschelp. Deze vondst is voor onze kust uiterst merkwaardig; ik heb de schelp ten geschenke gegeven aan 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie te Leiden, alwaar het voorwerp thans bewaard wordt. Nederland was als vindplaats voor deze soort niet bekend, waarom ik deze Malleus aan het Museum afgestaan heb. Het is een flink exemplaar, 14 bij 14 c.m. groot, loodrecht op elkaar gemeten. De kleur is zwart-violet. Het paarlmoer heeft den typischen glans en maakt een verschen indruk. De beide uitsteeksels van de slotlijn zijn ongeschonden, 5 c.m. en 3 c.m. lang. De schaal is sterk gedraaid en bladerig, vooral...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: 42.73.
Ano: 1918 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/318957
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
The pelvic bones of Physeter macrocephalus L. Naturalis
Deinse, A.B. van.
Although from 1255 up till now about 47 Physeter macrocephalus have been cast upon the coast of the Netherlands, or have come ashore alive, but very few materials have been preserved and we are in the possession of only two specimens, those of 1937, the complete skeletons of which are preserved in the Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden. Apart from these skeletons the following fragments are preserved : 1. The damaged upper part of the skull and three vertebrae from the animal of Scheveningen, 1617. These fragments are in the possession of the Dutch Protestant Church, Keizerstraat, Scheveningen (Van Deinse, 1918, p. 42, etc., and Plate IV). 2. The left humerus, radius, and ulna, grown together, probably from the same specimen as no. 1. This bone...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: 42.84.
Ano: 1954 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/318906
Registros recuperados: 9
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional