Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 30
Primeira ... 12 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Comparing the Effect of Continuous Drying and Drum Drying on Fungal Contamination of Bread Grain Organic Eprints
Elmholt, S.; Kristensen, E.F.; Thrane, U..
This Research Note concludes that both drum drying and ordinary continuous drying efficiently dry the grain but that drum drying is much more efficient in reducing the number of surface dwelling fungal propagules on the grain, both yeasts and filamentous fungi. This includes the toxigenic species, Fusarium culmorum, as well as other fusaria. It also includes the dark filamentous fungi, Alternaria infectoria and Cladosporium spp. Both drying techniques seemed to stimulate growth of Eurotium spp., probably due to heat activation of ascospore germination.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Food security; Food quality and human health Post harvest management and techniques.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/8613/1/8613.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Den danske dyrkningsjords tilstand og kvalitet - konsekvenser af trafik og jordbearbejdning Organic Eprints
Schjønning, P.; Munkholm, L.J.; Elmholt, S.; Debosz, K.; Mikkelsen, G.H.; Trautner, A..
Et alsidigt sædskifte og/eller tilførsel af organisk stof til jorden giver en god jordkvalitet (her defineret som en gunstig jordstruktur). Ensidige driftsformer kan i sig selv give anledning til en dårlig jordkvalitet. Jordpakning via trafik på jorden kan eliminere de gode effekter af et godt sædskifte og tilførsel af organisk stof. Trafik på jorden og i endnu højere grad intensiv jordbearbejdning øger risikoen for, at jordens lermineraler dispergeres til vandfasen. Dette kan give tilslemning og skorpedannelse på jorden og indebærer endvidere en risiko for nedvaskning af de vigtige lermineraler fra dyrkningslaget. Der bør foretages undersøgelser af omfanget af denne proces med de i dag anvendte bearbejdningsteknikker. Komprimering af jorden under...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Production systems Crop health; Quality; Protection Farming Systems Soil quality Soil tillage Crop husbandry Soil biology Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/1882/1/Konsekvenser_af_trafik.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
En bekvem jord: hvad betyder det og hvordan opnås det Organic Eprints
Schjønning, P.; Munkholm, L.J.; Elmholt, S..
Ensidige sædskifter uden brug af husdyrgødning har vist sig at udpine jorden så meget, at der (bl.a.) bliver problemer med jordens evne til at smuldre under bearbejdning. Økologiske sædskifter vil oftest være så alsidige, at man dér vil opretholde en passende pulje af nydannet, ’aktivt’ organisk stof. Tildeling af husdyrgødning trækker i samme retning. Mekanisk påvirkning af jorden kan eliminere eller i hvert fald reducere de gode effekter af sædskiftet. Der er derfor al mulig grund til at begrænse skadelig pakning af overjorden mest muligt (brug brede lavtryksdæk) samt – om muligt – at undgå brugen af fræser og rotorharver.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Crop combinations and interactions; Soil quality; Soil tillage; Composting and manuring.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/5958/1/5958.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Er der krummer i din jord – eller er det bare knolde Organic Eprints
Elmholt, S.; Schjønning, P.; Munkholm, L.J..
Jordens krummer er vigtige for vækst. Både vækst af afgrøden og de svampe og bakterier, der laver bindemidler til nye krummer. Vi har undersøgt, hvordan praktisk økologisk og konventionel drift påvirker dette samspil. Et varieret sædskifte med meget græs og husdyrgødning gav gode stabile krummer med højt indhold af biologiske bindemidler. Et ensidigt kornsædskifte med kunstgødning gav i stedet stabile knolde, hvor bindemidlet var ler. Sådan nogle knolde kan give et dårligt såbed, fordi våd jord bliver blød som mudder og tør jord hård som beton.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Crop combinations and interactions; Soil biology; Soil tillage; Composting and manuring.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/7425/1/7425.PDF
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Forebyggelse af mykotoksinproblemer Organic Eprints
Elmholt, S..
Presentation of project PREMYTOX and some of its results at the "Night of Culture" 2004
Tipo: Other Palavras-chave: Post harvest management and techniques.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/7417/1/7417.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Fungi in Danish soils under organic and conventional farming Organic Eprints
Elmholt, S.; Labouriau, R..
A multi-soil study was conducted in Denmark including 29 sites, 8 classified as ‘Organic’, 11 as ‘Conventional with manure and synthetic fertilisers’ and 10 as ‘Conventional with synthetic fertilisers’. The variability of fungal abundance within the three farming systems and the long-term effects of different farming systems on fungal propagules in soil were evaluated. Fungal abundance showed large variations within all three farming systems and this variability reduced the possibility to obtain general conclusions on fungal composition in soils under different farming systems. This was illustrated by the results on total propagule numbers of filamentous fungi and yeasts. Penicillium spp. and Gliocladium roseum were more abundant under organic than...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Soil biology; Biodiversity and ecosystem services.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/3328/1/3328.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
High-temperature treatment for efficient drying of bread rye and reduction of fungal contaminants Organic Eprints
Kristensen, E.F.; Elmholt, S.; Thrane, U..
Mycotoxin producing fungi are natural contaminants of cereals and their toxins are harmful to humans and animals. Ochratoxin A (OTA) is among the most important. Heat treatment by drum drying does not eliminate already formed mycotoxins but the technique can reduce the number of viable fungi on the grain. The aim of this study was to establish a drying regime that kills fungal propagules on rye without reducing its quality for baking. Special attention was paid to some important mycotoxin producing species. As drying temperatures and retention time in the drum are essential, the drum drier must be equipped with an effective control unit. Two different control systems were tested. The results showed that fungi colonising the grain can be much more...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Crop health; Quality; Protection Post harvest management and techniques Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/3327/1/3327.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Jordkvalitet og dyrkningsmetoder Organic Eprints
Schjønning, P.; Munkholm, L.J.; Elmholt, S..
Ligesom der findes vandkvalitet, luftkvalitet og fødevarekvalitet, findes der jordkvalitet. Og jordens kvalitet hænger nøje sammen med dens struktur, f.eks. dens indhold af partikler og porer. Dette kapitel handler om, hvordan økologisk og konventionelt landbrug påvirker jordkvaliteten. På nogle områder er økologisk landbrug bedst, men ikke på alle.
Tipo: Book chapter Palavras-chave: Soil quality Production systems Crop health; Quality; Protection Soil tillage Farming Systems Crop husbandry Soil biology Pasture and forage crops Soil Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1585/1/korrektur2_kap1.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Livet i jorden Organic Eprints
Elmholt, S.; Holmstrup, M..
Når jordbundens mikroorganismer og smådyr har det godt, er jorden som regel også god at dyrke planter i. Og jordbundens levende organismer trives, hvis de får rigeligt med næring og fred og ro. Det første kan økologiske jorde levere, men på grund af mekanisk ukrudtsbehandling ofte ikke det sidste. En mindre del af de konventionelt dyrkede marker giver jordbundsorganismer lige så gode betingelser, så økologisk dyrkning er ikke en absolut betingelse for et godt jordliv.
Tipo: Book chapter Palavras-chave: Composting and manuring Nutrient turnover Soil quality Production systems Biodiversity and ecosystem services Weed management Soil tillage Crop health; Quality; Protection Crop husbandry Soil biology Pasture and forage crops Soil Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1586/1/korrektur2_kap2.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Low temperature handling will delay but not hinder ochratoxin A formation in wet grain Organic Eprints
Elmholt, S..
New experiments have shown that grain moisture is more important than temperature for the formation of the mycotoxin Ochratoxin A (OTA). OTA is one of the most important mycotoxins on Danish grain. A fast and efficient drying procedure avoiding pockets of wet grain is crucial in preventing OTA formation.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Crop health; Quality; Protection Post harvest management and techniques.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/7421/1/7421.PDF
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Målinger viser mest ochratoksin i plantørret korn Organic Eprints
Forsom, K.; Elmholt, S..
Brug gennemløbstørreri til meget vådt korn. Korn fra plantørreri indeholder mere og oftere ochratoksin end korn fra gennemløbstørreri
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Post harvest management and techniques.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/7475/1/7475.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Managing Soil Quality - Synthesis Organic Eprints
Schjønning, P.; Elmholt, S.; Christensen, B.T..
There is an urgent need to analyse the term soil quality in more detail. Most frequently, it is used to describe soil attributes. The term should be used for this purpose only when related to the sustainability concerns (i) soil productivity, (ii) impact on the environment, and (iii) effect on human health. The soil quality concept has been adopted mainly as a technical framework for grading soil and evaluating management effects. We advocate more focus on soil quality as a cognitive concept associated with sustainability. Grading of soils by indicators is difficult across soil types, climates and cropping systems. The indexing of soil quality indicators introduce a significant loss of information on the complex agroecosystem. The contributions to the...
Tipo: Book chapter Palavras-chave: Research methodology and philosophy; Soil.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/1471/1/Chapt01_tex_ref_final.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Mycotoxins in the soil environment Organic Eprints
Elmholt, S..
The paper outlines the current knowledge concerning fate of mycotoxins in the soil environment, including - outline of mycotoxins addressed (trichothecenes, zearalenone, fumonisins, aflatoxins, ochratoxins and patulin) - routes by which the mycotoxins enter the soil environment - routes by which they are immobilised or removed from the soil environment - mycotoxigenic fungi and mycotoxins in the soil environment
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Post harvest management and techniques; Soil biology.
Ano: 2008 URL: http://orgprints.org/7400/1/7400.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ochratoxin A producing Penicillium verrucosum isolates from cereals reveal large AFLP fingerprinting variability Organic Eprints
Frisvad, J.C.; Lund, F.; Elmholt, S..
Aims: To examine if molecular amplified fragment length polymorphism (AFLP) fingerprinting of the only ochratoxin A-producing species in European cereals, Penicillium verrucosum, can be used as a method in hazard analysis using critical control points (HACCP). Methods and Results: A total of 321 isolates of P. verrucosum were isolated from ochratoxin A contaminated cereals from Denmark (oats), UK (wheat and barley) and Sweden (wheat). Of these, 236 produced ochratoxin A as determined by thin layer chromatography; 185 ochratoxin A-producing isolates were selected for AFLP fingerprinting. A total of 138 isolates had unique AFLP patterns, whereas 52 isolates could be allocated to small groups containing from two to four isolates with similar AFLP patterns....
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Post harvest management and techniques.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/7392/1/7392.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Organic matter and soil tilth in arable farming: Management makes a difference within 5-6 years Organic Eprints
Schjønning, P.; Munkholm, L.J.; Elmholt, S.; Olesen, J.E..
Management-induced depletion in soil organic carbon (SOC) may create critical tilth conditions for arable farming. We investigated the short-term effect of crop rotation and addition of animal manure on SOC fractions, the dispersibility of soil clay, the length of fungal hyphae, wet aggregate stability, tensile strength of dry aggregates, and the pore size distribution, gas diffusivity and permeability of undisturbed bulk soil. SOC fractions were measured in whole-soil samples and in 1-2 mm air-dried aggregates. Plough layer soil was sampled five and six years after the start of a field experiment with different cropping systems at two loamy sand soils (Foulum, ~9% clay and Flakkebjerg, ~14% clay). A soil drop test was performed in the field to evaluate in...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Crop combinations and interactions; Soil biology; Soil quality; Soil tillage; Composting and manuring.
Ano: 2007 URL: http://orgprints.org/7750/1/7750.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Pas på svampegifte i dit kornlager Organic Eprints
Elmholt, S..
Råd om forebyggelse af ochratoksin problemer under post-harvest håndtering af korn
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Post harvest management and techniques.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/7477/1/7477.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Penicillium verrucosum occurrence and Ochratoxin A contents in organically cultivated grain with special reference to ancient wheat types and drying practice Organic Eprints
Elmholt, S.; Rasmussen, P.H..
This study addresses the relationship between the ochratoxigenic strains of Penicillium verrucosum and ochratoxin A (OTA) contents in organically cultivated grain. It included 37 combined, non-dried grain samples from farmers with no drying facilities as well as 19 non-dried and 22 dried samples from six farms with on-farm drying facilities (Case studies 1-6). The study focused on the ancient wheat type spelt but also included samples of wheat, rye, barley, oats, triticale, emmer, and einkorn. All 78 samples were analysed for moisture content (MC) and occurrence of P. verrucosum. The latter was assessed by plating non-disinfected kernels on DYSG agar and counting those contaminated by the fungus. Fiftyfive samples were analysed for OTA. Most of the combine...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Crop health; Quality; Protection Food security; Food quality and human health Post harvest management and techniques Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/3330/1/3330.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Sådan får man en god jordstruktur Organic Eprints
Elmholt, S..
En tung og knoldet jord er vanskelig at bearbejde. Det kan medføre et dårligt såbed og dårlig fremspiring. Og da en sådan jord også har få porer begrænses transporten af vand og ilt til planternes rødder. Herved forringes leveforholdene smådyr og mikroorganismer og der bliver en dårligere forsyning med næringsstoffer til planterne. For at få et godt såbed skal jorden have en god struktur – den skal gerne danne krummer (aggregater). De bygges op af jordens grunddele eller 'primærpartikler' ler og sand. Til at binde primærpartiklerne sammen kræves bindemidler. I danske jorde er biologiske bindemidler de vigtigste. Der findes to slags. Det ene er klisterstoffer, der dannes af planterødder, bakteri-er og svampe. Det andet er svampetråde (hyfer), der...
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Soil biology; Soil tillage.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/7414/1/7414.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Smitteveje for ochratoksin A-dannende svampe Organic Eprints
Elmholt, S..
Gennemgang af smitteveje for den ochratoksin dannende svamp P. verrucosum og gode råd om forebyggelse
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Crop health; Quality; Protection Post harvest management and techniques.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/7478/1/7478.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Soil aggregation – a matter of proper management Organic Eprints
Elmholt, S.; Schjønning, P.; Munkholm, L.J..
Soil crumbs are important to soil functions. These include plant growth, and the growth of fungi and bacteria forming agents for binding and bonding of new crumbs. We have studied how commercial organic and conventional farming affect this interaction. A diverse crop rotation, including grass, and animal manure resulted in stable crumbs with a high content of biological binding and bonding agents. A cash crop rotation with the addition of only synthetic fertilizers resulted in small, stable aggregates – more like clods - with clay as binding agent. Such a soil will provide poor conditions for preparing seedbeds, because prolonged rain makes it soft and muddy while drought makes it hard as brick.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Crop combinations and interactions; Soil biology; Soil tillage; Composting and manuring.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/7423/1/7423.PDF
Registros recuperados: 30
Primeira ... 12 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional