Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: 

RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 8
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Demonstration af berigede udearealer til slagtesvin Organic Eprints
Eriksen, Simme; Lambertsen, Lars.
Pig production in eco-efficient organic systems (pECOSYSTEMS) - Demonstration af bedre stalde til økologiske slagtesvin og Lyngflis som strøelse og rodemateriale til svin
Tipo: Other Palavras-chave: Pigs.
Ano: 2016 URL: http://orgprints.org/31498/1/Demonstration%20af%20berigede%20udearealer%20til%20slagtesvin.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Hangrise lugter mere end forventet Organic Eprints
Thomsen, Rikke; Jensen, Bent Borg; Eriksen, Simme; Sørensen, Jan Tind.
Økologiske hangrise vokser godt, men mange har et højt niveau af stoffer, der giver ornelugt.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: "Organics" in general; Animal husbandry; Feeding and growth; Health and welfare; Knowledge management.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/22061/7/22061.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
NO CAST - det handler om hangrise Organic Eprints
Eriksen, Simme.
Det GUDP-midlerne/Grøn Vækst puljen støttede projekt "NO CAST" om økologiske hangrise introduceres. Projektets opbygning med en arbejdspakke omhandlende grundforskning, en arbejdspakke omhandlende advendt forskning og en omhandlende demonstration forklares. De emner der forskes i og de emner hvor der arbejdes med udvikling omtales. Udviklingscenter for Husdyr på Friands rolle, som deltager i arbejdspakken om demonstartion, præciseres.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Feeding and growth; Health and welfare; Pigs.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/20015/3/20015.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nye staldkoncepter for økologiske slagtesvin - Afrapportering fra arbejdspakke 3 Organic Eprints
Lahrmann, Helle Pelant; Petersen, Danielle K.F.; Brogaard, Lisbeth; Andersen, Heidi Mai-Lis; Bonde, Marianne; Buus, Marie Lund; Thomsen, Rikke; Eriksen, Simme.
Projektet er en del af Organic RDD 2- programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.
Tipo: Report Palavras-chave: Pigs.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/33897/1/20180925064532.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Øko-slagtegrise får det sjovere i fremtiden Organic Eprints
Eriksen, Simme.
Rodekasser, sølekar og liggevægge er tre eksempler på tiltag, der kan skabe et mere attraktivt udeareal. Desværre forstod grisene ikke altid ideen.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Pigs.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/33911/1/%C3%98ko-slagtegrise%20f%C3%A5r%20det%20sjovere%20i%20fremtiden%20-%20ICROFS%20Klumme%20-%20%C3%98kologisk%20Landbrug%20nr.%20637.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Rodekasser til slagtegrise Organic Eprints
Eriksen, Simme.
I dette faktaark kan du læse om rodekasser til slagtegrise – et overdækket område med rodemateriale i udearealet.
Tipo: Other Palavras-chave: Pigs.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/33893/1/Faktaark-rodekasser.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Træer i svinefolde Organic Eprints
Kongsted, A.G.; Lambertsen, Lars; Jakobsen, M.; Hermansen, J.E.; Andersen, Heidi Mai-Lis; Markussen, Carsten; Kyed, Sybille; Eriksen, Simme; Serup, Tove; Jørgensen, Uffe.
Nærværende rapport er udarbejdet i forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojektet Pig production in eco-efficient organic systems (pEcosystem). Projektet er en del af OrganicRDD2 programmet som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Projektet har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet og er ledet af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, med deltagelse af Økologisk Landsforening, Udviklingscenter for Husdyr på Friland, SEGES samt to økologiske svineproducenter, Bertel Hestbjerg og Brian Holm. Læs mere på projektets hjemmeside: http://agro.au.dk/forskning/projekter/pecosystem/
Tipo: Report Palavras-chave: Pigs.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/33907/1/DCA%20rapport%20Tr%C3%A6er%20i%20svinefolde%20DRAFT_%C3%A9t%20link%20til%20orgE%20mangler%20at%20blive%20indsat.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Workshop om forbedrede udearealer og staldforhold til slagtesvin i frilands- og økobesætninger Organic Eprints
Eriksen, Simme.
Som en af projektets demonstrationsaktiviteter blev der afholdt en workshop med titlen "Forbedrede udearealer og staldforhold til slagtesvin i frilands- og økobesætninger". Dagens formål var at udpege de tiltag og forbedringer som bør afprøves og arbejdes videre med, i forbindelse med indretning af stalde og udearealer til slagtesvin. Der var oplæg fra forskere, udviklere og producenter og dertil debat og opsamling i grupper. Ud fra oplæggene og de emner der blev diskuteret i grupperne, arbejdes der i projektet videre med at forbedrede udearealer og staldforhold til slagtesvin i frilands- og økobesætninger. Der var 48 deltagere, hvoraf ca. halvdelen var frilands- og økosvineproducenter.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Pigs.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/28683/6/28683.pdf
Registros recuperados: 8
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional