Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 26
Primeira ... 12 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A new Arachnidium species, Arachnidium lacourti spec. nov. (Bryozoa: Ctenostomona), from the coast of The Netherlands Naturalis
Hondt, J.-L. d'; Faasse, M.A..
A new species of the genus Arachnidium is described from The Netherlands. The detached distal part of the zooids and their bottle shape are diagnostic of the species. It is recorded from oligo-mesohaline waterways with intensive navigation and it is assumed to have been introduced by shipping.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Arachnidium; Lageniform; North-western Europe; Introduction; Estuarine; 42.72.
Ano: 2006 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/209638
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bamboewormen in Nederland, met Micromaldane ornithochaeta nieuw voor Nederland (Polychaeta: Maldanidae) Naturalis
Faasse, M.A.; Haaren, T. van.
Mariene borstelwormen vormen een ecologisch belangrijke, soortenrijke groep. Van diverse families is niet veel bekend over het voorkomen in Nederland en de bamboewormen (familie Maldanidae) behoren tot de slechtst bekende groepen. Bamboewormen danken hun naam aan de lange en aan het uiteinde verdikte segmenten. In dit artikel wordt een nieuwe bamboeworm voor Nederland besproken en een opsomming gegeven van de nu bekende inheemse soorten.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Polychaeta; Maldanidae; Micromaldane ornithochaeta; Nederland; Herkenning; Verspreiding; 42.75.
Ano: 2014 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/625707
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Current status of the freshwater Mysidae in The Netherlands, with records of Limnomysis benedeni Czerniavsky, 1882, a Pontocaspian species in Dutch Rhine branches Naturalis
Kelleher, B.; Velde, G. van der; Wittmann, K.J.; Faasse, M.A.; Vaate, A. bij de.
The freshwater Mysidacea of The Netherlands are presently composed of three species. The indigenous mysid, Neomysis integer (Leach, 1814) has recently been joined by two Pontocaspian species, Limnomysis benedeni Czerniavsky, 1882 and Hemimysis anomala G.O. Sars, 1907. All three species now coexist in the Dutch Rhine. The present paper deals with the first records of L. benedeni in The Netherlands with ecological notes on the three species.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1999 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/505416
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De eikelworm Saccoglossus cf. horsti in de Oosterschelde (Enteropneusta) Naturalis
Faasse, M.A..
Eikelwormen zijn mariene wormen die een eigen klasse vormen, de Enteropneusta. In Nederland zijn het ook de enige vertegenwoordigers van de kraagdragers (fylum Hemichordata). Het zijn bijzondere dieren, die nauwer verwant zijn aan stekelhuidigen en gewervelde dieren dan aan gelede wormen. Het lichaam is ongeleed, met een gesteelde slurf, met daarachter een kraag en een langwerpig lichaam met tientallen kieuwspleten. De wormen leven in een U-vormige buis in zachte bodems. In de loop van de tijd zijn wel eikelwormen langs de Nederlandse kust verzameld, maar deze zijn nooit op naam gebracht. In dit artikel wordt ingegaan op de eerste vondsten van eikelwormen in de Oosterschelde.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Enteropneusta; Saccoglossus; Verspreiding; Nederland; 42.75.
Ano: 2015 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/640393
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De molkreeften Upogebia deltaura en U. stellata en geassocieerde soorten in de Noordzee (Decapoda: Upogebiidae) Naturalis
Tempelman, D.; Moorsel, G.W.N.M. van; Faasse, M.A..
In de bodem van de Noordzee leeft een bijzondere groep van kreeften. Zij brengen hun leven door in een ondergronds gangenstelsel: de molkreeften. Het zijn algemene bewoners van het Friese Front, de Oestergronden en de Klaverbank. In, op en bij deze kreeften leven verschillende andere diersoorten: parasitaire pissebedden, een mosdiertje en twee soorten tweekleppigen. Deze bijdrage gaat in op de ecologie van de molkreeften en hun symbionten.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Decapoda; Upogebiidae; Upogebia; Nederland; Biology; 42.75.
Ano: 2013 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/586900
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De springstaart Axelsonia littoralis nieuw voor de fauna van Nederland (Hexapoda: Collembola) Naturalis
Berg, M.P.; Faasse, M.A..
The springtail Axelsonia littoralis new to the fauna of the Netherlands (Hexapoda: Collembola) Axelsonia littoralis (Moniez, 1890) is a rare springtail in Europe. It is recorded here for the first time from the Netherlands. Specimens of this species were found in the littoral zone in the southwestern part in the Netherlands. Several specimens of Axelsonia littoralis were collected at Borssele (province of Zeeland), under a Japanese Oyster growing on a stone in a mud flat in January 2002. The taxonomy and distribution of this species in Europe are treated.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Herkenning; Biotopen; 42.75.
Ano: 2003 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/219845
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De zeepissebed Uromunna spec, de eerste waarneming van de familie Munnidae in Nederland (Isopoda) Naturalis
Faasse, M.A.; Ligthart, A.H.M..
Onze fauna verandert en de mariene fauna is daarop geen uitzondering. Zuidelijke soorten koloniseren onze kustwateren en exotische soorten worden door de mens aangevoerd. Voor sommige soorten is niet duidelijk waarom ze hier opduiken. De sterk veranderende kustbiotopen spelen ongetwijfeld eveneens een rol. Een niet-aflatende stroom onverwachte soorten, soms zelfs behorend tot nieuwe genera en zelfs families maken faunistisch onderzoek in de kustwateren verrassend en boeiend. In het kader van een inventarisatie van kreeftachtigen in het Deltagebied werden in de Oosterschelde bij Zierikzee verscheidene kleine monsters genomen van diverse substraten. De monsters van roodwieren bevatten een aantal opmerkelijke soorten. Dit artikel behandelt Uromunna spec., een...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Isopoda; Munnidae; Nederland; Uromunna; Verspreiding; 42.75.
Ano: 2013 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/586902
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Dispersal of the invasive tubeworms Desdemona ornata and Pseudopolydora paucibranchiata to the Netherlands (Polychaeta: Sedentaria) Naturalis
Faasse, M.A..
Recently two exotic tubeworms new to the fauna of the Netherlands have been recorded in inshore waters in the delta area: Desdemona ornata and Pseudopolydora paucibranchiata. Within the Polychaeta these worms belong to the group of the Sedentaria. These construct a tube, in which the body of the worm is hidden. The head and feeding appendages protrude from the opening. Most probably these tubes are a major factor in the transport of these animals around the world, as they provide excellent shelters when they are attached to the hull of a ship or commercially traded shellfish.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Polychaeta; Pseudopolydora paucibranchiata; Desdemona ornata; Nederland; Verspreiding; Exoot; 42.75.
Ano: 2016 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/671695
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ectoprocta - mosdiertjes Naturalis
Faasse, M.A..
Tipo: Article in monograph or in proceedings Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; Mosdiertjes; 42.72.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/391895
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Entoprocta - kelkdiertjes, kelkwormen Naturalis
Faasse, M.A..
Tipo: Article in monograph or in proceedings Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; Kelkdiertjes; Kelkwormen; 42.76.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/391894
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Extension of the range of the bryozoans Tricellaria inopinata and Bugula simplex in the North-east Atlantic Ocean (Bryozoa: Cheilostomatida) Naturalis
Blauwe, H. de; Faasse, M.A..
Uitbreiding van het areaal van de mosdiertjes Tricellaria inopinata en Bugula simplex in het noordoosten van de Atlantische Oceaan (Bryozoa: Cheilostomatida) In 2000 werd het mosdiertje Tricellaria inopinata op twee plaatsen bij Goes (Zeeland) aangetroffen. De soort is in 1985 beschreven aan de hand van materiaal van Venetië, waar ze kennelijk door scheepvaart is geïntroduceerd. Tricellaria inopinata is afkomstig uit het noorden van de Stille Oceaan. De soort komt nu ook in Zuid-Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en Taiwan voor, en is daar waarschijnlijk geïntroduceerd. In 1996 werd deze soort voor het eerst aan de Atlantische kust van Europa waargenomen, in Galicië (NW Spanje). Waarschijnlijk tussen 1996 en 1998 koloniseerde de soort Zuid-Engeland in de...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Uitbreiding; 42.72.
Ano: 2001 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/218618
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Faunistisch overzicht van de Nederlandse kelkwormen (Entoprocta). Naturalis
Faasse, M.A..
Faunistic overview of the entoprocts of the Netherlands (Entoprocta) Five species of entoprocts are known to occur in the Netherlands: Pedicellina cernua, Barentsia benedeni, Barentsia gracilis, B. matsushimana and B. ramosa. Barentsia ramosa is recorded here for the second time from Europe, from the Nieuwe Waterweg, leading to the port of Rotterdam. The species was found for the first time in Europe in the Westerschelde (near Doel, Belgium), leading to the port of Antwerp. It could not be rediscovered at this locality, but may still be present. Pedicellina nutans has been recorded, but may be a synonym of Pedicellina cernua. As the validity of Pseudopedicellina mutabilis is questioned, the single record of this form from the Netherlands is treated...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Kelkwormen; Entoprocta; Nederland; Verspreiding; 42.71.
Ano: 2006 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/327149
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Mariene en estuariene vlokreeftjes van zachte bodems in het deltagebied (Crustacea: Gammaridea) Naturalis
Faasse, M.A.; Stikvoort, E..
Marine and estuarine amphipods of soft substrates in the Delta area of the Netherlands (Crustacea: Gammaridea) Records of 22 soft bottom amphipod species in the southwestern Delta area of the Netherlands are described, with short notes on habitat and colour pattern. Of four additional species which live in soft substrates as well as on hard substrates some new ecological data are given. During our studies in the period 1990-2000 four species new to the Delta area were found: Nototropis guttatus, Siphonoecetes kroyeranus, Harpinia pectinata and Tryphosella sarsi. The first mentioned species is new to the Netherlands. One species, Synchelidium haplocheles, was recorded in the past, but was not found by us. It is hypothesized that the high number of new...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Ecologie; Biotopen; 42.74.
Ano: 2002 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/219699
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Met mariene ongewervelden geassocieerde roeipootkreeftjes in Nederland (Crustacea: Copepoda) Naturalis
Faasse, M.A..
Copepods associated with marine invertebrates in the Netherlands (Crustacea: Copepoda) An overview is presented of all published observations of copepods associated with marine invertebrates in the Netherlands, supplemented with observations of the author. Twenty-eight species have been recorded, seven of which have been discovered since 1990. For four species mentioned in this article there were no autochthonous records from the Netherlands: Paranthessius anemoniae, Zygomolgus tenuifurcatus, Harrietella simulans and Donsiella limnoriae.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Ecologie; 42.74.
Ano: 2003 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/219842
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Moss animals of the Dutch part of the North Sea and coastal waters of the Netherlands (Bryozoa) Naturalis
Faasse, M.A.; Moorsel, G.W.N.M. van; Tempelman, D..
Bryozoa or moss animals constitute a conspicuous and species-rich component of hardsubstrate benthic communities in marine and estuarine habitats. To gain insight into the biodiversity of these habitats, knowledge of bryozoan species is indispensable. Since the last comprehensive publication on Dutch species in 2004 much new information has become available. Particularly from the Dutch part of the Continental Flat of the North Sea, the largest natural area of the Netherlands, many new records have been collected. Other reasons to present an updated review are changes in nomenclature, the arrival of some exotic species and identification issues.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Bryozoa; Netherlands; Checklist; 42.75.
Ano: 2013 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/586899
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nieuwe en minder bekende vlokreeftjes van sublitorale harde bodems in het Deltagebied (Crustacea: Amphipoda: Gammaridea) Naturalis
Faasse, M.A.; Moorsel, G.W.N.M. van.
New and lesser-known amphipods of hard substrates in the Delta area of the Netherlands (Crustacea: Amphipoda: Gammaridea) The distribution of 27 new and lesser-known amphipod species of sublittoral hard substrates in the Delta area in the southwest of The Netherlands is described. Data from literature on these species are scarce and/or not readily available. They are supplemented with results from recent investigations of mainly sublittoral hard substrates. Of the 22 marine species only nine occur offshore as well as inshore. The others seem to be restricted to inshore man-made coastline protections. This probably reflects the scarcity of hard substrates further offshore. Four invasive species were recorded in the brackish and freshwater part of the Delta...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Arthropoda; Amphipoda; Gammaridea; Nederland; Verspreiding; Biotopen; Herkenning; 42.75.
Ano: 2000 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/209827
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nieuwe mosdiertjes van Noordzeewrakken (Bryozoa) Naturalis
Faasse, M.A.; Coolen, J.W.P.; Gittenberger, A.; Schrieken, N..
In het kader van het project ‘Duik de Noordzee Schoon’ worden scheepswrakken onderzocht, beschreven en van afval ontdaan. Scheepswrakken vormen een bijzonder leefgebied in het mariene milieu, met een hoge biodiversiteit. Dit bleek weer tijdens onderzoek van visnetten die van ver weg gelegen wrakken waren verwijderd. Hierbij werden maar liefst vier nieuwe mosdiertjes voor de Nederlandse fauna aangetroffen.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Bryozoa; Nederland; Verspreiding; 42.75.
Ano: 2016 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/671658
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nieuwe vindplaatsen van het in Nederland uitgestorven gewaande vlokreeftje Echinogammarus stoerensis (Crustacea: Amphipoda: Gammaridea) Naturalis
Faasse, M.A..
The amphipod Echinogammarus stoerensis not extinct in The Netherlands (Crustacea: Amphipoda: Gammaridea) The gammaridean amphipod Echinogammarus stoerensis has never been a common species in the Netherlands, due to the scarcity of suitable habitats. It is typically found under boulders on a gravelly substrate, where a freshwater flow occurs over the littoral zone. As a result of reinforcement of sea dykes, the typical habitat disappeared from The Netherlands. However, E. stoerensis proves to survive in less suited substrates with more silt, and freshwater supply only from rain.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Crustacea; Amphipoda; Gammaridea; Verspreiding; Herkenning; Nederland; 42.74.
Ano: 1999 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/209792
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Northward dispersal of the tanaid Zeuxo holdichi to the Netherlands (Crustacea: Tanaidae) Naturalis
Faasse, M.A..
The tanaid Zeuxo holdichi, described in 1990 from Arcachon Bay in southwest France, has since then been recorded from west Portugal to northern Brittany and southwest England. The species is recorded here from the Netherlands, a further northward expansion of the range. It is hypothesised that Z. holdichi may be non-native to Europe.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Crustacea; Tanaidae; Zeuxo holdichi; Netherlands; Distribution; 42.75.
Ano: 2013 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/586893
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Overzicht van de Nederlandse Leptolida (=Hydroida) (Cnidaria: Hydrozoa) Naturalis
Vervoort, W.; Faasse, M.A..
In this paper a review is presented of the Dutch leptolid (= hydroid) fauna (phylum Cnidaria, class Leptolida). The Dutch faunal boundary has been defined by Boschma (1927) and was based on the presence of lightvessels off the Dutch shores. Though the lightvessels have disappeared this formal faunal boundary has been maintained. A total of 146 species, belonging to 87 genera in 38 families, are shortly described and illustrated. 114 species can be considered truly indigenous Dutch species, of which the occurrence within the Dutch faunal boundaries is substantiated by material in collections or records in the faunistic literature. Of seven species either material or convincing records are available but their geographical distribution indicates that they do...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Leptolida; Cnidaria; Hydrozoa; Verspreiding; Herkenning; Nederland; 42.75.
Ano: 2009 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/441384
Registros recuperados: 26
Primeira ... 12 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional