Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 12
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bioraffinering af grøn biomasse til protein, gødning og energi - Internt notat Organic Eprints
Gylling, M.; Jensen, M.V..
Internt notat vedr. scenarie beskrivelser (3 decentrale og 4 centrale løsninger til grønne bioraffenaderier)
Tipo: Other Palavras-chave: Production systems; Pasture and forage crops; Farming Systems; Food systems.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/31700/1/OrganoFinery%20udkast%20til%20scenarier%201%20okt%202015.docx
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Concepts for a multi-criteria sustainability assessment of a new more biobased economy in rural production landscapes Organic Eprints
Dalgaard, Tommy; Jørgensen, Uffe; Kristensen, I.T.; Gylling, M.; Dejgaard, J.; Dubgaard, Alex; Kjeldsen, Chris; Hermansen, J.E.; Turner, K.G.; Christen, Ben; Andersen, P.S..
This study presents a new approach to model the biophysical potentials for increased biomass harvest in Denmark, and a multi-criteria sustainability assessment of the socio-economic and environmental effects of different scenarios for such increased production and new biobased economy in rural landscapes. Thereby the results serve as input to the ongoing productivism – post-productivism debate related to rural spaces in Europe. Empirical results from a case study of large scale conversion to biorefenery technologies, aiming to increase the total Danish harvest of biomass by 10 million tonnes via the conversion to new types of crop production and land management, is used as an example, and will be related to the common conceptual model presented by the...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Farm economics; Technology assessment; Social aspects; Farm nutrient management; Regulation.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/21222/4/21222.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Forudsætninger for en succesfuld etablering og kommercialisering af økologisk græsprotein i Danmark. En interessentanalyse Organic Eprints
Hamann, Karen Thorsted; Fog, Erik; Gylling, M..
Resultater fra en interessentundersøgelse blandt landmænd, virksomheder og organisationer med interesse for græsprotein. Undersøgelsen viser stor interesse for græsprotein, der indikerer et markedspotentiale. Undersøgelsen identificerer også vigtige spørgsmål, der skal besvares, før en kommercialisering kan påbegyndes.
Tipo: Report Palavras-chave: Farming Systems; Post harvest management and techniques.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/35332/1/SuperGrassPork_Interessentanalyse_web.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Green biomass – protein production through bio-refining. Organic Eprints
Gylling, M.; Lübeck, Mette; Fog, Erik.
The aim of this report is to summarize our present knowledge on the bio-technical as well as economic issues in relation to value creation of green biomass in Denmark. This includes many types of knowledge from the different types of actors included in activities going on at present in this field. To start the work, a kick-off workshop was held in Copenhagen in January 2016, where a range of stakeholders from many fields enthusiastically expressed their views and ideas as regards what to include and take into account in the report. We have tried to include these as far as possible. Thus a number of persons have contributed directly in the writing process whereas as others have contributed with particular overall insight.
Tipo: Report Palavras-chave: Dairy cattle; Pasture and forage crops; Farming Systems; Beef cattle; Food systems; Pigs; Poultry.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/31701/1/DCArapport093.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Hvordan og hvornår bliver grøn bioraffinering rullet ud i praktisk produktion? Oplæg til en ROADMAP Organic Eprints
Gylling, M..
Aspekter, der har betydning for gennemførelsen af grøn bioraffinering.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Produce chain management.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/35320/1/Roadmap%20Greenbiorefineries_Morten%20Gylling_17-09-2018.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Økologisk græsprotein til økologisk fjerkræproduktion. Markedsanalyse og Roadmap Organic Eprints
Hamann, Karen Thorsted; Gylling, M..
Rapporten har til formål at belyse markedspotentialet for økologisk græsprotein til fodring af økologisk fjerkræ – fortrinsvis høner. Danmark er det centrale marked for rapporten, men der indgår også betragtninger om Sverige, Tyskland og Frankrig for at perspektivere analysen. Økologisk græsprotein er ikke et produkt, der reelt eksisterer i markedet i skrivende stund. Derfor er beregningerne baseret på en række antagelser, som det er anført i rapporten. Markedsrapporten skal ses i sammenhæng med øvrige leverancer fra projektpartnerne i OrganoFinery. Rapporten bygger bl.a. på resultater af forsøg med fodring af fjerkræ udført ved Foulum, udviklingsarbejde for at forbedre fermenteringsteknologien, erfaringer indhentet ved brug af pilotanlæg i Foulum til...
Tipo: Other Palavras-chave: Pasture and forage crops; Farming Systems; Markets and trade; Poultry.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/35208/1/Markedsanalysen%20OrganoFinery%20%20.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Økonomiske vurderinger i forhold til værdikæden for Grøn Bioraffinering Organic Eprints
Dejgaard, J.; Gylling, M..
Nærværende notat vurderer de økonomiske potentialer ved såkaldt Grøn Bioraffinering, det vil sige raffinering af græsprotein til protein, som er fordøjelig for blandt andet svin og fjerkræ. Notatet er udarbejdet som en del af projekterne BioValue (støttet af Innovationsfonden) og OrganoFinery (støttet af Miljø- og Fødevareministeriets Grønt Udviklings- og Demonstrations Program). Beregningerne i notatet bygger dels på publicerede data og dels på data og informationer fra projektpartnere i de to forskningsprojekter. Beregningerne vedrørende bioraffineringen bygger på resultaterne fra Biovalue AP2, proteinfremstilling, og udgør 80 procent af aktiviteten, mens fremskaffelse og håndtering af økologisk biomasse bygger på resultater fra OrganoFinery og udgør 20...
Tipo: Report Palavras-chave: "Organics" in general; Pasture and forage crops.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/33343/2/IFRO_Dokumentation_2018_3.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Økonomiske vurderinger i forhold til værdikæden for Grøn Bioraffinering Organic Eprints
Dejgaard, J.; Gylling, M..
Notatet vurderer de økonomiske potentialer ved Grøn Bioraffinering, dvs. raffinering af græsprotein til protein som er fordøjelig for bl.a. svin og fjerkræ.
Tipo: Data set Palavras-chave: Pasture and forage crops; Production systems; Farming Systems.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/33341/1/%C3%98konomiske%20vurderinger%20i%20forhold%20til%20v%C3%A6rdik%C3%A6den%20for%20Gr%C3%B8n%20Bioraffinering%20150218.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Protein fra græs til en konkurrencedygtig pris Organic Eprints
Gylling, M.; Jensen, Jørgen Dejgaard.
Et økologisk grønt bioraffinaderi er rentabelt med de nugældende priser på græs og på økologisk sojaskrå, viser beregninger på Institut for Ressourceøkonomi på Københavns Universitet
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Feeding and growth; Post harvest management and techniques.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/33284/1/Oe-18-3868-Protein-fra-Graes-Grovvarrenyt_22-2018.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Protein fra græs til en konkurrencedygtig pris Organic Eprints
Gylling, M..
Et økologisk grønt bioraffinaderi er rentabelt med de nugældende priser på græs og på økologisk sojaskrå, viser beregninger på Institut for Ressourceøkonomi på Københavns Universitet
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Farm economics; Feeding and growth.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/33348/1/Oe-18-3868-Protein-fra-Graes-Grovvarrenyt_22-2018.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
”Udlån” af økologiske mælkeproducenters kløvergræs til bioraffinaderier mod betaling Organic Eprints
Gylling, M.; Dejgaard, J..
Nye kalkuler for grønt græs-bioraffinaderi, baseret på data fra BIOVALUE og OrganoFinery samt AUs pilotanlæg på Foulum viser, at et økologisk bioraffinaderi er rentabelt med de nugældende priser på græs og på økologisk sojaprotein.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: "Organics" in general; Pasture and forage crops; Production systems; Farm economics; Food systems.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/33339/1/index.html
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Using Green Biorefinery Technology to Enhance Domestic Self-Sufficiency in Protein Feed Supply – Economic Impacts on Conventional and Organic Farming Organic Eprints
Jensen, Jørgen Dejgaard; Gylling, M..
This paper examines the sector economic consequences of protein extraction for non-ruminant feeding from grass, using green biorefinery conversion technology to increase domestic self-supply of protein. Impacts for conventional and organic farming are analysed in a partial equilibrium model of the Danish farm sector, which enables assessment of distributional effects between different farm types. The analysis suggests that crop production value and feed costs will increase, leading to a net economic loss in the conventional sector and a small gain for organic farming. Some variation across farm types in terms of adoption of biomass production and economic outcomes were found.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Production systems; "Organics" in general; Pasture and forage crops; Farming Systems; Assessment of impacts and risks; Markets and trade.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/31699/1/Jensen%20Gylling%20EAAE%202017.pdf
Registros recuperados: 12
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional