Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 16
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
BLACK POLYPROPYLENE MULCH TEXTILE IN ORGANIC AGRICULTURE Organic Eprints
Dvorak, Petr; Hajšlová, Jana; Hamouz, Karel; Schulzová, Věra; Kuchtova, Perla; Tomasek, Jaroslav.
Black polyethylene mulch is used for weed control in a range of crops under the organic system. The use of black polypropylene mulch is usually restricted to perennial crops. The trial was conducted at Experimental station of Department of Crop Production of the Czech University of Life Science Prague-Uhříněves in Czech Republic. For the experiments were used black polypropylene woven mulch (comparison wit bare soil), two varieties of early potatoes Finka and Katka. Black polypropylene textile was used in potatoes by organic agriculture and it had positive effect on soil temperature (in the depth of 100 mm). Slightly higher soil temperatures under black polypropylene mulch in the vegetation period after planting had favourable influence on earlier stands...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: "Organics" in general; Farming Systems; Knowledge management.
Ano: 2010 URL: http://orgprints.org/20582/1/%C4%8Dl%C3%A1nek_Rumunsko%2C_52_1_116%2D120.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Black polypropylene non-woven textile as mulch in organic farming Organic Eprints
Dvorak, Petr; Hamouz, Karel; Kuchtová, Perla; Tomasek, Jaroslav; Erhartová, Daniela.
Black polypropylene textile was used in potatoes by organic agriculture and it had positive effect on soil temperature (in the depth of 100 mmJ. Slightly higher soil temperatures under black polypropylene mulch in the vegetation oeriod after planting had favourable influence on stands emergence. The water potential depth of250 and also ~vater content have been beneficial for black polypropylene mulch. Signihcantly IO'Ner values the water potentials have been found in the period after planting and at the ofvegetation. Black polyprooylene mulch provided favourable temperatures and soil moisture.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Farming Systems; Crop husbandry.
Ano: 2009 URL: http://orgprints.org/21807/1/QH82149_05_2009.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ecological growing of potatoes with using of grass mulch and black textile mulch Organic Eprints
Dvorak, Petr; Tomasek, Jaroslav; Hamouz, Karel.
The aim of the experiment was to evaluate the effect of different mulch materials on the occurrence of Colorado Potato Beetle, weed biomass and especially on the yield of ware potatoes. The experiment with different types of mulching (grass mulch, black textile mulch, non-mulched control) and 2 varieties (Finka and Katka) was carried out under organic system in 2009. The results showed that the grass mulch was the best mulching material for reaching the highest yield, where an increase of the yield of ware tubers by 6.6 - 7.8 t/ha in comparison with non-mulched control variant was observed. In the experiment the mulching of organic potatoes had a positive effect on a lower activity of an oviposition of Colorado Potato Beetle and a consecutive occurrence...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Farming Systems; Crop husbandry.
Ano: 2010 URL: http://orgprints.org/21800/1/CHOR%20sborn%C3%ADk%20-%20%C4%8Dl%C3%A1nek.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Effect of grass mulch application on tubers size and yield of ware potatoes in organic farming Organic Eprints
Dvorak, Petr; Hamouz, Karel; Kuchtová, Perla; Tomasek, Jaroslav.
The aim of this experiment was to evaluate influence of mulching on the tuber yield and on the number of ware potatoes. In organic farming grass mulch for potatoes was used in 2008. For the experiments different ways of mulching (grass mulch after planting, grass mulch after second hoeing) were used and compared with bare soil (control variant). The results showed that grass mulching had positive effect on the yield of ware potatoes and some of the yield-forming components. The yield of ware potatoes was significantly higher by 9.3 t/ha in comparison with control variant. The highest number of ware potatoes was found out in the variant with grass mulch after planting.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Farming Systems; Crop husbandry.
Ano: 2009 URL: http://orgprints.org/21808/1/QH82149_06_2009.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
GROWING OF THE ORGANIC POTATOES WITH USING OF THE MULCHING MATERIALS Organic Eprints
Dvorak, Petr; Tomasek, Jaroslav; Hamouz, Karel.
Mulching which has become more popular lately is an important way of soil protection in the plant production. Mulching massively reduces soil erosion [DÖRING ET AL., 2005], virus vector in seed potatoes [DÖRING ET AL., 2006] and it may also act as a tool for the control of nitrogen losses by immobilization of post-harvest nitrate [DÖRING ET AL., 2005]. Mulch especially reduces water evaporation from soil and helps to maintain stable soil temperature [JI AND UNGER, 2001; KAR AND KUMAR, 2007]. For that reason, the cover of mulch influences soil moisture as well [BRANT ET AL., 2006]. Next, mulching has a positive effect on the weed density, which has been documented by results of some authors [DÖRING ET AL., 2005; JOHNSON ET AL., 2004; SINKEVIČIENE ET AL.,...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: "Organics" in general; Soil; Knowledge management.
Ano: 2010 URL: http://orgprints.org/20581/1/Dvo%C5%99%C3%A1k_Zeszyty_Probl._CULTIVATION_OF_ORGANIC_POTATOES_WITH_THE_USE.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Influence of grass mulch application on tubers size and yield of ware potatoes Organic Eprints
Dvorak, Petr; Hajslova, Jana; Hamouz, Karel; Schulzová, Věra; Kuchtová, Perla; Tomasek, Jaroslav.
The aim of the experiment was to investigate the effect of grass mulch and the term of its application on the yield and quality of potatoes and weed biomass under organic system. The experiment with 2 varieties of early potatoes (Finka and Katka), 2 row spacings (28 000 and 38 000 tubers per hectare) and 2 terms of grass mulch application (after planting and after second hoeing) was carried out in the Czech Republic in 2008. Results showed that the yield was influenced mostly by mulching (55.9 %), then by variety (39.2 %) and by growth structure (4.9 %). The highest yield was reached in the variant with grass mulch applicated after planting. The yield of this variant increased statistically about 9.3 t/ha in comparison with control variant (bare soil)....
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Farming Systems; Crop husbandry.
Ano: 2009 URL: http://orgprints.org/21796/1/%C4%8Dl%C3%A1nek%20Rumunsko%20gras%20mulch%2052%201%20121-125.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Kapitola 6. Brambory (Solanum tuberosum L.) Organic Eprints
Dvorak, Petr; Tomasek, Jaroslav; Hamouz, Karel.
In the area of potato production, targeted research solving concrete and actual problems of potato producers runs on Czech University of Life Sciences in Prague. In the last few years, we were focused on the production of new potatoes designated for early harvest, and we were focused on capitalization of yielding and qualitative characteristics of colored potato variety. These findings were further utilized and transferred to the system of organic farming. Firstly, we watched the influence of organic farming on yield and quality of tubers. Ecological ways of cultivation had strong negative influences on yield (decrease of 36%). From qualitative characteristics, organic farming increased the content of polyphenols by 10.2%, decreased the content of nitrates...
Tipo: Book chapter Palavras-chave: Production systems; Soil quality; Weed management.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/29447/1/6%20Brambory.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Mulč v pěstitelské technologii ekologicky pěstovaných brambor Organic Eprints
Dvorak, Petr; Hamouz, Karel; Hajslova, Jana; Schulzová, Věra; Tomasek, Jaroslav; Kuchtová, Perla.
Mulčování je přirozený přírodní proces, který se člověk naučil napodobit a stala se z něj uznávaná a účinná ochrana zemědělských plodin. Mulčem bývá většinou organický materiál, kterým pokrýváme povrch půdy v určité vrstvě. Použití mulče u ekologicky pěstovaných brambor mělo pozitivní vliv na nižší aktivitu kladení vajíček a následný výskyt larev mandelinky bramborové u rostlinného mulče, na nižší zaplevelení u černé mulčovací textilie, na zvýšení výnosu konzumních hlíz o 6,7 až 7,7 t/ha při použití rostlinného mulče (v porovnání s nemulčovanou kontrolou), trend ke zlepšení obsahu vitamínu C a kyseliny chlorogenové u hlíz pěstovaných pod mulčovací textilií a rostlinným mulčem.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Farming Systems; Crop husbandry.
Ano: 2009 URL: http://orgprints.org/21803/1/QH82149_01_2009.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ověřený postup v ochraně půdy a porostů brambor Organic Eprints
Dvorak, Petr; Tomasek, Jaroslav; Hamouz, Karel; Cimr, Jiří.
Z pohledu ochrany trochu zapomínáme chránit to nejcennější a to je půda. Ekonomický trend nás často tlačí si plně neuvědomovat souvislosti, které naši předci znali a ctili. Mám na mysli především péči a ochranu půdy jako základního výrobního prostředku (řečeno v ekonomickém slangu). Tento příspěvek se snaží představit další efektivní postupy, které nadnárodní chemické koncerny nenabízí. Pro brambory a další širokořádkové plodiny z pohledu ochrany půdy je jejich pěstování upraveno např. standardem GAEC 2. V návaznosti na to uvádíme možnosti úpravy pěstitelské technologie a to využití hrázkování či mulčování. Právě aplikací vhodných mulčovacích materiálů jsme se zabývali posledních pět let a souhrnné výsledky jsou k dispozici pro vás pěstitele v tomto...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Farming Systems; Crop husbandry.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/22419/1/Str%C3%A1nky%20z%20Sbornik_INTENZIFIKACE%20ROSTLINN%C3%89%20V%C3%9DROBY%20A%20TRENDY%20P%C4%9ASTITELSK%C3%9DCH%20.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Potatoes (Solanum tuberosum L.) Organic Eprints
Dvorak, Petr; Tomasek, Jaroslav; Hamouz, Karel; Jedličková, Michaela.
In the area of potato production, targeted research solving concrete and actual problems of potato producers runs on Czech University of Life Sciences in Prague. In the last few years, we were focused on the production of new potatoes designated for early harvest, and we were focused on capitalization of yielding and qualitative characteristics of colored potato variety. These findings were further utilized and transferred to the system of organic farming. Firstly, we watched the influence of organic farming on yield and quality of tubers. Ecological ways of cultivation had strong negative influences on yield (decrease of 36%). From qualitative characteristics, organic farming increased the content of polyphenols by 10.2%, decreased the content of nitrates...
Tipo: Book chapter Palavras-chave: Production systems.
Ano: 2016 URL: http://orgprints.org/29894/1/49239.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Povrchové mulčování brambor v různých půdně-klimatických podmínkách Organic Eprints
Dvorak, Petr; Hamouz, Karel; Tomasek, Jaroslav.
Cílem tohoto pokusu bylo zhodnotit vliv různých mulčovacích materiálů (travního mulče a mulčovací textilie) při pěstování brambor na výnos, počet konzumních hlíz a na velikostní zastoupení hlíz pod trsem v rozdílných půdně-klimatických podmínkách. Výsledky prokázaly pozitivní vliv travního mulče na výnos konzumních hlíz a na některé výnosové prvky porostu brambor, a to na obou stanovištích (řepařské i bramborářské výrobní oblasti).
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Farming Systems; Crop husbandry.
Ano: 2009 URL: http://orgprints.org/21804/1/QH82149_02_2009.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Reply of mulch systems on weeds and yield components in potatoes Organic Eprints
Dvorak, Petr; Tomasek, Jaroslav; Hamouz, Karel; Kuchtova, Perla.
Surface mulch is an important factor of soil protection technology in the cultivation of potatoes. Presented herein are the results of three years (2009–2011) of field trials at two sites (Leškovice and Uhříněves), where two cultivars (Finka and Katka) were grown. Three mulching treatments (grass mulch after planting, grass mulch before germination and black polypropylene mulch textile) were used in the study. The weight of marketable tubers (tuber over 40 mm) and tuber size distribution were influenced significantly by mulching. The application of grass mulch on surface of the row ensured a 20.5–24.8% increase of weight of marketable tubers and higher occurrence of tubers over 56 mm (resp. tubers 56–60 mm and over 60 mm). There was no consistent effect of...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Production systems; Soil; Weed management.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/29446/1/Dvo%C5%99%C3%A1k%20final%20version.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Vliv povrchového mulčování na teplotu půdy a výnos konzumních brambor Organic Eprints
Dvorak, Petr; Hamouz, Karel; Tomasek, Jaroslav.
V roce 2009 byly na dvou lokalitách (v Leškovicích a v Praze-Uhříněvsi) založeny pokusy s aplikací dvou rozdílných mulčovacích materiálů (travního mulče a mulčovací textilie). Během vegetace byly v porostu u dvou odrůd brambor sledovány teplota a sací tlaky půdy, teplota a vlhkost vzduchu. Po sklizni byly zjišťovány výnosy hlíz. Výsledky prokázaly, že půdní-mikroklimatické podmínky daných stanovišť byly ovlivněny použitým mulčovacím materiálem, který ve výsledku ovlivnil i konečný výnos konzumních hlíz. Hlavním faktorem, který rozhodoval o vhodnosti použití mulčovacího materiálu na daném stanovišti, bylo zajištění optimální vlhkosti a teploty půdy pro růst bramborových hlíz. Na chladnějším a srážkově bohatším stanovišti v Leškovicích (bramborářská výrobní...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Farming Systems; Crop husbandry.
Ano: 2010 URL: http://orgprints.org/21798/1/Dvo%C5%99%C3%A1k%20-%20Stresy%202010%20ISBN978-80-7427-024-6.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Vliv povrchového mulčování na velikost a výnos brambor v ekologickém zemědělství Organic Eprints
Dvorak, Petr; Hamouz, Karel; Kuchtová, Perla; Tomasek, Jaroslav.
Cílem tohoto pokusu bylo zhodnotit vliv travního mulče a termínu jeho aplikace na výnos a počet konzumních hlíz a na velikostní zastoupení hlíz pod trsem. V roce 2008 byl travní mulč aplikován na hrůbky brambor zaloţené v ekologickém způsobu hospodaření. V pokusu byly srovnávány dvě varianty s různými termíny aplikace travního mulče (aplikace po výsadbě a po druhém plečkování) a porovnávány s kontrolní variantou bez mulčování (mechanicky ošetřovanou). Výsledky prokázaly pozitivní vliv travního mulče na výnos konzumních hlíz a některé výnosové prvky porostu brambor. Výnos konzumních hlíz byl v porovnání s nemulčovanou variantou statisticky průkazně vyšší o 9,3 t/ha. Nejvyšší počet konzumních hlíz byl zjištěn u varianty, kde byl travní mulč aplikován po...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Farming Systems; Crop husbandry.
Ano: 2009 URL: http://orgprints.org/21805/1/QH82149_03_2009.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Začlenění systému povrchového mulčování do technologie pěstování brambor Organic Eprints
Dvorak, Petr; Tomasek, Jaroslav; Hamouz, Karel; Micak, Libor.
Předkládaná interpretace výsledků výzkumu získaných na základě víceletých polních pokusů přináší návody a zkušenosti o využití povrchového mulčování u brambor. Na základě dostupných informací a nynějších možností využití mulčovacích prostředků byly do pokusů vybrány alternativy, které lze bez větší problémů začlenit mezi agrotechnická opatření při pěstování brambor. A to s možností lokální aplikace (s cílem zmírnit vodní erozi, a tím i degradaci půdy) či plošné aplikace, která přináší i další významné benefity zejména do podmínek (systému hospodaření), kde je omezeno např. použití herbicidů či insekticidů. Např. v systému ekologického hospodaření pro regulaci plevelů či mandelinky bramborové, a také pro regulaci teplotních a vláhových podmínek v porostu a...
Tipo: Book Palavras-chave: Soil tillage; Weed management.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/23216/1/Metodika%20mul%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_new.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Černá netkaná textilie při pěstování brambor Organic Eprints
Dvorak, Petr; Hamouz, Karel; Kuchtová, Perla; Tomasek, Jaroslav.
Použití černé polypropylenové textilie při pěstování brambor v ekologickém zemědělství mělo pozitivní vliv na teplotu půdy (v hloubce 100 mm). Mírně vyšší teplota půdy pod černou polypropylenovou textilií po výsadbě ovlivnila rychlejší vzejití rostlin. Pod polypropylenovou textilii byly také zjištěny nižší sací tlaky půdy (v hloubce 250 mm), což odpovídá vyššímu množství vody v půdě. Statisticky průkazně nižší hodnoty sacích tlaků pod textilií byly zjištěny po výsadbě a na konci vegetace. Použití černé polypropylenové textilie pozitivně ovlivnilo teplotu a vlhkost půdy.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Farming Systems; Crop husbandry.
Ano: 2009 URL: http://orgprints.org/21802/1/QH82149_00_2009.pdf
Registros recuperados: 16
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional