Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: 

RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 26
Primeira ... 12 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Afgrøde- og afrealfordeling for økologiske afgrøder i Danmark i prioden 2000-2006 Organic Eprints
Hansen, Jesper.
På baggrund af de årlige indberetninger til Plantedirektoratet er udarbejdet forskellige grafiske oversigter over anvendelsen af det økologiske areal i Danmark. Arealet med korn og bælgsæd til modenhed er faldet fra ca. 66.000 ha i 2002 til 41.000 ha i 2007.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Crop husbandry; Denmark.
Ano: 2007 URL: http://orgprints.org/27537/6/27537.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Artsvalg i vintersæd Organic Eprints
Hansen, Jesper.
Forsøg med sammenligning af vintersædsarterne er i 2006 bl.a. udført af vores samarbejdspartner omkring nyhedbrevene på Djursland. Da vi ikke selv har haft dette forsøg i år er nogle af årets erfaringer med vintersædsarterne hentet derfra. Det gælder især for vinterhavre. Vinterhavre er en spændende nyhed i økologisk afprøvning herhjemme. De øvrige arter i forsøgene er almindelig rug, hybridrug, i blanding med almindelig rug, (forhold 9 : 1), hvede, triticale og spelt.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Denmark.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/27558/6/27558.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Dyrkning af sojabønner i Danmark Organic Eprints
Hansen, Jesper.
Økologiske sojabønner fra danske marker er en mulighed - Pressemeddelelse af Janne Hansen, Aarhus Universitet i videnskab.dk den 7. juli 2010. Ovenstående citat var udgivet i forbindelse med en præsentation at de sidste nye resultater med dyrkning af soja i et projekt der hedder "Dansk, økologisk dyrkning af sojabønner til fødevare- og foderformål", som ledes af forskere fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet i samarbejde med Naturli’ Foods A/S og Videncenter for Landbrug med støtte fra Fødevareministeriet.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2010 URL: http://orgprints.org/27454/6/27454.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Dyrkningssikre bælgplanter Organic Eprints
Hansen, Jesper.
Hvordan minimeres risikoen ved at dyrke bælgsæd? De fleste, de har dyrket enten hestebønner, ærter eller lupiner, har vel oplevet at det er gået galt med afgrøden. For at indsamle erfaringer på dette område blev der i 2010 anlagt to forsøg med forskellige bælgsædsarter og -sorter.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/27425/6/27425.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Erfaringer med biogasgødning - holder den hvad den lover? Organic Eprints
Hansen, Jesper.
For økologiske landmænd er der fornuft i at kigge nærmere på biogasproduktion, da udfordringen for mange – især planteavlere - er, at de har brug for økologisk gødning for at få tilstrækkeligt høje udbytter og tilfredsstillende kvaliteter.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Farm nutrient management.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/27262/6/27262.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Frømarkedet Organic Eprints
Hansen, Jesper.
Det har altid været god "politik" at sprede sine investeringer, så man bliver mindre sårbar, hvis noget skulle gå galt. Dette gælder ikke mindst i økologisk landbrugsproduktion. Vi husker vel alle 2009 for det år, hvor gulrusten tog vintertriticalen. Andre har oplevet et (eller flere) år hvor lusene tog ærterne og/eller hestebønnerne eller at rapsjordlopperne rendte med rapsen osv. Derfor bør man ikke satse ensidigt på få afgrøder i sit sædskifte.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Markets and trade.
Ano: 2010 URL: http://orgprints.org/27459/6/27459.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Gasbrænding af ukrudt i majs Organic Eprints
Hansen, Jesper.
Dyrkning af silomajs til malkekøer er blevet utrolig udbredt hos de økologiske mælkeproducenter. I forhold til dyrkning af kløvergræs og korn er der dog to store problemer at slås med i den økologiske majsdyrkning. Det ene problem er kragefugle, som kan gøre stor skade på nyfremspirede majsmarker. Selv om landmændene forsøger at begrænse skaderne fra fuglene, står dette problem desværre ikke umiddelbart foran en løsning, så længe der ikke gøres noget alvorligt ved den stærkt stigende bestand af især råger.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Weed management.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/27561/6/27561.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Gør "vold" mod bladlusene Organic Eprints
Hansen, Jesper; Korsgaard, Maren.
Antallet af jorddiger i Danmark er faldet meget, i takt med at markerne er blevet større. Store marker er praktiske, men den store afstand til uforstyrrede områder forringer chancerne for en god bestand af nyttedyr som rovbiller, mariehøns og edderkopper. Netop de arter har brug for græs eller høje urter som gemmested eller til overvintring. Efter et ”luseår” som 2008 burde man være topmotiveret for at gøre noget for nytteinsekterne, og der er flere måder at hjælpe dem på.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2008 URL: http://orgprints.org/27498/6/27498.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Hvad må konventionel gylle koste? Organic Eprints
Hansen, Jesper.
Ikke noget eller ikke for meget vil det mest nærliggende svar vel være for de fleste økologiske planteavleres vedkommende. For den konventionelle husdyrproducents vedkommende vil svaret formentlig være lige det modsatte. - nemlig at han sidder på en guldgrube. Alle svar kan på den ene side være fuldstændigt rigtige, men de kan på den anden side også være helt forkerte. Jeg vil i det efterfølgende prøve at forklare hvad jeg mener med ovenstående tvetydige svar på spørgsmålet i overskriften.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Composting and manuring; Markets and trade; Farm nutrient management.
Ano: 2008 URL: http://orgprints.org/27506/6/27506.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Hvorfor bøvler vi med gulrust - og hvordan kan vi undgå det? Organic Eprints
Hansen, Jesper.
Gulrust forekommer de fleste år i Danmark, og med års mellemrum opstår der epidemier, som kan mere end halvere kornudbyttet og forringe høstens kvalitet for den enkelte landmand. Alle kan vel huske 2009, hvor næsten al vintertriticale i Danmark blev ødelagt. Problemet er ikke blevet mindre af, at der er opstået såkaldte aggressive racer af rust, som udvikler sig hurtigere og voldsommere, end vi har kendt til tidligere - det gælder også under varme og relativt tørre forhold. Hvordan kan det gå så galt på så kort tid?
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/27268/6/27268.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Kløver i gyllen Organic Eprints
Hansen, Jesper.
En begrænsende faktor for højere udbytter hos mange økologiske planteavlere er mangel på næringsstoffer – primært kvælstof. Forsyning med kvælstof kan selvfølgelig ske vha. efterafgrøder, helårs grøngødning og bælgsæd, samt fortsat mulighed for at anvende konventionel husdyrgødning.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Nutrient turnover; Farm nutrient management.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/27270/6/27270.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Palaeoceanographic reconstruction of surface-ocean changes in the southern Norwegian Sea for the last ~130,000 years based on diatoms and with comparison to foraminiferal records ArchiMer
Hoff, Ulrike; Rasmussen, Tine L.; Meyer, Hanno; Koc, Nalan; Hansen, Jesper.
Fossil marine diatom assemblages in a sediment core from the central northern Faroe slope in the Norwegian Sea were used to reconstruct palaeoceanographic changes in the surface water mixed layer from the last similar to 130,000 years (Marine Isotope Stage (MIS) 6/5 transition to MIS 1 (including the Eemian and Holocene interglacials) and to compare the results with previously published results on planktic foraminifera representing the subsurface conditions of the thermocline. Diatom floras from MIS 5 of the Nordic seas have rarely been studied in detail before and never the entire period from pre-Eemian to present. The composition of diatom species together with maxima in absolute abundance of diatoms, indicate two periods of warmer sea surface...
Tipo: Text Palavras-chave: Atlantic water; Marine isotope stages (MIS); Eemian; Holocene; Faroe Islands; Nordic seas.
Ano: 2019 URL: https://archimer.ifremer.fr/doc/00504/61586/65893.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Rækkedyrkning herunder erfaringer/forsøg med Cameleon Organic Eprints
Hansen, Jesper.
Mange har nu været i gang med økologisk planteavl i 12-15 år. Efter nogle nemme år de første 3-4 år oplevede mange, at rodukrudtet skulle tages alvorligt. Fra at have nogle få enkeltstående tidsler, var der "pludselig" meget store og i nogle tilfælde sammenhængende tidselkolonier. Ofte hang det sammen med dårligt udviklede efterafgrøder, som betød at rodukrudtet fik alt for gode betingelser for at udvikle sig i efteråret. Hvis marken med tidsler så oven i købet blev vinterpløjet, kunne man være helt sikker på, at omfanget af tidsler ville eksplodere i den efterfølgende afgrøde.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Buildings and machinery; Weed management.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/27052/6/27052.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Såtid i havre Organic Eprints
Hansen, Jesper.
Det har altid været kendt at såtidspunktet har stor betydning for udbyttet i kornafgrøderne. Sen såning medfører alt andet lige lavere udbytte. I økologisk dyrkning anbefaler vi normalt at så lidt senere end vores konventionelle kolleger. Ved at udskyde såningen opnås en højere jordtemperatur, hvilket giver en hurtigere fremspiring og dermed bedre konkurrenceevne over for ukrudtet.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2009 URL: http://orgprints.org/27484/7/27484.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Sjælland Organic Eprints
Hansen, Jesper.
Demonstrationsarealet er på cirka 2,5 hektar og er placeret på en økologisk mark på Midtssjælland. Arealet har været omlagt til økologisk drift siden 2002. I perioden 2002 til og med 2005 har der ikke været tilført nogen form for gødning til arealet. Arealet var således særdeles velegnet til sammenlignende dyrkningsforsøg med og uden tilførsel af husdyrgødning. Der er desuden et højt tryk af korsblomstret ukrudt og begyndende problemer med rodukrudt.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Production systems Crop health; Quality; Protection Denmark.
Ano: 2007 URL: http://orgprints.org/27547/6/27547.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Skal frø m ed i markplanen? Organic Eprints
Hansen, Jesper.
Det har altid været god "politik" at sprede sine investeringer, så man bliver mindre sårbar, hvis noget skulle gå galt. Dette gælder ikke mindst i økologisk landbrugsproduktion.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Farm economics Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/27435/6/27435.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ukrudtskonkurrence i ærter Organic Eprints
Hansen, Jesper.
Et af de største problemer ved dyrkning af ærter er deres manglende evne til at konkurrere mod ukrudt. Konkurrenceevnen kan forbedres ved at dyrke dem i blanding med korn. For at belyse effekten af dette er der de sidste tre år udført landsforsøg med ærters konkurrenceevne.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Crop combinations and interactions Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/27443/6/27443.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Vårbygsorter med potentiale Organic Eprints
Hansen, Jesper.
Udbytterne i vårbyg overraskede positivt i 2013, flere økologer på Sjælland melder om udbytter på over 50 hkg. I 2013 har de anvendte sorter vist, at under de rette forhold er der stort udbyttepotentiale i de sorter der findes på markedet, særligt Evergreen.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Breeding; Genetics and propagation Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/27060/6/27060.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Vårhvede Organic Eprints
Hansen, Jesper.
Vårhvede har i flere år været ”glemt” i beretningen, sidst den blev omtalt var i 2010, hvor det blev konkluderet at udvalget var for lille. I 2013 forventes mindst 7 nye og gamle sorter på firmaernes vårsædsprogram. Større udvalg må betragtes som en positiv udvikling for de økologer, der dyrker vårhvede.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Breeding; Genetics and propagation Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/27277/6/27277.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Vinterbælgsæd Organic Eprints
Hansen, Jesper.
I forsøget på at finde frem til måder at producere protein i Danmark er fokus blevet vendt mod vinterbælgsædsarterne vinterhestebønne, vinterærter og vinterlupin. Den umiddelbare fordel ved dyrkning af disse kan være en tidligere udvikling i foråret og forsommeren. Det vil forhåbentlig betyde mindre risiko for betydende skadevirkning som følge af luseangreb. Luseangreb er ofte det helt store problem i vårarterne inden for hestebønne og ærter. Den første opgave bliver at finde sorter, der kan overvintre under danske forhold.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Production systems; Farm nutrient management.
Ano: 2010 URL: http://orgprints.org/27466/6/27466.pdf
Registros recuperados: 26
Primeira ... 12 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional