Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: 

RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 91
Primeira ... 12345 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Annual maize and perennial grass-clover strip cropping to produce biomass for bioenergy – within an organic farming approach Organic Eprints
Hauggaard-Nielsen, Henrik; Johansen, Anders; Carter, Mette S.; Ambus, Per; Jensen, Erik Steen.
A field experiment was carried out including alternating perennial ryegrass (Lolium perenne L.) – clover (Trifolium repens + Trifolium pretense L.) pasture mix with annual maize (Zea mays L.). Maize was established after soil incorporation of a 1st-year grass-clover in a 6-m wide strip, whereas grass-clover was established without incorporating the 1st-year grass-clover in an equivalent 6-m wide strip. This resulted in an early interspecific competitive advantage for the perennial strip and when growing maize in close proximity to grass-clover total dry matter production was reduced with about 50% compared to >150 cm distance. However, it was partly compensated by greater yields by especially the 50-100 cm harvest. In contrast there was no significant...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: "Organics" in general Crop combinations and interactions Composting and manuring Recycling; Balancing and resource management Farm nutrient management.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/20914/7/20914.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Arealet med frøbælgplanter bør øges Organic Eprints
Hauggaard-Nielsen, Henrik; Jørnsgaard, Bjarne; Jensen, Erik Steen.
Et igangværende samarbejdsprojekt mellem Landbohøjskolen, Danmarks JordbrugsForskning og Risø , finansieret af FØJO (Forskningscenter for Økologisk Jordbrug), tager afsæt i at forøge produktionen af protein og kornafgrøder i det økologiske jordbrug for at blive i stand til at dække et stigende behov for fodermidler til specielt svin og fjerkræ. I henhold til nye EU regler skal alle fodermidler desuden være økologisk producerede, dvs. også fri for gensplejsede organismer, fra 2005. Denne forskning anses ikke kun at være relevant for Økologisk Jordbrug, men i høj grad også de konventionelle landbrugssystemer, specielt fordi debatten om import af soja forventes at fortsætte.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Markets and trade.
Ano: 2002 URL: http://orgprints.org/101/1/landsbladet.bmp
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Artsblandinger, udlægsår og eftervirkning Organic Eprints
Hauggaard-Nielsen, Henrik.
Feltdage ved økologiske forsøgsarealer den 17. - 19. juni 2002 I regi af forskningsprogrammet FØJO II er der blevet mulighed for at tilbyde nogle kursusforløb, hvor de økologiske sædskiftearealer er i fokus. Den 17. – 19. juni 2002 udbydes det første forløb, som gennemføres ved Jyndevad Forsøgsstation i Sønderjylland – og programmet er nu klar. De kommende år vil der blive tilbudt lignende forløb ved de øvrige sædskiftearealer, der ligger på andre jordtyper i Foulum, Årslev, Flakkebjerg og Holeby. Ved Feltdagene vil der blive lagt særligt vægt på at observere og diskutere plantevæksten i de forskellige forsøgsparceller og sædskifter. Desuden vil de hidtidige resultater og registreringer fra arealerne og de aktuelle forskningsprojekter fra Jyndevad og...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2002 URL: http://orgprints.org/112/1/jundevad190602.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bioethanol - fremtidens energi? Organic Eprints
Hauggaard-Nielsen, Henrik.
Nye energiløsninger og herunder alternative brændstoffer beror på forskning og udvikling, og dermed usikkerheder og risici for investorer og øvrige aktører. Men det er vigtigt at pointere, at udviklingen af biobrændstofteknologier bør betragtes som gennembrud for øget brug af biomasse til energiformål og materialer. Biobrændstofferne er blot nogle af de første produkter der kan afsættes kommercielt, og i et vist omfang. Betydelige mængder af landbrugets halmressourcer afsættes allerede i dag til kraftvarmeværker bl.a. som følge af biomasseaftalen der tilskynder kraftvarmeværker at øge anvendelsen af biomasse. På nuværende tidspunkt betragtes halm som den mest tilgængelige og mest håndterlige biomasseressource som landbruget stiller til rådighed for...
Tipo: Teaching resource Palavras-chave: Crop husbandry; Food systems; Environmental aspects; Farm nutrient management.
Ano: 2007 URL: http://orgprints.org/18970/4/18970.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Biogasproduktionens effekter på parasitter, ukrudtsfrø og jordens mikroorganismer Organic Eprints
Johansen, Anders; Carter, Mette S.; Hauggaard-Nielsen, Henrik; Nielsen, Henrik Bangsø; Andreasen, Christian; Hansen, Christian M.; Carlsgart, Josefine; Roepstorff, Allan.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Soil quality; Nutrient turnover; Health and welfare.
Ano: 2010 URL: http://orgprints.org/18902/4/18902.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Biomass and bioenergy in organic farming systems - The BioConcens project. Organic Eprints
Hauggaard-Nielsen, Henrik.
The production of bioenergy from local biological resources and the maintenance of soil fertility seem to have been opposing aims in organic agriculture (OA). It is however, important to reduce the reliance on fossil fuels and decrease greenhouse gas emissions in OA, especially in the context of enhanced integrity of OA. This interdisciplinary project aims at developing new methods and processes for co-production of bio-ethanol, biogas and animal feed based on resources from OA and associated food processing and suggests the outline of a medium-sized plant for co-production of biogas, bioethanol, and animal feed. The project will also design and test a new cropping system for biomass production to be used for bioenergy, while at the same time safeguarding...
Tipo: Teaching resource Palavras-chave: "Organics" in general; Crop combinations and interactions; Food systems; Farm nutrient management.
Ano: 2007 URL: http://orgprints.org/18972/4/18972.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Biomass production, symbiotic nitrogen fixation and inorganic N use in dual and tri-component annual intercrops Organic Eprints
Andersen, Mette Klindt; Hauggaard-Nielsen, Henrik; Ambus, Per; Jensen, Erik Steen.
The interspecific complementary and competitive interactions between pea (Pisum sativum L.), barley (Hordeum vulgare L.) and oilseed rape (Brassica napus L.), grown as dual and tri-component intercrops were assessed in a field study in Denmark. Total biomass production and N use at two levels of N fertilisation (0.5 and 4.0 g N/m2), were measured at five harvests throughout a growing season. All intercrops displayed land equivalent ratio values close to or exceeding unity, indicating complementary use of growth resources. Whereas both rape and barley responded positively to increased N fertilisation, irrespective of whether they were grown as sole- or intercrops, pea was strongly suppressed when grown in intercrop. Of the three crops barley was the...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Nutrient turnover; Crop combinations and interactions.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/6002/1/MKA.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Blandingsafgrøder giver gevinst Organic Eprints
Knudsen, Marie Trydeman; Hauggaard-Nielsen, Henrik; Jensen, Erik Steen.
Bebre udnyttelse af kvælstof, mindre ukrudtsbekæmpelse og højere proteinprocent i kornet er nogle af gevinsterne, når frøbælgplanter dyrkes sammen med byg.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2002 URL: http://orgprints.org/1354/1/Blandingsafg.htm
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Blandingsafgrøder med korn og bølgsæd – erfaringer og nye udfordringer Organic Eprints
Hauggaard-Nielsen, Henrik.
Temaaften og markvandring om Dyrkning af proteinafgrøder Tirsdag den 6. august kl. 19.00 på Rugballegård 19.00-20.40 Markvandring 19.00-19.20 Velkomst og indledning ved Morten Priesholm, Økologisk Landsforening 19.20-20.40 Markvandring ved Frank Oudshoorn, Rugballegård Forsøg og marker med proteinafgrøder på Rugballegård - Raps - Lupiner - Ærter - Blandinger med korn og bælgsæd - Quinoa - Soja - Kornsorter med højt proteinindhold 20.40-21.45: Temamøde om proteinafgrøder Dyrkning af lupiner: Sortsvalg, sygdomme, samdyrkning med korn Bjarne Jørnsgård, forsker på Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole Blandingsafgrøder med korn og bælgsæd: Effekt på ukrudt, sygdomme, skadedyr og udbytte Henrik Hauggaard-Nielsen, forsker...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2002 URL: http://orgprints.org/102/1/Rugballe060802.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Blandingsafgrøder og deres bidrag til bæredygtig planteproduktion Organic Eprints
Hauggaard-Nielsen, Henrik.
Der bliver stillet stadig større krav til den økologiske fodring. En større og større del af foderrationen skal være økologisk. Det betyder, at økologiske landmænd har brug for nye fodermidler med et højt og særlig værdifuldt indhold af proteiner. For danske planteavlere er det derfor en udfordring at kunne levere økologiske proteinafgrøder. Hvorfor importerer råvarerne til en dansk økologisk produktion, hvis vi selv kan dyrke dem herhjemme? Hvad ved vi i dag? Hvad er status? Og hvad skal der satses på i vækstsæsonen 2003?
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2002 URL: http://orgprints.org/1367/1/171202_2.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Blandingsforhold ved samdyrkning af hvede og ærter Organic Eprints
Hauggaard-Nielsen, Henrik.
Thematic day arranged by the Danish National Organic Union (Økologisk Landsforening) inviting 20 participants (researchers, advisors and farmers) involved in specifying the final objectives and field protocols for the project "Produktion af kvalitetshvede ved samdyrkning med bælgsæd".
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Crop combinations and interactions.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/3126/1/Blandingsforhold_ved_samdyrkning_af_hvede.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Blandsæd – bland afgrøderne og høst fordele Organic Eprints
Hauggaard-Nielsen, Henrik.
Internt møde for salgskonsulenter arrangeret af DLG-Økologi
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Crop combinations and interactions Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2002 URL: http://orgprints.org/117/1/DLG.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Cereal-grain legume intercropping in organic farming - a Danish survey Organic Eprints
Knudsen, Marie Trydeman; Hauggaard-Nielsen, Henrik; Jensen, Erik Steen.
Danish farmers' experiences with cereal-legume intercropping were investigated in a survey. The survey showed the most commonly used mixture and farmers' strategies and experiences with intercropping among other issues. Furthermore, the survey was shown valuable to target future research strategies.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Production systems Farm nutrient management.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/9339/1/Knudsen_et_al._(2004)_Cereal%2Dgrain_legume_intercropping_in_organic_farming_%2D_a_Danish_survey.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Comparison of interspecific competition and N use in pea–barley, faba bean–barley and lupin–barley intercrops grown at two temperate locations Organic Eprints
Knudsen, Marie Trydeman; Hauggaard-Nielsen, Henrik; Joernsgaard, Bjarne; Jensen, Erik Steen.
Mixed intercropping of spring barley (Hordeum vulgare L.) with field pea (Pisum sativum L.), faba bean (Vicia faba var. minor L.) or narrow-leafed lupin (Lupinus angustifolius L.) was compared to sole cropping in two field experiments at different locations, on a sandy loam soil and a sandy soil, in Denmark in 2001. Grain legumes were dominant in intercrops on the sandy loam soil, except for lupin, whereas barley was dominant in intercrops on the sandy soil site. Combined intercrop grain yields were comparable to grain yields of the respective sole cropped grain legume or sole cropped, fertilized barley on each soil site. On the sandy loam soil, pea-barley and faba bean-barley intercrops increased the proportion of plant N derived from N2 fixation in...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Crop combinations and interactions.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/4049/1/4049.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Competitive ability of grain legume-barley intercrops towards volunteer crops and weeds Organic Eprints
Hauggaard-Nielsen, Henrik; Tranberg Nikolajsen, Jacob; Steen Jensen, Erik.
Field pea (Pisum sativum L.) and blue lupin (Lupinus angustifolius L.) were either sole cropped or inter-cropped with barley (Hordeum vulgare L.) at two levels of nitrogen application to determine the effects of interspecific interaction in an intercrop and nitro-gen fertility on competitive ability towards volunteer crops - exemplified by red clover (Trifolium pratense). The dynamically change of competitive ability by intercropped species over time was shown to be im-portant in order to reduce opportunities for growth of volunteer crops and weeds
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Crop combinations and interactions.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/7474/1/Volonteer_pb_lb_proced_v4.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Consequences of agro-biofuel production for greenhouse gas emissions Organic Eprints
Carter, Mette S.; Hauggaard-Nielsen, Henrik; Johansen, Anders; Ambus, Per.
Currently CO2 from fossil fuel combustion accounts for 57% of the global greenhouse gas emissions, whereas the strong greenhouse gases nitrous oxide (N2O) and methane (CH4) contribute with 8% and 14%, respectively (IPCC, 2007). Agricultural activity is the dominant source of N2O, which is mainly associated with the use of nitrogen based fertilizers in agricultural production. Replacing fossil fuel-derived energy by biomass-derived energy is commonly and with increasing emphasis proposed as a mean to mitigate the CO2 emissions. However, a recent analysis of global emission data proposes that accelerated emissions of N2O associated with the production of biomass for bio-fuel purposes will outweigh the avoided emissions of fossil fuel-derived CO2 (Crutzen et...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Nutrient turnover Recycling; Balancing and resource management Air and water emissions Composting and manuring.
Ano: 2009 URL: http://orgprints.org/16179/1/16179.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Consequences of field N2O emissions for the environmental sustainability of plant-based biofuels produced within an organic farming system Organic Eprints
Carter, Mette S.; Hauggaard-Nielsen, Henrik; Heiske, Stefan; Jensen, Morten; Thomsen, Sune T.; Schmidt, Jens Ejbye; Johansen, Anders; Ambus, Per.
One way of reducing the emissions of fossil fuel-derived carbon dioxide (CO2) is to replace fossil fuels with biofuels produced from agricultural biomasses or residuals. However, cultivation of soils results in emission of other greenhouse gasses (GHGs), especially nitrous oxide (N2O). Previous studies showed that field emissions of N2O may contribute significantly to total GHG emissions during biofuel production. Furthermore, N2O may counterbalance a considerable part of the global warming reduction, which is achieved by fossil fuel displacement. In the present study, we related measured field emissions of N2O to the reduction in fossil fuel-derived CO2, which was obtained when agricultural biomasses were used for biofuel production. The analysis included...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Pasture and forage crops Cereals; Pulses and oilseeds Nutrient turnover Air and water emissions.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/20905/10/20905.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Dansk Landbrug som leverandør af energi og konverteringsteknologier - omkostninger for jorden? Organic Eprints
Hauggaard-Nielsen, Henrik.
Bioenergi betragtes som en af de bedste muligheder for på kort sigt at substituere fossile brændsler og reducere udledning af de menneskeskabte drivhusgasser. Det forventes, at landbrugssektoren vil komme til at spille en stadig større rolle for forsyning af samfundets med biomasseressourcer til disse formål. Biobrændstoffer, fremstillet ud fra hele eller dele af diverse landbrugsafgrøder og -biprodukter kan være direkte erstatningsprodukter for transportsektorens nuværende forbrug af fossile brændstoffer. Priserne på konventionelle fossile brændstoffer (f.eks. benzin og dieselolie) er op til tredoblet inden for de seneste 4 år. Forsyningssikkerheden med hensyn til brændstoffer spiller også en stadig større rolle i europæisk og international politik....
Tipo: Teaching resource Palavras-chave: Recycling; Balancing and resource management Biodiversity and ecosystem services Farm nutrient management.
Ano: 2007 URL: http://orgprints.org/18973/4/18973.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Decomposition of white clover (Trifolium repens) and ryegrass (Lolium perenne) components: C and N dynamics simulated with the DAISY soil organic matter submodel Organic Eprints
de Neergaard, Andreas; Hauggaard-Nielsen, Henrik; Jensen, Lars Stoumann; Magid, Jakob.
Using data from a decomposition study, we aimed to test the parameterisation of the soil organic matter module of the DAISY model, and link measurable plant litter fractions (lignin, water-soluble) with the model defined plant litter pools. Shoot and root material from perennial ryegrass and white clover was incubated in a sandy loam soil at 9 °C for 94 days. Accumulated CO2 evolution, soil mineral nitrogen (N) and soil microbial biomass-N were measured during the incubation. Marked differences in decomposition rates between above- and below-ground material as well as between the two plant species were observed. The DAISY model was used to interpret the incubation results. Decomposition rates and utilisation efficiencies were modified, under the constraint...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Crop husbandry.
Ano: 2002 URL: http://orgprints.org/1333/1/1333.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Del og hersk Organic Eprints
Knudsen, Marie Trydeman; Hauggaard-Nielsen, Henrik; Jensen, Erik Steen.
I dag udnytter flere og flere økologiske landmænd fordelene ved samdyrkning af bælgsæd og korn. Fordelene er mere stabile udbytter, mindre ukrudtstryk og lejesæd samt forbedret produktkvalitet for eksempel i form af mindre ærtesyge og højere proteinindhold i kornet. Der er dog stadig et væsentligst problem, nemlig at blandingspartier på nuværende tidspunkt ikke er en accepteret handelsvare. Det er problematisk, hvis ikke man selv har husdyr eller kan afsætte høsten direkte til en landmand, der kan fodre med blandingen. I dag er det oftest nødvendigt at lade korn- og foderstoffirmaet adskille blandingen mod betaling. Denne meromkostning er mange landmænd trætte af. Udbyttegevinsten, der opnås i blandingerne, forsvinder til disse ekstra omkostninger.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Crop husbandry.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1352/2/Andres_Lassen.pdf
Registros recuperados: 91
Primeira ... 12345 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional