Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: 

RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 17
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Alternativ bekæmpelse af æbleskurv i økologisk æbledyrkning Organic Eprints
Lindhard, Hanne; Paaske, Klaus; Bengtsson, Marianne; Hockenhull, John.
Æbleskurv forårsaget af svampen Venturia inaequalis er den skadevolder, som oftest forhindrer en god ydre kvalitet af æbler. Skurv er skyld i brune til sorte pletter på frugten og kan i nogle år og på nogle sorter angribe så kraftigt, at æblerne bliver meget små, misdannede og fuldstændig uegnede til spisning. Denne svampesygdom er årsag til en stor udbytte- og en meget stor kvalitetsnedgang i økologisk produktion.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Fruit and berries.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/3893/2/Aebleskurv.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Alternative fungicides to control apple scab in organic apple production: results of an orchard trial in 2003 Organic Eprints
Lindhard, Hanne; Paaske, Klaus; Bengtsson, Marianne V.; Hockenhull, John.
Apple scab, caused by the fungus Venturia inaequalis, is the disease that most often decreases yield and causes loss of fruit quality in organic apple production. Damage to the fruits consists of brown to black spots, but in some years and on some varieties attacks can result in small misshapen fruits, that are totally unsuitable for fresh consumption.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Fruit and berries.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/4532/1/Alternative_fungicides_to_control_apple_scab_%2D_results_of_an_orchard_trail_in_2003.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bekæmpelse af æbleskurv i økologisk frugtavl - kan planteekstrakter, biologisk bekæmpelse og induceret resistens anvendes? Organic Eprints
Hockenhull, John; Bengtsson, Marianne; Jørgensen, Hans J.Lyngs; Pedersen, Hanne Lindhard; Nørbæk, Rikke; Paaske, Klaus.
Der er et stort behov for at finde alternative muligheder til at bekæmpe æbleskurv i økologisk æbledyrkning, da de fleste tilgængelige metoder, inklusive sprøjtning med svovl, kun har ringe effekt. I det danske samarbejdsprojekt ”StopScab” mellem Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks JordbrugsForskning undersøges planteekstrakter, essentielle olier, biologiske bekæmpelsesorganismer og midler, der aktiverer plantens egne resistensmekanismer (induceret resistens) for deres effektivitet mod æbleskurv.
Tipo: Web product Palavras-chave: Fruit and berries.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1516/1/skurv.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bekæmpelse af æbleskurv i økologisk frugtavl - kan planteekstrakter, biologisk bekæmpelse og induceret resistens anvendes? Organic Eprints
Hockenhull, John; Bengtsson, Marianne; Jørgensen, Hans Jørgen Lyngs; Pedersen, Hanne Lindhard; Nørbæk, Rikke; Paaske, Klaus.
Der er et stort behov for at finde alternative muligheder til at bekæmpe æbleskurv i økologisk æbledyrkning, da de fleste tilgængelige metoder, inklusive sprøjtning med svovl, kun har ringe effekt. I det danske samarbejdsprojekt "StopScab" mellem den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks JordbrugsForskning undersøges planteekstrakter, essentielle olier, biologiske bekæmpelsesorganismer og midler, der aktiverer plantens egne resistensmekanismer (induceret resistens) for deres effektivitet mod æbleskurv.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Fruit and berries.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1052/1/fnytt20326_27.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bekæmpelse af æbleskurv i økologisk frugtavl - kan plantekstrakter, biologisk bekæmpelse og induceret resistens anvendes? Organic Eprints
Pedersen, Hanne Lindhard; Hockenhull, John; Bengtsson, Marianne; Jørgensen, Hans J. Lyngs; Nørbæk, Rikke; Paaske, Klaus.
Der er stort behov for at finde alternative muligheder til at bekæmpe æbleskurv i økologisk æbledyrkning, da de fleste tilgængelige metoder, inklusive sprøjtning med svovl, kun har ringe effekt. I det danske samarbejdsprojekt "StopScab" mellem Den Kgl. Veterinær- & Landbohøjskole og Danmarks JordbrugsForskning undersøges planteekstrakter, essentielle olier, biologiske bekæmpelsesorganismer og midler, der aktiverer plantens egne resistensmekanismer (induceret resistens) for deres effektivitet mod æbleskurv.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Soil.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/10097/1/10097.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bekæmpelse af æbleskurv ved brug af plantens egne forsvarsmekanismer Organic Eprints
Jørgensen, Hans J. Lyngs; Bengtsson, Marianne; Wulff, Ednar; Hockenhull, John.
En oplagt mulighed for at bekæmpe æbleskurv, forårsaget af Venturia inaequalis, er at udnytte plantens egne evner til at forsvare sig gennem induceret resistens. Indledende forsøg med induceret resistens mod æbleskurv er sat i gang i projektet StopScab, som er et samarbejde mellem KVl og DJF. I artiklen beskrives kort hvad induceret resistens er, og hvad det kan anvendes til.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Fruit and berries.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/4237/1/4237.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Contributions of EU-project REPCO to apple scab control Organic Eprints
Köhl, Jürgen; Heijne, Bart; Hockenhull, John; Pedersen, Hanne Lindhard; Trapman, Marc; Eiben, Ute; Tamm, Lucius.
The objective of REPCO is to contribute to the replacement of copper fungicides in organic agriculture by new measures for control of downy mildew (Plasmopara viticola) in grapevine and scab (Venturia inaequalis) in apple. Both major European organic crops strongly depend on copper fungicides. Permitted amounts will be reduced stepwise during the following years (Council Regulation (EEC) 2092/91, Annex II) to avoid environmental risks. In European countries where copper fungicides are already out of use, production of organic apples suffers severe economical problems because of insufficient scab control. Potentiators of resistance, organically based fungicides and biocontrol agents are screened and evaluated in apple. Effects of crop management...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Crop health; Quality; Protection Fruit and berries.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/13796/1/ecofruit_12th_13.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Contributions of EU-project REPCO to apple scab control Organic Eprints
Köhl, Jürgen; Heijne, Bart; Hockenhull, John; Lindhard Pedersen, Hanne; Trapmann, Marc; Eiben, Ute; Tamm, Lucius.
The objective of REPCO is to contribute to the replacement of copper fungicides in organic agriculture by new measures for control of downy mildew (Plasmopara viticola) in grapevine and scab (Venturia inaequalis) in apple. Both major European organic crops strongly depend on copper fungicides. Permitted amounts will be reduced stepwise during the following years (Council Regulation (EEC) 2092/91, Annex II) to avoid environmental risks. In European countries where copper fungicides are already out of use, production of organic apples suffers severe economical problems because of insufficient scab control. Potentiators of resistance, organically based fungicides and biocontrol agents are screened and evaluated in apple. Effects of crop management practices...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Crop health; Quality; Protection Fruit and berries.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/8820/1/ecofruit_12th_13.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Control of apple scab by the use of the plants own defence mechanisms Organic Eprints
Jørgensen, Hans Jørgen Lyngs; Bengtsson, Marianne; Wulff, Ednar; Hockenhull, John.
One obvious possibility to control apple scab, caused by Venturia inaequalis, is to use the plant's inherent ability to defend itself by induced resistance. Preliminary experiments with induced resistance have been started in StopScab, a collaborative project between KVL and DIAS. The concept and use of induced resistance are brielfy described in the following.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Fruit and berries.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/4240/1/4240.PDF
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Field testing of potential new compounds for apple scab control in organic apple production. Organic Eprints
Pedersen, Seniorscientist Hanne Lindhard; Paaske, Klaus; Bengtsson, Marianne; Hockenhull, John.
Abstract - Improved prevention and control of apple scab caused by Venturia inaequalis without the use of copper is the aim of this project. Twenty potential new compounds were tested in a field trial in a single season. One compound was found to reduce apple scab infections significantly. The research continues in 2006 and 2007.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/8039/1/paper_org_repco_5_april.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Kampen mod frugttrækræft Organic Eprints
Bengtsson, Marianne; Hockenhull, John.
Angreb af frugttrækræft i æble og pære er de senere år blevet hyppigere forkommende. Ved at se lidt nøjere på biologien bag den svamp, som forvolder sygdommen, bliver man især opmærksom på vigtigheden af hygiejnen i plantagen for at angreb kan forebygges.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Fruit and berries.
Ano: 2002 URL: http://orgprints.org/1523/1/Frugttraekraeft.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Midler til bekæmpelse af skurv i økologiske æbler Organic Eprints
Hockenhull, John; Bengtsson, Marianne; Wulff, Ednar; Jørgensen, Hans J. Lyngs; Collinge, David B.; Pedersen, Hanne Lindhard; Nørgaard, Rikke; Larsen, Erik; Paaske, Klaus.
Brochuren præsenterer FØJO II projektet StopScab: Bekæmpelse af æbleskurv. I projektet afprøves potentielle alternative bekæmpelsesmidler (planteekstrakter, olier og biologiske bekæmpelsesorganismer)for deres bekæmpelseseffekt overfor æbleskurv (Venturia inaequalis) i laboratorie, vækstkammer og plantage. Udvalgte midler undersøges nærmere for deres virkemekanismer.
Tipo: Other Palavras-chave: Fruit and berries.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/4244/1/4244.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
New fungicides for apple scab control in organic growing Organic Eprints
Bengtsson, Marianne; Wulff, Ednar; Pedersen, Hanne Lindhard; Paaske, Klaus; Jørgensen, Hans J. Lyngs; Hockenhull, John.
In the future control of apple scab in organic apple growing could be based on the use of natural fungicides like plant extracts and oils. Current projects are testing this idea.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Fruit and berries.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/4242/1/4242.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nye midler til bekæmpelse af skurv i økologiske æbler Organic Eprints
Bengtsson, Marianne; Wulff, Ednar; Pedersen, Hanne Lindhard; Paaske, Klaus; Jørgensen, Hans J.Lyngs; Hockenhull, John.
Bekæmpelse af æbleskurv i økologisk frugtavl kan måske i fremtiden baseres på alternative midler som planteekstrakter og olier. Effektiviteten af alternative midler undersøges i FØJO projektet StopScab, og arbejdet fortsætter i et nyt EU-projekt.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Fruit and berries.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/4241/1/4242.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Orchard testing of new, alternative fungicides against apple scab Organic Eprints
Lindhard Pedersen, Hanne; Paaske, Klaus; Bengtsson, Marianne V.; Hockenhull, John.
Apple scab, caused by the fungus Venturia inaequalis, is the disease that most often decreases yield and causes loss of fruit quality in organic apple production. Damage to the fruits consists of brown to black spots, but in some years and on some varieties attacks can result in small misshapen fruits, that are totally unsuitable for fresh consumption.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Soil.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/10125/1/10125.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Organic field-testing of compounds to control apple scab (Venturia inaequalis) in combination with alleyway cover crops Organic Eprints
Lindhard Pedersen, Hanne; Christensen, Lars P.; Bengtsson, Marianne; Paaske, Klaus; Hockenhull, John.
To find new potential fungicides acceptable to organic production preventing apple scab (Venturia inaequalis) infections on leaf and fruits during primary apple scab infection period. The trials were carried out in combination with different cover crop treatments in single-tree plots. The formerly resistant variety ‘Delorina’ on rootstock M9, planted 1995 at a planting distance of 3.3 m x 1.6 m, unfertilized and with mechanical weed cleaning in the tree row, were used. The experimental orchard is located at Research Centre Aarslev (100 27´ E, 550 18´N).
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Soil.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/10128/1/10128.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Prospecting for organic fungicides and resistance inducers to control scab (Venturia inaequalis) in organic apple production Organic Eprints
Bengtsson, Marianne; Jørgensen, Hans Jørgen Lyngs; Wulff, Ednar; Hockenhull, John.
As a part of the REPCO project we are prospecting for plant extracts and other materials to control apple scab in order to find substitutes for copper fungicides in organic apple production. Two routine screening systems are used to evaluate the potential of materials to control apple scab; one testing the effect of materials on conidium germination on glass slides, and one testing the effect of materials on scab development on apple seedlings grown in growth chambers. Several interesting materials have been identified and a number have been selected for testing in experimental organic apple orchards. Studies of the mode of action of promising materials including induced resistance are on-going and work on improvement of timing and formulation is initiated...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/7395/1/BENGTSSON_etal_Prospecting.pdf
Registros recuperados: 17
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional