Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: 

RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 4
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Animal produce emission in the mid Szigetköz (Island fluve) villages (1990–2006) AgEcon
Horvath, Eszter.
In my research I have analysed the agricultural co-operative animal breeding and animal produce characteristics of four Mid Szigetköz villages (Ásványráró, Hédervár, Darnózseli and Püski) from 1990 to 2006. I began my search with agricultural research, by examining the documents and notes pertaining to the agricultural history of the villages. According to the results of my search the Mid Szigetköz, – just like the entire Szigetköz region – had an exceptionally rich, valuable animal breeding culture, which was also rich in tradition. In the next analytical parts of my search I have analysed the indicators and natural data which characterised and determined the productivity structure of co-operatives, their animal breeding and their way of manufacturing...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Szigetkoz; Animal breeding; Animal produce; Agriculture co-operatives; Cycle effect; Community/Rural/Urban Development; Livestock Production/Industries; Production Economics.
Ano: 2007 URL: http://purl.umn.edu/51939
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
GYEPHASZNOSÍTÁS ÚJSZERŰ MODELLJE KÖZÉP-SZIGETKÖZBEN AgEcon
Horvath, Eszter.
A térség területhasználatában jelentkező változások követték az országos és megyei módosulásokat, ami a szántó- és gyepterületek folyamatos csökkenésében fejeződik ki. Ugyanakkor a Szigetköz tájban az egyes területi egységek terület-használata eltérően alakult. A Szigetköz hidrológiai, biológiai, talajtani adottságainak tanulmányozása rávilágít arra, hogy a táj természeti adottságai kedveznek a gyepre alapozott ál-lati termék előállításnak. A gyepterületek továbbá lehetőséget nyújtanak újszerű felhasználásra is, hozzájárulva a fenntartható, környezettudatos, tájfenntartó mezőgazdálkodás megteremtéséhez. A vizsgálatok eredményeibe a gyepművelés formáját, a legeltetendő állatfaj igényeit és tartásmódját, a gyepgazdálkodás formáját, a tájegység...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Közép-Szigetköz; Állati termék; Földhasználat; Gyephasznosítási modell; EU; Region; Wheat; Corn; Collateral production average; Land Economics/Use; Livestock Production/Industries.
Ano: 2007 URL: http://purl.umn.edu/57690
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Közép-szigetköz állattenyésztésének helyzete és fejlesztése AgEcon
Horvath, Eszter.
A Szigetközben a legnagyobb értéket maga a táj képviseli, melynek megőrzése, fenntartása, a valamikori híres állattenyésztés újraélesztése különösen nagy feladatot ró a mezőgazdaságra, a vállalkozókra. A vizsgálatok középpontjába a szigetközi állatitermék-termékpályája állt, továbbá a térség állatitermék-előállításának vidékfejlesztésben betölthető szerepe és lehetőségeinek feltárása szerepelt. A vizsgálati eredményeket helyzetértékelési modell foglalta össze, mely szerint csökkent az állatállomány, a gazdaságok száma és a kibocsátott állati termékek mennyisége, korszerűtlen a technológia és technika, a vertikális termékpálya hiányos és feszültségekkel terhelt, a gyepgazdálkodás lehetőségei kiaknázatlanok, a gazdálkodók termelési motiváltsága alacsony...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Szigetköz; Állati termék; Modellalkotási eljárások; Vidékfejlesztési stratégia; Fejleszthető területek; Region Szigetköz; Livestock products; Modelling procedures; Rural development strategy; Prosperous areas; Community/Rural/Urban Development; Livestock Production/Industries.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/58599
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
KÖZÉP-SZIGETKÖZI TELEPÜLÉSEK ÁLLATTENYÉSZTÉSÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK AgEcon
Horvath, Eszter.
Vizsgálataimban négy közép-szigetközi település (Ásványráró, Hédervár, Darnózseli, Püski) mezőgazdasági szövetkezeti állattenyésztését és az állati ter-mék előállításra vonatkozó jellemzőit elemeztem 1990-től 2006-ig. Megállapítot-tam, hogy az egész országot érintő változások következtében a vizsgált szövetke-zetek állatállománya drasztikusan lecsökkent, az előállított állati termékek köre erőteljesen leszűkült, melynek hatására az állattartás és állattenyésztés nagymér-tékben veszített jelentőségéből. Az állatállomány és az előállított állati termékek csökkenésében ciklusok, középtávú hullámzások figyelhetők meg, melyek az or-szágos szinten bekövetkezett változásoktól, az általános tendenciáktól eltérő mozgást is mutatnak. Az eredmények bizonyítják, hogy...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Szigetköz; Állattenyésztés; Állati termék; Szövetkezetek; Ciklushatás; Szigetköz; Animal breeding; Animal produce; Co-operatives; Cyclical effects; Agribusiness; Livestock Production/Industries.
Ano: 2007 URL: http://purl.umn.edu/57669
Registros recuperados: 4
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional