Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 8
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Cattle trampling reduces the risk of nitrate leaching in organic dairy rotations Organic Eprints
Lamandé, M.; Eriksen, J.; Jacobsen, O.H.; Krogh, P.H..
Organic dairy farming is characterized by grazing cows in contrast to Danish conventional farms where the majority of cows are kept indoors. Cattle trampling reduces the finer macroporosity in the first five to ten centimetres of the soil. This caused a low infiltration capacity at the soil surface, giving a higher probability to initiate macropore flow at the surface. Rapid water movement through macropores bypasses the soil matrix, reducing nitrate leaching.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Air and water emissions; Biodiversity and ecosystem services.
Ano: 2010 URL: http://orgprints.org/20675/4/20675.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Cattle trampling reduces the risk of nitrate leaching in organic dairy rotations Organic Eprints
Lamandé, M.; Eriksen, J.; Krogh, P.H.; Jacobsen, O.H..
Organic dairy farming is characterized by grazing cows in contrast to Danish conventional farms where the majority of cows are kept indoors. Cattle trampling reduces the finer macroporosity in the top 5-10 cm of the soil. This causes a low infiltration capacity at the soil surface, giving a higher probability of macropore flow from the surface. Rapid water movement through macropores bypasses the soil matrix, reducing nitrate leaching. We investigated how three years of cattle trampling in organic grass-clover fields could influence the risk of nitrate leaching in the autumn. The experimental part of this study was situated in Denmark on a loamy sand within a long-term organic dairy crop rotation trial. Experimental plots were irrigated with a concentrated...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Air and water emissions; Biodiversity and ecosystem services.
Ano: 2010 URL: http://orgprints.org/20676/5/20676.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Driftsformen har begrænset effekt på jordens evne til at holde på vandet Organic Eprints
Schjønning, P.; Iversen, B.V.; Jacobsen, O.H..
De mængder af organisk stof, man påvirker med almindelig landbrugsdrift, har ikke nævneværdig indflydelse på jordens vandholdende evne. Anvendelse af husdyrgødning i stedet for mineralsk gødning kan heller ikke forventes at påvirke jordens ledningsevne for vand i pløjelaget. Et højt næringsstofniveau giver – formodentlig pga bedre rodvækst – flere store porer og bedre ledningsevne for vand i jordlaget under pløjedybde. Effekten er uafhængig af, om næringsstofferne er tildelt som husdyrgødning eller som mineralsk gødning.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Crop combinations and interactions; Soil quality; Composting and manuring.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/7760/1/7760.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Driftsformen har begrænset effekt på jordens evne til at holde på vandet Organic Eprints
Schjønning, P.; Iversen, B.V.; Jacobsen, O.H..
Mængden af organisk stof, som man påvirker med almindelig landbrugsdrift, har ikke nævneværdig indflydelse på jordens vandholdende evne. Anvendelse af husdyrgødning i stedet for mineralsk gødning kan heller ikke forventes at påvirke jordens ledningsevne for vand i pløjelaget. I forhold til ekstreme driftsformer med et ensidigt (korn-)sædskifte og uden anvendelse af organisk gødning vil en økologisk driftsform give både et større porevolumen og et mere forgrenet poresystem. Et højt næringsstofniveau giver – uanset tildelingsmetode – flere store porer og bedre ledningsevne for vand i jordlaget under pløjedybde.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Crop combinations and interactions; Soil quality; Composting and manuring.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/7763/1/7763.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Macropore flow as influenced by grazing, fertilization and duration of the leys in organic dairy rotations Organic Eprints
Lamandé, M.; Eriksen, J.; Krogh, P.H.; Jacobsen, O.H..
Managed grasslands are characterized by rotations of leys and arable phases. Soil structure is inherited from the last tillage operations (ploughing, harrowing) and evolves during the leys because of climate, earthworms and roots activity, fertilisation, cutting operations or cattle trampling. We tested the effects of the duration of the leys, cattle trampling, and fertilisation on the infiltration of water in the soil profile in managed grasslands. The experiment was situated within the dairy crop rotation on loamy sand at the Foulum experimental farm (Denmark). Irrigation experiments were performed in the 1st and the 3rd year of pasture, with or without slurry application or grazing, and in winter rye. Each plot was irrigated during an hour with 18.5 mm...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Air and water emissions; Biodiversity and ecosystem services.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/20673/4/20673.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Økologisk jordbrug til beskyttelse af grundvand Organic Eprints
Jacobsen, O.H.; Vinther, F.P.; Schjønning, P.; Hansen, E.M.; Eriksen, J..
I Danmark har det høj prioritet, at vi kan drikke vores grundvand uden rensning. Der er en voksende erkendelse af, at rent grundvand kun kan opretholdes gennem en aktiv indsats. Amterne udpeger områder med særlig drikkevandsinteresser og efterfølgende zonerer de for arealer der er særlig nitrat- og pesticidfølsomme. En perspektivrig mulighed for at regulerede i forureningsfølsomme om-råder kan være, at man udlagde større sammenhængende arealer med økologisk jordbrug. Først og fremmest undgår man helt brug af pesticider. For kvælstof, vil tabet være afhængig af det økologi-ske dyrkningssystem og det er det der er fokus for denne undersøgelse.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Nutrient turnover; Farm nutrient management; Air and water emissions.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/5957/1/5957.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Pore characteristics and hydraulic properties of a sandy loam supplied for a century with either animal manure or mineral fertilizers Organic Eprints
Schjønning, P.; Iversen, B.V.; Munkholm, L.J.; Labouriau, R.; Jacobsen, O.H..
Application of organic residues to soil is generally assumed to improve soil tilth. Only few studies have reported on the long-term effects on the more subtle aspects of soil porosity and no reports have considered the potential effects of organic amendments on the pore system in the subsoil. We sampled undisturbed soil cores (100 cm3 and 6280 cm3) in metal cylinders in differently fertilized plots in the long-term field experiments at Askov Experimental Station, Denmark. We selected the 0-60 cm soil layer of plots dressed for a century with either mineral fertilizers (labelled NPK) or animal manure (labelled AM). Both fertilization treatments were studied at two levels of nutrient application: 'normal' (labelled '1') and 1.5 times 'normal' (labelled...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Nutrient turnover; Crop combinations and interactions; Soil biology; Soil quality; Air and water emissions; Soil tillage; Composting and manuring.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/5486/1/5486.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Udvaskning af organisk bundet kvælstof og kulstof Organic Eprints
Vinther, F.P.; Hansen, E.M.; Eriksen, J.; Jacobsen, O.H..
Nye forsøg har vist at der udvaskes organisk bundet kvælstof (org. N) og kulstof (org. C) i ikke helt ubetydelige mængder, og at udvaskningen af dette bl.a. afhænger af afgrøde og dyrkningsmetode. Ved lav nitratudvaskning, som f.eks. under en veludviklet efterafgrøde, udvaskes forholdsvis mere org. N end ved høj nitratudvaskning, og der udvaskes mere org. C fra en plantedækket jord end fra bar jord.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Nutrient turnover; Air and water emissions.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/4194/1/4194.pdf
Registros recuperados: 8
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional