Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: 

RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 8
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Diagnostický klíčící test pro stanovení celkové kontaminace zrna obilovin fusariovými mykotoxiny Organic Eprints
pazderů, kateřina; vepříková, zdeňka; Vaclavikova, Marta; Capouchova, Ivana; Hajslova, Jana; Konvalina, Petr; Prokinová, Evženie; Janovska, Dagmar; Honsova, Hana.
Předložená metodika slouží k objektivnímu posouzení celkové mykotoxinové kontaminace obilovin pro potravinářské využití. Vlastní klíčící test spočívá v přípravě vzorků a uvolnění vázaných forem mykotoxinů v zrnu. Druhou částí je stanovení DON, D3G, 3‐/15‐ ADON v připraveném vzorku naklíčeného zrna pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie ve spojení s vysokorozlišovací hmotnostní detekcí (U‐HPLC‐HRMS). Obě části metodiky tvoří jeden celek, lze je ale využít i samostatně pro stanovení ve dvou následných krocích v různých laboratořích.
Tipo: Book Palavras-chave: Food security; Food quality and human health.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/25592/1/Certifkovan%C3%A1%20metodika%20s%20ob%C3%A1lkou%20k%20tisku.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Differences in grain/straw ratio, protein content and yield in landraces and modern varieties of different wheat species under organic farming. Organic Eprints
Konvalina, Petr; Stehno, Zdenek; Capouchova, Ivana; Zechner, Elisabeth; Berger, Sandra; Grausgruber, Heinrich; Janovska, Dagmar; Moudry , Jan.
Hulled wheat species (einkorn, emmer, spelt) are presumed to be an alternative to bread wheat in organic agriculture since the yield penalty is less pronounced under organic farming and generally higher prices can be achieved for specialty grains. The present study analyzed differences between wheat species with respect to biomass production, harvest index, grain yield and protein content. Spring hulled wheat genetic resources and bread wheat check cultivars were grown in organic field trials in the Czech Republic and Austria between 2010 and 2012. Generally, hulled wheat species were inferior in grain yield and distribution of assimilates to the grain compared to modern bread wheat. Biomass production of some emmer and spelt landraces was similar to bread...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Farming Systems Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2014
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Diversity of carbon isotope discrimination in genetic resources of wheat Organic Eprints
Konvalina, Petr; Moudry, Jan; Suchý, Karel; Capouchova, Ivana; Janovska, Dagmar.
Strong drought tolerance is an important objective in breeding new wheat varieties. We compared the drought tolerance of land races and modern varieties of various spring wheat forms. 13C discrimination (CID) indicated how significantly the tested wheat varieties were inclined to drought tolerance. CID is a trait related to stomatal closure and consequently an important component of the tolerance to drought. Samples were grown in České Budĕjovice (CZ), from 2009 to 2012. Twenty-three varieties, comprising einkorn, emmer, spelt, land races and control variety of bread wheat were grown and tested. Results have shown some varieties achieved low CID values (which meant they were more inclined to the drought tolerance). There were emmer and spelt varieties...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Breeding; Genetics and propagation Environmental aspects.
Ano: 2014
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Higher antioxidant and lower cadmium concentrations and lower incidence of pesticide residues in organically grown crops: a systematic literature review and meta-analyses Organic Eprints
Baranski, Marcin; Srednicka-Tober, Dominika; Volakakis, Nikolaos; Seal, Chris; Sanderson, Roy; Stewart, Gavin B.; Benbrook, Charles; Biavati, Bruno; Markellou, Emilia; Giotis, Charilaos; Gromadzka-Ostrowska, Joanna; Rembiałkowska, Eva; Skwarło-Sonta, Krystyna; Tahvonen, Raija; Janovska, Dagmar; Niggli, Urs; Nicot, Philippe; Leifert, Carlo.
Demand for organic foods is partially driven by consumers' perceptions that they are more nutritious. However, scientific opinion is divided on whether there are significant nutritional differences between organic and non-organic foods, and two recent reviews have concluded that there are no differences. In the present study, we carried out meta-analyses based on 343 peer-reviewed publications that indicate statistically significant and meaningful differences in composition between organic and non-organic crops/crop-based foods. Most importantly, the concentrations of a range of antioxidants such as polyphenolics were found to be substantially higher in organic crops/crop-based foods, with those of phenolic acids, flavanones, stilbenes, flavones, flavonols...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Food security; Food quality and human health.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/26645/1/baranski-etal-2014-BritishJournalofNutrition-online-p1-18.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Opomíjené obilniny a pseudoobilniny Organic Eprints
Konvalina, Petr; Moudry, Jan; Janovska, Dagmar; Kas, Martin.
Ekologičtí zemědělci hospodařící na orné půdě mají často zájem o využití opomíjených plodin, jako jsou pluchaté pšenice (jednozrnka, dvouzrnka a špalda), některé další obilniny (nahý oves a ječmen) a nebo pseudoobilniny (pohanka apod.). V současnosti chybí dostatek informací o výběru odrůd, získání osiva a jejich agrotechnice jak v odborné literatuře, tak v povědomí zemědělců.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/24902/1/opom%C3%ADjen%C3%A9.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Participatory Plant Breeding Concept as Tool for Creating Adapted Varieties for Local Conditions Organic Eprints
Konvalina, Petr; Capouchova, Ivana; Janovska, Dagmar.
Organic farming has been developing worldwide over the last few decades. However, the crucial problem has not been resolved yet – a lack of suitable varieties. It is a serious factor limiting this development. Breeding is a very demanding and expensive process; special varieties are not bred for the organic farming from many crops then. A concept called "participatory plant breeding“ (PPB) is a possibility for resolving this problem. It is based on a direct involvement and participation of a farmer in the breeding process. Undemanding and cheap breeding methods are chosen there – they do not require any special education or equipment from the farmers involved. Training and professional surveillance are sufficient there. One of PPB methods has been already...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/33227/3/50%20Petr%20Konvalina%20Article.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Produkce osiv hlavních obilnin v ekologickém zemědělství Organic Eprints
Janovska, Dagmar; Stehno, Zdenek.
Kvalita osiva ovlivňuje významnou měrou následnou produkční schopnost porostu, a to nejen jeho vitalitu a výnos, ale i kvalitu. Nedostatky v kvalitě osiva a během ošetřování porostu není již možné odstranit posklizňovou úpravou. V současné době je v ekologickém zemědělství velmi rozšířené používání takzvaného farmářského osiva.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Crop husbandry.
Ano: 2010
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Produkce osiv obilnin v ekologickém zemědělství Organic Eprints
Konvalina, Petr; Capouchova, Ivana; Janovska, Dagmar; Prokinová, Evženie; Honsova, Hana; Kas, Martin; Moudry, Jan.
Stěžejní legislativní normy Nařízení Rady (EC) No. 834/2007 a nařízení komise (EC) No. 889/2008 udávají podmínky použití osiva v ekologickém zemědělství. Povoleno je až na výjimky pouze použití ekologicky certifikovaného osiva pro zakládání porostů. Osivo proto musí pocházet z matečních rostlin, které byly po jedno vegetační období pěstovány v systému ekologického zemědělství. Problémem je ale vysoká náročnost množení osiv v ekologickém zemědělství, protože množitelský porost musí splnit podmínky pro uznávací řízení stejné jako konvenční porost, ale bez podpůrných prostředků konvenčního zemědělství (agrochemikálie). Ekologičtí zemědělci by měli používat pouze ekologicky certifikované osivo, v praxi ale mohou požádat u udělení výjimky pro setí konvenčního...
Tipo: Book Palavras-chave: Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/25589/1/CM%20osivo%20final%20komplet.pdf
Registros recuperados: 8
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional