Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: 

RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 6
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A földbirtok-politika lehetséges irányai (Az eddigi vita összefoglalása) AgEcon
Kapronczai, Istvan.
A „Gazdálkodás” 2010. évi 2. számában vitacikkem jelent meg „A földbirtok-politikaválaszt igénylő kérdései” címen. Ezzel az volt a célom, hogy a témakörrel kapcsolatban felvessek kérdéseket, leírjak megállapításokat, és ezzel egy olyan vitát generáljak, ami fórumot ad a tudományos közélet szereplőinek a megszólalásra, a vélemények ütköztetésére, egymás nézeteinek jobb megértésére, a politika számára javaslatok megfogalmazására. A vitában az agrárgazdaságtan, üzemtan képviselői és mások kifejthették a véleményüket olyan fontos birtokpolitikai kérdésekkel kapcsolatban, mint a földtulajdon, a földhasználat, a földbérlet, a földpiac, a mezőgazdasági üzemszabályozás, a tagosítás, a föld öröklése, a külföldiek földhöz jutása, az állam szerepvállalása és ennek...
Tipo: Article Palavras-chave: Birtokpolitika; Földtulajdon; Földbérlet; Földhasználat; Üzemszabályozás; Agricultural and Food Policy; Land Economics/Use; Land estate policy; Land ownership; Land lease; Land use; Regulation of agricultural businesses.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/119890
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A földbirtok-politika választ igénylő kérdései AgEcon
Kapronczai, Istvan.
A kérdések széles területet ölelnek fel, ami folytatható a földvédelemmel, a kör-nyezetvédelemmel, a földadó kérdésével stb. A politikának – kompromisszumokkal és megegyezéssel – mielőbb lépnie kell, mert a rendezett birtokviszonyok növelik a földárat, élénkítik a termőföld iránti keresletet. Az emelkedő árak ugyanakkor bővítik a földkínálatot, végeredményben élénkül az egész földpiac. Ez a leghatékonyabb eszköz a termőfölddel kapcsolatos spekulációk visszaszorítására. Van-e azonban esély a megegyezésre? Politikai síkon aligha! Sőt az agrárközgazdász szakma is meglehetősen megosztott a birtok, a föld kérdésében, hisz körein¬ken belül is hatnak az érdekek, a megcsontosodott előítéletek. Mégis szükség van egy szakmai vitára, egy őszinte véleménycserére,...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Birtokpolitika; Földtulajdon; Földbérlet; Földhasználat; Örökösödés; Land ownership policy; Land ownership; Land lease; Land use; Inheritance; Agricultural and Food Policy; Land Economics/Use; Political Economy.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99087
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A magyar agrárgazdaság helyzete AgEcon
Kapronczai, Istvan; Udovecz, Gabor.
A 2008. év második felében kirobbant és fokozatosan elmélyülő pénzügyi-gazdasági válság súlyos piacvesztést eredményezett a magyar nemzetgazdaságban. Az ipari termékek külpiaca beszűkült, az építőipar pedig a fizetőképes kereslet csökkenése folytán került válságba. Ezekben az ágazatokban drasztikusan emelkedett a munkanélküliség. A válság kisebb mértékben érintette az élelmiszer-gazdaságot, amely elsősorban annak tulajdonítható, hogy keresletcsökkenés legkevésbé az élelmiszer-gazdaság termékeinél jelentkezett. Levonható az a következtetés, hogy a válságkezelésben stabilizáló tényező lehet az élelmiszer-gazdaság. Ezt igazolja, hogy az agrárgazdaság termékkibocsátása 2008-ban is jelentősen növekedett, s lényegében ez tette lehetővé a 2008-ban bekövetkezett –...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Agrár- és élelmiszerpiacok; Stabilizáló tényező; Távlatos gazdálkodás hiánya; Bizonytalanság; Agricultural and food markets; Stabilizing factors; Lack of future oriented management; Insecurity; Agricultural and Food Policy.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92524
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A magyar agrárgazdaság napjainkban AgEcon
Kapronczai, Istvan.
Áchim L. András parasztpolitikus a nagybirtok elleni harc jelentős vezetője a XIX–XX. század fordulóján. A cikk a halálának centenáriuma alkalmából tartott emlékkonferencián elhangzott előadás alapján készült azzal az igénnyel, hogy bemutassa napjaink magyar agrárgazdaságát, és megkíséreljen párhuzamot vonni a 100 évvel ezelőtti kor, illetve a mai agrárgazdasággal szemben álló kihívások között. A 100 évvel ezelőtti viszonyok és a maiak között meglepő párhuzamok rajzolódtak ki: földosztás, a nagybirtokok parcellázása; a kisparasztok (családi gazdaságok) preferálása a nagybirtokkal szemben; szegény emberek (munkanélküliek) állami munkába történő bevonása; igazságos adó- (támogatási) rendszer igénye; törekvés hatásos érdekképviseletek létrehozására. Mindezek...
Tipo: Article Palavras-chave: Áchim L. András; Birtokpolitika; Nemzetgazdasági szerep; Üzemszerkezet; Versenyképesség; Jövőkép; András L. Áchim; Land estate policy; Role in the national economy; Farm structure; Competitiveness; Vision; Agribusiness; Agricultural and Food Policy; Land Economics/Use.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/119939
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A Nemzeti Vidékstratégia a mezőgazdasági vízgazdálkodás és az öntözésfejlesztés tükrében AgEcon
Biro, Szabolcs; Kapronczai, Istvan; Szekely, Erika; Szucs, Istvan.
A Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció (Vidékfejlesztési Minisztérium, 2011) vitaanyagának előszava a természeti erőforrások felértékelődésére, a természeti környezet védelmére, valamint a mezőgazdaság és a vidék szoros kapcsolatára hívja fel a figyelmet. Ennek tükrében élelmiszerelőállítás csak a talajok, az ivóvízbázisok és a táj fenntartását eredményező, a jó környezeti állapotot és az élővilág sokszínűségét megőrző, valamint a vidéki életformát, a helyi közösségeket és kultúrát megóvó jó minőségű és biztonságos alapanyagokra épülő termelés mellett értelmezhető. Jelen vitacikk a mezőgazdasági vízhasználat vidékstratégiai vonatkozásait kívánja feltárni, felhasználva kutatási eredményeinket1 és figyelembe véve vizsgálataink alapján megfogalmazott...
Tipo: Article Palavras-chave: Természeti erőforrások; Föld; Öntözés; Klíma; Role of natural resources; Land; Climate change; Irrigation; Agricultural and Food Policy; Environmental Economics and Policy; Production Economics.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/119906
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Strategic models, ownership and organisational changes in the Hungarian food industry AgEcon
Kapronczai, Istvan.
Based on statistical analyses of the financial data, the study showed that organisational instability characterised the period under examination. On average, change of ownership or of management, or even mergers or de-mergers occurred every 3.7 years. The “stable” periods are too short for implementing corporate activities based on an elaborated strategy, granting success both in the medium and long term. We have established the strategic models by which the enterprises could be ranked following the change of ownership or management. From among the four types, the asset depleting and the surviving strategies are definitely disadvantageous, but they accounted for more than 56% of the cases. The frequency of occurrence of the negative strategic models...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Food industry; Structure; Ownership; Capital; Strategic model Introduction; Industrial Organization; Institutional and Behavioral Economics.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/52196
Registros recuperados: 6
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional