Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 38
Primeira ... 12 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ATHRIPSODES ALBIFRONS (LINNAEUS, 1758) Naturalis
Koese, B..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Factsheet; Leefgebieden; Beleid; Kokerjuffers; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/266415
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bloedzuigers Naturalis
Koese, B..
Factsheets van de bloedzuigers van het leefgebiedenbeleid.
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Bloedzuigers; Natuurbescherming; Leefgebiedenbeleid; Beleid; Leefgebieden; 42.71.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/264577
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
BRACHYENTRUS SUBNUBILUS CURTIS, 183 Naturalis
Koese, B..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Factsheet; Leefgebieden; Beleid; Kokerjuffers; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/266417
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
CERACLEA ALBIMACULA (RAMBUR, 1842) Naturalis
Koese, B..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Factsheet; Leefgebieden; Beleid; Kokerjuffers; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/266420
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus in Nederland Naturalis
Reemer, M.; Cuppen, J.G.M.; Dijk, G. van; Koese, B.; Vorst, O..
De brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus is internationaal beschermd via de Habitatrichtlijn. In Nederland was de soort sinds 1967 niet meer gevonden, totdat hij in 2005 werd herontdekt in Zuidwest-Drenthe. Een verkennend onderzoek in het betreffende gebied in 2006 leerde dat de soort er in minstens vier verschillende vennen voorkomt. In 2006 en 2007 heeft EIS-Nederland in opdracht van het Ministerie van LNV een landelijk vervolgonderzoek uitgevoerd naar de Nederlandse verspreiding van de brede geelgerande waterroofkever. Tijdens een verkenningsronde in het voorjaar van 2007 zijn in de wijde omgeving van de bekende vindplaatsen 36 vennen geselecteerd die op basis van hun morfologie en vegetatie mogelijk geschikt leken voor de soort....
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Dytiscus latissimus; Brede geelgerande waterroofkever; Nederland; Faunistiek; Habitatrichtlijn; Verspreiding; Bescherming; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/292315
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus in Zuidwest-Drenthe Naturalis
Cuppen, J.G.M.; Dijk, G. van; Koese, B.; Vorst, O..
De brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus in Zuidwest-Drenthe De verspreiding en de biotoop van de brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus in wateren, voornamelijk vennen, in Zuidwest-Drenthe is in 2006 onderzocht. Aanleiding voor dit onderzoek was de vondst van twee mannetjes van deze soort in het najaar van 2005 in een ven in de omgeving van Uffelte (Van Dijk 2006). Gedurende het onderzoek in 2006 in de maand september werden in 19 vennen en één middenloop van een laaglandbeek gedurende vier aaneensluitende nachten series met vallen opgesteld in ondiep water (30- 60 cm). Wekelijks werden tien series geplaatst, in totaal 40 series. De vallen waren voorzien van kippenlever dat als lokaas fungeerde voor de waterkevers. Een...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biotopen; Bescherming; 42.75.
Ano: 2006 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/219869
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in Nederland: een eerste inhaalslag Naturalis
Cuppen, J.G.M.; Koese, B..
De gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in Nederland: een eerste inhaalslag De huidige verspreiding en de biotoop van de gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in Nederland zijn in 2004 en 2005 onderzocht. Uitgangspunt vormden de waarnemingen van deze soort in het bestand van EIS-Nederland sinds 1980 in 16 5x5-kilometerhokken, waarvan met voldoende zekerheid kon worden aangenomen dat deze betrouwbaar waren. In 12 van deze 16 hokken werd G. bilineatus teruggevonden met daarbij de volgende kanttekeningen: één hok is niet bezocht, in één hok was geen exacte vindplaats bekend en in één hok is de soort verdwenen. Derhalve is slechts in één hok, waar G. bilineatus waarschijnlijk nog wel voorkomt, de soort niet teruggevonden. Daarnaast...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verpsreiding; Ecologie; Biotopen; 42.75.
Ano: 2005 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/219870
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in Nederland: inhaalslag 2006 / 2007 Naturalis
Cuppen, J.G.M.; Vorst, O.; Koese, B.; Sierdsema, H..
In 2004 en 2005 zijn alle vindplaatsen van de gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus uit de periode 1980-2000 onderzocht. Op basis van die resultaten is toen een voorspelling gedaan over het potentiële verspreidingsgebied van deze beschermde keversoort in Nederland. Hieruit bleek dat er 141 kilometerhokken waren waarin de kans op vóórkomen van G. bilineatus op minimaal 70% werd geschat. Het huidige rapport doet verslag van een inventarisatie van dat potentiële verspreidingsgebied, die in 2006 en 2007 werd uitgevoerd door Stichting EIS-Nederland. Van de 141 kilometerhokken was G. bilineatus reeds uit acht hokken bekend. De resterende 133 hokken zijn onderzocht, aangevuld met een selectie van 14 vennen op de zandgronden, die op basis van...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Graphoderus; Verspreiding; Inhaalslag; 42.75.
Ano: 2007 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/246296
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in Zuid-Friesland: verspreidingsonderzoek 2009. Naturalis
Koese, B.; Cuppen, J.G.M..
In het kader van het project “Inhaalslag Verspreidingsgegevens Ongewervelden” in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) doet Stichting EIS sinds een aantal jaar onderzoek naar de verspreiding van de beschermde gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus. Bij eerdere inventarisaties van de gestreepte waterroofkever is gebruik gemaakt van een model dat de kans op voorkomen van de gestreepte waterroofkever in een bepaald kilometerhok voorspelde. Het model bleek een redelijke voorspellende waarde te hebben in gebieden waarbij gegevens over het electrisch geleidingsvermogen (EGV) en vegetatiedata gecombineerd konden worden. In gebieden waarvan alleen EGV waarden bekend waren, is het model ontoereikend gebleken...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Verspreiding; Friesland; Coleoptera; Waterroofkevers; Inhaalslag; 42.75.
Ano: 2009 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/329670
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in Zuidoost-Friesland: inhaalslag 2008 Naturalis
Koese, B.; Boer, E.P. de; Cuppen, J.G.M.; Schut, J.; Tienstra, J..
In het kader van het project “Inhaalslag Verspreidingsgegevens Ongewervelden” in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) doet Stichting-EIS sinds een aantal jaar onderzoek naar de verspreiding van de beschermde Gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus. Om dit onderzoek efficiënt en doelgericht te kunnen uitvoeren is een model ontwikkeld dat de kans op voorkomen van de soort in een bepaald kilometerhok voorspelt op basis van indicatieve planten, gegevens over het electrisch geleidingsvermogen (EGV) en de aanwezigheid van laagveen (Sierdsema & Cuppen 2006). De eerste versie van dit model bleek de aanwezigheid van de soort redelijk goed te kunnen voorspellen in gebieden waaruit zowel flora- als...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Gestreepte waterroofkever; Graphoderus bilineatus; Faunistiek; Bescherming; Habitatrichtlijn; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/294420
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Decapoda - tienpotigen Naturalis
Fransen, C.H.J.M.; Gittenberger, A.; Koese, B..
Tipo: Article in monograph or in proceedings Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; Tienpotigen; 42.74.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/407135
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Distribution and habitat of Graphoderus bilineatus in the Netherlands (Coleoptera: Dytiscidae). Naturalis
Cuppen, J.G.M.; Koese, B.; Sierdsema, H..
Verspreiding en biotopen van Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae) De verspreiding en biotopen van de gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus zijn in 2004 en 2005 onderzocht in opdracht van de provincie Zuid-Holland en het Ministerie van lnv. Deze waterroofkever is wettelijk beschermd middels de Flora- en Faunawet en de Habitatrichtlijn. Graphoderus bilineatus kwam vroeger in grote delen van Nederland voor, maar is tegenwoordig vrijwel beperkt tot de grote laagveengebieden in de provincies Friesland, Overijssel, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. De belangrijkste biotopen in Nederland zijn sloten en kanalen met een breedte tussen 1,5 en 20 meter, een diepte tussen 50 en 150 centimeter met helder water, en meestal een vrij...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Waterroofkevers; Dytiscidae; Nederland; Verspredding; 42.75.
Ano: 2006 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/327154
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Dytiscidae - waterroofkevers Naturalis
Cuppen, J.G.M.; Koese, B..
Tipo: Article in monograph or in proceedings Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; Waterroofkevers; 42.75.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/407185
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
EPHEMERA GLAUCOPS PICTET, 1843 Naturalis
Koese, B..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Factsheet; Leefgebieden; Beleid; Hafteb; Ephemeroptera; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/266426
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Errata Koese, B. 2008. de Nederlandse steenvliegen (Plecoptera). ‒ Entomologische Tabellen 1: 1-158. Naturalis
Koese, B..
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Plecoptera; Nederland; Verspreiding; Herkenning; 42.75.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/441435
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
EUROPESE RIVIERKREEFT ASTACUS ASTACUS Naturalis
Koese, B..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Factsheet; Leefgebieden; Beleid; Kreeften; 42.74.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/266427
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Haften Naturalis
Koese, B..
Factsheets van de haften van het leefgebiedenbeleid.
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Haften; Ephemeroptera; Natuurbescherming; Leefgebiedenbeleid; Beleid; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/264578
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
HALESUS TESSELATUS (RAMBUR, 1842) Naturalis
Koese, B..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Factsheet; Leefgebieden; Beleid; Kokerjuffers; Trichoptera; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/266439
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
HEPTAGENIA LONGICAUDA (STEPHENS, 1836) Naturalis
Koese, B..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Factsheet; Leefgebieden; Beleid; Haften; Ephemeroptera; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/266442
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
HYDROPTILA SPARSA CURTIS, 1834 Naturalis
Koese, B..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Factsheet; Leefgebieden; Beleid; Kokerjuffers; Trichoptera; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/266443
Registros recuperados: 38
Primeira ... 12 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional