Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 15
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
3 præsentationer fra Økologisk-Kongres 2017 Organic Eprints
Hermansen, J.E.; Kongsted, Anne Grete; Dorca-preda, Teodora; Hestbjerg, Bertel; Holm, Brian.
3 præsentationer fra pEcoSystem projektet til Økologi-Kongress 2017 1)Bedre grisemiljø versus lavere klima- og miljøpåvirkning? Eller både og? 2)10 ugers fravænning 3)Træer i folde fordele og ulemper
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Pigs; Environmental aspects.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/33785/1/%C3%98ko.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Effect of genotype and feed allowance on behavior, performance and meat quality of free-range pigs Organic Eprints
Kongsted, Anne Grete; Therkildsen, M..
Use of traditional breeds and free-range systems based on natural foraging may be one way to improve the quuality of organic pork in a broad sense and thereby justify the larger price.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Food systems; Pigs.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/26873/6/26873.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Er agroforestry en mulig udviklingsvej i økologisk svine- og fjerkræproduktion? Organic Eprints
Kongsted, Anne Grete; Hermansen, John E..
Hvad er agroforestry? Og hvad er idéen bag? - Hvilke fordele/synergieffekter ser I? (diskussion) - Eksempler på agroforestry i Europa - Hvilke udfordringer i den økologiske svine- og fjerkræproduktion kan agroforestry være med til at imødegå? - Er agroforestry en mulig udviklingsvej i DK? Barrierer og udviklingsbehov (diskussion)
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Pigs; Poultry; Environmental aspects.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/28684/1/Agroforestry_i_oekologisk_svine-_og_fjerkraeproduktion.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Feeding monogastrics 100% organic and regionally produced feed Organic Eprints
Díaz-Gaona, Cipriano; Kongsted, Anne Grete; Nørgaard, Jan Værum; Papi, Eugenio; Perez, Angela Morell; Reyes-Palomo, Carolina; Rodríguez-Estévez, Vicente; Roinsard, Antoine; Steenfeldt, Sanna; Studnitz, Merete; Stødkilde-Jørgensen, Lene; Theil, Peter Kappel; Åkerfeldt, Magdalena.
The transition to 100% organic feed ingredients for organic livestock is expected to take effect from January 1st 2020 in Europe. In order to contribute to the goal of 100% use of organic and regional feed for monogastrics, this knowledge synthesis “Feeding monogastrics 100% organic and regionally produced feed“ aims to describe: • the protein need for organic monogastric animals (pigs, layers and broilers), including different breeds and rearing conditions • different protein feed resources, mostly new or not commonly used protein sources, their nutrient content, production prerequisites, and their potential feeding value • small-scale, on-farm equipment for feed processing • different feeding strategies. The knowledge synthesis should enable...
Tipo: Report Palavras-chave: Pasture and forage crops; Farming Systems; Feeding and growth; Pigs; Poultry; Europe.
Ano: 2019 URL: http://orgprints.org/34560/1/OK_Net_EcoFeed_knowlegdesynthesis_190218_FINAL_alle.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Free-range pigs integrated with agroforestry Organic Eprints
Jakobsen, Malene; Kongsted, Anne Grete.
Among consumers there is an increasing interest in pork from conventional and organic free-range production. In many ways free-range production support animal welfare in terms of animals being able to perform species-specific behaviour. However, there are also some serious challenges related to animal health and welfare. Sudden death of lactating sows related to the disease complex called ‘summer-sows’ is a huge challenge on some farms and is expected to be related to heat stress. Furthermore, sows are snout-ringed which prevents them from performing species-specific behaviour such as rooting. Rooting destroys the grass cover thereby increasing the risk of nutrient leaching. Integration of free-range pigs with agroforestry, e.g. production of tree biomass...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Pigs.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/28761/6/28761.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Fremtidens udfordringer i svineproduktionen Organic Eprints
Bonde, Marianne; Kongsted, Anne Grete; Mejer, Helena; Rousing, Tine; Serup, Tove.
Løsninger omkring miljø, dyrevelfærd, selvforsyning med protein og produktion af hangrise kan bane vejen for øget økosvineproduktion.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: "Organics" in general; Animal husbandry; Feeding and growth; Health and welfare.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/24885/6/24885.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Improved sustainability in organic pig production Organic Eprints
Kongsted, Anne Grete; Hermansen, John E.; Jakobsen, Malene.
The local and global sale of organic pork produced in Denmark has increased markedly in recent years. Organic pig production is associated with several positive aspects from a societal point of view e.g. very low use of antibiotics and animals being able to express more of their natural behavior compared to conventional production. However, there are some challenges regarding sustainability that needs to be addressed. In Denmark, organic pig production is based on outdoor sow production all year round while the majority of growing pigs are kept in stables with access to a concrete covered outdoor run. The outdoor production of sows imposes a significant risk of nutrient leaching, especially in paddocks with lactating sows. The outdoor run for growing pigs...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Pigs.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/28762/11/28762.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Interview om kombineret produktion af grise og energiafgrøder i forbindelse med opstart af pECOSYSTEM projektet Organic Eprints
Kongsted, Anne Grete.
P4 - Midt og Vest Morgen: Interview om kombineret produktion af grise og energiafgrøder i forbindelse med opstart af pECOSYSTEM projektet.
Tipo: Audio Palavras-chave: Pigs; Environmental aspects.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/28678/6/28678.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Økologisk hangriseproduktion: Er dyrevelfærden i orden? Organic Eprints
Thomsen, Rikke; Kongsted, Anne Grete; Rousing, Tine; Bonde, Marianne.
Økologisk svinekød er et klart alternativ til konventionelt svinekød, da økologisk slag-tesvineproduktion med lavere belægningsgrad, adgang til udeareal og grovfoder er en markant anderledes produktionsform. Forbrugernes forventninger til et naturligt produkt betyder, at ophør af kastration har høj prioritet i fremtidig økologisk svine-produktion.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: "Organics" in general; Health and welfare.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/18886/3/18886.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Økologiske svin bliver sendt i skoven Organic Eprints
Kongsted, Anne Grete.
Interview om kombineret produktion af grise og energiafgrøder i forbindelse med opstart af pECOSYSTEM projektet. P1 Orientering. Begrebet "skovsvin" får nu en ny og positiv betydning, for hvis man sætter svin ud på arealer med energipil eller poppel, så kan man forbedre både dyrevelfærden og miljøet. De erfaringer skal nu undersøges nærmere i et nyt forskningsprojekt ledet af forskere fra Aarhus Universitets afdeling i Foulum.
Tipo: Other Palavras-chave: Pigs; Environmental aspects.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/28679/11/28679.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Oplæg til afgrødekode der kan anvendes til græsarealer med vedagtig bevoksning til svin på friland Organic Eprints
Kyed, Sybille; Kongsted, Anne Grete; Jørgensen, Uffe; Hermansen, John E..
Formål med at etablere vedagtig bevoksning på græsarealer til frilandssvin: 1) Forbedre dyrevelfærden ved at give grisene adgang til et nærmiljø, der i højere grad afspejler grisens "naturlige" nærmiljø, og som giver grisene langt større mulighed for thermo-regulerende adfærd end på arealer udelukkende med græs. Græsfoderet vil kunne blive suppleret med frugt fra træerne og give beskæftigelse. Det vil derudover have en landskabsæstetisk betydning i forhold til at gøre hytterne mindre synlige i landskabet. Af hensyn til vinterperioden er det ønskeligt, at der også indgår stedsegrønne træer i beplantningerne. 2) Reducere kvælstofudvaskningen ved at etablere vedagtig bevoksning, der forventes at være mere bestandig end græs, der erfaringsmæssigt er...
Tipo: Working paper Palavras-chave: Farming Systems.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/28704/3/28704.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Organic pig production – With particular reference to Danish production conditions Organic Eprints
Kongsted, Anne Grete; Hermansen, John E..
While there is a markedly growth in organically farmed land and in the organic food sector as such in Europe and North America, the organic pig sector has not developed correspondingly in most countries. This weaker development seems most likely to be due to difficulties for pig producers to comply with the organic standards, which impose comparatively more pronounced changes in the way of production than e.g. in ruminant production systems. Pigs should have access to roughage and to grazing in the summer period although finishers can be kept in barns if access to an outdoor rum. A common way to comply with these regulations is to have sows on grassland all year round, but to rear the finishers in stables. Outdoor piglet production can be very efficient...
Tipo: Report Palavras-chave: Pigs; Production systems.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/6457/1/6457.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Outdoor multi-sire mating system: A feasible way for organic piglet production? Organic Eprints
Kongsted, Anne Grete; Hermansen, John E..
The outdoor multi-sire mating system complies with the organic ideal of allowing animals to conduct their natural behaviour. Due to large differences in mating qualities between the teams of boars, the preliminary results of this study indicate that the system, as practiced today, is characterised by unacceptable varying reproduction results. The poor mating quality was related mainly to competition between boars, sows not able to support the weight of the boars and poor mating dexterity of some boars. To improve the system, these parameters much be taken into consideration
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Pigs; Animal husbandry; Health and welfare.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/7060/1/kongsted.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Strategies for a diversified organic pork production – an upcoming project Organic Eprints
Kongsted, Anne Grete; Hermansen, John E.; Claudi-Magnussen, Chris; Andersen, Bent Hindrup; Jensen, Helle Frank.
The objective of this project is to identify strategies for a diversified organic pork production with superior sensory quality based on pigs foraging in the cropping system. Three categories of slaughter pigs (young entire male pigs, female pigs of more than 100 kg and first parity sows) will be investigated and a traditional breed will be compared with a modern crossbred.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Pigs.
Ano: 2007 URL: http://orgprints.org/11484/1/11484.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Workshop - Ammonia losses in organic pig production Organic Eprints
Jørgensen, Uffe; Kongsted, Anne Grete.
Methods for estimating ammonia losses from organic pig production in free range systems and in barns with outdoor pens
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Pigs; Environmental aspects.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/29970/1/Workshop%20ammoniak%20Introduktion.pdf
Registros recuperados: 15
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional