Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 3
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
EU's regler for opstaldning af økologiske grise i bygninger med løbegårde Organic Eprints
Bonde, Marianne; Kyed, Sybille.
EUs økologiregler for hold og opdræt af svin er fastlagt i henholdsvis rådsforordning RFO 834/2007 og Kommissionsforordning 889/2009. Rådsforordningen fastlægger i artikel 12, at alle økologiske dyr skal have adgang til udendørsarealer. Det tillades, at grise alene har adgang til løbegård og ikke går på græsarealer.
Tipo: Report Palavras-chave: Health and welfare; Buildings and machinery; Pigs.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/28732/7/28732.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Oplæg til afgrødekode der kan anvendes til græsarealer med vedagtig bevoksning til svin på friland Organic Eprints
Kyed, Sybille; Kongsted, Anne Grete; Jørgensen, Uffe; Hermansen, John E..
Formål med at etablere vedagtig bevoksning på græsarealer til frilandssvin: 1) Forbedre dyrevelfærden ved at give grisene adgang til et nærmiljø, der i højere grad afspejler grisens "naturlige" nærmiljø, og som giver grisene langt større mulighed for thermo-regulerende adfærd end på arealer udelukkende med græs. Græsfoderet vil kunne blive suppleret med frugt fra træerne og give beskæftigelse. Det vil derudover have en landskabsæstetisk betydning i forhold til at gøre hytterne mindre synlige i landskabet. Af hensyn til vinterperioden er det ønskeligt, at der også indgår stedsegrønne træer i beplantningerne. 2) Reducere kvælstofudvaskningen ved at etablere vedagtig bevoksning, der forventes at være mere bestandig end græs, der erfaringsmæssigt er...
Tipo: Working paper Palavras-chave: Farming Systems.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/28704/3/28704.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Træer i svinefolde Organic Eprints
Kongsted, A.G.; Lambertsen, Lars; Jakobsen, M.; Hermansen, J.E.; Andersen, Heidi Mai-Lis; Markussen, Carsten; Kyed, Sybille; Eriksen, Simme; Serup, Tove; Jørgensen, Uffe.
Nærværende rapport er udarbejdet i forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojektet Pig production in eco-efficient organic systems (pEcosystem). Projektet er en del af OrganicRDD2 programmet som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Projektet har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet og er ledet af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, med deltagelse af Økologisk Landsforening, Udviklingscenter for Husdyr på Friland, SEGES samt to økologiske svineproducenter, Bertel Hestbjerg og Brian Holm. Læs mere på projektets hjemmeside: http://agro.au.dk/forskning/projekter/pecosystem/
Tipo: Report Palavras-chave: Pigs.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/33907/1/DCA%20rapport%20Tr%C3%A6er%20i%20svinefolde%20DRAFT_%C3%A9t%20link%20til%20orgE%20mangler%20at%20blive%20indsat.pdf
Registros recuperados: 3
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional