Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: 

RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 7
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Beplantning i farefolden Organic Eprints
Lambertsen, Lars.
Overvejelser omkring plantning - Det er muligt at opretholde grundbetaling på de tilplantede arealer, men reglerne herfor er detaljerede og stramme.
Tipo: Other Palavras-chave: Pigs; Denmark.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/32416/1/Faktaark_Beplantning.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Demonstration af berigede udearealer til slagtesvin Organic Eprints
Eriksen, Simme; Lambertsen, Lars.
Pig production in eco-efficient organic systems (pECOSYSTEMS) - Demonstration af bedre stalde til økologiske slagtesvin og Lyngflis som strøelse og rodemateriale til svin
Tipo: Other Palavras-chave: Pigs.
Ano: 2016 URL: http://orgprints.org/31498/1/Demonstration%20af%20berigede%20udearealer%20til%20slagtesvin.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Lyngflis som rodemateriale til økologiske slagtesvin Organic Eprints
Studnitz, Merete; Lambertsen, Lars.
Lyngflis er et affaldsprodukt fra hedepleje, som kan anvendes som rode- og beskæftigelsesmateriale til grise. Hos Bertel Hesbjerg er de velfærdsmæssige effekter heraf undersøgt ved at registrere halebid og skader på grise med hhv. permanent, restriktiv og ingen adgang til lyngflis.
Tipo: Web product Palavras-chave: Health and welfare; Pigs.
Ano: 2016 URL: http://orgprints.org/34331/1/Lyngflis%20som%20rodemateriale.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Rodekummer til slagtesvin Organic Eprints
Lambertsen, Lars.
Projektet Lyngflis som strøelses- og rodemateriale til svin er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.
Tipo: Other Palavras-chave: Pigs; Denmark.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/32415/1/Faktaark_Rodekummer.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Succes med økologi Organic Eprints
Lambertsen, Lars.
Kort indlæg om Svin, energiafgrøder og pleje af heden. * Hvordan kan produktion af energiafgrøder passe sammen med økologisk sohold? * Hvordan kan pleje af en hede gøre en slagtesvinestald mere spændende?
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Pigs.
Ano: 2016 URL: http://orgprints.org/31410/1/Succes_med_okologi.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Træer i svinefolde Organic Eprints
Kongsted, A.G.; Lambertsen, Lars; Jakobsen, M.; Hermansen, J.E.; Andersen, Heidi Mai-Lis; Markussen, Carsten; Kyed, Sybille; Eriksen, Simme; Serup, Tove; Jørgensen, Uffe.
Nærværende rapport er udarbejdet i forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojektet Pig production in eco-efficient organic systems (pEcosystem). Projektet er en del af OrganicRDD2 programmet som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Projektet har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet og er ledet af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, med deltagelse af Økologisk Landsforening, Udviklingscenter for Husdyr på Friland, SEGES samt to økologiske svineproducenter, Bertel Hestbjerg og Brian Holm. Læs mere på projektets hjemmeside: http://agro.au.dk/forskning/projekter/pecosystem/
Tipo: Report Palavras-chave: Pigs.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/33907/1/DCA%20rapport%20Tr%C3%A6er%20i%20svinefolde%20DRAFT_%C3%A9t%20link%20til%20orgE%20mangler%20at%20blive%20indsat.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Træer i svinefolde Organic Eprints
Kongsted, A.G.; Jakobsen, Malene; Lambertsen, Lars; Andersen, Heidi Mai-Lis; Jørgensen, Uffe; Hermansen, John E..
Producer svinekød og træbiomasse på samme areal.
Tipo: Other Palavras-chave: Health and welfare; Pigs; Environmental aspects.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/33778/1/Faktaark%20Tr%C3%A6er%20i%20svinefolde%20final.pdf
Registros recuperados: 7
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional