Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 102
Primeira ... 123456 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A new Xanthophyllum (Polygalaceae) from Borneo Naturalis
Meijden, R. van der.
In his paper on the peat swamp forests of Sarawak and Brunei (Gard. Bull. 20, 1963, 152) Dr. J. A. R. Anderson made notice of a distinctive Xanthophyllum species which he was not able to identify. In 1968, Mr. F. S. P. Ng, revising the genus for the Manual of Malayan Timber Trees, recognized it as a new species, but did not describe it. Working now on a monograph of the genus, and having examined all collections Dr. Anderson kindly sent on loan to me, I am able to describe it here as a new species. I am much indebted to Dr. H. Sleumer for rendering the diagnosis in Latin.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1970 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/524447
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Aanwinsten voor de Nederlandse adventief-flora, 13 Naturalis
Meijden, R. van der.
Leptochloa fascicularis (Lamk.) A. Gray [Diplachne fascicularis (Lamk.) P.B.] has been found as an alien in the Netherlands. The author gives a key to the species of the genus in addition to that in Flora Neerlandica.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1975 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/527428
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
An annotated key to the South-East Asiatic, Malesian, Mascarene, and African species of Myriophyllum (Haloragaceae) Naturalis
Meijden, R. van der.
The area of distribution of most Myriophyllum species is insufficiently known. In this paper, many new localities are recorded for 16 species from SE. Asia, Malesia, Madagascar, and Africa, and a key is added. One species from New Guinea, M. coronatum, is described as new (fig. I). Of the other species the synonymy is complete, but no descriptions are given; of each the distribution and ecology is cited, and if necessary critical remarks are added. Under the new species the second remark deals with the possible desirability of distinguishing subgenera or sections within the genus. It is concluded that, as the species show a reticulate affinity by parallelism, especially as regards reductions in both vegetative and sexual organs, the usefulness of...
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1969 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/525364
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Apera interrupta (L.) Beauv. (Stijve windhalm), een dwaalgast burgert in Naturalis
Holverda, W.J.; Meijden, R. van der; Cortenraad, J..
Apera interrupta (L.) Beauv. was found in 1984 in the province of Zeeland (Rammegors) in a rather natural habitat on sandy soil. In 1986 the species was also discovered in the province of Limburg (in Kerkrade). Until then A. interrupta was considered to be an adventitious species only. From a study of herbarium specimens it appeared that the species had been recorded previously in 1943 and 1958 in the province of Zuid-Holland (Leiden). Recently it turned out to be still present at both localities (a railway-embankment and a former railway). As the number of records has increased significantly – since 1943 the species has been recorded in 10 hour-squares among which nine new localities near Amsterdam in 1988 – it is argued that the Netherlands, just like...
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1989 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/527968
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Biosystematic notes on Atriplex patula L., A. hastata L., and A. littoralis L. (Chenopodiaceae) Naturalis
Meijden, R. van der.
In about 10—15 % of the cases a sharp distinction between Atriplex hastata L., patula L., littoralis L., and glabriuscula Edm. is not possible, both in the field and in the herbarium. In order to establish the status of the ‘intermediates’ a karyological examination was undertaken of 95 samples collected in the Netherlands including both typical specimens and intermediates. It appeared that the specimens clearly representing A. hastata, littoralis, or glabriuscula are diploid (n = 9), but those representing A. patula tetraploid (n = 18). The ‘intermediates’ between A. hastata and patula are either diploid or tetraploid. Hence a sharp distinction between the latter two taxa is only possible on the chromosome number. A similar result was found for the...
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1970 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/524932
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Boekaankondigingen Naturalis
Meijden, R. van der.
D.L. Oskamp, Afbeeldingen der Artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen, [oorspr.] Amsterdam, 1796; deel 1: ca. 250 pag.; facsimile-uitgave INDROS, Almere, 1998, ƒ 79,50, ISBN 90-75647-12-3. — Het eerste van de zesdelige serie boeken over medicinale planten van Nederland, met reproducties van de kleurenplaten, beschrijvingen in het Nederlands en Latijn, en met aanwijzingen voor het (medicinale) gebruik. C.A. Stace, Field Flora of the British Isles, Cambridge, 1999, 736 pp., £ 17,95., ISBN 0521653150. — Slechts ¼ van het gewicht van de bekende “New Flora of the British Isles”, en in jaszakformaat. De essentiële diagnostische informatie is vrijwel compleet beschikbaar, incl. de genus- en familiebeschrijvingen, de Engelse namen...
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1999 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/527730
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Boekaankondigingen Naturalis
Meijden, R. van der.
*P.W.M. van Beers, Inventarisatie Noord-Brabantse vennen 1994, ’s-Hertogenbosch, 1997, Rapport 45 pag. + Bijlagen 272 pag., Provincie Noord-Brabant. Info: 073-6808086. * G.A. Dijkstra, Geschikte lokaties voor toekomstige trilvenen in de Bethunepolder. Vegetatiekartering van sloten en oevers om te bepalen waar plantensoorten, kenmerkend voor de successie van open water naar trilveen, aanwezig zijn, Vogelenzang, 1997, 20 pag. + bijlagen, Serie Bethunepolder. Info: 023-5233636.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1998 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/526497
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Boekaankondigingen Naturalis
Meijden, R. van der.
Deze rapporten, waarvan de prijs bij de redactie onbekend is, zijn te bestellen via tel. 05110-74764. De rapporten zijn opgesteld in opdracht van het Staatsbosbeheer. * W. Altenburg, De vegetatie van de natuurreservaten Kunderberg en Wahlwiller Graven in 1991, Veenwouden, 1994, 42 pag., + bijlagen en kaarten. * W.S. van der Veen & W. Altenburg, De vegetatie van het natuurreservaat het ‘Vennengebied’ in 1991; de Overasseltse en Hatertse vennen, Veenwouden, 1993, 39 pag. + bijlagen en kaarten.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1995 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/527846
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Boekaankondigingen Naturalis
Meijden, R. van der.
Deze rapporten, waarvan de prijs bij de redactie onbekend is, zijn te bestellen via tel. 05110-74764. Opdrachtgever Staatsbosbeheer. ** W. Altenburg, M. Brongers & C. ten Oever, De vegetatie van de komgronden Bommelerwaard en Waardenburg in 1993, Veenwouden, 1994, 33 pag. + bijlagen en kaarten, A&Wrapport 93.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1995 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/527200
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Boekaankondigingen Naturalis
Meijden, R. van der.
**W. Altenburg, Monitoring in de Blaugerzen bij Eagmaryp in 1995, Veenwouden, Altenberg & Wymenga-rapport 144, 18 pag. + kaarten. *S.J.A. van Baalen, F.J. Stoppelenburg & A.C. Garritsen, Kennisoverzicht Instrumentarium Verdrogingsbestrijding. Een verkenning van de toepassingen van en de behoefte aan modellen en informatiesystemen voor de planvorming voor gebiedsgerichte verdrogingsbestrijding, Rapport Nationaal Onderzoeksprogramma Verdroging 13.1, RIZA, Lelystad, 103 pag. + 256 pag. bijlagen. Info: 0320- 298384.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1997 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/527821
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Boekaankondigingen Naturalis
Meijden, R. van der.
*A. Aptroot, Veranderingen in de epifytenflora van de Provincie Utrecht over de periode 1984- 1989, Utrecht, 1990, 9 pag. + bijlagen en kaarten, Bureau Milieuinventarisatie No. 4. A. Aptroot, H.F. van Dobben, C.M. van Herk & G. van Ommering, Bedreigde en kwetsbare korstmossen in Nederland. Toelichting op de Rode Lijst, Wageningen, 1998, 68 pag. + bijlagen, ƒ 15, Rapport IKC Natuurbeheer nr. 29, te bestellen bij IKC, Postbus 30, 6700 AA Wageningen, tel. 0317-474801. — Op deze Rode Lijst staat de helft van het totale aantal korstmos-soorten van Nederland.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1998 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/527677
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Boekaankondigingen Naturalis
Meijden, R. van der.
P. Bremer, Het Voorsterbos, over de ontwikkeling van flora en fauna, Zwolle, 1991, 116 pag., ƒ 15, te bestellen via gironummer 3329375 t.n.v. P. Bremer, Zwolle. — Een gedetailleerd verslag over dit in de Noordoostpolder gelegen bos, met gegevens over Hogere planten, blad- en levermossen, lichenen, paddestoelen, vogels en andere diergroepen. P. Bremer, M.A. Heinen, A.J. Dijkstra & J. Brouwer, Flora en fauna van de Oldenzaalse stuwwal, Basisrapport Milieuinventarisatie, Provincie Overijssel, Zwolle, 1990, 216 pag., ƒ 28,50, te bestellen via giro 833220 t.n.v. provincie Overijssel te Zwolle.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1991 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/528147
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Boekaankondigingen Naturalis
Meijden, R. van der.
Deze rapporten, waarvan de prijs bij de redactie onbekend is, zijn te bestellen via tel. 05110-74764. Opdrachtgever Staatsbosbeheer. **W. Altenburg, Natuurwaarden in het Swette-gebied, ecologisch onderzoek in de herinrichting ‘Swette-De Burd’, Veenwouden, 1995, 40 pag., A&W-rapport 112. **C. ten Oever & M. Brongers, De vegetatie van de natuurreservaten Moerputten en Sompen & Zooislagen in 1993, Veenwouden, 1994, 24 pag. + bijlagen en kaarten, A&W-rapport 90.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1995 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/526912
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Boekaankondigingen Naturalis
Meijden, R. van der.
*P. Bremer, De ontwikkeling van flora / vegetatie in het natuurontwikkelingsgebied Strootman, Zolle, 1999, 15 pag. + bijlagen, uitgave Provincie Overijssel, Notitie milieu-inventarisatie nr. 9901. Info: 038-4251752 (P. Bremer). J. Buis & J.P. Verkaik, Staatsbosbeheer. Honderd jaar werken aan groen Nederland, Utrecht, 1999, 287 pag., ƒ 69,90, ISBN 90 5345 138 2.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1999 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/526797
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Boekaankondigingen Naturalis
Meijden, R. van der.
*M. Brongers, A.F. de Goede & R. Griffioen, Vegetatie, flora en fauna van een aantal heideterreinen op de Veluwe in 1998. Kartering 1998 en vegetatie-ontwikkelingen in de periode 1990—1998, Veenwouden. 2000, 42 pag. + bijlagen en kaartbijlagen, A&W-rapport 207. *M. Brongers & E. ter Stege, De vegetatie van de natuurreservaten Bemmelse Waard, Gendtse Waard, Klompenwaard en Huissense Waard in 1997, Veenwouden, 2000, 28 pag. + bijlagen, A&W-rapport 173.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 2001 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/527585
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Boekaankondigingen Naturalis
Meijden, R. van der.
* Anonymus, Flora en fauna van de IJsseldelta, Samenvattend rapport milieuinventarisatie, Provincie Overijssel, hoofdgroep ruimtelijke ordening en inrichting, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle, 1988, 30 pag. * Anonymus, De Utrechtse uiterwaarden van Neder-Rijn en Lek, Natuur en Landschap, Samenvattend rapport, Provinciale Waterstaat van Utrecht, afdeling Ecologie, 1988, 60 pag. + 6 kaarten, ƒ 10 (excl. verzendkosten), telefonisch te bestellen bij de Centrale Bibliotheek van de provincie Utrecht (030-582278). — Een samenvatting van de inventarisaties vanaf 1983, waaruit onder meer kan worden afgelezen hoe onzorgvuldig er met de aanwezige natuurwaarden wordt omgesprongen.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1988 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/527905
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Boekaankondigingen Naturalis
Meijden, R. van der.
* K. Ammann, L. Sanches Pinto & G. Lang, Teneriffa und Gomera, 1981—1990, Vegetationsaufnahmen und Artenlisten, Bern, 1992, 56 pag., aan te vragen bij Klaus Ammann, Systematisch-Geobotanisches Institut, Altenbergrain 21, CH-3013 Bern (Zwitserland). — Een tussenresultaat van vele jaren botanische excursies op dit bijzondere eiland; ook mossen, korstmossen en fungi zijn op naam gebracht. Een nuttig werk voor de gevorderde botanicus, niet in de laatste plaats om de uitgebreide literatuurlijst. * R. van Assema & H.J. Poppe, Flora en vegetatie van het Landgoed Coelhorst, Amersfoort, 1992, 73 pag. Aflevering 15 in de serie ‘Natuur, landschap en milieu van Amersfoort’ van de vakdienst Stadsbeheer en Milieu, Centrum voor Natuur- en Milieu-educatie,...
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1993 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/527941
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Boekaankondigingen Naturalis
Meijden, R. van der.
A.F.M. van Hees, ‘Tussen de Goren’ bosreservaat Chaam; bossamenstelling en structuur van steekproef cirkels, Wageningen, 1993, 93 pag., IBN-DLO (IBN-rapport 002), ISSN 0928-6888. Te bestellen door overmaking van ƒ 25 op giro 948540 van IBN-DLO te Wageningen o.v.v. rapport 002. * E. Hörandl, Die Gattung Salix in Österreich mit Berücksichtigung angrenzender Gebiete, Abh. d. zoöl.-bot. Ges. Österr. 27, 1992, 170 pag. — Een kritische bewerking, met determinatiesleutels, van de Wilgen in Oostenrijk. Te bestellen bij de auteur: Dr. Elvira Hörandl, Inst. f. Botanik der Univ. Wien, Rennweg 14, A-1030 Wenen.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1993 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/527248
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Boekaankondigingen Naturalis
Mennema, J.; Meijden, R. van der.
Anonymus, Grote topografische atlas van Nederland, 1: 50000, Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, Groningen, 1987; deel 1 West-Nederland, 135 pag., deel 2 Noord-Nederland, 142 pag., deel 3 Oost-Nederland, 175 pag., deel 4 Zuid-Nederland, 176 pag. Prijs per deel ƒ 59, of ƒ 200 voor de gehele set. Gebonden. ISBN 9001-96177-0 (set). In ruim 450 A4-pagina’s zijn alle kaartbladen van de Topografische kaarten van Nederland bijeengevoegd en in kleur afgedrukt, voorzien van de Amersfoort-coördinaten. De vier delen overlappen elkaar op een uitgekiende wijze, waardoor tenminste alle kaartbladen van één provincie in een deel te vinden zijn. Zeer handig is, dat elk deel voorzien is van een uitgebreid register van alle op de kaarten voorkomende topografische namen. De...
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1987 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/528079
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Boekaankondigingen Naturalis
Meijden, R. van der.
P. Aanen, W. Alberts, G.J. Bekker, H.D. van Bohemen, P.J.M. Meiman, J. van der Sluijs, G. Veenbaas, H.J. Verkaar & C.F. van de Wetering, Natuurtechniek en Waterstaatswerken, Wetenschappelijke Mededeling KNNV nr. 199, 1990, 143 pag., ISBN 90-5011-044-4, ƒ 26,50, te bestellen via gironummer 13028 t.n.v. Stichting Uitgeverij KNNV, Eindhoven. * Achtergrondreeks Natuurbeleidsplan, 2: Grondwaterstromingsstelsels in Nederland (zie G.B. Engelen); 3: Levend verleden (zie A.J. Haartsen); 4: Toestand van de natuur (zie J.A. Weinreich); 5: Nederland in vorm (zie G.P. Gonggrijp); 6: Natuurontwikkeling (zie F. Baerselman); 7: Natuurwaardenkaart (zie J.J. Bakker).
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1991 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/527099
Registros recuperados: 102
Primeira ... 123456 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional