Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: 

RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 58
Primeira ... 123 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Agronomic characteristics of the spring forms of the wheat landraces (einkorn, emmer, spelt, intermediate bread wheat) grown in organic farming Organic Eprints
Konvalina, Petr; Capouchova, Ivana; Stehno, Zdenek; Moudry, Jan.
Organic farmers look to the possibilities of growing neglected crops, such as the spring forms of hulled wheat – einkorn, emmer and spelt – for support in developing the organic farming system. In 2008, 169 landraces from the gene bank at the Crop Research Institute in Prague were tested on certifi ed organic plots. The experiment was aimed at fi nding suitable varieties for the organic farming system. In summary, our fi ndings show that einkorn (Triticum monococcum L.) and emmer wheat [Triticum dicoccum Schrank (Schuebl)] are resistant to powdery mildew and brown rust, spelt wheat (Triticum spelta L.) is less resistant to these two diseases, and the intermediate forms of bread wheat are very sensitive to such infestation. The varieties evaluated incline...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2010 URL: http://orgprints.org/20768/1/JOA.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Alternativní plodiny Organic Eprints
Moudry, Jan.
Publikace informuje o pěstování alternativních plodin využitelných především pro rozšíření a doplnění sortimentu potravinových surovin, ale nacházejících uplatnění i ve farmacii, kosmetice či jiných oborech. Z množství ve světě využívaných druhů byly vybrány takové, jejichž pěstování i využití již v našich podmínkách bylo ověřeno. Jednotlivé druhy alternativních plodin jsou přiřazeny do klasicky členěných skupin:obilniny, pseudoobilniny, luskoviny, olejniny, okopaniny a je k nim přiřazena vybraná skupina léčivých rostlin. U každého druhu je věnována základní informace významu a využití plodiny, botanické charakteristice a požadavkům plodiny na prostředí. Jádrem sdělení jsou agrotechnické metodické postupy od zařazení plodiny v osevních sledech přes...
Tipo: Book Palavras-chave: Crop husbandry.
Ano: 2011
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Alternativní zemědělství - informační bulletin č.10 Organic Eprints
Urban, Jiri; Merta, Vlastimil; Plisek, Bedrich; Moudry, Jan; Vogtmann, Hartmut; Tabach, Arnost; Kvapilik, Jindrich; Pavelkova, Jirina.
Témata informačního bulletinu č.10 jsou: Ovocnářský ekologický podnik pana Jiřího Kargra, Ekologické ovocnářství, dojmy ze Švýcarska, úvahy o našich možnostech, Hrách v ekologickém zemědělství, Pěstování sladovnického ječmene pro výrobu biopiva, Vyvýšený záhon, Biozahrádka, Biologická ochrana ovocných stromů v sadech, Horské ekologické hospodářství Marianne a Paula Waldera.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Farming Systems; Crop husbandry.
Ano: 1994 URL: http://orgprints.org/21921/1/Bulletin%20%C4%8D.10.PDF
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Analýza ekologického hospodaření na orné půdě Organic Eprints
Moudry, Jan (Jr.); Moudry, Jan; Rozsypal, Roman.
Studie je zaměřena na posouzení struktury ekologicky hospodařících podniků a na indikaci faktorů ovlivňujících rozvoj ekologického zemědělství na orné půdě. Analýza struktury zemědělských podniků byla provedena na dvou testovacích souborech. Bylo prokázáno, že s přibývající nadmořskou výškou roste extenzita hospodaření, výrobní struktura podniku se zjednodušuje (zatravnění v kombinaci s chovem skotu BTPM). Při konverzi na ekologické zemědělství přistupují až ke stoprocentnímu zatravnění, což vyvolává utlumení produkčních zemědělských funkcí. S rostoucí nadmořskou výškou klesá podíl orné půdy. V nedostatečné míře jsou zastoupeny zlepšující plodiny (brambory, pícniny na orné půdě a luskoviny). Existence řady ekologicky hospodařících podniků závisí na...
Tipo: Book Palavras-chave: Farming Systems; Crop husbandry.
Ano: 2007
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ancient Wheat Species Can Extend Biodiversity of Cultivated Crops Organic Eprints
Moudry, Jan; Konvalina, Petr; Stehno, Zdenek; Capouchova, Ivana; Moudry, Jan (Jr.).
Wheat genetic resources may be grown in organic farming systems or in less favourable areas for bread wheat species. Characteristics of hulled wheat species (23 varieties of einkorn, emmer wheat, spelt wheat) were studied and evaluated within a two-year trial period (which was executed on certified organic fields) and they were compared to characteristics of landraces and modern bread wheat varieties. The main aim of our study was to evaluate the potential uses of genetic resources of wheat in organic farming. The hulled wheat species were resistant to mildew and brown rust. Their grains were less contaminated with DON than the grains of the control varieties. The grain yield rate was reduced. Per hectare crude protein yield was higher in spelt and emmer...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/20763/1/SRE.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Baking Quality of Winter Wheat Varieties in Organic Farming Organic Eprints
Konvalina, Petr; Moudry, Jan (Jr.); Capouchova, Ivana; Moudry, Jan.
The technological value of wheat is negatively influenced by organic methods of cultivation. The critical factor is the crude protein content and quality. The aim of this paper is to identify diferences in the quality of eight varieties and two strains of wheat recommended in conventional or organic conditions. Correlation analysis of the qualitative parameters of wheat shows a clear relationship between crude protein content, wet gluten content and Zeleny - sedimentation value. According to the test results, it is appropriate to use the content and quality of protein as selective criteria for the selection of varieties. The Level of baking quality is never reduced below the quality level of the worstquality varieties grown in the same conditions. On the...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Breeding; Genetics and propagation Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2009 URL: http://orgprints.org/20773/1/Agronomy_research_%2D_Konvalina_a_kol._II.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bioprodukty – móda nebo budoucnost? Organic Eprints
Moudry, Jan.
V odborné i laické veřejnosti se v posledních letech velmi často diskutovaným tématem staly klimatické změny. Součástí těchto změn je oteplení většiny pevnin, negativní ovlivnění vodních zdrojů a velká variabilita počasí. Faktem je, že se zemské klima mění. Otázkou zůstává, zda je tento proces následkem antropogenní činnosti, zejména průmyslové revoluce, nebo zda je tato změna způsobena nezávislými přírodními pochody.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Environmental aspects.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/24863/1/bioprodukty.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Chov zvířat v ekologickém zemědělství Organic Eprints
Moudry, Jan (Jr.); Konvalina, Petr; Moudry, Jan; Kalinova, Jana.
Publikace se zabývá chovem hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství. V první části jsou popsány obecné zásady a předpisy vztahující se k chovu zvířat. Další část je zaměřena na plemena a krmení hospodářských zvířat a chovatelské technologie. Ve třetí části je podrobněji rozebrán chov jednotlivých druhů hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství.
Tipo: Book Palavras-chave: Animal husbandry.
Ano: 2007
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Current conditions for seed use in the Czech organic farming Organic Eprints
Konvalina, Petr; Capouchova, Ivana; Stehno, Zdenek; Huda, P.; Blaha, Ladislav; Moudry, Jan (Jr.); Moudry, Jan.
Council Regulation (EC) No. 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products, and Commission Regulation (EC) No. 889/2008 of 5 September 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation, are the most important European legislative instructions on organic farming. They lay down a permit to use just organic seeds for establishment of organic crop stands. Such seeds have to originate from the plants being grown in compliance with organic farming rules for at least one generation. Organic farmers are obliged, in compliance with the above-mentioned legislation, to use seeds originating from organic production when establishing crop stands. Otherwise, they are allowed to use their own seeds or they may...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/20764/1/Iasi_PK_2011.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Current situations in organic cereal seed offer in the Czech Republic Organic Eprints
Konvalina, Petr; Stehno, Zdenek; Capouchova, Ivana; Huda, Petr; Moudry, Jan; Moudry, Jan (Jr.).
Organic farmers are obliged, in compliance with the valid legislation, to use seed originating from the organic production when establishing the crop stands. In a survey we found certified organic cereal seed is used on 6 %, conventional untreated seed on 37 %, and farm seed on 57 % (of the organically farmed area in the Czech Republic). The main reasons for that are as follows: the insufficient surface of land intended for the reproduction of organic seed, the low proportion of accepted seed coming from the accepted reproduction surface. Therefore, low-quality farm seed is used on a large proportion of organically farmed land, which has a negative effect on the yield level of the cereals. These observations were also confirmed by results obtained in a...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/20758/1/CZU_2011_PK_Aktu%C3%A1ln%C3%AD_situace__%2D_bioosiva.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Differences in the Morphological Characteristics of the Land Races of the Soft and Emmer Wheat in Relation to the Modern Varieties Organic Eprints
Konvalina, Petr; Stehno, Zdenek; Capouchova, Ivana; Moudry, Jan; Sramek, J.; Moudry, Jan (Jr.).
For the organic farmers there is important question which varieties of wheat are right for organic farming in Less Favoured Areas. Modern varieties of wheat are bred in the conditions of conventional (high imput) farming. That is why the organic farmers asked about the suitability of land races of soft wheat (Triticum aestivum L.) or different species like emmer wheat grown in the past (Triticum dicoccum SCHUEBL). The paper results from the study of fourty land races, two intermediate and ten modern varieties of soft wheat in comparison to ten land races of emmer wheat at two locations in the Czech Republic. We evaluated tuft shape, length of plant, length and width of flag leaf, length and density of spike and awnedness. The modern varieties of soft...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2009 URL: http://orgprints.org/20774/1/Differences_in_the_morphological_characteristics_of_the_land_races_of_the_soft_and_emmer_wheat_in_relation_to_the_modern_varieties.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Differences in Yield Parameters of Emmer in Comparison with Old and New Varieties of Bread Wheat Organic Eprints
Konvalina, Petr; Capouchova, Ivana; Stehno, Zdenek; Moudry, Jan.
Emmer wheat (Triticum diccocum Schrank) belonged to the most frequent species of cereals in the past. Nowadays, it is grown in arid and montane areas in particular. Interest in this cereal species has increased, as it is tolerant to biotic and abiotic stressing factors. Therefore, yield parameters were evaluated in three-year (2007, 2008 and 2010) trials that were carried out in two different localities in the Czech Republic. Results of the research were compared to characteristics of four old and two top modern bread wheat (Triticum aestivum L.) cultivars. The emmer wheat varieties were resistant to usual wheat diseases. They formed their yield by a quantity of productive tillers (2.5), whereas the varieties of bread wheat had less productive tillers...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/20759/1/AJAR_2012.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Distribution and use of grasslands in the Czech Republic and biodiversity of invertebrates Organic Eprints
Moudry, Jan (Jr.); Bohac, Jaroslav; Konvalina, Petr; Moudry, Jan; Kolarova, Pavlina.
In the Czech Republic the major focus of organic farming lies in permanent grasslands management. Animal production is mostly focused on non-milk pasture beef-raising on almost the whole farm area. By contrast conventional farms do not grass sufficiently, even in areas with higher elevation. This fact is influenced by subvention programmes motivating farmers to fulfil the agroenvironmental function of agriculture using grassing, however there is no support for agriculture on arable land. Permanent grasslands are predominantly used for beef grazing. Large areas are harvested too, which affects biodiverzity. Grasslands utilized for pasture are rich in biodiversity which enhance ecosystem services. The effect of grassland management on the different taxa and...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Pasture and forage crops; Biodiversity and ecosystem services.
Ano: 2008 URL: http://orgprints.org/21032/1/Moudry_%2D_Distribution[1]...2008.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Diversity of carbon isotope discrimination in genetic resources of wheat Organic Eprints
Konvalina, Petr; Moudry, Jan; Suchý, Karel; Capouchova, Ivana; Janovska, Dagmar.
Strong drought tolerance is an important objective in breeding new wheat varieties. We compared the drought tolerance of land races and modern varieties of various spring wheat forms. 13C discrimination (CID) indicated how significantly the tested wheat varieties were inclined to drought tolerance. CID is a trait related to stomatal closure and consequently an important component of the tolerance to drought. Samples were grown in České Budĕjovice (CZ), from 2009 to 2012. Twenty-three varieties, comprising einkorn, emmer, spelt, land races and control variety of bread wheat were grown and tested. Results have shown some varieties achieved low CID values (which meant they were more inclined to the drought tolerance). There were emmer and spelt varieties...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Breeding; Genetics and propagation Environmental aspects.
Ano: 2014
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Drought Tolerance of Land Races of Emmer Wheat in Comparison to Soft Wheat Organic Eprints
Konvalina, Petr; Moudry, Jan; Dotlacil, Ladislav; Stehno, Zdenek; Moudry, Jan (Jr.).
As water deficiency becomes a more frequent cause of the reduction in wheat yield levels, the search for donors of drought tolerance to be bred into adapted land races becomes urgent. Drought tolerance has been evaluated by the 13C discrimination method in six land races of emmer wheat (Triticum dicoccum SCHRANK), compared with land races, obsolete cultivars and modern varieties of soft wheat (Triticum aestivum L.). The results of a two-year trial show that most of the genetic resources of emmer wheat, and intermediate land races of wheat are predisposed to drought tolerance. These varieties respond to dry conditions more sensitively, as they close their pores earlier (a lower value of the discrimination of 13C isotope). As for other land races and the top...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Crop husbandry Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2010
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Economic Efficiency of the Winter Wheat (Triticum aestivum L.) and Winter Spelt (Triticum spelta L.) Growing in Organic Farming Organic Eprints
Sramek, Jan; Konvalina, Petr; Zdrhova, I.; Moudry, Jan (Jr.); Moudry, Jan.
Comparison of economic efectivity of the winter wheat (Triticum aestivum L.) and winter spelt (Triticum spelta L.) growing in organic farming systems. The differences of yield of two species wheats in organic farming system and factors are evaluated. In relation to standart technological procedures in farming systems are defined costs for area nad for production unit. Structure of costs on production, price differences between the winter wheat and winter spelt are analysed.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Crop husbandry.
Ano: 2009
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ekologické zemědělství Organic Eprints
Moudry, Jan; Konvalina, Petr; Moudry, Jan (Jr.); Kalinova, Jana.
Publikace předkládá problematiku ekologického zemědělství. Je rozdělena na pět hlavních částí. Základní principy ekologického zemědělství rozebírají problematiku trvale udržitelného rozvoje a zahrnují vymezení základních pojmů, popis cílů a principů ekologického zemědělství, jeho vývoj v České republice, Evropské Unii a ve světě. Část věnovaná pěstování rostlinje rozdělena na problematikupěstování hlavních plodin na orné půdě a trvalých travních porostů v systému ekologického zemědělství. Pěstování rostlin je rozděleno do skupin dle hospodářského významu (obilniny, pseudoobilniny, luskoviny, okopaniny, olejniny, pícniny a meziplodiny na orné půdě). Zahradnictví předkládá zásady pěstování hlavních druhů zeleniny. Jsou zdůrazněny zásady základní agrotechniky...
Tipo: Book Palavras-chave: "Organics" in general; Farming Systems; Animal husbandry; Crop husbandry.
Ano: 2007
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ekologické zemědělství, učebnice pro školy i praxi. I. díl. Základy EZ, agroenvironmentální aspekty a pěstování rostlin Organic Eprints
Urban, Jiri; Sarapatka, Borivoj; Cizkova, Stanislava; Dukat, Vojtech; Diviš, Jiří; Hejatkova, Kvetuse; Hejduk, Stanislav; Hluchy, Milan; Hrabe, Frantisek; Hradil, Radomil; Machac, Radek; Moudry, Jan; Plisek, Bedrich; Pokorny, Eduard; Prazan, Jaroslav; Rozsypal, Roman; Sedlo, Jiri; Sarapatkova, Hana; Škeřík, Josef; Teksl, Milan; Veverka, Antonín.
První učebnice ekologického zemědělství v České republice. Obsahuje základy filosofie a praxe v ekologickém zemědělství, zaměřené na rostlinnou produkci a v samostatné kapitole informuje o biodynamickém zemědělství.
Tipo: Book Palavras-chave: "Organics" in general.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/21924/1/881b04bf9fd9a9b3c1256fc000501538_OpenDocument
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ekologické zemědělství v ČR a Rakousku, hlavní problémy a přenos zkušeností Organic Eprints
Moudry, Jan (Jr.); Moudry, Jan; Cudlinova, Eva; Hartl, Wilfried; Kromp, Bernhard; Konvalina, Petr; Sramek, Jan; Kolarova, Pavlina; Fuka, David; Kostkova, Miroslava.
Publikace hodnotí české a rakouské ekologické zemědělství z hlediska historického vývoje, zemědělských a socio-ekonomických aspektů. Definuje hlavní problémy v jednotlivých zemích a společné body a pokouší se navrhnout řešení vycházející ze zkušeností partnerských stran.
Tipo: Book Palavras-chave: Farming Systems; Knowledge management.
Ano: 2008
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ekonomická efektivnost rostlinné bioprodukce Organic Eprints
Moudry, Jan; Moudry, Jan (Jr.); Konvalina, Petr; Kopta, Daniel; Sramek, Jan.
V metodice je porovnávána ekonomická efektivnost pěstování vybraných plodin (pšenice, žito, tritikale, oves, kukuřice, brambory) z ekologického a konvenčního systému hospodaření. Jsou vyhodnocovány rozdíly ve výnosech plodin v relaci k systému pěstování a faktorům, které tyto rozdíly ovlivňují. V relaci ke standardním technologickým postupům v obou systémech hospodaření jsou stanoveny náklady na plochu i na jednotku produkce a vypočten příspěvek na úhradu. Dále je analyzována struktura nákladů na produkci vybraných plodin, cenové diference mezi konvenční produkcí a bioprodukcí a podíl dotací na příjmech pěstitele.
Tipo: Book Palavras-chave: Farming Systems; Crop husbandry.
Ano: 2008
Registros recuperados: 58
Primeira ... 123 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional