Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: 

RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 3
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Effects of grazing system on production and parasitism of dairy breed heifers and steers grazing wet marginal grasslands Organic Eprints
Kristensen, T.; Thamsborg, S.M.; Andersen, H.R.; Søegaard, K.; Nielsen, L..
Production and endoparasitism in first grazing season of Holstein heifers and steers were investigated in two grazing seasons, at low-lying peaty soil. In year 2000, forty animals were included in a 2 x 2 factorial, replicated experiment with two sexes (steers vs. heifers) and two stocking rates (SR): normal vs. low (840 vs. 420 kg live weight per ha at turn out) in a set stocking grazing system. Mean grass height over the entire season were 6.3 ± 4.8 cm (mean ± s.d.) at normal SR and 9.8 ± 6.1 cm at low SR. Mean daily live weight gain during grazing was significantly (P < 0.001) lower at normal SR (256 ± 147 g) compared to low (468 ± 142 g) but sex did not significantly affect the daily gain. Serum-pepsinogen levels, indicating uptake of...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Dairy cattle.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/4514/1/4514.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Lavbundsarealerne ved Fussingø Organic Eprints
Hoffmann, C.C.; Jakobsen, O.S.; Nielsen, L.; Debosz, K..
På engene ved Fussingø Hovedgård blev der i 1997-2001 gennemført en tværfaglig undersøgelse af forskellige græsmarksstrategier, som afgræsning, slæt eller driftsophør, ud fra ønsket om at kunne øge naturkvaliteten under miljøvenlig græsmarksdrift og samtidig forbedre landbrugsproduktionen under sådanne forhold. Med henblik på at få en generel beskrivelse af engarealerne er der indsamlet nøgledata vedrørende geologi, afstrømningsforhold, arealernes driftshistorie, klima, hydrologi og vegetationen på arealerne. Der er benyttet en kombination af ældre beskrivelser og nye registreringer. Engområdet er beliggende i en tunneldal, som stort set følger Skals å forløbet. Der er tørveaflejringer med mindre lag af ler og kalkgytje indlejret lokalt. I den øverste...
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Biodiversity and ecosystem services.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/4284/1/4284.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Regulering af lysesiv Organic Eprints
Buttenschøn, R.M.; Nielsen, L..
Lysesiv optrader ofte som problemart i forbindelse med retablering af naturenge og ved etablering af "våde enge". Marginalisering og ekstensivering af engdriften i Danmark og andre europæiske lande har betydet, at lysesiv har bredt sig og mange steder betragtes som et stort problem. Målrettet græsning er en af mulighederne for bekæmpelse.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Biodiversity and ecosystem services.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/4282/1/4282.pdf
Registros recuperados: 3
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional