Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: 

RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 5
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De boszandbij Andrena coitana herontdekt in Nederland (Hymenoptera: Apidae) Naturalis
Nieuwenhuijsen, H..
De boszandbij Andrena coitana leek verdwenen uit Nederland. Veertig jaar na de laatste waarneming in 1975 is weer een populatie van deze soort gevonden, bij Epe in Gelderland. De boszandbij is een kleine soort, die mogelijk nog op sommige plaatsen over het hoofd gezien is. In dit artikel wordt de kennis over deze bijzondere bij samengevat en gespeculeerd over de oorzaken van de achteruitgang in Nederland.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Hymenoptera; Apidae; Andrena coitana; Nederland; Verspreiding; Herkenning; Biologie; 42.75.
Ano: 2016 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/671690
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De Nederlandse bijen Naturalis
Peeters, T.M.J.; Nieuwenhuijsen, H.; Smit, J.; Meer, F. van der; Raemakers, I.P.; Heitmans, W.R.B.; Achterberg, K. van; Kwak, M.; Loonstra, A.J.; Rond, J. de; Roos, M.; Reemer, M..
Tipo: Book editorial Palavras-chave: Bijen; Nederland.
Ano: 2012 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/475690
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Een vuurspin op zolder Naturalis
Nieuwenhuijsen, H..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Spinnen Araneae lentevuurspin Eresus sandaliatus Nederland faunistiek 42; 74.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/294437
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Obn-monitoring van bijen in gebieden van Natuurmonumenten (Hymenoptera, Apidae s.l.) Naturalis
Nieuwenhuijsen, H.; Reemer, M.; Peeters, T.; Smit, J.; Eck, A. van.
Obn-monitoring van bijen in gebieden van Natuurmonumenten (Hymenoptera, Apidae s.l.) Het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN) is ontwikkeld door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de effecten van verzuring, vermesting en verdroging in de Nederlandse natuur te verminderen. Op initiatief van Natuurmonumenten zijn in 2006 voor het eerst enkele inventarisaties van bijen uitgevoerd in het kader van het OBN. Dit gebeurde in de onderstaande vijf gebieden. Per terrein wordt de aangetroffen bijenfauna besproken en waar mogelijk vergeleken met gegevens uit eerdere jaren. Kort wordt ingegaan op de relatie tussen de bijenfauna en het beheer van het terrein, met name de geplande OBN-ingrepen. Leggelderveld (Drenthe) Het Leggelderveld is een...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biotopen; 42.75.
Ano: 2007 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220049
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Recente waarnemingen van de kleine bleekvlekwespbij Nomada baccata (Hymenoptera: Apoidea: Apidae) Naturalis
Smit, J.; Nieuwenhuijsen, H..
De kleine bleekvlekwespbij Nomada baccata behoort tot een complex van taxa rond de bleekvlekwespbij Nomada alboguttata. De kleine bleekvlekwespbij is vroeger verspreid over het land aangetroffen, maar de laatste waarneming dateerde alweer van 1992. In de afgelopen jaren werd de soort op twee plekken in ons land teruggevonden, in de Schoorlse duinen in Noord-Holland in 2012 en op de Tongerense hei bij Epe in Gelderland in 2015.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Hymenoptera; Apidae; Nomada baccata; Taxonomie; Verspreiding; Herkenning; Biologie; 42.75.
Ano: 2016 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/671661
Registros recuperados: 5
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional