Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: 

RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 3
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A comparison of soil quality and yield parameters under organic and conventional vineyard systems in Mediterranean conditions (West Turkey) Organic Eprints
OKUR, Nur; KAYIKÇIOĞLU, Hüsnü; ATEŞ, Fadime; YAĞMUR, Bülent.
Soil chemical and microbial parameters are commonly used as soil quality indicators to evaluate sustainable land management in agroecosystems. The objective of this research was to evaluate the impact of organic and conventional management strategies on biological,chemicalandyieldparametersinvineyards(Vitisviniferacv.Sultaniseedless). Organic plots received a mixture of barley, vetch and broad bean (25þ35 þ75kg seed ha21) as green manure, and farmyard manure (15t ha21) every year. Inorganic fertilizers (NPK)andpesticideswereusedintheconventionalmanagedvineyards.Conventionaland mulch tillage methods were used in conventional and organic plots, respectively. Microbiological and chemical soil properties were determined in the soil samples which...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: "Organics" in general; Nutrient turnover; Farm nutrient management.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/31092/1/NUR%20OKUR-ORTAK%20MAMAKLE.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bağ Yetiştiriciliğinde Organik ve Konvansiyonel Tarım Uygulamalarının Verim, Kalite ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri Organic Eprints
Erdal, Ülfet; Sökmen, Ömer; Üner, Kürşat; Bilir, Lamia; Göçmez, Selçuk; OKUR, Nur; Okur, Bülent; Anaç, Dilek; Ongun, Ali Rıza; Ertem, Atila; Çakmak, Reşat.
Bağ tarımı yapılan alanlarda konvansiyonel ve organik tarım sistemlerini karşılaştırmak ve bu iki farklı sistemin, toprağın fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik dinamiği, meyve verimindeki değişimi, yaprakların makro, mikro element kapsamları ve katkı kalıntının etkisini belirlemek amacıyla yapılmış bir çalışmadır. 2000-2008 yılları arasında tesadüf parselleri deneme deseninde, 9 yıl olarak, Manisa İlinin Salihli ilçesinin Poyrazdamları köyünde yürütülmüştür. Organik parsellere toprak analiz sonuçları değerlendirilerek bitki besleme materyali olarak organik sertifikalı gübre, yeşil gübre ve bağ budama artıkları kullanılmıştır. Konvansiyonel parsellere ise %21’lik amonyum sülfat ile %26’lık amonyum nitrat, fosforlu gübre olarak %43’lük triple süper fosfat ve...
Tipo: Book chapter Palavras-chave: "Organics" in general; Soil quality; Nutrient turnover; Farm nutrient management.
Ano: 2010 URL: http://orgprints.org/22128/1/Organik%20Ba%C4%9F%20topra%C4%9F%C4%B1n%20s%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirli%C4%9Fi.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Organik Sultani Çekirdeksiz Üzüm Yetiştiriciliği Organic Eprints
ATEŞ, Fadime; ALTINDİŞLİ, Özlem; OKUR, Nur; ÖZSEMERCİ, Fatma; ÇAKIR, Engin; ÇETİNKAYA, Nedim; KAYIKÇIOĞLU, Hüsnü; ALTINDİŞLİ, Ahmet; YAĞCI, Adem; TAKMA, Çiğdem; YAĞMUR, Bülent; GÜLER , Ali; KARABAT, Selçuk; YALÇIN, Harun; ILGIN , Cemal; YÜKSEL, İsmail; ÜNAL, Akay; İLTER, Ertan; ÖZ, Serpil; İLHAN, Gülcan; ÖZCAN, Berrin.
Bu projede, organik ürün olarak, talebi oldukça fazla Sultani Çekirdeksiz kuru üzüm üretimi ele alınmıştır. Çalışma, iki alt projeden oluşturulmuştur. I. Alt projede organik tarımda istenen minimum toprak işlemesi yanında ülkemizde bulunan ve birçok olumlu özelliklere sahip Zeolit (Klinoptilolitie mineral [Agro-clıno (NMF 900)]) kullanımı da denemede yer almıştır. II. Alt proje de ise Ege Bölgesi bağlarının ana hastalığı olan külleme mücadelesinde NaHCO3’ (içme sodasının) mevcut koşullardaki kullanım olanakları projede ele alınmıştır Bağlardaki ana zararlı da salkım güvesi olup her iki alt projede, salkım güvesi mücadelesinde tuzaklar asılarak zararlının ergin populasyonu bu tuzaklarla ilk ergin çıkışından uçuşlar sona erinceye kadar haftalık olarak...
Tipo: Book chapter Palavras-chave: "Organics" in general; Farming Systems; Soil.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/19252/1/Organik_Sultani_%C3%87ekirdeksiz_%C3%9Cz%C3%BCm_Yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi.pdf
Registros recuperados: 3
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional