Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: 

RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 97
Primeira ... 12345 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Åkerproduksjon uten pløying. Organic Eprints
Pommeresche, Reidun.
Moyer gjestet nylig Norge, med foredrag om økologisk landbruk med lite jordarbeiding og hovedfokus på vekstskifte og dekkvekster, kalt «organic no-till farming». Ved det økologiske senteret Rodale i Pennsylvania har de drevet feltforsøk og utprøvinger i over 30 år. De mener det er viktig at jorda er plantedekket hele tiden, dette for å hindre erosjon, holde på næringsstoffene og for å holde jordlivet aktivt og bedre jordstrukturen. Jeff Moyer sammenliknet jordlivet med en gjeng idrettsutøvere. For å kunne omdanne mye organisk materiale nytter det ikke å ligge på sofaen mesteparten av året, for så å skulle prestere maksimalt i en kort periode om våren. Derfor er plantedekke og jevnlig tilgang på organisk materiale (røtter og roteksudater) viktig for å...
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Farming Systems; Soil.
Ano: 2016
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Aktiv jordforbedrer med krås Organic Eprints
Pommeresche, Reidun.
En god bestand meitemark spiser seg gjennom 25 % av matjordlaget hvert år. De har krås, og mikroorganismer i tarmen. Dermed går omdanningen av organisk materiale mye raskere med meitemark i jorda enn uten. Meitemarken bygger opp humus (mold), og ekskrementene er langt mer næringsrike og tilgjengelige for planterøtter enn jorda rundt.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Soil biology; Soil quality; Soil tillage.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/6840/1/Aktiv_jordforbedrer_med_kr%C3%A5s.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Animal manure for biogas production - what happens to the soil? Organic Eprints
Løes, Anne-Kristin; Johansen , Anders; Pommeresche, Reidun; Riley, Hugh.
Utilizing animal slurry to produce biogas may reduce fossil fuel usage and emissions of greenhouse gases. However, there is limited information on how the recycling of digested slurry as a fertilizer impacts soil fertility in the long run. This is of concern because organic matter in the slurry is converted to methane, which escapes the on-farm carbon cycle. In 2010, a study of this question was initiated on the organic research farm in Tingvoll, Norway. So far, a biogas plant has been built, producing anaerobically digested slurry to be compared with undigested slurry in perennial ley and arable crops. Effects on crop yields, soil fauna, microbial communities, soil structure, organic matter and nutrient concentrations are measured.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Soil quality; Soil biology; Composting and manuring.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/19139/1/Poster_Loes_et_al_NJF_2011.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ANIMAL MANURE – REDUCED QUALITY BY ANAEROBIC DIGESTION? Organic Eprints
Løes, Anne-Kristin; Johansen , Anders; Pommeresche, Reidun; Riley, Hugh.
In this paper, we present results from three growing seasons, 2011-2013 to discuss whether anaerobic digestion of animal manure impacts soil characteristics and plant yields.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Soil quality; Composting and manuring.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/23883/1/23883%20Soileffects%20LOEES%20ET%20AL%20OWC%202014_final_MM.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Artsbestemmelse av meitemark Organic Eprints
Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Løes, Anne-Kristin; Sveistrup, Tore E..
I Norge er det funnet 19 arter meitemark. Av disse er 5-7 vanlige i dyrka jord. Ved hjelp av denne nøkkelen kan du artsbestemme voksne, levende individer av de 5 vanligste artene i dyrka jord og kompost. Størrelse og farge på dyret er viktig, andre kjennetegn er funnsted og hvordan marken beveger seg.
Tipo: Report Palavras-chave: Soil quality; Soil biology; Soil; Biodiversity and ecosystem services; Environmental aspects.
Ano: 2007 URL: http://orgprints.org/32123/1/Bioforsk%20Tema%204%202007.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Biokull-status for forskning og utprøving i Norge Organic Eprints
Pommeresche, Reidun.
Flere typer biokull testes for bruk i landbruksjord, for økt karbonlaging og med ønske om mer fruktbar og næringsrik jord. Biokull er et porøst strukturmateriale, laget av planterester som utsettes for høy temperatur uten tilgang på oksygen. Mye tyder på at en kombinasjon av biokull og organisk gjødsel gir flest fordeler.
Tipo: Web product Palavras-chave: Soil quality; Nutrient turnover; Air and water emissions.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/33002/1/biokull-status-for-forskning-og-utproving-i-norge
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Biologisk jordstruktur Organic Eprints
Pommeresche, Reidun.
Hvordan partikler og porer i jorda er ordnet i forhold til hverandre bestemmer jordstrukturen. Leire, silt og sandkorn danner sammen med organisk materiale ulike typer aggregater og hulrom i jorda. Planterøtter og jordliv limer og vever dette sammen og danner store, synlige jordaggregater som vi kan se som rosinstore «gryn». Jord med mange slike aggregater sier vi har god «grynstruktur». Biologiske, kjemiske og fysiske prosesser er involvert. Denne fagartikkelen fokuserer på de biologiske prosessene.De abiotiske prosessene er viktigst når de minste aggregatene dannes, mens de biologiske prosessene betyr mer for dannelsen av de aller største. Biologisk aktivitet, som planterøtter, sopphyfer, bakterier og meitemark i jorda danner både aggregater og porer,...
Tipo: Report Palavras-chave: Soil quality; Farming Systems; Nutrient turnover; Biodiversity and ecosystem services; Environmental aspects; Farm nutrient management.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/32349/1/Biologisk%20jordstrukur%20NORS%C3%98K%20faginfo%20m%20ISBN.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Biologiske metoder for nedbryting av medisinrester i gjødsel Organic Eprints
Pommeresche, Reidun; McKinnon, Kirsty; Sørheim, Kristin; Hansen, Sissel.
Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) og analyselaboratoriet MoLab ved Högskolan Kristianstad har gjennom dette forprosjektet arbeidet med å skaffe mer kunnskap om medisinrester i hestegjødsel, biologisk nedbrytning av disse og utvikling av analysemetoder. Sammen med Hageland Surnadal har vi gjennomført en markedsundersøkelse for å undersøke kjøpe- og betalingsvilligheten for eventuelle nye jordprodukter basert på lokal hestegjødsel. Det er lite kunnskap om medisinrester i norsk hestemøkk. I dette prosjektet har vi videreutviklet en analysemetode som kan analysere for ulike antibiotika og parasittmidler i samme prøve. Metoden er utviklet og testet slik at den kan brukes på fast substrat, som hestemøkk. Hestemøkk fra medisinerte hester og...
Tipo: Report Palavras-chave: Production systems; Assessment of impacts and risks; Air and water emissions; Farm nutrient management.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/32541/1/Sluttrapport%20Biologiske%20metoder%20for%20nedbryting%20av%20medisinrester%20i%20gj%C3%B8dsel%202017.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Blå stappe og grønne guffekaker Organic Eprints
McKinnon, Kirsty; Pommeresche, Reidun.
Morsomme retter kan lages i skolehagen. Men hva har blå potetstappe og grønne guffekaker med kunnskapsmål i læreplanen å gjøre? Med den rette vinklingen kan det faktisk knyttes til flere kompetansemål, alt fra å undersøke ulike matvarer med tanke på smaksopplevinger til å vurdere og velge mat ut fra etiske og bærekraftige kriterier.
Tipo: Teaching resource Palavras-chave: Education; Extension and communication Knowledge management.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/31711/1/TEMA_Mckinnon%20Skolehage%20gronn%20guffe%20Nr%2020_2014%20web.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Collembola in grassland – included in the new project SoilEffects Organic Eprints
Pommeresche, Reidun; Løes, Anne-Kristin.
Little is known about Collembola in arable soil, at least in Norway. Recently, a study including this group has been initiated in a Norwegian field experiment Soileffects). Collembola (springtails) are a group of small animals (1-3 mm) living in vegetation,litter and in the pores and caves in the soil to a depth of ca 15 cm. They are important decomposers of dead plant material, eating fungi, algae and microorganisms in soil and on organic debris. Their grazing and decomposing activity contribute significantly to the nutrient circulation in the soil. The name springtail refers to a furca on their back, usually folded in under the body, but released in need of a rapid escape. In one jump, Collembola can jump more than 50 times their own body length. In...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Soil quality; Soil biology.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/31238/1/Pommersche%20og%20Loes%20Collembola%20NJF%20Abstract.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Collembola in grassland – included in the new project SoilEffects Organic Eprints
Pommeresche, Reidun; Løes, Anne-Kristin.
Little is known about Collembola in arable soil, at least in Norway. Recently, a study including this group has been initiated in a Norwegian field experiment Soileffects). Collembola (springtails) are a group of small animals (1-3 mm) living in vegetation,litter and in the pores and caves in the soil to a depth of ca 15 cm. They are important decomposers of dead plant material, eating fungi, algae and microorganisms in soil and on organic debris. Their grazing and decomposing activity contribute significantly to the nutrient circulation in the soil. The name springtail refers to a furca on their back, usually folded in under the body, but released in need of a rapid escape. In one jump, Collembola can jump more than 50 times their own body length. In...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Soil quality; Soil biology.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/21993/1/Pommersche%20og%20Loes%20Collembola%20NJF%20Abstract.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Diversity and density of springtails (Collembola) in grass-clover ley in North-west Norway Organic Eprints
Pommeresche, Reidun; Løes, Anne-Kristin.
The diversity and density of springtails (Collembola) were studied in an organically managed grass-clover ley at Tingvoll experimental farm in NW Norway during 2011–2012. In total after one sampling in 2011 and 3 samplings in 2012, 42 species were identified. Our results included a new species for the Norwegian fauna, Onychiurus edinensis (Bagnall, 1935) and one species very unusual to agricultural soils, Oligaphorura ursi (Fjellberg, 1984). The most abundant species was Parisotoma notabilis (Schäffer, 1896), followed by three species of Mesaphorura Börner, 1901, two species of Protaphorura Absolon, 1901 and Isotomurus graminis Fjellberg, 2007. A high number of P. notabilis has also been found in pastures in Iceland (Gudleifsson & Bjarnadottir 2008),...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Soil biology; Soil.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/31239/1/Dens%20and%20div%20of%20springtails%20nje-vol61-no2-165-179-pommeresche-loes.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Dyrkingsforsøk i skolehagen - «Møkkaprosjektet» Organic Eprints
Pommeresche, Reidun; McKinnon, Kirsty.
beskrivelse av et prosjekt med dyrking av løk og bruk av fem ulike gjødselslag. Elever i 4.-5. klasse ved Tingvoll barne- og ungdomsskole var med å planlegge og gjennomføre det. Prosjektet viser hvor tverrfaglig et prosjekt, som i utgangspunktet er knyttet til naturfag, faktisk kan bli ved å vise til læreplanmål i ulike fag.
Tipo: Teaching resource Palavras-chave: Education; Extension and communication Knowledge management.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/31714/1/Tema%20skolehage%20nr%209%20M%C3%B8kkaprosjket%202013%20web.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Earthworms: Interactions with management; impacting plant growth? Organic Eprints
Pommeresche, Reidun; Løes, Anne-Kristin; Hansen, Sissel; Riley, Hugh.
This paper reviews several studies of earthworms in agricultural soil in Norway. Crops and management significantly influence the earthworm fauna.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Soil quality; Soil biology.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/20669/1/Pommeresche_et_al_NJF_2012_earthworm_final_version.docx
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Effects of animal manure application on springtails (Collembola) in perennial ley Organic Eprints
Pommeresche, Reidun; Løes, Anne-Kristin; Torp, Torfinn.
The density and diversity of springtails (Collembola) in the upper soil layer (0–3.8 cm) were studied in a perennial grass-clover ley in NW Norway during April–June 2012. The study was part of a field experiment comparing yields and soil characteristics after application of non-digested slurry (NS) versus anaerobically digested slurry (DS) from dairy cows. In total for three sampling dates, 39 species of springtails were identified. In the Control plots receiving no manure, the density level was around 30 000 individuals (ind.) m2 throughout the whole season. Three days after slurry application (40 t ha -1), the density of springtails had dropped significantly; from 55 214 to 7410 ind. m2 in the NS treatment and from 41 914 to 10 260 ind. m2 in the DS...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Soil quality; Farming Systems; Environmental aspects.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/30925/1/Pommeresche%20et%20al%202016%20Effects%20of%20animal%20manure%20ASE%20published.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Effects of animal manure application on springtails (Collembola) in perennial ley Organic Eprints
Pommeresche, Reidun; Løes, Anne-Kristin; Torp, Torfinn.
The density and diversity of springtails (Collembola) in the upper soil layer (0–3.8 cm) were studied in a perennial grass-clover ley in NW Norway during April–June 2012. The study was part of a field experiment comparing yields and soil characteristics after application of non-digested slurry (NS) versus anaerobically digested slurry (DS) from dairy cows. In total for three sampling dates, 39 species of springtails were identified. In the Control plots receiving no manure, the density level was around 30 000 individuals (ind.) m2 throughout the whole season. Three days after slurry application (40 t ha -1), the density of springtails had dropped significantly; from 55 214 to 7410 ind. m2 in the NS treatment and from 41 914 to 10 260 ind. m2 in the DS...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Soil quality; Farming Systems; Environmental aspects.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/31237/1/Pommeresche%20et%20al%202016%20Effects%20of%20animal%20manure%20ASE%20published.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Effects of green manure herbage management and its digestate from biogas production on barley yield, N recovery, soil structure and earthworm populations Organic Eprints
Frøseth, Randi Berland; Bakken, Anne Kjersti; Bleken, Marina Azzaroli; Riley, Hugh; Pommeresche, Reidun; Thorup-Kristensen, Kristian; Hansen, Sissel.
In repeatedly mown and mulched green manure leys, the mulched herbage contains substantial amounts of nitrogen (N), which may only slightly contribute to the following crops’ nutrient demand. The objective of the present work was to evaluate the effect of alternative strategies for green manure management on the yield and N recovery of a subsequent spring barley crop, and their short term effects on soil structure and earthworm populations. A field trial was run from 2008 to 2011 at four sites with contrasting soils under cold climate conditions. We compared several options for on-site herbage management and the application of anaerobically digested green manure herbage. Depending on the site, removal of green manure herbage reduced the barley grain yield...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Farm nutrient management.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/26212/2/Fr%C3%B8seth%20et%20al%202014%20Effects%20of%20green%20manure%20herbage%20management.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Effects of marble application to manure and anaerobic digestates Organic Eprints
Løes, Anne-Kristin; Pommeresche, Reidun; Khalil, Roger.
In controlled indoor experiments, and a field experiment at Tingvoll farm in 2016, we studied the effect of mixing finely ground calcium carbonate made from marble into animal manure slurries, and digestates. In field, 6% higher yields of dry matter were achieved at the second harvest by such addition to the manure. For the first harvest, no effects were found of marble application. This may be due to the manure being stored for a longer time for the application in spring, whereas manure applied after the first harvest was freshly collected. In open containers, slurry from pigs and dairy cows, digested dairy cow slurry and digestate from a biogas plant (Ecopro) treating sewage sludge, household waste and fish waste was studied. Substrates with or without...
Tipo: Report Palavras-chave: Farming Systems; Soil; Environmental aspects; Farm nutrient management.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/32037/1/NORS%C3%98K%20Rapport%205%202017%20Effects%20of%20marble%20application%20to%20manure%20and%20anaerobic%20digestates.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Effects of ploughing depth on decomposition of barley straw in organically managed soil Organic Eprints
Pommeresche, Reidun; Løes, Anne-Kristin; Meisingset, Erling L.; Hansen, Sissel.
Litterbag were used to study the effects of different ploughing depths on decomposition rate of barley straw with different ploughing depths. The burying depth of the litter (13 vs 25 cm) affected the decomposition rate of barely straw more than the different ploughing depths (13 vs 25 cm). From our results we suggest that slowly decomposable organic matter, such as leached barley straw, may be incorporated deeply by ploughing in organic cereal production systems, in order to regulate perennial weeds. In soils with good structure and porosity, the decomposition rate of straw can even be larger with deep ploughing. In dense, clayey soils it is important to be very accurate in ploughing time in order to secure that the ploughing is in fact loosening the...
Tipo: Web product Palavras-chave: Soil biology; Soil tillage.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/8765/1/barley_t_1_24_pommeresche_2006.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Et yrende liv rundt planterøttene Organic Eprints
Pommeresche, Reidun.
Rhizosfæren er sonen med jord og jordliv nærmest rundt en planterot. Det er sonen der biologien og kjemien i jorda er påvirket av rota og omvendt. Vi kaller den også for rotsonen. Denne sonen er omtrent 1 mm tykk, men har ingen klar grense. Det er et område med intens biologisk og kjemisk aktivitet som er påvirket av stoffer skilt ut av rota og av mikroorganismer som lever av disse stoffene.
Tipo: Report Palavras-chave: Soil biology; Soil.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/30195/1/TEMA_6_14_Et%20yrende%20liv%20rundt%20planter%C3%B8ttene%20endelig.pdf
Registros recuperados: 97
Primeira ... 12345 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional