Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: 

RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 10
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Artsvalg og gødskning i vårsæd Organic Eprints
Rasmussen, Henrik.
I år er fire forskellige arter af vårsæd afprøvet under økologiske forhold i landsforsøg, hvor der samtidig afprøves forskellige gødskningsniveauer. Resultater fra to forsøgsserier med henholdsvis korn og kløvergræs som forfrugt ses i tabel 1 og 2.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Composting and manuring Breeding; Genetics and propagation Farm nutrient management.
Ano: 2007 URL: http://orgprints.org/27539/6/27539.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Efterafgrøder efter kløvergræs før vårhvede Organic Eprints
Rasmussen, Henrik.
En kløvergræsmark indeholder store mængder forholdsvis let omsætteligt kvælstof. Det giver selvfølgelig en god eftervirkning med højt udbyttepotentiale i den efterfølgende afgrøde. Men det giver også stor risiko udvaskning af kvælstof, når en kløvergræsmark pløjes. Udvaskning af kvælstof bør undgås af hensyn til grundvandet, men også af hensyn til den tilgængelige kvælstofmængde på bedriften. Kvælstof, der forsvinder ud af rodzonen, er ikke længere tilgængeligt for afgrøderne!
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Production systems; Crop combinations and interactions.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/27559/6/27559.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Gødskning af vinterspelt Organic Eprints
Rasmussen, Henrik.
Økologisk Rådgivning har i 2007 gennemført et forsøg med stigende mængde gødning til vinterspelt med forfrugt korn (vinterspelt). Forsøget var placeret på JB 5 på Midtsjælland. Forsøget blev sået 8. oktober, og gylle blev udbragt med slæbeslanger den 16. april. Gyllen var konventionel svinegylle med et indhold på 5,4 kg totalkvælstof og 4,0 kg ammoniumkvælstof (NH4-N) pr. ton - altså en svinegylle tæt på ”normalen” (5,0 kg totalkvælstof pr. ton).
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Composting and manuring.
Ano: 2007 URL: http://orgprints.org/27544/6/27544.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ukrudtsbekæmpelse i lupin Organic Eprints
Rasmussen, Henrik.
Ukrudtsbekæmpelse er det altoverskyggende problem ved dyrkning af lupin. Økologisk Rådgivning har i år gennemført et landsforsøg med ukrudtsbekæmpelse i lupin. I forsøget er to sorter sået på to forskellige rækkeafstande, og ukrudtsbekæmpelsen er sket ved strigling, radrensning eller kombination heraf.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Pasture and forage crops; Weed management.
Ano: 2007 URL: http://orgprints.org/27551/6/27551.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ukrudtsbekæmpelse og sygdomme i lupin Organic Eprints
Rasmussen, Henrik.
Økologisk Rådgivning har i år gennemført et landsforsøg med ukrudtsbekæmpelse i lupin. I forsøget er der sået med to forskellige rækkeafstande, og ukrudtsbekæmpelse er sket med strigling, radrensning eller kombination heraf. Forsøgsbehandlingerne fremgår af tabel 1. Forsøget var med den uforgrenede sort Prima på en fin sandblandet lerjord (JB6). Forsøget er sået sent (2. maj), og såbeddet var tørt. Dette bevirkede sammen med den efterfølgende regn, at lupinerne spirede meget uens frem. Dette gjorde det meget svært at ramme lupinernes optimale stadium for ukrudtsbekæmpelse. Den megen regn besværliggjorde også ukrudtsbekæmpelsen.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Pasture and forage crops Crop health; Quality; Protection Weed management.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/27571/6/27571.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Vårbyg Organic Eprints
Rasmussen, Henrik.
Vårbyg havde i 2007 den store fordel, at den modnede så tidligt af, at den kunne høstes, mens det var nogenlunde høstvejr. Der var meget nedknækning, som besværliggjorde høsten. Udbyttet i 2007 har de fleste steder ligget tæt på ”normalen”.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2007 URL: http://orgprints.org/27556/6/27556.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Vårbyg Organic Eprints
Rasmussen, Henrik.
Udbyttet i vårbyg var ikke imponerende i 2005. Alligevel var vårbyg den af vårsædsarterne, der klarede de tørre dyrkningsforhold i 2005 bedst. Vårbygs hurtige vækst har formentlig gjort, at den var længere henne i sin udvikling, da tørken satte ind.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Breeding; Genetics and propagation Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/27574/6/27574.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Vårspelt og våremmer Organic Eprints
Rasmussen, Henrik.
Vårspelt og våremmer er specialproduktioner, da afsætning kun er mulig via kontrakt. Alligevel er det yderst relevant at vide hvilke sorter, der er højstydende. For at belyse det er der er i år gennemført fem landsforsøg med fem sorter af vårspelt og en våremmer.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/27575/11/27575.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Vårtriticale Organic Eprints
Rasmussen, Henrik.
Udbyttet i vårtriticale skuffede i 2006. Sidste år var erfaringerne fra praksis meget positive, så efter de foregående års gode resultater fra forsøg, var forventningerne til vårtriticale høje. Men disse forventninger blev altså ikke opfyldt – hverken i praksis eller i forsøg.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/27576/6/27576.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Vinterspelt Organic Eprints
Rasmussen, Henrik.
Der er kommet flere aftagere af spelt på markedet, men markedet for spelt er stadig lille. Produktionen kan derfor hurtig blive for stor. Så en kontrakt på afsætning er en god ide, før man giver sig i kast med dyrkning af spelt. Kvaliteten af den høstede spelt er meget vigtig, da spelt som udgangspunkt kun kan afsættes til melproduktion. Det er især vigtigt at fokusere på faldtallet, da vinterspelt er spirevillig ligesom rug og derfor hurtigt kan blive påvirket af dårligt vejr under modningen.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/27573/6/27573.pdf
Registros recuperados: 10
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional