Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: 

RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 52
Primeira ... 123 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
3rd International Symposium on Syrphidae, Leiden 2-5 September 2005. Programme and Abstracts Naturalis
Reemer, M.; Smit, J.T..
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Syrphidae; Symposium; Abstracts; Programme; 42.75.
Ano: 2005 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/222154
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bedreigde en verdwenen bijen in Nederland (Apidae s.l.) basisrapport met voorstel voor de rode lijst Naturalis
Peeters, T.M.J.; Reemer, M..
Bedreigde en verdwenen bijen in Nederland (Apidae s.l.) basisrapport met voorstel voor de rode lijst Dit rapport bevat het voorstel voor een Rode Lijst van de Nederlandse bijen (Apidae s.l.). De Rode Lijst werd samengesteld door Stichting EIS-Nederland in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De Rode-Lijststatus is bepaald aan de hand van een combinatie van een zeldzaamheids- en een trendcriterium. De zeldzaamheid werd bepaald met het aantal atlasblokken (5x5 km) waarin een soort is aangetroffen in de periode 1970-2001 (actuele periode). De trend werd bepaald door de status in de actuele periode te vergelijken met de status in de periode voor 1970 (referentieperiode). Van de 338 in Nederland aangetroffen bijensoorten komen...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Beschermin; Trends; Rode lijst; 42.75.
Ano: 2003 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220052
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Beschermingsplan blauwvleugelsprinkhaan in Gelderland Naturalis
Reemer, M.; Krekels, R.F.M..
Gelderland en sprinkhanen De Provincie Gelderland is belangrijk voor de Nederlandse sprinkhanenfauna: van de 18 soorten van de Rode Lijst zijn er 15 uit deze provincie bekend. De Provincie Gelderland is zich bewust van de verantwoordelijkheid die zij heeft voor de Nederlandse sprinkhanenfauna. Dit blijkt uit ondermeer de beschermingsplannen die in de afgelopen jaren zijn opgesteld voor zadelsprinkhaan en de kleine wrattenbijter, moerassprinkhaan en de zompsprinkhaan en wrattenbijter. Deze sprinkhaansoorten zijn samen met de veldkrekel en de blauwvleugelsprinkhaan de meest bedreigde sprinkhaansoorten van Gelderland. De veldkrekel draait vanaf 2007 mee in het ‘leefgebiedenbeleid’ van het Ministerie van LNV en EIS zal in dat kader een voorstel...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Sprinkhanen; Blauwvleugelsprinkhaan; Oedipoda caerulescens; Bescherming; Verspreiding; Gelderland; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/292321
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Beschermingsplan moerassprinkhaan & zompsprinkhaan in Gelderland Naturalis
Reemer, M.; Krekels, R.F.M..
Beschermingsplan moerassprinkhaan & zompsprinkhaan in Gelderland Sprinkhanen en krekels horen tot de best bekende insecten van Nederland. Sommige soorten sprinkhanen breiden zich in rap tempo uit (sikkelsprinkhaan, zuidelijk spitskopje) en recent zijn zelfs weer nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna gevonden (lichtgroene sabelsprinkhaan, boomkrekel). Het lijkt daarmee goed te gaan met de Nederlandse sprinkhanen, maar tegenover de nieuwkomers staan diverse soorten die bedreigd zijn of zelfs al uit Nederland zijn verdwenen. In tegenstelling tot de weinig kieskeurige nieuwkomers zijn de bedreigde soorten aangewezen op bijzondere habitats. Het voorliggende beschermingsplan voor de provincie Gelderland richt zich op twee van de bedreigde soorten van...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biologie; Biotopen; Bescherming; 42.75.
Ano: 2006 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220055
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Beschermingsplan zadelsprinkhaan en kleine wrattenbijter in Gelderland Naturalis
Reemer, M.; Hoof, P.H. van.
Beschermingsplan zadelsprinkhaan en kleine wrattenbijter in Gelderland Gelderland is een zeer belangrijke provincie voor de Nederlandse sprinkhanenfauna. Voor de zadelsprinkhaan Ephippiger ephippiger en de kleine wrattenbijter Gampsocleis glabra herbergt Gelderland zelfs een groot deel van de Noordwest-Europese populaties. De achteruitgang van deze soorten was aanleiding om de status van de populaties van deze sprinkhaansoorten in Gelderland te onderzoeken. Aan de hand hiervan is een beschermingsplan opgesteld om verdere achteruitgang te voorkomen. De zadelsprinkhaan en de kleine wrattenbijter worden in dit rapport eerst besproken in inleidende, algemene soortbesprekingen. Hierin komen de verspreiding, de achteruitgang, de biologie, habitateisen en...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biologie; Biotopen; Bescherming; 42.75.
Ano: 2005 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220058
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bijen Naturalis
Reemer, M..
Factsheets van de bijen van het leefgebiedenbeleid.
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Bijen; Apidae; Natuurbescherming; Leefgebiedenbeleid; Beleid; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/264576
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bijen en graafwespen in zes terreinen van Natuurmonumenten Naturalis
Peeters, T.M.J.; Reemer, M..
Bijen en graafwespen in zes terreinen van Natuurmonumenten In 2002 verrichtten medewerkers van EIS-Nederland veldonderzoek naar de bijen- en graafwespenfauna in zes terreinen van deVereniging Natuurmonumenten: de Kampina, de Maasuiterwaarden bij Den Bosch, Planken Wambuis, de Plateaux, Voornes Duin en de Zeepeduinen. In dit rapport worden de resultaten van deze inventarisaties besproken. Ook is er aandacht voor gegevens van bijen en graafwespen uit eerdere jaren, voor zover deze aanwezig zijn in de databestanden van EIS-Nederland. Aan de hand hiervan worden beheeraanbevelingen gedaan ten behoeve van de bijen- en graafwespenfauna. In de inleiding worden enkele algemene richtlijnen gegeven voor bijen- en graafwespenvriendelijk beheer van natuurgebieden....
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biotopen; Bescherming; 42.75.
Ano: 2003 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220051
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bijen en graafwespen langs kanaal Almelo-Nordhorn met aandacht voor andere insecten Naturalis
Reemer, M.; Meer, F. van der.
Bijen en graafwespen langs kanaal Almelo-Nordhorn met aandacht voor andere insecten In 2001 hebben medewerkers van EIS-Nederland in opdracht van de Provincie Overijssel een inventarisatie uitgevoerd van de bijen- en graafwespenfauna van Kanaal Almelo-Nordhorn. Er zijn 56 soorten bijen en 26 soorten graafwespen gevonden. Hieronder zijn twee bijzondere bijen (Andrena gravida en Lasioglossum fratellum) en drie bijzondere graafwespen (Ectemnius lituratus, Mimesa bruxellensis en Mimumesa beaumonti). In dit rapport worden deze resultaten besproken en gaat tevens aandacht uit naar het voorkomen van enkele andere bijzondere insecten langs dit kanaal. Met name het voorkomen van enkele zeldzame sprinkhanen is vermeldenswaardig: het zoemertje Stenobothrus...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biotopen; 42.75.
Ano: 2001 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220059
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bijenfauna en beheer van zeven terreinen van Natuurmonumenten Naturalis
Peeters, T.M.J.; Reemer, M..
Bijenfauna en beheer van zeven terreinen van Natuurmonumenten In 1999 en 2000 verrichtten medewerkers van EIS-Nederland veldonderzoek naar de wilde bijenfauna in zeven terreinen van Natuurmonumenten: het Dwingelderveld, Huis ter Heide, het Korenburgerveen, de Loonse en Drunense duinen, het Naardermeer, groeve Sweijer en Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De resultaten van deze inventarisaties worden in dit rapport per terrein besproken en aan de hand hiervan worden beheersaanbevelingen gedaan ten behoeve van de bijenfauna. De inleiding besteedt aandacht aan algemene beheersmaatregelen ten behoeve van de bijenfauna. Dwingelderveld Tijdens de inventarisatie zijn 55 soorten gevonden, waaronder 13 bedreigde (24 %). Dit is van de zeven onderzochte terreinen...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Bescherming; Biotopen; 42.75.
Ano: 2001 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220050
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bijzondere vondsten van zweefvliegen in Nederland (Diptera: Syrphidae) Naturalis
Reemer, M.; Aartsen, B. van; Renema, W.; Smit, J.T.; Steenis, W. van.
Interesting new records of hoverflies in TheNetherlands (Diptera: Syrphidae) The preliminary distribution atlas of the Dutch hoverflies (NJN 1998) marked the start of the Syrphidae recording scheme (1998-2002). This publication has proven to be a major stimulus for the study of this interesting group of flies. Many interesting new data from field and collection work have become known since 1998. In this paper a selection of published and unpublished records is summarized. At the end of the project all available knowledge on Dutch hoverflies will be compiled in the Dutch Syrphidae atlas.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biotopen; Uitbreiding; 42.75.
Ano: 2000 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/218534
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ceriana vespiformis, een nieuwe zweefvlieg voor de Nederlandse fauna (Diptera: Syrphidae) Naturalis
Reemer, M.; Aartsen, B. van.
Ceriana vespiformis new to the Dutch fauna (Diptera: Syrphidae) Two Dutch specimens of the mediterranean hoverfly Ceriana vespiformis (Latreille, 1804) were discovered. These are the first known specimens of this species from The Netherlands. One male was collected in Best (province of Noord-Brabant) in 1978, and one female in Winterswijk (province of Gelderland) in 1980. Some information is given on the distribution and biology of the species, and a key is provided to the two Dutch species of the genus Ceriana. The possibility of mislabelling is considered not to be likely.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Insecta; Diptera; Syrphidae; Ceriana vespiformis; Nederland; Verspreiding; Herkenning; Determinatiesleutel; 42.75.
Ano: 2001 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/215292
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Changes in ranges: invertebrates on the move. Proceedings of the 13th International Colloquium of the European Invertebrate Survey, Leiden, 2-5 September 2001 Naturalis
Reemer, M.; Helsdingen, P.J. van; Kleukers, R.M.J.C..
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Distribution; Range; Climate change; Expansion; 42.74.
Ano: 2003 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/219848
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Changes in ranges of hoverflies in the Netherlands in the 20th century (Diptera: Syrphidae) Naturalis
Reemer, M.; Smit, J.T.; Steenis, W. van.
Changes in ranges of hoverflies in the Netherlands in the 20th century (Diptera: Syrphidae) In July 2001 the database of the Netherlands Syrphidae Recording Scheme contained approximately 200 000 records of Syrphidae. This database was used to examine changes in the hoverfly fauna of the Netherlands during the 20th century. The dataset was divided into two parts, before and since 1988, containing equal numbers of records. This revealed that there is a significant increase in the distribution of hoverfly species with saproxylic larvae. Probably this is a consequence of the changes in woodland management that have taken place in the past 20 years. Another result of the trend analysis is the conclusion that there is a high proportion of southern species...
Tipo: Article in monograph or in proceedings Palavras-chave: Syrphidae; Trends; Netherlands; Saproxylic species; Climate change; 42.75.
Ano: 2003 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/219854
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Cheilosia caerulescens in Nederland in 1998 (Diptera: Syprhidae) Naturalis
Reemer, M..
New records of Cheilosia caerulescens in the Netherlands (Diptera: Syrphidae) Cheilosia caerulescens is a rare hoverfly in The Netherlands. Until 1998 only four records were known, the first in 1986. In 1998 the species was found on three new and one old locality. The record from Heemstede (province of Noord-Holland) is among the northernmost in the European distribution of this species. Three of the four records originate from gardens.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Insecta; Diptera; Syrphidae; Cheilosia caerulescens; Nederland; Verspreiding; Biotopen; 42.75.
Ano: 1999 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/209743
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus in Nederland Naturalis
Reemer, M.; Cuppen, J.G.M.; Dijk, G. van; Koese, B.; Vorst, O..
De brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus is internationaal beschermd via de Habitatrichtlijn. In Nederland was de soort sinds 1967 niet meer gevonden, totdat hij in 2005 werd herontdekt in Zuidwest-Drenthe. Een verkennend onderzoek in het betreffende gebied in 2006 leerde dat de soort er in minstens vier verschillende vennen voorkomt. In 2006 en 2007 heeft EIS-Nederland in opdracht van het Ministerie van LNV een landelijk vervolgonderzoek uitgevoerd naar de Nederlandse verspreiding van de brede geelgerande waterroofkever. Tijdens een verkenningsronde in het voorjaar van 2007 zijn in de wijde omgeving van de bekende vindplaatsen 36 vennen geselecteerd die op basis van hun morfologie en vegetatie mogelijk geschikt leken voor de soort....
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Dytiscus latissimus; Brede geelgerande waterroofkever; Nederland; Faunistiek; Habitatrichtlijn; Verspreiding; Bescherming; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/292315
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De knautiabij: kroon op de beemdkroon Naturalis
Reemer, M.; Beringen, R.; Slikke, W. van der.
Sinds 2007 maakt de Knautiabij (Andrena hattorfiana) deel uit van de lijsten van aandachtsoorten die zijn opgesteld in het kader van het Leefgebiedenbeleid van het Ministerie van LNV. De Knautiabij is aangewezen als aandachtsoort voor het Leefgebied Heuvelland. Door de sterke binding van deze bij met Beemdkroon (Knautia arvensis) is het in het Heuvelland een kenmerkende soort voor bloemrijke graslanden. Deze graslanden staan in het Heuvelland sterk onder druk als gevolg van verruiging en ongunstig beheer. Met name schrale hooilanden en lijnvormige elementen als bermen, akker- en bosranden zijn in kwaliteit sterk achteruitgegaan. Deze gebieden worden vaak niet als natuurgebied beheerd en vallen door hun kleinschalige karakter buiten de Ecologische...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Andrena hattorfiana; Knautiabij; Hymenoptera; Beemdkroon; Nederland; Verspreiding; Bescherming; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/292318
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De moshommel Bombus muscorum in Zuid-Holland. Naturalis
Roos, M.; Reemer, M..
De moshommel heeft sinds 2007 een plaats in het Leefgebiedenbeleid van het Ministerie van LNV. Het is een aandachtsoort voor de Leefgebieden Kustgebied en Agrarisch Landschap. Deze zeldzame hommel is uit grote delen van Nederland verdwenen en staat op de Rode Lijst in de categorie Bedreigd. Over de eisen die de moshommel aan zijn omgeving stelt is nog niet veel bekend. Dit rapport doet verslag van een onderzoek om hierover meer informatie te verzamelen. De moshommel komt in Zuid-Holland nog voor in enkele buitendijkse gebieden in de Delta: de Beninger Sliken, Tiengemeten, de Slikken van Flakkee en de Hompelvoet. Deze vier gebieden zijn in 2008 en 2009 bezocht door EIS-Nederland om het voorkomen en de ecologie van de moshommel nader te onderzoeken....
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Zuid-Holland; Bescherming; Verspreiding; Leefgebiedenbeleid; 42.75.
Ano: 2009 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/329689
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De Nederlandse bijen Naturalis
Peeters, T.M.J.; Nieuwenhuijsen, H.; Smit, J.; Meer, F. van der; Raemakers, I.P.; Heitmans, W.R.B.; Achterberg, K. van; Kwak, M.; Loonstra, A.J.; Rond, J. de; Roos, M.; Reemer, M..
Tipo: Book editorial Palavras-chave: Bijen; Nederland.
Ano: 2012 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/475690
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De roodrandzandbij Andrena rosae in de Zuid-hollandse Biesbosch Naturalis
Reemer, M.; Meer, F. van der; Neve, A..
De roodrandzandbij Andrena rosae in de Zuid-hollandse Biesbosch De roodrandzandbij Andrena rosae is gedurende de 20e eeuw sterk achteruitgegaan in Nederland. Hierdoor staat de soort op de Rode Lijst van bedreigde bijen in de categorie 'ernstig bedreigd'. De enige resterende bekende populatie bevindt zich in de Biesbosch. In 2005 is de roodrandzandbij in het Zuid-Hollandse deel van de Biesbosch in kaart gebracht, om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om deze laatste populatie veilig te stellen. Het onderzoek werd uitgevoerd door EIS-Nederland in opdracht van de Provincie Zuid-Holland. Zowel in het voorjaar als in de zomer zijn enkele veldbezoeken aan de Zuid-Hollandse Biesbosch uitgevoerd. In het voorjaar was de roodrandzandbij talrijk aanwezig en...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biologie; Biotopen; Ecologie; Bescherming; 42.75.
Ano: 2005 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220053
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De roodrandzandbij Andrena rosae in de Zuid-Hollandse Biesbosch (Hymenoptera: Apoidea: Andrenidae). Naturalis
Meer, F. van der; Reemer, M.; Peeters, T.M.J..
Andrena rosae in the Zuid-Hollandse Biesbosch (Hymenoptera: Apoidea: Andrenidae) Andrena rosae is a fairly large, black and red mining bee. It has declined dramatically in the 20th century in northwestern Europe. In the Netherlands the species only survived in and around the Biesbosch, at the confluence of the rivers Maas and Rijn. In 2005 a research was performed to establish the distribution pattern within the northern part of the Biesbosch (province of Zuid- Holland). Furthermore, attention was paid to nest locations and pollen gathering. The species proved to be quite common throughout the study area. In spring, nests were found on the southern slopes of the dikes. Surprisingly, no nests could be found during the summer months. Near the nests...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Zandbijen; Andrenidae; Verspreiding; Nederland; Biologie; 42.75.
Ano: 2006 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/327173
Registros recuperados: 52
Primeira ... 123 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional