Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 52
Primeira ... 123 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Afgrøderester og sædskifte har stor betydning for udledning af lattergas Organic Eprints
Petersen, Søren O.; Schjønning, P.; Ambus, Per.
Lattergas udgør en del af det atmosfæriske tab af kvælstof fra dyrkningsjorden. Målt i kg kvælstof er mængderne små, men fordi lattergas er en meget kraftig drivhusgas, er gassens betydning for landbrugets samlede udledninger stor.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Air and water emissions Farm nutrient management.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/22013/1/22013.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Alsidig drift godt for jordens poresystem Organic Eprints
Schjønning, P..
I økologisk jordbrug anvendes alsidige sædskifter, efterafgrøder og/eller tildeling af husdyrgødning/halm/kompost. Alt dette er med til at fremme mængden af organisk stof i jorden, som normalt forventes at spille en stor rolle for strukturen og poresystemet (jordens hulrum). FØJO har gennemført en række undersøgelser for at afdække, hvor meget og hvordan man som landmand kan påvirke forholdene. De langvarige forsøg med forskellig gødskning på Askov Forsøgsstation giver et godt grundlag for at vurdere effekten af organisk stof på jordens poresystem. Ca. 100 års forsøg uden tilførsel af nogen form for gødning har resulteret i et indhold af organisk stof i jorden på kun ca. 1% (svarende til et humusindhold på ca. 1,7%). Brug af mineralsk gødning (NPK) har...
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Crop combinations and interactions; Soil biology; Soil quality; Composting and manuring.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/7757/1/7757.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
C and N turnover in structurally intact soils of different texture Organic Eprints
Thomsen, I. K.; Schjønning, P.; Olesen, J.E.; Christensen, B. T..
The turnover of native and applied C and N in undisturbed soil samples of different texture but similar mineralogical composition, origin and cropping history was evaluated at –10 kPa water potential. Cores of structurally intact soil with 108, 224 and 337 g clay kg-1 were horizontially sliced and 15N-labelled sheep faeces was placed between the two halves of the intact core. The cores together with unamended treatments were incubated in the dark at 20°C and the evolution of CO2-C determined continuously for 177 d. Inorganic and microbial biomass N and 15N were determined periodically. Net nitrification was less in soil amended with faeces compared with unamended soil. When adjusted for the NO3-N present in soil before faeces was applied, net nitrification...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Nutrient turnover.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/272/1/HarmTaskArev.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Clay dispersibility and soil friability – testing the soil clay-to-carbon saturation concept Organic Eprints
Schjønning, P.; de Jonge, L.W.; Munkholm, L.J.; Moldrup, P.; Christensen, B.T.; Olesen, J.E..
Soil organic carbon (OC) influences clay dispersibility, which affects soil tilth conditions and the risk of vertical migration of clay colloids. No universal lower threshold of OC has been identified for satisfactory stabilization of soil structure. We tested the concept of clay saturation with OC as a predictor of clay dispersibility and soil friability. Soil was sampled three years in a field varying in clay content (~100 to ~220 g kg-1 soil) and grown with different crop rotations. Clay dispersibility was measured after end-over-end shaking of field-moist soil and 1-2 mm sized aggregates either air-dried or rewetted to -100 hPa matric potential. Tensile strength of 1-2, 2-4, 4-8 and 8-16 mm air-dried aggregates was calculated from their compressive...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Soil quality.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/18939/4/18939.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Compacted subsoils in organic farming: Mechanical loosening and the risk of recompaction Organic Eprints
Munkholm, L.J.; Schjønning, P..
Many soils already exhibit harmfully compacted subsoils. For these soils, improvement of the present poor subsoil structure is needed. Our study showed that biological amelioration comprises a favourable alternative to mechanical subsoiling. Root and earthworm channels constitute effective pathways through compacted layers and significantly improve soil functions like aeration, infiltration and deep rooting. Already, organic farming promote earthworm activity due to the use of diverse crop rotations, catch crops and organic amendments. However, also in organic farmed systems, substantial changes in soil management may be needed to significantly enhance the number of channels in the subsoil. The changes in soil management may include simultaneous changes in...
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Soil quality Production systems Soil tillage Soil biology Pasture and forage crops Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/3365/1/DARCOF_Enews_sept03.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Den danske dyrkningsjords tilstand og kvalitet - konsekvenser af trafik og jordbearbejdning Organic Eprints
Schjønning, P.; Munkholm, L.J.; Elmholt, S.; Debosz, K.; Mikkelsen, G.H.; Trautner, A..
Et alsidigt sædskifte og/eller tilførsel af organisk stof til jorden giver en god jordkvalitet (her defineret som en gunstig jordstruktur). Ensidige driftsformer kan i sig selv give anledning til en dårlig jordkvalitet. Jordpakning via trafik på jorden kan eliminere de gode effekter af et godt sædskifte og tilførsel af organisk stof. Trafik på jorden og i endnu højere grad intensiv jordbearbejdning øger risikoen for, at jordens lermineraler dispergeres til vandfasen. Dette kan give tilslemning og skorpedannelse på jorden og indebærer endvidere en risiko for nedvaskning af de vigtige lermineraler fra dyrkningslaget. Der bør foretages undersøgelser af omfanget af denne proces med de i dag anvendte bearbejdningsteknikker. Komprimering af jorden under...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Production systems Crop health; Quality; Protection Farming Systems Soil quality Soil tillage Crop husbandry Soil biology Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/1882/1/Konsekvenser_af_trafik.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Driftsformen har begrænset effekt på jordens evne til at holde på vandet Organic Eprints
Schjønning, P.; Iversen, B.V.; Jacobsen, O.H..
De mængder af organisk stof, man påvirker med almindelig landbrugsdrift, har ikke nævneværdig indflydelse på jordens vandholdende evne. Anvendelse af husdyrgødning i stedet for mineralsk gødning kan heller ikke forventes at påvirke jordens ledningsevne for vand i pløjelaget. Et højt næringsstofniveau giver – formodentlig pga bedre rodvækst – flere store porer og bedre ledningsevne for vand i jordlaget under pløjedybde. Effekten er uafhængig af, om næringsstofferne er tildelt som husdyrgødning eller som mineralsk gødning.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Crop combinations and interactions; Soil quality; Composting and manuring.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/7760/1/7760.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Driftsformen har begrænset effekt på jordens evne til at holde på vandet Organic Eprints
Schjønning, P.; Iversen, B.V.; Jacobsen, O.H..
Mængden af organisk stof, som man påvirker med almindelig landbrugsdrift, har ikke nævneværdig indflydelse på jordens vandholdende evne. Anvendelse af husdyrgødning i stedet for mineralsk gødning kan heller ikke forventes at påvirke jordens ledningsevne for vand i pløjelaget. I forhold til ekstreme driftsformer med et ensidigt (korn-)sædskifte og uden anvendelse af organisk gødning vil en økologisk driftsform give både et større porevolumen og et mere forgrenet poresystem. Et højt næringsstofniveau giver – uanset tildelingsmetode – flere store porer og bedre ledningsevne for vand i jordlaget under pløjedybde.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Crop combinations and interactions; Soil quality; Composting and manuring.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/7763/1/7763.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Effekten af økologiske driftsmetoder på ler-dispergering i kulstof-udpinte jorde Organic Eprints
Schjønning, P.; de Jonge, L.W.; Olesen, J.E.; Greve, M.H..
Mange danske jorde – især på Øerne – har i dag et lavt indhold af organisk stof som følge af årtiers ensidige kornsædskifter og ringe brug af husdyrgødning. I denne artikel viser vi, at lerpartikler (kolloider) i jord med et lavt indhold af organisk stof frigøres til jordens vandfase (dispergering), hvilket efterfølgende kan have store påvirkninger af vigtige jordfunktioner. Økologiske driftsformer er generelt karakteriseret ved en stor tilbageførsel af organisk stof til jorden og kan derfor potentielt modvirke den omtalte lerdispergering.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: "Organics" in general; Production systems; Soil quality; Farming Systems.
Ano: 2009 URL: http://orgprints.org/18443/1/18443.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
En bekvem jord: hvad betyder det og hvordan opnås det Organic Eprints
Schjønning, P.; Munkholm, L.J.; Elmholt, S..
Ensidige sædskifter uden brug af husdyrgødning har vist sig at udpine jorden så meget, at der (bl.a.) bliver problemer med jordens evne til at smuldre under bearbejdning. Økologiske sædskifter vil oftest være så alsidige, at man dér vil opretholde en passende pulje af nydannet, ’aktivt’ organisk stof. Tildeling af husdyrgødning trækker i samme retning. Mekanisk påvirkning af jorden kan eliminere eller i hvert fald reducere de gode effekter af sædskiftet. Der er derfor al mulig grund til at begrænse skadelig pakning af overjorden mest muligt (brug brede lavtryksdæk) samt – om muligt – at undgå brugen af fræser og rotorharver.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Crop combinations and interactions; Soil quality; Soil tillage; Composting and manuring.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/5958/1/5958.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Er der krummer i din jord – eller er det bare knolde Organic Eprints
Elmholt, S.; Schjønning, P.; Munkholm, L.J..
Jordens krummer er vigtige for vækst. Både vækst af afgrøden og de svampe og bakterier, der laver bindemidler til nye krummer. Vi har undersøgt, hvordan praktisk økologisk og konventionel drift påvirker dette samspil. Et varieret sædskifte med meget græs og husdyrgødning gav gode stabile krummer med højt indhold af biologiske bindemidler. Et ensidigt kornsædskifte med kunstgødning gav i stedet stabile knolde, hvor bindemidlet var ler. Sådan nogle knolde kan give et dårligt såbed, fordi våd jord bliver blød som mudder og tør jord hård som beton.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Crop combinations and interactions; Soil biology; Soil tillage; Composting and manuring.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/7425/1/7425.PDF
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Forsknings- og udviklingsaktiviteter på området reduceret jordbearbejdning Organic Eprints
Schjønning, P.; Jørgensen, M.H.; Olesen, J.E.; Rasmussen, G.; Munkholm, L.J.; Melander, B..
Der er fra det danske landbrugserhverv formuleret ønske om, at der iværksættes en bedre rådgivning omkring gennemførelse af reduceret jordbearbejdning, herunder direkte såning (FRDK, bl.a. ved mødet i Forskningskontoret 18. januar 2001). Problemstillingen har interesse for såvel konventionelle som økologiske jordbrugere, idet reduceret bearbejdning af jorden som udgangspunkt er positivt for jordkvaliteten. Der er gennemført en lang række undersøgelser omkring reduceret jordbearbejdning og direkte såning i Danmark. En række forhold har dog til dels gjort disse resultater forældede. Det skyldes bl.a. den politisk bestemte udvikling i de dyrkede afgrøder, herunder i særlig grad sædskiftet, som har stor betydning for reduceret jordbearbejdning. De gennemførte...
Tipo: Report Palavras-chave: Production systems; Soil tillage; Farming Systems; Soil.
Ano: 2001 URL: http://orgprints.org/730/1/redj_not.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Jordbearbejdning Organic Eprints
Schjønning, P..
Økologisk jordbrug i Danmark har fokuseret meget lidt på jordbearbejdning og færdsel i marken. De traktorer og bearbejdningsmetoder, som en landmand har anvendt i det konventionelle landbrug, vil i langt de fleste tilfælde blive overført til det økologiske dyrkningssystem. Ved økologisk dyrkning skal jordens frugtbarhed fremmes mest muligt ved jordbearbejdningen. Pionerer indenfor den økologiske bevægelse hævder, at et system med minimal og helst ikke-vendende jordbearbejdning (altså uden pløjning) er at foretrække. De seneste årtiers brug af stedse større traktorer og vogne i landbruget har forårsaget en pakning af jorden under pløjedybde. Pakningen skyldes dels kørsel med tunge traktorer og vogne; og dels hjulets påvirkning i furen ved pløjning (en...
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Soil quality Production systems Weed management Soil tillage Crop health; Quality; Protection Pasture and forage crops Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1552/1/Okoklumme.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Jordens frugtbarhed og kvalitet Organic Eprints
Schjønning, P..
· Jordens frugtbarhed er ikke et veldefineret begreb og lader sig vanskeligt anvende i videnskabelig tilgang til jordens dyrkningsegenskaber. · Jordens frugtbarhed er indeholdt i begrebet jordkvalitet. · Jordkvalitet betragtet som et ’åbent’ sæt af egenskaber ved jorden er at foretrække i forskningsmæssig sammenhæng og har den (positive) følgevirkning, at forskeren tvinges til at værdifastsætte egenskaber ved jorden i relation til ønsket udvikling.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Soil quality; Research methodology and philosophy; Soil biology; Soil.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/1883/1/Jordens_frugtbarhed_og_kvalitet.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Jordkvalitet, jordbrug og EU-planlægning af jordbeskyttelse – et eksempel på en proces med dansk indflydelse Organic Eprints
Schjønning, P..
• Jordkvalitet har to aspekter: 1) graduering god/dårlig og 2) behov og ønsker. Den amerikanske tilgang fokuserer næsten udelukkende på det første aspekt, hvorfor værdier og prioriteringer ikke er eksplicitte. Det giver kommunikationsproblemer og uklare løsninger • Den af DJF gennemførte udredning om effekter af jordbrugs-metoder på jordkvalitet påviste behovet for eksplicit håndtering af værdier og prioriteringer i forsknings- og planlægningsarbejde • Samme arbejde påpegede problemer med ikke-universalitet af indikatorer og – ikke mindst – indekser for jordkvalitet. I stedet peges på management-fokuseret problemløsning i tværfaglige projektgrupper • Den foreliggende EU tematiske strategi for jordbeskyttelse har gennem anvendelse af DPSIR-konceptet...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Regulation Education; Extension and communication Soil quality.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/7765/1/7765.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Jordkvalitet og dyrkningsmetoder Organic Eprints
Schjønning, P.; Munkholm, L.J.; Elmholt, S..
Ligesom der findes vandkvalitet, luftkvalitet og fødevarekvalitet, findes der jordkvalitet. Og jordens kvalitet hænger nøje sammen med dens struktur, f.eks. dens indhold af partikler og porer. Dette kapitel handler om, hvordan økologisk og konventionelt landbrug påvirker jordkvaliteten. På nogle områder er økologisk landbrug bedst, men ikke på alle.
Tipo: Book chapter Palavras-chave: Soil quality Production systems Crop health; Quality; Protection Soil tillage Farming Systems Crop husbandry Soil biology Pasture and forage crops Soil Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1585/1/korrektur2_kap1.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Kompakt jord Organic Eprints
Schjønning, P..
Mange danske jorde opfører sig som stabil-grus og pakker let til stor tæthed Forebyg pakning: brug gode lavtryksdæk og on-land pløjning Brug øjnene: grav en jordblok op og studér jorden og rødderne Grubning af jorden kan være mere skadelig end gavnlig og skal kun bruges i ekstreme tilfælde
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Soil quality; Soil tillage.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/7758/1/7758.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Linking Soil Microbial Activity to Water- and Air-Phase Contents and Diffusivities Organic Eprints
Schjønning, P.; Thomsen, I. K.; Moldrup, P.; Christensen, B. T..
Quantification of in situ soil microbial activity is indispensable in order to improve manipulation of nutrient turnover in soil and optimize crop nutrient supply. We sampled 100 cm3 cores of undisturbed arable soil at three locations along a naturally occurring clay gradient (L1: 11% clay; L3: 22% clay; L5: 34 % clay). The cores were drained to seven different matric potentials in the range –15 to –1500 hPa and gas diffusion determined prior to a 4 week incubation at 20oC in the dark. For all soils the net nitrification increased with water content to a maximum (L1: 12.1, L3: 10.3 and L5: 8.2 g NO3-N g-1 soil) and then decreased with further increase in water content. The water content at maximum nitrification was 0.26, 0.37 and 0.42 m3 m-3,...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Nutrient turnover.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/273/1/MS_S02%2D0112_text.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Long-term effects of cropping system on N2O emission potential Organic Eprints
Petersen, Søren O.; Ambus, Per; Elsgaard, Lars; Schjønning, P.; Olesen, Jørgen E..
The potential for N2O emissions outside the main growing season may be influenced by long-term effects of cropping system. This was investigated by collecting intact soil cores (100 cm3, 0-4 cm depth) under winter wheat in three organic cropping systems and a conventional reference within a long-term crop rotation experiment. Average annual inputs of C in crop residues and manure ranged from 1.7 to 3.3 Mg ha-1. A simulated freeze-thaw cycle resulted in a flush of CO2 during the first 48 h, which could be mainly from microbial sources. Other samples were adjusted to approximately –10, -30 or –100 hPa and amended with excess 15NO3- prior to freezing and thawing. Denitrification was the main source of N2O during a 72-h incubation at 22C, as judged from N2O...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Soil biology; Air and water emissions; Farm nutrient management.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/22014/1/22014.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Managing Soil Quality - Synthesis Organic Eprints
Schjønning, P.; Elmholt, S.; Christensen, B.T..
There is an urgent need to analyse the term soil quality in more detail. Most frequently, it is used to describe soil attributes. The term should be used for this purpose only when related to the sustainability concerns (i) soil productivity, (ii) impact on the environment, and (iii) effect on human health. The soil quality concept has been adopted mainly as a technical framework for grading soil and evaluating management effects. We advocate more focus on soil quality as a cognitive concept associated with sustainability. Grading of soils by indicators is difficult across soil types, climates and cropping systems. The indexing of soil quality indicators introduce a significant loss of information on the complex agroecosystem. The contributions to the...
Tipo: Book chapter Palavras-chave: Research methodology and philosophy; Soil.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/1471/1/Chapt01_tex_ref_final.doc
Registros recuperados: 52
Primeira ... 123 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional