Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: 

RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 13
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Avl i svineproduktionen 21
Serup, Tove.
Også økologisk svineproduktion har fokus på at have avlsdyr, der matcher både den overordnede økologiske målsætning og den enkelte landmands produktionsøkonomi.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Breeding and genetics.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/28960/13/28960.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Data i stakkevis om døde grise 21
Serup, Tove; Rangstrup-Christensen, Lena.
Eksperter er i gang med at samle data fra 6.000 faringer og 4.000 obduktioner af døde pattegrise. Det gælder om at klarlægge hvornår i diegivningsperioden pattegrisene dør, og hvad de dør af. Der er tale om den hidtil største datamængde i Danmark om emnet.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Breeding and genetics; Health and welfare.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/28886/7/28886.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Er der brug for søer med ny genetik i dansk økologisk svineproduktion? 21
Pedersen, L.J.; Schild, Sarah-Lina Aagaard; Bonde, Marianne; Serup, Tove.
Ny forskning peger mod, at den økologiske svineproduktion kan have fordele af at anvende moderdyr, der føder færre men større grise end dem, der i dag udbydes.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Breeding and genetics; Health and welfare.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/32495/1/Artikel_%C3%98L_hjemmeside_211217.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Faremarksmanual 21
Andersen, Heidi Mai-Lis; Studnitz, Merete; Serup, Tove.
Faremarksmanualen henvender sig til personer, der har ansvaret for – eller arbejder i faremarken. Faremarksmanualen er en vejledning til at opnå det bedst mulige produktionsresultat. Manualen omhandler perioden fra etablering af farefolden til fravænning af pattegrisene. Beskrivelser og anvisninger i manualen er baseret på forskningsresultater, lærebøger og erfaringer.
Tipo: Report Palavras-chave: Feeding and growth; Health and welfare.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/33283/1/Faremarksmanual%20og%20faktaark.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Fremtidens udfordringer i svineproduktionen 21
Bonde, Marianne; Kongsted, Anne Grete; Mejer, Helena; Rousing, Tine; Serup, Tove.
Løsninger omkring miljø, dyrevelfærd, selvforsyning med protein og produktion af hangrise kan bane vejen for øget økosvineproduktion.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: "Organics" in general; Animal husbandry; Feeding and growth; Health and welfare.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/24885/6/24885.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
KONTROL AF SPOLORM I ØKOLOGISKE SVIN. Resultater fra PAROL projektet: Parasitter i økologiske produktionsdyr: innovative løsninger til nye udfordringer 21
Mejer, Helena; Serup, Tove; Katakam, Kiran Kumar; Gautam, Susmita; Thamsborg, Stig Milan.
Spolorm er meget almindelige i danske økologiske svin og kan reducere tilvækst, foderudnyttelse og effekt af vacciner hos smittede grise samt være årsag til kassering/værditab af levere. Spolorm smitter via hårdføre æg og projektet har kortlagt smittemønstre i 5 besætninger og undersøgt hvor smittepresset er størst og hvordan vi bedst kan spredningen i danske økologiske (og frilands-) besætninger.
Tipo: Other Palavras-chave: Health and welfare.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/27390/7/27390.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Manual: Reduktion af pattegrisedødelighed 21
Bonde, Marianne; Serup, Tove.
Tidligere undersøgelser fandt, at den væsentligste dødsårsag er ihjellægning (29 pct. af de døde pattegrise). Ihjellægning er ofte udfaldet af en række hændelser begyndende med iltmangel under fødslen, som medfører svage grise, som medfører manglende råmælksoptagelse (sult og ingen immunitet), som medfører kulde og som medfører høj risiko for ihjellægning. 53 pct. af de undersøgte pattegrise døde uden at have indtaget råmælk. 83 pct. af de dødfødte var døde på grund af iltmangel. Dette indikerer, at en væsentlig del af de levendefødte pattegrise har lidt af en mindre grad af iltmangel under fødslen. Andre faktorer spiller også en rolle for dødeligheden - de omtales også i denne manual. Arbejdet, som danner grundlaget for manualen, indeholdt:...
Tipo: Report Palavras-chave: Animal husbandry; Pigs; Health and welfare.
Ano: 2009 URL: http://orgprints.org/16795/1/16795.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Norske gener - en mulighed til øko-svineproduktion 21
Serup, Tove.
Muligheden for at vælge genetik tilpasset den økologiske svineproduktion har været efterlyst i årevis. Nu er den her.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Breeding and genetics.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/33219/1/%C3%98KOLOGI%20-%20inspiration%20til%20jordbruget%20nr.%204%202018.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Program til Workshop og Netværksmøde 21
Serup, Tove.
Formidling om igangværende avls-projekter i projektet ”VIPiglet” Dagen fungerer også som VIPiglets avls-workshop og Netværksmøde til drøftelse af fremtidig avlsaktiviteter i projektet” Sæt retning på avl af økologiske svin”
Tipo: Other Palavras-chave: Breeding and genetics.
Ano: 2016 URL: http://orgprints.org/31462/1/160906_Program%20for%20Workshop%20og%20Netv%C3%A6rksm%C3%B8de.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Spolorm – forekomst og kontrol 21
Mejer, Helena; Katakam, Kiran Kumar; Gautam, Susmita; Thamsborg, Stig Milan; Christiansen, Lise-Lotte; Serup, Tove.
Spolorm er hyppigt forekommende i danske økologiske svinebesætninger pga. æggenes meget tykke skal, som hjælper æggene til at overleve mange år i jorden.
Tipo: Other Palavras-chave: Health and welfare.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/27347/7/27347.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Tager kampen op mod indvoldsormes æg 21
Serup, Tove.
Artiklen beskriver, hvorledes et nyt forskningsprojekt undersøger, hvordan smittetrykket kan reduceres (uden brug af kem) til et niveau, hvor indvoldsorm ikke længere udgør nogen egentlig trussel.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Health and welfare; Pigs.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/20005/1/20005.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Træer i svinefolde 21
Kongsted, A.G.; Lambertsen, Lars; Jakobsen, M.; Hermansen, J.E.; Andersen, Heidi Mai-Lis; Markussen, Carsten; Kyed, Sybille; Eriksen, Simme; Serup, Tove; Jørgensen, Uffe.
Nærværende rapport er udarbejdet i forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojektet Pig production in eco-efficient organic systems (pEcosystem). Projektet er en del af OrganicRDD2 programmet som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Projektet har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet og er ledet af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, med deltagelse af Økologisk Landsforening, Udviklingscenter for Husdyr på Friland, SEGES samt to økologiske svineproducenter, Bertel Hestbjerg og Brian Holm. Læs mere på projektets hjemmeside: http://agro.au.dk/forskning/projekter/pecosystem/
Tipo: Report Palavras-chave: Pigs.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/33907/1/DCA%20rapport%20Tr%C3%A6er%20i%20svinefolde%20DRAFT_%C3%A9t%20link%20til%20orgE%20mangler%20at%20blive%20indsat.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Varme virker mod spolorm 21
Rasmussen, Ole.W; Serup, Tove; Mejer, Helena.
Spolormens æg er meget hårdføre men varmeudvikling i stakke af fast gødning kan destruere æggene meget hurtigt og effektivt.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Health and welfare.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/27343/6/27343.pdf
Registros recuperados: 13
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional