Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: 

RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 9
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Faremarksmanual Organic Eprints
Andersen, Heidi Mai-Lis; Studnitz, Merete; Serup, Tove.
Faremarksmanualen henvender sig til personer, der har ansvaret for – eller arbejder i faremarken. Faremarksmanualen er en vejledning til at opnå det bedst mulige produktionsresultat. Manualen omhandler perioden fra etablering af farefolden til fravænning af pattegrisene. Beskrivelser og anvisninger i manualen er baseret på forskningsresultater, lærebøger og erfaringer.
Tipo: Report Palavras-chave: Feeding and growth; Health and welfare.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/33283/1/Faremarksmanual%20og%20faktaark.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Feeding monogastrics 100% organic and regionally produced feed Organic Eprints
Díaz-Gaona, Cipriano; Kongsted, Anne Grete; Nørgaard, Jan Værum; Papi, Eugenio; Perez, Angela Morell; Reyes-Palomo, Carolina; Rodríguez-Estévez, Vicente; Roinsard, Antoine; Steenfeldt, Sanna; Studnitz, Merete; Stødkilde-Jørgensen, Lene; Theil, Peter Kappel; Åkerfeldt, Magdalena.
The transition to 100% organic feed ingredients for organic livestock is expected to take effect from January 1st 2020 in Europe. In order to contribute to the goal of 100% use of organic and regional feed for monogastrics, this knowledge synthesis “Feeding monogastrics 100% organic and regionally produced feed“ aims to describe: • the protein need for organic monogastric animals (pigs, layers and broilers), including different breeds and rearing conditions • different protein feed resources, mostly new or not commonly used protein sources, their nutrient content, production prerequisites, and their potential feeding value • small-scale, on-farm equipment for feed processing • different feeding strategies. The knowledge synthesis should enable...
Tipo: Report Palavras-chave: Pasture and forage crops; Farming Systems; Feeding and growth; Pigs; Poultry; Europe.
Ano: 2019 URL: http://orgprints.org/34560/1/OK_Net_EcoFeed_knowlegdesynthesis_190218_FINAL_alle.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Forsøg med slagtesvin Organic Eprints
Studnitz, Merete.
I et forsøg vil man hos Danmarks JordbrugsForskning finde ud af, om det kan lade sig gøre at producere økologiske slagtesvin på friland på en fornuftig måde, så de kan opnå en fornuftig tilvækst og uden for stor belastning af miljøet. I dette forsøg gennemføres fem behandlinger på i alt 25 hold á 10 svin, som får forskellige betingelser. Alle grise bliver født på friland.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Pigs.
Ano: 2002 URL: http://orgprints.org/1889/1/Forsoeg_med_slagtesvin.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Har søers rodeintensitet indflydelse på udvaskning? Organic Eprints
Studnitz, Merete.
De fleste er enige om, at udegående søerne skal have ring i trynen for miljøets skyld. Nyt projekt unders'øgert, om det nytter.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Pigs.
Ano: 2002 URL: http://orgprints.org/1907/1/Har_soers_rodeintensitet_indflydelse.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Har søers rodeintensitet indflydelse på udvaskning - eller nytter tryneringning overhovedet Organic Eprints
Studnitz, Merete; Eriksen, Jørgen; Strudsholm, Karin.
Det er en almindelig antagelse, at tryneringning af udegående søer mindsker udvaskning af nitrat og andre næringsstoffer fra græsmarkerne, og at miljøet dermed skånes. Man kan se, at ringning forhindrer søerne i at rode, hvorved græsdækket holdes intakt på en stor del af marken det meste af året. Men fak-tisk ved vi ikke, om udvaskningen fra en mark med ringede søer er mindre end fra en mark, hvor søer kan rode. Det er vist, at der er væsentlig udvaskning fra områder omkring fodersted, sølehuller og hyt-ter fra marker, hvor søerne har været tryneringet. Det kan tænkes at denne punktforurening er værre for vandmiljøet end en jævn spredning af samme forurening. Fra forsøg med ringede og ikke ringede søer ved vi, at søerne ikke lider ved at have trynering....
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Pigs.
Ano: 2002 URL: http://orgprints.org/1880/1/Oko%2Dkongres_2002.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Landbrugsskolelærere bedre klædt på til øko-undervisning Organic Eprints
Duve, Linda Rosager; Studnitz, Merete.
På temadag besøgte en række undervisere »Hestbjerg Økologi«, hvor indehaver Bertel Hestbjerg viste rundt på sin bedrift og fortalte om økologisk svineproduktion. Den viden skal nu ud i undervisningsleddet
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Pigs.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/31190/1/3296_artikel_temadag.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Lyngflis som rodemateriale til økologiske slagtesvin Organic Eprints
Studnitz, Merete; Lambertsen, Lars.
Lyngflis er et affaldsprodukt fra hedepleje, som kan anvendes som rode- og beskæftigelsesmateriale til grise. Hos Bertel Hesbjerg er de velfærdsmæssige effekter heraf undersøgt ved at registrere halebid og skader på grise med hhv. permanent, restriktiv og ingen adgang til lyngflis.
Tipo: Web product Palavras-chave: Health and welfare; Pigs.
Ano: 2016 URL: http://orgprints.org/34331/1/Lyngflis%20som%20rodemateriale.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nytter trynering overhovedet? Organic Eprints
Studnitz, Merete.
Alle er enige om, at søerne skal have ring i trynen for miljøets skyld, men der mangler detaljeret dokumentation for, om det i virkeligheden forholder sig, som vi tror. Det tager Danmarks JordbrugsForskning nu fat i. I et nyt forsøg som netop er under planlægning vil man finde ud af, om miljøbelastningen virkelig er mindre efter ringede søer, og om græsmarksstyring med ikke ringede søer kan være mindst lige så skånsomt for miljøet. Forsøget gennemføres med tre forskellige behandlinger.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Pigs.
Ano: 2002 URL: http://orgprints.org/1879/1/Nytter_trynering_overhovedet.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Workshop om næringsstof-flow i økologisk svineproduktion. StoreRegnedag Organic Eprints
Studnitz, Merete.
STOREREGNEDAG Økologisk svineproduktion - Dyrevelfærd og miljø i tal Formål: At vise, regne på og diskutere næringsstofhusholdning, miljø og dyrevelfærd i økologisk svineproduktion med henblik på at få inspiration til videreførelsen af projektet pECOSYSTEMS. Indhold: Dagen starter med en rundvisning i en økologisk svineproduktion med små foredrag udvalgte steder i produktionen. Da der også er økologisk ægproduktion på stedet ser vi også denne. Efter frokost bliver de udvalgte steder i produktionen uddybet i nogle små foredrag, der stiller spørgsmål, som deltagerne forhåbentlig vil hjælpe med at finde løsninger på.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Pigs.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/29971/1/STOREREGNEDAG_%C3%98kologiske%20svineproduktion_milj%C3%B8%20og%20velf%C3%A6rd%20i%20tal_program.pdf
Registros recuperados: 9
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional